Gazdík: V Evropě již převažuje přímá volba starostů

Přímou volbu starostů vláda sice zapracovala do svého programového prohlášení, avšak od tohoto legislativního cíle upustila. Závazek prosadit přímou volbu starostů v menších obcích však poslanecký klub TOP 09 a Starostové stále pokládá za platný, a předkládá proto soubor zákonů, které mají tento volební model zavést.

22. 5. 2013

V Evropě již dnes převažuje přímá volba starostů. Nepovažuji za správné, že vláda záměr volit starosty přímo ve většině obcí opustila. Jsme totiž svědky situací, kdy se strany a kandidáti po volbách přou, kdo bude starostou, a popírají tak vůli voličů,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík, který balík zákonů rovněž podepsal. „Plníme tak i jeden z dalších hlavních cílů starostovského hnutí vedle již schváleného rozpočtového určení daní,“ dodal Gazdík.

Předkladatel návrhů za skupinu poslanců Stanislav Polčák podotýká, že návrh nejde nad rámec původního vládního závazku. „I když si myslím, že by přímá volba starostů měla být prosazena na celém území, respektujeme dosaženou koaliční shodu. Starosty si tak budou moci zatím volit občané v obcích do patnácti set obyvatel,“ říká Polčák a doplňuje: „Pro přímou volbu by se ještě dále mohli rozhodnout zastupitelé obcí a měst v pásmu od patnácti set do deseti tisíc obyvatel.“ Větší města by ani nadále přímo volit svého starostu nemohla, uvedený záměr by totiž vyžadoval výraznější zásah do právního řádu a především by neodpovídal vůli koaličních stran. „Starosta bude vybaven prakticky všemi kompetencemi jako současné rady obcí a měst, bude oprávněn si i sám vybrat místostarostu,“ shrnuje autor navrhovaných změn Stanislav Polčák.

Poslanec Jan Smutný vyzdvihl, že návrhy částečně i vládní představy mění. „Kontroverzní se jevilo, že přímo volený starosta nebude zároveň členem zastupitelstva. To měníme a chceme, aby starosta mohl kandidovat jak na starostu, tak do zastupitelstva.“ Odpadnou tak podle poslance Smutného zbytečné obavy, že se zastupitelstvo bude automaticky stavět vůči starostovi do opoziční role.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík závěrem upozornil, že přímo volený je už nyní starosta nejen na Slovensku, ale i v Německu či Polsku. „Žádné dramatické problémy tento systém volby nepřináší. Naopak. Mám osobní zkušenosti s kolegy ze slovenské strany, kteří si návrat k nepřímé volbě nepřejí,“ uvedl.

Hlavní principy návrhu:

 • přímá volba bude povinná v obcích do 1500 obyvatel,
 • zastupitelstvo v obcích a městech od 1500–10 000 obyvatel se bude moci rozhodnout pro následující volební období, že starosta bude volen přímo, což může učinit v zákonem stanovených lhůtách po vyhlášení komunálních voleb prezidentem republiky (dobrovolná), rozhodnutí platí vždy jen pro následující volební období,
 • volba je jednokolová, mandát získává kandidát s nejvyšším počtem hlasů,
 • přímo volený starosta je odvolatelný rozhodnutím místního referenda, mandát zaniká i smrtí, která má za následek novou volbu, starosta není odvolatelný rozhodnutím zastupitelstva (od něj legitimitu totiž nezískal),
 • kandidát na starostu může kandidovat do zastupitelstva, obě funkce zůstávají i nadále slučitelné,
 • kandidaturu může předložit jak zástupce politických stran, tak nezávislý kandidát (po sesbírání příslušné petice občanů za jeho kandidaturu),
 • zvolený starosta je oprávněn určit si svého místostarostu podle své volby a dalšího místostarostu s přivolením zastupitelstva,
 • oproti vládním úvahám starosta nemůže uplatnit vůči rozhodnutím zastupitelstva právo veta,
 • přímo zvolený starosta je odpovědný za výkon všech pravomocí v samostatné působnosti obcí, které dnes vykonává (kolektivním rozhodováním) rada,
 • návrhy novelizují i Ústavu, čímž se má předejít sporům o slučitelnost návrhů se stávající (nezměněnou) textací Ústavy,
 • návrh počítá se změnou nejen zákona o obcích, hl. m. Praze a zákona o komunálních volbách, ale i zákona o místním referendu.

Alžběta Plívová, mluvčí TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme