Ženíšek: Evropskou prioritou je ochrana její vnější hranice

8. 4. 2016

(editovaný přepis rozhovoru s prvním místopředsedou TOP 09 Markem Ženíškem)

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Evropa se vrací k plánům, jak si rozdělit uprchlíky, kteří mají nárok zůstat na jejím území. Česká vláda se staví k návrhům odmítavě. Mají politici lepší řešení? Vláda také zastavila podporu projektu, který pomáhá uprchlíkům najít nové zázemí. Kvůli odchodu části z nich. Kam až má sahat míra nabízené pomoci? A co znamená zamítavé ne Ukrajině v nizozemském referendu? Evropská komise přišla s dalšími návrhy na přerozdělování uprchlíků. V podstatě kdybychom je měli porovnat, tak oba počítají s nějakým řízeným přerozdělováním uprchlíků v podstatě do všech zemí Evropské unie. Jste také pro, anebo jste proti?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Zásadně proti. Z jednoho prostého důvodu. V současné době jsou v Evropě některé státy, které nerespektují vlastní, ani unijní pravidla. Představa Evropské komise, že přijdou s nějakým jiným pravidlem, které ten problém vyřeší, si myslím, je představa velmi špatná. Vedle toho je dnes všem už zřejmé, že nějakou podoba povinných kvót v praxi nelze zrealizovat. Přesto tady Evropská komise opět přichází s nějakým řešením, které kopíruje již nějaké odmítnuté řešení z léta minulého roku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Když mluvíte o státech, které podle vás nerespektují pravidla, o kom mluvíte konkrétně?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Od samého počátku šlo o nerespektování Dublinu ze strany Německa nebo nerespektování pravidel o kontrolování vlastní hranice ze strany Řecka nebo Itálie.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Na druhou stranu, když se bavíme o počtu těch na území Evropy, bavíme se o tom, že ti lidé se někde kumulují. Je to skutečně vina jenom států, které narážejí na to, že jsou prvním nárazníkovým místem a je to vina států, kam míří nejvíce uprchlíků? Protože i tyto státy, předpokládám, s tím mají problémy a musí se s tím nějakým způsobem vypořádat.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

To nikdo nezpochybňuje. Měla by tam být otázka, co potřebují, abychom jim všichni pomohli, aby tu situaci zvládli. Pokud nejsou schopni do nějakého data uspořádat a zrealizovat třeba hotspoty, pokud nejsou schopni svoje hranice lépe kontrolovat, neříkám úplně chránit, ale alespoň kontrolovat, aby byl přehled a byli evidováni lidé, kteří přichází do Evropy, měla by tam být otázka, co k tomu potřebují. My jim pomůžeme, co se týká lidských zdrojů a třeba i finančně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

A když ty státy říkají: My bychom se potřebovali dohodnout na tom přerozdělování. Tak to je asi forma pomoci, o kterou žádají. Mluvil o tom dnes francouzský prezident a německá kancléřka.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

To je forma, kterou žádají, ale která nemůže nikdy fungovat. Zdůrazňuji jednu velmi důležitou věc. Pokud si Evropská komise, a to říkám já, přeje zachování Evropy, pokud stojí o to, aby společná Evropa fungovala, aby nedošlo k rozpadu Evropské unie, a přijde s takovým řešením, jako teď, tak si myslím, že do jisté míry dává argument všem populistům nebo stranám, kteří si nepřejí společnou Evropu. Jednou to může dopadnout velmi špatně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Co si myslíte, že je lepší řešení? Aby ti lidé zůstávali v jenom některých konkrétních zemích Evropy? To znamená, aby ta zátěž byla na bedrech jenom některých zemí Evropské unie? Když říkáte, že kvóty fungovat nebudou. Tak bude fungovat to, že někde těch lidí budou statisíce, ne-li miliony a někde budou jenom stovky. To si myslíte, že bude fungovat lépe pro soudržnost současné Evropy?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Určitě by to pomohlo Řecku. Na druhou stranu by vznikl stejný problém v těch zemích, kam chtějí uprchlíci, to znamená Německo a severské státy.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Proto Německo žádá, aby to přerozdělování fungovalo. Dnes se pro to vyslovila i německá kancléřka. Jestli tomu rozumíte?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Naprosto chápu, proč to Německo chce. Nemůže to ale po ostatních státech požadovat i z toho prostého důvodu, že se ukazuje, že to zkrátka nefunguje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Proto se vás ptám, jestli si myslíte, že bude lépe fungovat, když ti lidé budou nakupeni v některé zemi Evropské unie? To znamená, ta zátěž, ať už integrační, azylová a tak dále bude jenom na některých státech.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Evropa musí předně udělat to, co slibuje celou dobu. Nemyslím jenom ve vztahu k řešení migrační krize, ale ve vztahu k tomu, aby měli Evropané vůbec důvěru k institucím. To je to, o čem se tady stále bavíme. Přesto se to odsouvá někam strašně daleko. Mám na mysli ochranu vnější hranice. Pořád se o tom hovoří, ačkoli to zní jako klišé. Evropa nezvládá kontrolu vnější hranice. Evropa se bude muset postarat o svoji hranici sama. To jsou další věci, které mají přijít potom.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

I o tom ale hovoří návrh Evropské komise. Vy to také víte, protože tam se počítá s posilováním lidských sil i technických opatření.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Ano, ale první varianty přicházejí s tím, že bude společná pohraniční a pobřežní stráž, která bude mít 1300 lidí. Každému je jasné, že je to pouze začátek, že to nemůže řešit problém, který dnes máme. Kdybych to vzal ad absurdum, tak pokud bychom měli výborný nový azylový systém a systém přerozdělování, tak v situaci, kdy nebudu chránit hranici, tak se dostanu za pár let do úplně stejného problému.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Ano, proto říkám, že ten návrh ale mluví o obou těch částech, jak o přerozdělování...

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Ten návrh hovoří o tom, že bude varianta A, nebo varianta B. Oba dva návrhy předpokládají, že buďto hned, anebo až v případě, že by to stát nezvládal, budou nějaké kvóty. Mluvím o tom, že si Evropa nejprve musí jako svoji vlastní prioritu vzít ochranu a kontrolu vnější hranice. Potom může mít důvěru lidí v Evropské unii, kteří začnou vnímat, že to Evropa zvládá, že má nějaké řešení. Potom teprve mohou přicházet s řešeními, jako je třeba změna azylové politiky a podobně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Mechanismus integrace uprchlíků musí jít ruku v ruce s ochranou hranic. To dnes řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Takže to je to, co říkáte vy v podstatě.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

To už jsme řekli několikrát. Výsledky jsou zatím minimální. Evropa musí nejprve vyřešit tento problém. Nejenom kvůli dnešku, ale i kvůli tomu, co se může dít za 20 let. Pokud se najednou díky převaděčským zvedne 10 milionů lidí z Afriky z ekonomických důvodů, a nemíním to teď pejorativně, ale může se stát, že tito lidé budou chtít do Evropy. Evropa teda řekne: My ty lidi neumíme na začátku kontrolovat a máme jenom vymyšlený systém, že si každý stát vezme nějakého uprchlíka a bude to řešit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Dobře, ale tak to přeci není, protože státy posuzují azylové žádosti.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Ne. Řecko teď řeklo, že to nestíhá.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

No, nestíhá, a proto říká: My bychom s tímto potřebovali pomoci. Tak jakým způsobem si myslíte, že by mohlo Česko pomoci Řecku, co se týče vyřizování azylových žádostí, pakliže by o to Řecko stálo? Ale i to je ta záležitost, o které se hovoří.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

To je ten problém. Řecko chrání svůj stát tím prizmatem, že suvenerita je nadevše. My si od vás nenecháme chránit naši hranici, protože my jsme stát, který si ji dokáže chránit sám. Neumí to. A v případě hotspotů nebo toho azylového řízení, nevidím problém, proč by se v nějakém dlouhodobém horizontu nemělo několik stovek nebo tisíc lidí, úředníků z ostatních zemí přemístit na území Řecka a tam jim s tímhle problémem pomáhat. To, co dnes navrhuje Evropská unie, nepovažuju za řešení. Řešení to být nemůže. Ukazuje to i současná praxe. Pokud tedy nesměřuji k tomu, že chci rozbít Schengen. Protože co by se stalo, kdyby se lidé přesunuli do jednotlivých zemí a oni se po čase zvedli a stejně šli do Německa nebo do Švédska? Jednou ty státy řeknou: Tak to se nám nelíbí, a tu hranici by si uzavřely. Takže pokud chci zachovat Evropskou unii tak, jak ji dnes znám, alespoň v těch základních parametrech, které já považuji za dobré, tak Evropa nejprve musí klást důraz na to, co říká od samého počátku, a to je ta kontrola vnějších hranic. V tom se ale nic neděje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Dobře, vy mluvíte o kontrole vnějších hranic, ale co s těmi lidmi, kteří už na území Evropy jsou? Protože o ty jde teď také. To, co říkáte vy, to se také přece týká budoucnosti, nikoliv současnosti.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Problém je v tom, že kdyby většina států Evropské unie i lidé v Evropské unii viděli, že Evropa má nějaké řešení na kontrolu, že je tam nějaké světlo na konci tunelu a nebude to bezbřehý proces, který bude trvat navěky, tak mi věřte, že i v případě přerozdělení uprchlíků, by ty státy byly daleko benevolentnější.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

To znamená, vy si myslíte, že to možné je, jinými slovy? Vy říkáte: Kdyby lidé věděli a viděli, to je spíš pocitová záležitost. Ale musela by být praktická. Na druhou stranu říkáte: Bylo by to možné, bylo by to schůdnější pro ty státy. Takže prakticky si myslíte, že to vyloučené úplně není.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Pokud bych připouštěl variantu, že jednou se hranice uprostřed Evropy začnou zavírat, protože jinak nezařídíme, aby člověk zůstal v zemi, kam ho pošlu. Proč by měl zůstávat v Bulharsku nebo v Rumunsku, když hranice uvnitř Evropy jsou otevřené a mohl by jít po nějakém čase do Německa nebo Švédska?

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Ale zároveň předpokládám, že by si ty státy musely hlídat, kdo má nárok žít v jaké zemi a ten nárok by ztráceli, pokud by to přerozdělování fungovalo správně.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

V tomto jsem velmi skeptický. Pokud dnes Evropa neumí poslat zpět například ty lidi, kteří nemají nárok na azyl, neumím si představit, jak by tohle, o čem vy hovoříte, fungovalo v praxi.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Předpokládám, že by to bylo součástí toho opatření. Jinak by to nedávalo smysl, to máte samozřejmě pravdu.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

To by nedávalo smysl. Pořád opakuji, někdy to zní až směšně, protože politici o tom hovoří velmi často, ale výsledky vidět nejsou. Alfou a omegou je, že Evropan musí mít pocit, že vnější evropká hranice je chráněna a kontrolovaná a vím, kdo na to území vstupuje. To je alfa a omega a tomu se Evropa nevyhne, i kdyby prosadila tenhle nesmysl, který teď představuje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Místopředseda komise Frans Timmermans říká: "Uprchlická krize odhalila nedostatky v našem společném evropském azylovém systému. Jedno je však zřejmé: Ti, kdo potřebují ochranu, ji musí i nadále získávat a neměli by být nuceni svěřovat své životy do rukou převaděčů, avšak stávající systém není udržitelný." To znamená, dovedete si představit, že by se Evropa donekonečna mlela v tom neřešení situace a že by nedošla nakonec k nějakému jinému řešení, které by se muselo dotknout i azylového procesu. Protože je evidentní, že si připouští i Evropané i lidé, kteří pracují v Evropské komisi, že něco nefunguje.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Systém nějakého permanentního přerozdělování by nemohl být udržitelný. V jeden okamžik by Evropa musela jasně říci, zdali je tohle cesta, že bude přijímat každého, kdo o to požádá a kdo na to bude mít nárok. Jednou by to příští generace stejně musela řešit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

To znamená, myslíte si, že je to správné řešení? Proto se vás ptám už poněkolikáté, aby ti lidé zůstávali jenom v některých zemích? Anebo aby Evropa nakonec zpřísnila pravidla pro udělování azylu?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Touhle debatou si musí Evropa projít. Pamatuji, že ještě před půl rokem debata o ženevských konvencích, byla něco, co bylo tabu. Přesto se dnes objevuje, že svět je tak komplikovaný, že i tohle by mělo být předmětem debaty. Bez toho se Evropa nevymaní ze začarovaného kruhu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

To znamená, mělo by se to vztahovat i na válečné uprchlíky? Protože bavíme se samozřejmě o destabilizovaných státech pochopitelně i o Libyi.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Pokud válečný uprchlík projde nějakou bezpečnou zemí, než přijde do Evropské unie, tak by asi na ten azyl neměl mít v budoucnu nárok. Stejně tak si Evropa musí říct, že nezachrání celý svět, zvlášť v situaci, v jaké se dnes nachází. Asi tu ambici ani nemá, přesto se tak někdy chová. Není to tak, že všem pomůžeme, že všechny zachráníme.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

No, pomůžeme těm, kteří na to mají nárok. Takhle by se asi měla Evropa chovat na základě právě těch konvencí, o kterých hovoříte.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Ano, kdyby bylo pravidlo, že projde bezpečnou zemí, tak nevidím důvod, proč by neměl zůstat už v té zemi. Místo toho, aby Evropa začala uplatňovat a dořešila všechny věci, které správně pojmenovala. Třeba před půl rokem ochrana vnějších hranice a společný seznam právě těch bezpečných zemí. Dneska nemá Evropa společný seznam bezpečných zemí. Každá země si to dělá sama. A třeba kdyby uvažovala o azylových centrech mimo Evropskou unii. O tom se hovoří také dlouho. Přesto Evropa nemá nástroj, jak to zařídit. To jsou všechno věci, které by asi pomohly situaci řešit lépe než tento dokument, který teď Evropská unie představuje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Ještě poslední věc, když jste mluvil o tom, že Evropa zažívá něco, s čím nemohla počítat, a možná proto by se měla měnit ta pravidla, co se týče přijímání uprchlíků, není potom dejme tomu také laciné říkat, že za všechno může Řecko? Protože se svým administrativním systémem také nemuselo počítat stejně jako celá Evropa, co všechno ho čeká a je to skutečně jenom jeho vina.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Je to pravda, nebylo to jenom Řecko, byla to třeba ze začátku Itálie.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Anebo Itálie, přesně tak.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Pokud se podíváme na fakta, tak asi je někde chyba. Pokud země, která je vyspělá, přesto má nějaké ekonomické problémy a není schopna vytvořit více než třeba 3 nebo 4 hotspoty, tak je asi někde problém. Nechci Řecko házet přes palubu úplně, ale asi nějaký problém zkrátka má.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Proto se ptám, ten nápor byl evidentně nepředvídatelný úplně pro všechny.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Ano, ale myslím si, že jsou země v Evropě, které by to zvládly lépe.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Které například si myslíte, že by to zvládly lépe? Protože to se asi těžko posuzuje, když nejsou v tom území, kde třeba se Řecko zrovna nachází. Jestli se to dá vůbec srovnávat.

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Ochrana vnějších hranic je problematické v případě Řecka. Tam právě si myslím, že měla pomoct celá Evropa a také to tak říkala. V případě hotspotů, to znamená, že bude probíhat to azylové řízení, ať se na mě Řekové nehněvají, ale tam si myslím, že za tři čtvrtě roku je v silách každého státu vytvořit hotspotů více a funkčních.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Vláda se dnes dohodla na ukončení podpory programu pro uprchlíky projektu Nadačního fondu Generace 21, který se snaží pomáhat právě s integrací uprchlíků na českém území. Je to nutné takovéto gesto?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Tak mě to trošku mrzí, že je to příběh se špatným koncem. Zejména mi vadí, že je to do jisté míry nesolidární od některých iráckých rodin ve vztahu k těm dalším, kteří jistě asi by si té možnosti tady být vážili více a věřím, že tu pomoc potřebují také více. Na druhou stranu pokud si někdo pomoci neváží, tak pomoc mu nemá být nabízena.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Dobře, ale většina těch lidí z toho programu tady zůstala. Proto se ptám, jestli kvůli části té skupiny to měla vláda udělat, takovéto gesto. Protože předpokládám, že jde o to gesto...

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Vláda dnes zrušila program, který byl napojen na neziskový sektor. Tam vláda vyhodnotila situaci, že to v mnoha ohledech nevyšlo, přestože je to z půlky úspěšné. A mrzí mě, že se to takhle neprezentuje třeba i v médiích, že díky tomuto excesu nebo selhání, budou na tom biti ty, kteří si toho váží, který tady jsou, anebo jsou připraveni právě v Iráku a prošli prověrkou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Dobře, vy kdybyste seděl ve vládě, tak mi řekněte, jak byste se zachoval?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Beru vážně to, co vláda na tiskové konferenci řekla, že v tom chtějí pokračovat. Česká republika musí pomáhat, je připravena pomoci, ale nebude to v této formě jak dnes. To já plně respektuji. Nemám tolik informací jako ministr vnitra, jestli skutečně lidé a rodiny byly vybrány špatně nebo kde se stala chyba. Ale obával a nepřál bych si, aby se z částečného neúspěchu stalo jakési alibi pro to, že nebudeme pomáhat vůbec. To pevně věřím, že se nestane. Beru to pouze tak, že bude snaha nalézt jinou formu, jak pomoci.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Nizozemci ve včerejším středečním nezávazném referendu odmítli dohodu o přidružení Ukrajiny k Evropské unii. I když to na přijetí toho samotného aktu asociační dohody Ukrajiny s Evropskou unií nemusí mít vliv, vypovídá to o něčem?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Vypovídá. Na druhou stranu to nevypovídá o tom, o čem hovoří například ruský premiér Medveděv, že Evropa ukázala, že nevěří Ukrajině. To je hloupost, nesmysl. 27 států s tou asociační dohodou souhlasilo. Dokonce i nizozemský parlament s tím souhlasil a teď v referendu, které je deklaratorní a nepředpokládám, že by vláda Nizozemského království k tomu nepřihlížela, se to zhatilo. Vnímám to jako fakt. Systém je takto nastaven, že jedno referendum může celý ten proces zkazit. Na druhou stranu je to i vlastně docela dobrý argument pro ty, kteří tvrdí, že Evropská unie řídí úplně všechno a národní stát nemá vliv na nic. Tady je ukázka toho, že vlastně jeden stát s jedním referendem může zkazit to, na čem se shodlo 27 států. Takže i z tohoto hlediska si myslím, že je to v něčem pozitivní. Jsem z toho trošku smutný, protože Ukrajina s tím počítala. Daleko horší asi bude situace, až se tady o tom budeme bavit za pár měsíců, že například Velká Británie by nedejbože vystoupila z Evropské unie. Tak to taky asi bude něco, co Evropa bude muset nějak brát na zřetel. A je to určitá příležitost jak pro Evropu, tak i pro Ukrajinu. Pro Evropu z toho hlediska, že je třeba, aby si jasně definovala, jak to vlastně myslí vážně nejenom s Ukrajinou, ale jak to myslí vážně třeba i s Tureckem. Zdali to není jenom hra, že Turecku neustále nabízíme, že bude jednou členem Evropské unie a přitom nikdo tomu nevěří. A zase stejně tak výzva pro Ukrajinu, že za ni Evropa všechno neudělá. Že asi je daleko víc teď na ní, aby přesvědčila ostatní, že chce být v Evropě a že ty reformy bude dělat daleko rychleji, než je dosud dělá.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

K těm odmítavým postojům hodně přispívaly například nacionalistické skupiny, ať už na Ukrajině nebo také v Rusku. Ole Schröder, náměstek německého ministra vnitra řekl tento týden agentuře Reuters, že ruská propaganda ohrožuje soudržnost naší společnosti. Myslíte si totéž?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Patřím k těm, kteří o tom hovoří již delší dobu. Jestli někdo z toho má radost, tak je to Ruská federace. Propaganda tam působila ve velmi silné míře. Na druhou stranu bych se asi ne chtěl zastat nizozemských voličů, ale oni skutečně hlasovali daleko více o tom, jestli chtějí Ukrajinu se svými problémy v Evropské unii, nebo chtějí asociační dohodu, která mluví o něčem úplně jiném.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

V této souvislosti také připomenu záznam, na kterém nacionalisté v Moskvě skandovali něco, co se týká právě Česka. Můžeme se na to podívat.

osoba /zdroj: Grani.ru/

Naše Migy přistanou v Rize. Naše tanky budou v Praze.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Co si o těchto tendencích myslíte vy? Jak to na vás působí?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Působí to na mě tak asi jako na většinu obyvatel. Čekal bych, že se k tomu třeba vyjádří i pan prezident jako hlava státu. Jestli je to pro něj přijatelné, jestli to odsuzuje, neodsuzuje. Těžko se na to dívá.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Kam si myslíte, že to až může dospět? Myslíte si, že se právě tyto tendence mohou projevovat i v české společnosti, například až se budou blížit velké volby?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Propaganda ze strany Ruské federace je běžná v České republice. Kdo si myslí, že ne, tak stačí, ať se podívá na některé servery, které jsou přímo podporované ze strany Ruskou federací. Já nemám iluze o tom, že v tomto směru Ruská federace nevyvíjí aktivity. Když vyvíjí aktivity v tom smyslu, že i podporuje finančně některé politické strany v Evropě s takovým programem, jaké ty strany mají, tak nemám iluze.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Část politiků a umělců se rozhodla žalovat stát kvůli porušování ústavních a lidských práv v souvislosti s událostmi, které nastaly po návštěvě čínského prezidenta v Praze. Má to podle vás smysl?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Já si myslím, že to smysl má. Demonstraci a fakt, že nebylo možné dojít na místo ohlášené demonstrace, považuju za hořkou tečku celého hořkého příběhu návštěvy čínského prezidenta v Praze. A myslím si, že je to namístě. Naše poslankyně Markéta Adamová, stejně tak i další poslanci z jiných politických stran, dávají interpelaci na ministra vnitra, aby tohle objasnil. Zdali náhodou třeba není namístě parlamentní vyšetřovací komise, která by skutečně našla toho, kdo o tom rozhodl. Na jedné straně máme bezpečnost, to já respektuji. Ať je hlava státu jakákoliv, tak je to hlava státu a česká policie má za úkol ji chránit. Na druhou stranu to, čeho jsme byli svědky, ať už to bylo, že policie se začala ptát na FAMU nebo že začala strhávat některé vlajky z oken s tím, že je to nebezpečí pro snipery, považuju za absurdní. A stejně tak považuju za absurdní, že někdo rozhodl, že demonstranti nemohou na Hradčany. Měli ohlášenou nějakou demonstraci a někdo rozhodl, že se nesmí tam dojít. A ještě z bezpečnostního hlediska, jsme byli svědky, že na Hradě se kolem čínského prezidenta pohybuje člověk, který nemá ani prověrku. To je podle mě daleko větší bezpečnostní riziko než několik tibetských vlajek, které by chvíli vlálo na Hradčanském náměstí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Ministr vnitra sám řekl, že bude chtít vysvětlení po policejním prezidentovi právě kvůli té policejní akci na FAMU, kvůli tibetské vlajce a i kvůli tomu, jak byli vyslýcháni lidé, kteří protestovali v karlovarském Bochově a měli nesouhlasné transparenty proti prezidentu Zemanovi. To by vám například stačilo?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda poslaneckého klubu, 1. místopředseda strany /TOP 09/

Počkám si na ten závěr. Já jsem rád, že pan ministr Chovanec změnil názor. První, co vláda udělala, a to bylo ještě ve středu, kdy čínský prezident byl tady a návštěva ještě neskončila, že se usnesla, že policie v ničem nepochybila a že všechno proběhlo v pořádku. Takže jsem rád, že po několika dnech, potom co asi pan ministr zhlédl některé ty záběry a udělal si na to čas, tak že změnil názor.

zdroj: Interview ČT24, 7. 4. 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme