Drábkův postup je v pořádku

Reakce MPSV na informace uveřejněné na serveru Lidovky.cz

Zavádění nových informačních systémů Ministerstvem práce a sociálních věcí přináší velké úspory. V médiích se nicméně neustále opakují podezřívavé otázky, zda výběrové řízení na dodavatele proběhlo v pořádku. Proběhlo:

3. 4. 2012
  1. Naprosto mimo realitu je tvrzení Nadačního fondu, že za uplynulých 18 let činily náklady na provoz, vývoj a údržbu informačních systémů, které dodával státu monopolní dodavatel (firma OK Systém), pouhých 1,6 mld. Kč. Celková částka (doložitelná na základě faktur proplacených MPSV) byla 4,026 mld. Kč. Za posledních pět let činila tato částka 2,05 mld. Kč.Podle závěrů auditu, které nechalo vypracovat Ministerstvo vnitra jako jedna ze dvou smluvních stran (druhou stranou je dodavatel, tedy firma Fujitsu Technology Solutions), byl zvolený postup MPSV v pořádku.
  2. Podnět na prošetření postupu řeší Úřad na ochranu hospodářské soutěže na podnět KDU – ČSL již několik týdnů.
  3. Zakázka byla zadána na základě výběrového řízení, které proběhlo v roce 2008 a na základě kterého vláda svým usnesením doporučila všem resortům využívat služeb této formy, zejména s ohledem na nutnost sjednotit platformu, na které budou realizovány informační systémy jednotlivých složek státu.
  4. MPSV zveřejnilo na svých webových stránkách po získání souhlasu obou smluvních stran (MV ČR a FUJITSU) jak rámcovou smlouvu, tak i související dodatky.
  5. MPSV prostřednictvím prováděcí smlouvy a souvisejících šesti dodatků, které byly podepsány ministerstvem vnitra a firmou FUJITSU zajišťuje ICT potřeby celého resort (tj. nejen pro zajištění systémů na úřadech práce, ale také ICT potřeby MPSV). Tímto řešením MPSV ušetří jen v letech 2012 – 2014 více než 1,5 mld. Kč. Pouze Dodatek č. 6 se přímo týká provozu agendových systémů na ÚP ČR (částečně pak ještě Dodatek č. 5 - poskytování služby integrační platformy - výpočetního výkonu a diskového prostoru pro zajištění provozu těchto aplikací).
  6. Pokud někdo tvrdí, že rozborem dokumentů dospěl k částce, která úspory popírá, pak k tomu mohlo dojít pouze tak, že byly sečteny veškeré náklady na ICT uvedené ve všech dodatcích, a to do roku 2015. Jedná se o dodávku licencí a služby spojené s celkovou IT infrastrukturou resortu (platforma pro zajištění výpočetního výkonu a diskového prostoru - administrace a správa zálohování dat, síťových rozhraní, databáze, integrační platformy, administrace systému elektronické pošty, portálového řešení, správa identit, Service Desk apod.), tedy v naprosté převaze ICT nástroje, které nesouvisí s agendovými systémy ÚP, ale s běžným IT provozem MPSV.
MPSV
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme