Memorandum o prosazování principů "Smart cities"

26. 9. 2014

Klademe důraz na komunální politiku, chceme být moderní a mít moderní města. Zástupci TOP 09 proto na mezinárodní odborné konferenci k projektu Smart cities z českých i moravských měst vytvořili memorandum, pod které se nyní naprostá většina z nich podepsala.

„Na konferenci 9. září jsme přijali memorandum o prosazování principů „Smart cities“. Cílem všech zúčastněných je spolupracovat, předávat si zkušenosti a při zavádění inovativních postupů a rozšiřování využití moderních technologií se snažit o partnerství s městy v zahraničí,“ říká jeden z iniciátorů akce a kandidát na brněnského primátora Jaroslav Kacer.

Memorandum o prosazování principů "Smart cities"

Úvod

TOP 09 vidí v realizaci konceptu „Smart cities (inteligentní město)“ nástroj pro efektivnější spravovaní měst a zlepšení kvality života a zároveň velkou příležitost pro Českou republiku a zejména její města.

Zástupci TOP 09 v jednotlivých městech ČR jsou proto připraveni na tomto konceptu spolupracovat, předávat si zkušenosti a při zavádění inovativních postupů a rozšiřování využití moderních technologií se snažit o partnerství s městy ze zahraničí. Právě na oblasti by podle zástupců TOP 09 měly být účelně využity prostředky Evropské unie, právě tímto způsobem se mohou stát česká města příkladem pro další v různých koutech Evropy.

Cíle

Cílem tohoto Memoranda o prosazování principů „Smart cities“ je vyjádřit těmto principům všestrannou podporu a zároveň se k jejich prosazování zavázat od okamžiku svého zvolení do zastupitelstev jednotlivých měst ČR.

Řešené oblasti

1. Smart Governance (inteligentní správa věcí veřejných)

2. Smart People (inteligentní lidé)

3. Smart Living (inteligentní bydlení)

4. Smart Mobility (inteligentní mobilita)

5. Smart Economy (inteligentní ekonomika)

6. Smart Environment (inteligentní prostředí)

Prohlášení

Zúčastnění kandidáti na pozice primátora za TOP 09:

  • PŘIKLÁDAJÍ velký význam možnostem nových přístupů a postupů při správě měst obecně zahrnutých pod pojmem „Smart cities“. 
  • UZNÁVAJÍ mimořádné možnosti nových technologií pro lepší a efektivnější správu měst.
  • PŘEJÍ SI podpořit změnu současného málo vyhovujícího stavu.
  • VYZÝVAJÍ budoucí primátory a představitele velkých měst v ČR i z ostatních politických stran, aby koncept Smart Cities podpořili.

Formy spolupráce

Spolupráce po podepsání memoranda může mít tyto podoby: 

1. založení pracovní skupiny pro realizaci „Smart cities“ v rámci TOP 09

2. výměna informací, materiálů a dokumentů v příslušných oblastech;

3. účast na významných konferencích, organizace seminářů a workshopů;

4. sdílení úspěšně realizovaných projektů a

5. jiné podoby dohodnuté zúčastněnými stranami. 

Programy spolupráce:

1. Spolupráce by mohla být realizována prostřednictvím společných konferencí měst a realizací společných projektů.

2. Pro koordinaci spolupráce a její sledování s cílem zajistit nejlepší možné podmínky pro provádění těchto aktivit bude ustavena pracovní skupina složenou ze zástupců zastupitelů zvolených za TOP 09.  

3. Koordinaci spolupráce bude zajišťovat TOPAZ.  

Memorandum podpořili:

 

Radim Bzura, Ústí nad Labem

Slavoj Dolejš, České Budějovice

Robert Hamrla, Zlín

Stanislava Holíková, Děčín

Martin Hrošek, Opava

Aleš Jakubec, Olomouc

Jaroslav Kacer, Brno

Ivo Lausch, Přerov

Zora Machartová, Liberec

Roman Maleček, Karlovy Vary

Daniel Marek, Mladá Boleslav

Petr Měsíc, Teplice

Jan Němec, Pardubice

Martin Piperek, Ostrava

Věra Podhorská, Jihlava

Petr Roubíček, Jablonec nad Nisou

Petr Soudek, Kladno

Martin Špetla, Frýdek-Místek

René Vašek, Havířov

Jindřich Vedlich, Hradec Králové

Michal Vlach, Chomutov

Jan Zolich, Karviná

Ondřej Ženíšek, Plzeň

 

 

TOP 09
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme