× Pojďte do toho s námi.

MPSV: Pro rok 2012 je na sociální služby určeno přes 8 miliard korun

17. 5. 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí definitivně potvrdilo rozdělení 330 milionů korun určených k dofinancování sociálních služeb v ČR. Ministru práce Jaromíru Drábkovi (TOP 09) se dosud podařilo zajistit uvolnění 190 milionů korun, které měly být vázány v rámci úsporných opatření vlády, a to díky úsporám dalších provozních výdajů. Dalších 140 milionů korun se ministr rozhodl použít z úspor ministerstva vyplývajících ze změny koncepce informačních technologií. Spolu s 6,1 mld. K rozdělenými v prvním kole dotačního řízení a 1,7 mld. Kč z Evropských strukturálních fondů, je tak v roce 2012 na sociální služby v ČR určena částka převyšující osm miliard Kč (8,026 mld. Kč).

Ministr práce a sociálních věcí se již dříve dohodl s Asociací krajů na zahájení věcné diskuze o urychleném zahájení čerpání právě prostředků z ESF, tedy tzv. individuálních projektů. Nedostatek financí, s nímž se někteří poskytovatelé sociálních služeb potýkají, je často způsoben právě výpadkem z těchto zdrojů. Státní rozpočet totiž v letošním roce počítal s částkou 6,2 mld. Kč, což je dokonce o sto milionů korun více než vloni.

K dalšímu jednání (které proběhne pravděpodobně již příští týden) na MPSV budou kromě poskytovatelů sociálních služeb pozváni také zástupci Asociace krajů, diskuze se bude týkat mj. i dalšího nastavení financování sociálních služeb.

“Rozdíly mezi jednotlivými kraji v jejich příspěvcích na sociální služby jsou totiž skutečně markantní, v rozsahu od 1 % do 14 % rozpočtu služeb. MPSV přitom dlouhodobě upozorňuje na fakt, že nelze spoléhat na sanování výpadků z jiných zdrojů právě dofinancováním od státu,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Z Evropského sociálního fondu jsou v rámci OP LZZ podporovány zejména služby sociální prevence, které jsou zaměřeny na předcházení rizikového jednání, případně řešení vzniklých situací. Vedle projektů na podporu rozvoje sítě sociálních služeb realizují kraje i projekty na podporu procesů a vzdělávání v sociálních službách. Po revizi výzvu v lednu t. r. byla alokace uvedené výzvy navýšena o 1,1 mld. Kč a v současnosti zbývá k rozdělení 1 179 mil. Kč. Prozatím předložily projekty tři kraje - Královehradecký kraj, Karlovarský a Olomoucký. Na podporu sociálních služeb je zaměřena také grantová výzva č. 86 s termínem předkládání žádostí do 6. 6. 2012. Její celková alokace je 150 mil. Kč.

Cílem výzvy je začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti sociálních služeb. Výzva je zaměřena na podporu vybraných sociálních služeb a na realizaci dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám definovaných výzvou. Na podporu procesu transformace pobytových zařízení sociálních služeb je zaměřena výzva č. 87, která doplňuje podporu pilotního ověření transformace, které realizuje MPSV v součinnosti s kraji a vybranými zařízeními sociálních služeb. Výzva č. 87 je otevřena od 23. 2. do 31. 12. 2012, v tomto období je rozdělena do 4 kol (bude docházet k průběžnému schvalování předkládaných projektů nikoliv až po ukončení výzvy).

Alokace výzvy je 70 mil. Kč. Mezi nástroji, které jsou zaměřeny na podporu sociálních služeb nelze opomenout projekt “Vzdělávejte se pro růst!“, kde bylo z celkové alokace vyčleněno 300 mil. Kč právě na vzdělávání v sociálních službách. Aktuálně je stále ještě k dispozici 287,5 mil. Kč, které jsou rozdělovány prostřednictvím Úřadu práce. V roce 2012 je tedy celkem na oblast sociálních služeb z prostředků ESF k dispozici více než 1,686 mld. Kč.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí MPSV

V Praze 17. 5. 2012

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek
Témata:
Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme