Drábek: Nová sociální karta zjednoduší vyplácení dávek

13. 4. 2011

Dalším krokem na cestě k maximální efektivitě a jednoduchosti systému vyplácení nepojistných sociálních dávek, včetně dávek v nezaměstnanosti, bude tzv. sociální karta. Podle plánů MPSV by měl být vydán zhruba 800 tisíc karet příjemcům nepojistných sociálních dávek. V průběhu přechodného období dvou let budou paralelně s novými typy karet platit i původní průkazy ZTP. Náklady spojené se zavedením karty ponese podle vyjádření MPSV provozovatel systému s tím, že tyto budou následně kompenzovány z následných výnosů systému. Výběr dodavatele proběhne formou příslušného výběrového řízení. Zavedení sociálních karet rovněž sníží provozní náklady MPSV spojené s vyplácením dávek, předpokládaná roční úspora provozních nákladů se bude pohybovat okolo 40 mil Kč.

 

Sociální karta bude sloužit k identifikaci a autentizaci občana při komunikaci se státní správou a nově bude také moci sloužit jako platební karta. Tato elektronická karta rovněž plně nahradí dosavadní průkazy TP, ZTP a ZTP/P, a to včetně všech úlev a slev, které tyto průkazy zajišťují. Zavedení sociální karty je součástí „Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí“, který představuje hlavní nástroj ke zvýšení efektivity při správě a distribuci sociálních dávek. Zároveň by tento systém měl státu umožnit lépe kontrolovat účelovost jejich čerpání. Technologie sociální karty bude zajišťovat nejen možnost doložit čerpání všech účelových prostředků, ale bude také schopna zabránit čerpání těchto prostředků na jiné než povolené složky. „Zároveň se ale musím ohradit vůči vyjádření, že bychom snad prostřednictvím tohoto nástroje sledovali pohyb peněz na účtu a kontrolovali nákupy jednotlivců. Průběžně hodnoceno, a to automaticky, tzn. informačním systémem, bude pouze to, zda nejsou pořizovány za sociální dávky komodity jako např. alkoholu či cigarety, zda slouží svému účelu – a tam, kde to vyžaduje jejich účel, zda jsou využívány například pouze pro nákup služeb,“ vysvětluje náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška. Karta nebude nijak navázána na soukromý účet klienta: „MPSV rozhodně nebude nezasahovat do privátních účtů občanů a účet k sociální kartě si nikdo zřizovat nebude muset. Již dnes ministerstvo vede virtuální účty a to u každé jedné dávky samostatně.  V rámci informačních systémů resortu pak dojde ke sjednocení stávajících několika účtů klienta v jeden,“ doplňuje Vladimír Šiška.

 

Dle slov ministra práce a sociálních věci Jaromíra Drábka je hlavním cílem tohoto projektu větší účelovost a adresnost dávek a také modernizace celého nepojistného dávkového systému a to při udržení celkového finančního objemu vyplácených dávek. MPSV zároveň počítá s tím, že se mohou objevit případy, kdy příjemci dávek nebudou ochotni využívat pouze bezhotovostní čerpání dávek, a ponechá pro tyto případy možnost výběru hotovosti bez použití elektronických funkcí karty u provozovatele systému. Jednotlivé typy dávek určené k různým účelům budou prostřednictvím karty vypláceny různými formami - od možnosti výběru na terminálu (bankomatu), přes nákup zboží v obchodě až po omezení na nákup sociálních služeb. Sociální služby přitom může poskytovat i osoba blízká, té mohou příjemci dávek nechat pravidelně posílat na účet určitý obnos, aniž by museli absolvovat výběr z účtu své sociální karty.

MPSV

V Praze dne 13. 4. 2011

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme