Europoslanci TOP 09/STAN: Postup Norska jde proti zájmům dětí Michalákových

7. 10. 2015

My, níže uvedení čeští europoslanci v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany (ELS),

  • vyjadřujeme hluboké rozhořčení nad postupem institucí Norského království v případě dětí Michalákových, považujeme kroky norské strany za postup proti zájmům obou dětí, stojící v příkrém rozporu s Úmluvou o ochraně práv dítěte, a právem na ochranu soukromého a rodinného života (čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod),
  • odmítáme jakkoli věcně medializovat tento případ, abychom dále nepostupovali proti zájmům obou dětí, ale i jejich matky, které mají být tou skutečnou prioritou,
  • vyzýváme českou vládu, aby poskytla matce dětí účinnou právní pomoc, znalce norského právního systému a odborníky pro postup před Evropským soudem pro lidská práva,
  • žádáme českou vládu, Parlament ČR, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a další české státní autority, aby vyvinuly nejvyšší diplomatické úsilí o řešení této otázky v bilaterálních jednání s norskou stranou,
  • podporujeme dobré a otevřené mezinárodní vztahy s Norským královstvím, které je členskou zemí Severoatlantické smlouvy (NATO), podle jejíhož článku 1 „strany této smlouvy se zavazují řešit veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zúčastněny, mírovou cestou takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti a spravedlnosti“, proto cesta vyhošťování velvyslance naší partnerské země nejen v rámci NATO, ale i Rady Evropy a dalších mezinárodních institucí, návrhy na přerušení diplomatických vztahů mezi členskými státy NATO nejsou těmi přístupy, které přispějí k dosažení našeho společného cíle, kterým je společný život dětí s jejich biologickou matkou a rodinou,
  • vyzýváme všechny politiky napříč politickým spektrem, aby v této kauze vystupovali zdrženlivě a vždy sledovali jedině zájem obou dětí, nikoli vlastní osobní zájmy. 

Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil

7. října 2015

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme