Heger: Odborářská přihrávka do řad levice

Vyjádření Leoše Hegera k prohlášení odborářů

Dnešní vyjádření odborů není ničím jiným, než pokračováním jejich předvolební agitace pro přátele z levicových stran.

15. 10. 2013

Jedná se o zcela účelové a ryze politické vyjádření, jehož hlavních cílem je přihrávka do řad sociálních demokratů a komunistů, kteří se na této laciné vlně mohou svézt jakýmkoli povrchním receptem na zlepšení. Apokalyptický scénář o zdravotnictví na pokraji krachu a totálního kolapsu má strašit pacienty a přimět je vhodit do uren ten správný volební lístek.

Faktem je, že zdravotnictví v posledních letech čelí několika negativním ekonomickým vlivům, s nimiž se muselo vyrovnat. O tom, že se mu to podařilo, svědčí fakt, že i za velmi nízké spoluúčasti pacientů máme dostupnost péče i výsledky léčby v lepší polovině evropských zemí, hned za sousedním Německem. Bezbřehé přilívání peněz do systému, po němž volají odbory, by ale bylo zrádné a krátkozraké.

Financí by stejně nikdy nebylo dost a nikdo by také nedbal na to, aby se nenakupovaly předražené přístroje a léky, aby se finance využívaly efektivně, aby se hledaly úspory.Takový zdravý přístup se nám v posledních třech letech podařilo započít, práce je ale v tomto směru stále ještě dost. Důvodem je zejména fakt, že další radikálnější transformační kroky byly různými oponenty brzděny, ať šlo o odstátnění velkých nemocnic, nápravu korupčně rizikových vztahů lékařů a dodavatelských firem či nápravu poměrů ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Leoš Heger
bývalý ministr zdravotnictví

V Praze 15. 10. 2013

Štítky