Ženíšek: Memorandum bude naplněno

Rozhovor s místopředsedou TOP 09 Markem Ženíškem

23. 1. 2012

Začíná Studio Česko, které se dnes zaměří nejen na spory ve vládě. Naším hostem je místopředseda TOP 09 a 1. náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek. Dobrý den, vítejte.

Dobré odpoledne.

Začněme u vás osobně. Na ministerstvu zdravotnictví jste nováčkem. Tam jste přestoupil z náměstkovské pozice na ministerstvu spravedlnosti na začátku letošího roku. Co vás k tomu vedlo?

Tak, já jsem byl na konci roku, na konci loňského roku osloven panem ministrem Hegerem, jeho osobně si nesmírně vážím, pro mě on je záruka určité transparentnosti, určitého tahu na branku. Takže přirozeně jsem zvažoval, pak po konzultaci, po konzultaci s ostatními kolegy z vedení TOP 09, jak s předsedou Schwarzenbergem, tak i prvním místopředsedou Kalouskem, jsem se rozhodl, že po pětiletém působení na ministerstvu spravedlnosti možná nadešel čas, abych změnil působiště a přešel jsem tedy začátkem tohoto roku na ministerstvo zdravotnictví.

Teď tedy vedete sekci řízení a ekonomiky. Dva týdny jste si dal na seznámení se se základními prioritami v novém angažmá. Co jste tedy za ty dva týdny zjistil?

Tak, předně nemám zatím, nemám jenom sekci řízení a ekonomiky, mám ještě pod sebou odbory týkající se, zabývající se mezinárodními vztahy, Evropskou unií, komunikací úřadu s veřejností, personální odbor. Ale skutečně tak, jak hovoříte, ty dva týdny, nebo tři týdny mi stačily na to, abych zjistil, co nás v tomto roku čeká a co bude mým hlavním úkolem. Respektive kde budu panu ministrovi jakousi oporou, nebo snažit se, aby, aby vše dobře dopadlo v tomto roce. Domnívám se, že na jedné straně to budou, to bude oblast, která se týká lékařů, respektive navýšení mezd, tak jak bylo slíbeno. Respektive splnění nebo nesplnění. A potom samozřejmě křik z řad odborů, že nebyl splněn slib. Což myslím, že bude velmi silné téma. A já věřím, že my si s tím nějak poradíme. Druhá oblast se týká, týká vyjednávání s fakultními nemocnicemi. Stejně tak s fakultami, univerzitami na změnu nebo přeměnu současných fakultních, 9 fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice. Což by mělo vejít v platnost v roce 2014, nicméně bez toho důkladného vyjednávání a seznámení s touto věcí všechny zúčastněné partnery nebo ty složky se nedomnívám, že by to mohlo dopadnout, dopadnout dobře. Takže to považuju jako za prosto prioritní v této, v tomto prvním čtvrtletí.

Ale za velkou prioritu ale jste označil, a ostatně ministr Leoš Heger také, mezinárodní vztahy. V čem je vlastně důležité posílit roli ministerstva právě v této oblasti?

Hm, tak ono to se jeví na první pohled skutečně trošku zvláštně, že ministerstvo zdravotnictví má něco společného s mezinárodními vztahy. Na druhou stranu tak jako každý jiný resort, tak jsou tam určité úkoly ze strany Evropské unie, to znamená transpozice směrnic a nařízení. Na druhé straně to jsou různé bilaterální vztahy, například s Japonskem. V tuto chvíli mě napadá, zítra máme s panem ministrem večeři s japonským  velvyslancem, kde se snaží některé země změnit, nebo napravit, nebo udělat zcela novou bilaterální smlouvu, která by se týkala například problematiky zdravotního pojištění cizinců, nebo občanů té země, které pracují v České republice. Stejně tak je to například, například problematika přeshraniční zdravotní péče, která se týká i nás. Myslím teď, že je výhodná i pro Českou republiku, pro občany České republiky. Je to celá řada, celá řada témat, která by se tam ...

Co ještě jiný aspekt? Třeba to, že se svými partnery na vládní úrovni v rámci Visegrádské čtyřky budete koordinovat přístup ministerstev k lékařům, aby nemohli paralyzovat dění ve střední Evropě? Protože jsme byli svědky protestů jak v České republice ze strany lékařů, tak také na Slovensku, v Maďarsku nebo v Polsku.

Mě teď skoro, pane redaktore, napadá, že nás sledujete někde, nebo že nás odposloucháváte. Myslím samozřejmě teď v legraci. Ale máte pravdu, zrovna v pátek bylo zasedání ministrů zdravotnictví Visegrádské čtyřky, byť my jsme předsedající zemí Visegrádské čtyřky, tak jsme se setkali v Bratislavě za účasti, na pozvání slovenského ministra zdravotnictví, za účasti našich kolegů z Maďarska, Polska a i tato problematika byla, byla debatována. Nicméně ...

A lze tam najít nějaké společné pouto ...

Ten problém je všude stejný.

Ano, ten problém je všude stejný a je možné ho ale nějakým způsobem mu předejít? Protože na Slovensku jsme viděli, že když slovenští lékaři neměli problém také s tím si vypsat vlastní neschopenku, když měli zákonem stanoveno, že mají nastoupit do práce.

Tak, na Slovensku to teď budou řešit daleko razantněji než u nás. Budou tam, bude tam, připravují tam postihy pro lékaře, které by, že tam se stalo u našich slovenských kolegů, že třeba nebrali ani telefony v případě, když byl vyhlášen ten stav nouze. A právě pak to oznámili pouze, že byli nemocní. A tak tam připravují velmi silné sankce. Ale tento jev je zkrátka něco přirozeného, musíme si asi zvyknout na to, že lékaři z východu přechází na západ. Stejně tak němečtí kolegové mají ten samý problém, že lékaři odcházejí do Norska, do Švýcarska nebo Spojených států amerických. Ale stejně tak je faktem, že ta oblast zdravotnictví bude vždy v něm zasažen určitý potenciál, vyděračský potenciál. Že ten, kdo nechce nakupovat nejdražší zdroje, dávat lékařům dobré podmínky, aby nás mohli dobře léčit, tak vždy je možné toho zneužít a říci, vy se k tomu zdraví stavíte špatně, kdyby někdo to chtěl zneužít. Takže toho jsme si vědomi. Nicméně na tom konkrétním příkladě v rámci České republiky my jsme přesvědčeni, že v našich řízených nemocnicích, nebo námi řízených organizacích, ve fakultních nemocnicích se podaří to memorandum tak, jak ho pan ministr avizoval, to znamená, že dojde k nárůstu o 6,25 procenta, že bude naplněno.

Tak, pojďme k tomu memorandu. Protože čeští lékaři si v tom loňském memorandu vymohli, že nejen oni, ale veškerý zdravotnický personál má letos dostat navýšené mzdy o 10 procent. A jak v rozhovoru pro Rádio Česko potvrdil předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel, tak lékaři trvají na navýšení právě v této výši. Martin ENGEL:“Je potřeba si říct jednu věc. Pan ministr nám dluží 12 krát 10 procent. To je závazek z toho memoranda.“ To je v tom memorandu napsáno? Protože ...Martin Engel: „No ne, tam je průměrný plat, průměrný plat se udává za rok. A když průměrný plat za rok má stoupnout o 10 procent, tak je to, řekněme, 120 procent.“

Je ministerstvo připraveno dodržet právě znění memoranda? Nebo se mají lékaři připravit na to, že to nebude oněch avizovaných 10 procent za každý měsíc.

Tak, předně je třeba říci, že pan ministr již několikrát uvedl, že to, co on nabízí, je 6,25, což za současné situace, a myslím, že i předseda odborového Svazu lékařů, stejně tak, stejně tak, stejně tak všichni lékaři, kterým se nelíbí nenaplnění oněch 10 procent, tak si uvědomí tu reálnou situaci. Přece není možné, aby v jednom sektoru, v jednom sektoru nebyl brán v potaz, nebyl brán v potaz to, co se v současné době děje, že pravděpodobně v tomto roce bude muset dojít na všech resortech k šetření, těch financí bude daleko méně, tak přece není možné v čase nereagovat na to, co se kolem nás děje.

Tak si pojďme poslechnout ještě jednou Martina Engela. Protože on říká toto. Martin Engel: „Příchod nějaký druhý vlny krize by neměl být důvodem k tomu, aby se psané závazky neplnily. Tady máme koaliční smlouvu mnohem starší než je naše memorandum, vznikla taky v úplně jiný době než je teď, a přesto se zaštiťují tím a chtějí ji plnit. Že já si prostě myslím, že písemný závazky by se prostě plnit měly.“

Tak, takto to vidí lékařští odboráři.

Já mu to neberu, je to jeho samozřejmě pohled. Já kdybych byl v jeho pozici, tak bych se choval pravděpodobně stejně. Nicméně já jsem v pozici 1. náměstka ministra zdravotnictví. A mojí odpovědí je to, co jsem řekl. Zkrátka není možné, aby určitá skupina lidí v této republice nereflektovala tu situaci, která je. A to přece neznamená, že my lékařům nenavýšíme, těch 6,25 je stále oproti ostatním lidem, nebo zaměstnancům v této zemi je to určité navýšení. A to je třeba neustále opakovat. Není to tak, že bychom zkrátka po uklidnění situace se na celou věc doslova vykašlali, nebo nechtěli ji řešit. My akorát říkáme, že za současné situace, tak, jak máme schválený rozpočet a tak, jaké máme finanční možnosti, tak jsme schopni zkrátka přidat 6,25.

Ministr Leoš Heger dal ředitelům jím řízených nemocnice jasný povel. Zvyšte lékařům a zdravotníkům právě o těch 6 a čtvrt procenta. Anebo se sami se svou současnou pozicí můžete rozloučit a na dohlížení, aby ředitelé skutečně ten pokyn naplnili, přijal na pozici prvního náměstka vás. Co ale budete dělat, pokud za vámi přijde ředitel nemocnice a řekne vám, nemám, kde brát, nemůžu navýšit.

Tak, já myslím, že jednak pan ministr má pravdu. Nejprve je to úkol každého, ředitel nemocnice je především manažerem. Tak, jak s nimi jednáme, nebo jak máme informace, nedomnívám se ...

Tedy půjde to všude?

... že by vůbec v nějaké takovéto, takovému scénáři mělo někde dojít. Pokud ano, tak se to bude řešit individuálně, respektive, respektive se bude řešit ta daná situace té nemocnice. Ale myslím si, že ten apel pana ministra je naprosto, naprosto na místě. Že ředitel nemocnice je skutečně především manažerem a musí si poradit s takovýmto úkolem, který, který mu pan ministr, respektive jeho zřizovatel, zřizovatel dá. Zároveň ale dodávám, že tak, jak s některými hovoříme, tak se nedomnívám, nebo zatím ty signály jsou pro nás velmi pozitivní. To, jak to dopadne u ostatních nemocnic, kde je zřizovatel kraj nebo obce, to si samozřejmě netroufnu říci.

A je to ministerstvu jedno, nebo nějakým způsobem doufá, že ta situace nemůže nastat?

Nám to jedno skutečně není. Na druhou stranu máme velmi omezený prostor s tím, s tím něco dělat. Pokud krajský hejtman si zvolí jako svoji prioritu, prioritu investici nebo nákup drahých třeba prostředků, v některé jeho nemocnici, tak je to jeho rozhodnutí, jeho priorita v rámci jeho volebního kraje. A pokaď mu nezbydou pak prostředky, prostředky na navýšení mezd, tak je to jeho rozhodnutí. Já si myslím dokonce, a můžu to tady asi dopředu říci, že toto téma se stane jistě tématem krajských, krajských voleb. Já kdybych byl v pozici některých hejtmanů v předvolební situaci, tak bych zkrátka první, co bych říkal je, může za to ministerstvo zdravotnictví na základě úhradové vyhlášky, nedali nám dostatek peněz, my jsme chtěli navýšit a tak dál. A my zase budeme říkat, měli jste jiné priority a tak dál a tak dál. Takže já si myslím, že to bude kolorit, který ještě více nabyde na síle před těmi krajskými volby. Nicméně znovu opakuji, jsem přesvědčen, že námi řízené organizace, námi řízené nemocnice by měly toto, tento apel naplnit ...

O těch 6 a čtvrt procent?

Ano. A stejně tak si myslím, ale nemám ty informace, že některé nemocnice, nemocnice, které nejsou námi řízené, tak s tím takové problémy mít nebudou.

Říká 1. náměstek ministra zdravotnictví a také politolog Marek Ženíšek, který je dnes hostem Studia Česko. On se ten váš příchod na ministerstvo zdravotnictví dá číst také tak, že máte "politicky" krýt ministrovi Leoši Hegerovi záda, protože letos to pro něj skutečně asi nebude úplně lehký krok. Ostatně premiér Petr Nečas už v minulosti říkal, že je připraven vyměnit své další ministry ve své vládě. Dá se ten váš příchod číst také tak, že jste případně připraven po případném odchodu pana Hegera z pozice zaujmout post ministra zdravotnictví?

Tak to je úplně absurdní, bych řekl. Nebo respektive takhle k tomu nikdo ...

Když se člověk dostane na pozici 1. náměstka, tak je, řekněme, jakýmsi statutárním zástupcem.

Určitě, určitě. To i dle organizačního řádu zastupuji ministra v jeho nepřítomnosti. Takže již dnes vlastně mohu říci, že v mnoha ohledech mám možnost ho zastupovat. Ale ten můj příchod na ministerstvo spravedlnosti, vy jste řekl, krýt záda, já se domnívám, že jednak je mou povinností jako 1., jakožto 1. náměstka krýt svému ministrovi záda. To považuju jako základ. Jednak teda, kvůli kterému se nemusí dělat výběrové řízení, nebo hledat někoho. To považuju jako základ, že 1. náměstek zkrátka kryje záda svému ministrovi. Navíc já to budu dělat velmi rád, protože pana ministra znám, jsme spolu ve vedení TOP 09. A nesmírně si ho, nesmírně si ho vážím. Takže to považuju za zcela spekulaci, nebo takhle jsem k tomu nikdy nepřistupoval. Já skutečně jsem dostal nabídku na ministerstvu spravedlnosti jsem byl 5 let ...

No, ptám se i proto, že byste nebyl ve vládě nejmladším členem. Pavel Dobeš ministr dopravy je ještě mladší než vy. Takže ani z tohoto úhlu pohledu byste nebyl jakýmsi outsiderem.

Hm, hm. No, já myslím, že mojí ambicí není býti ministrem zdravotnictví.

Po lékařích možná bude v budoucnu resort zdravotnictví nucen licitovat také se zástupci zdravotních sester, porodních asistentek, záchranářů nebo optiků, kteří uvažují o založení nelékařské komory. A kdy by mohl začít fungovat upřesnila šéfka České asociace sester Dana Jurásková.

My máme ambice, aby vznikla minimálně do poloviny roku 2013. To hlavní poslání komory je dohlížet nad odborností, dohlížet nad vzděláním a dohlížet nad dodržováním etických norem ve zdravotnictví.

Nebojíte se na ministerstvu toho, že vás jako resort čeká se zástupci nelékařů podobně lopotné vyjednávání jako s lékaři?

Tak, samozřejmě my jsme připraveni na jakýkoli dialog. Nejenom, nejenom nelékařů, ale jsem připraven a všichni víme, že asi tento rok bude i velmi silné jednání, respektive vyjednávání s odbory jako takovými. V rámci tripartity. Tento rok skutečně nebude lehký nejenom kvůli těm závazkům, které jsme si dali sami, dokončit reformy, nebo navýšit, nebo splnit ty úkoly, které jsme si předjednali, ale i kvůli té ekonomické situaci ...

Ale není to tak, že třeba v rámci toho vyjednávání vůči nelékařům jste v poměrně komfortní situaci, protože novela o podmínkách výkonu nelékařských povolání by měla platit, začít platit od dubna příštího roku. A na podobě zákona a úpravě komory v něm chce přípravný výbor s ministerstvem zdravotnictví ještě jednat. Tedy nejsou v tuto chvíli trumfy na vaší straně a vy můžete nějakým způsobem vykolíkovat to pole, na němž pak ta komora bude moct působit?

Tak určitě ano. Tak, jak jste to předjednal, tak tomu pravděpodobně asi bude.

A na základě té zkušenosti s lékaři budete tedy více obezřetní?

Já nevím, jestli zde je taktické nebo diplomatické říci, že se nám daleko lépe jedná s někým jiným než jsou lékaři, nebo že si myslíme, že ta naše situace je ...

Tak ono je to možná zřejmé i pro veřejnost.

... ale myslím si ... Tak.

Posloucháte Studio Česko dnes s náměstkem ministra zdravotnictví Markem Ženíškem. Vy kromě toho, že působíte na ministerstvu zdravotnictví, tak jste také místopředsedou TOP 09. Jak vlastně vnímáte současné vztahy v rámci vládní koalice?

Tak, já myslím, že pro běžného pozorovatele jsou ty vztahy, vztahy někdy napjaté. Myslím, že není co skrývat. Zkrátka je tam jeden koaliční partner, o kterém někdy nevíme, co druhý den bude jeho názorem. Na to si, myslím, zvykli jak koaliční partneři ti ostatní, tak i veřejnost. Nějak se s tím musí žít, nějak se s tím musí vládnout. Jiná alternativa v tuto chvíli, v tuto chvíli není. A někdy čas od času samozřejmě koaliční partner, nebo my sami zvýšíme důraz na některou z priorit a pak samozřejmě dojde, dojde ke střetu.

No, teď to vypadá, že, takříkajíc, na chvostu jste právě vy. Prezident republiky Václav Klaus vyzval vládu, aby jasně rozhodla o případném vstupu České republiky do připravované rozpočtové unie, ale zároveň jasně deklaruje, že on smlouvu nepodepíše. Což premiérovi oznámil osobním dopisem. Už jsem v úvodu našeho rozhovoru zmiňoval, že TOP 09 je pro. Že ODS žádá referendum až při vstupu Česka do eurozóny a Věci veřejné žádají referendum okamžitě. Ale proč vlastně dělat hned rozhodnutí, když prezident říká smlouvě své jasné ne?

Tak, tam především je zarážející, že on říká smlouvě ne, aniž by ji četl, protože ta smlouva ještě není známá.

Ona není ještě známá.

Teprve se čeká zítra na Ekofinu, že přijde nějaký ten konečný text, nebo 30. na summitu. Takže to je v prvé řadě zarážející, že pan prezident něco takového vůbec, vůbec řekne veřejnosti. Navíc, navíc nevím, jestli si úplně uvědomuje, že to jeho ne neznamená zastavení celého toho procesu jako to bylo v případě Lisabonské smlouvy. Možná až se to, až si uvědomí, že to jeho ne neznamená úplný konec této smlouvy, tak třeba tak razantní, razantní nebude.

Upřímně, nepodceňoval bych hlavu státu, že to netuší, tento drobný detail.

Ne, tak je to skutečně zarážející, že říká, vypouštím do světa něco, co evidentně mělo mít proklamativní charakter, nikoliv věcný. Mělo to nějaký cíl. A přičemž jsem si vědom nějaké té situace.

Ale co to bude znamenat dál? Protože teď to v tuto chvíli jasně vypadá tak, že TOP 09 zastoupená ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem i ministrem financí Miroslavem Kalouskem říká musíme pomoct Evropě, protože když bude silná Evropa, budeme silní sami. A jste v rozporu se svými vládními koaličními partnery. Co to znamená? Že ve sněmovně nebudete hlasovat společně a že se o toto téma budete střetávat?

Tak, já myslím, že toto téma je velmi zásadní. Ukázalo se jak pro nás jako TOP 09, tak pravděpodobně i pro naše koaliční partnery, protože každý tu cestu vidí poněkud trochu, trochu jinak. My jsme jasně dopředu řekli, že nebudeme hlasovat pro referendum, pokud zkrátka bude se ve sněmovně rozhodovat, rozhodovat o referendu. Což v tuto chvíli znamená, znamená, že by ODS vlastně musela se opřít i o hlasy komunistů. Pokavaď by chtěla, aby nějaké jednorázové, anebo i ústavou kodifikované referendum bylo.

Teď doplňme, protože ČSSD trvá na tom, že by nebylo vyhlášeno pouze jednorázové ...

Ano, ano, ano. Takže my trváme, trváme na tom, že ten přístup našeho koaličního partnera, mám teď na mysli ODS, je trochu alibistický. Protože my jsme dodnes neslyšeli vlastně, zda ODS tuto smlouvu naplno chce, anebo zdali pouze zkrátka jí vadí ta procedura ve smyslu pojďme se zeptat občanů, pojďme to schválit v referendu. A když schválit v referendu, tak proč to neudělat až s referendem o přistoupení k eurozóně? Což každému dojde, že ten proces znamená v praxi pojďme to schválit až za 6, 7 let, dřív to asi k eurozóně Česká republika nepřistoupí. A pevně doufám, že to občané schválí. To, takhle já čtu vlastně ...

A to TOP 09 odmítá? Vy chcete říct ...

To naprosto odmítám, protože ...

... řekněme své jasné ano už teď.

... anebo ne. Anebo ne. Ale my trváme na svém ano. Ale mně vadí i ta procedura, že se ta odpovědnost přenáší, ten postoj ODS je naprosto legitimní. Kdyby řekli ne, nepřistoupíme, vážení občané České republiky, my nechceme být součástí toho hlavního proudu, ale to ODS nechce říci nahlas. Jednak je to před sněmem ODS ...

Ještě jenom peníze, které se týkají půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. Zde by měla Česká republika poskytnout 90 miliard korun. Ale i váš zástupce ve vládě Miroslav Kalousek říká ne, to je příliš. Jaká částka by tedy podle TOP 09 byla adekvátní?

Ptáte se stejně jako jsem se ptal já, když jsem to zaslechl. A bylo nám to velmi fundovaně vysvětleno. Ono ta částka skutečně, skutečně byla vypočtena od boku. Je dosti, dosti vysoká. A neměla, neměla relevanci ve srovnání s ostatními zeměmi.

A jaká je relevantní ta částka?

Hovoří se v současné době o 1,5 miliardě, hovoří se o tom, že to je relevance ve vztahu, že to bude v celkové výši jako Slovensko, který je v eurozóně. A že je to na obyvatele ve stejném, ve stejné výši jako v Polsku, které není v eurozóně.

Tolik dnešní Studio Česko. Naším hostem byl místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Děkujeme a na slyšenou.

Díky za pozvání.

Ondřej Černý

Český rozhlas - Rádio Česko, 23. 1. 2012, Pořad: Studio Česko

Štítky
Osobnosti: Marek Ženíšek
Témata: EU, Zdravotnictví
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme