Dvě novely: Pošty zůstanou v malých obcích a operátoři si utáhnou opasek

Novely Jana Husáka pomohou českým spotřebitelům

Sněmovnou dnes prošly dvě významné novely Jana Husáka, které budou mít konkrétní dopad na komunikační zvyklosti českých spotřebitelů. První zabraňuje rušení poštovních poboček v malých obcích. Druhá zavádí sérii opatření, která ochrání zákazníky před nekalými praktikami mobilních operátorů.

15. 5. 2013

Pošty zůstanou i v menších obcích

Novela zákona o poštách zabraňuje v první řadě nekontrolovatelnému rušení poboček. „Minimální počet poboček totiž bude stanovovat vláda svým nařízením,“ říká autor novely, poslanec Jan Husák.

Tato změna je pro nás velmi důležitá. Jako dlouholetý starosta malé obce jsem měl neblahé tušení, že by se Česká pošta vydala při snaze ušetřit tou nejvyšlapanější pěšinkou a rychle by rušila veškeré pobočky, které jí nepřinášejí velké výdělky. Právě malé obce by byly na odstřel mezi prvními. Je proto rozumné, že novela bude Poštu motivovat hledat jiné způsoby, jak zefektivnit svůj chod,“ říká předseda klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík. „Do vyhlášky se mi navíc podařilo prosadit, aby Česká pošta musela v případě plánovaného uzavření pošty v obci toto projednat s příslušným starostou a ten měl možnost dojednat případně jiný způsob zajištění dostupnosti základních poštovních služeb,“ dodává Jan Husák.

Podle nových pravidel musí být pošta v každé obci nad 2 500 obyvatel a nesmí být v této obci vzdálená více než 2 km. V obcích, které mají méně než 2 500 obyvatel, bude pošta zachována tam, kde se nachází matriční úřad, obecní stavební úřad nebo základní škola s prvním a druhým stupněm, a dojezdová vzdálenost z jiné obce nesmí být delší než 10 km.

Tři kroky pro spokojenější spotřebitele

Druhá novela, kterou poslanci na návrh Jana Husáka schválili, je namířena proti praktikám mobilních operátorů, na které si spotřebitelé dlouhodobě stěžují. Měla by navíc vést k dalšímu zlevnění telekomunikačních služeb.

Nový zákon tak řeší tři nejčastější prohřešky operátorů:

  1.      Automatické prodlužování smluv bez vědomí zákazníka.
  2.      Neúplné informace o službách sjednaných např. po telefonu.
  3.      Smluvní pokuty vůči zákazníkům, kteří termínovanou smlouvu chtějí ukončit předčasně.

Operátoři zneužívají svého dominantního postavení na trhu jak vůči obyčejným spotřebitelům, tak vůči ostatním podnikatelům v telekomunikační branži. Tímto zákonem bychom měli obě skupiny více ochránit,“ vysvětluje Jan Husák a dodává: „Mnozí zákazníci například vůbec netuší, že při podepisování smlouvy s operátorem souhlasili s automatickým prodlužováním její platnosti.“ Operátoři tak nyní budou muset 1 až 3 měsíce před vypršením smlouvy upozornit účastníka na možnost a způsob, jak smlouvu ukončit. Zákazník se pak sám rozhodne, jestli přejde za lepšími nabídkami jiných operátorů nebo zůstane. „Zákon zvyšuje komfort zákazníka, protože pokud má operátor zájem si zákazníka udržet, musí nabídnout lepší ceny, aby neodešel ke konkurenci,“ říká Husák.

Při sjednání nové smlouvy např. po telefonu musí operátor nově zákazníkovi dodat e-mailem nebo poštou kompletní smluvní podmínky. Ode dne předání těchto smluvních podmínek běží zákazníkovi lhůta 14 dní, kdy může od smlouvy odstoupit. „Pokud se zákazník rozhodne předčasně ukončit smlouvu na dobu určitou, již nedostane pokutu, ale zaplatí maximálně jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Je to systém, který dobře funguje například ve Francii,“ shrnul Jan Husák.

Alžběta Plívová
mluvčí TOP 09
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme