Zákon o Národním parku Šumava

Rozhovor s náměstkem MŽP za TOP 09 Tomášem Tesařem

10. 5. 2013

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Změny, které mají důsledněji chránit šumavské lesy, nebo kroky, které napáchají nevratné ekologické škody? Pohled na nový zákon o Šumavě, který začali dnes projednávat poslanci, se diametrálně rozcházejí. Návrh počítá s tím, že by se v případě potřeby ve snaze likvidovat lesní škůdce mohlo zasahovat i v dosud nejpřísněji chráněných zónách. Předkladatel ministr životního prostředí Tomáš Chalupa ovšem tvrdí, že takzvanou první zónu rozšiřuje. Podle některých odborníků se tohle pásmo ale naopak zmenší. Profesor Jaroslav Vrba je členem stínové vědecké rady šumavského parku. Dobrý den.

Prof. Jaroslav VRBA, člen stínové vědecké rady Národního parku Šumava

Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ

A do našeho sněmovního studia zdravím náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře. Dobrý den.

Tomáš TESAŘ, náměstek ministra životního prostředí za TOP 09

Dobré poledne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Pane profesore Vrbo, kritici vládního návrhu varují, že zóny, kde by se zatím nemohlo zasahovat, by mohly být kvůli novému zákonu údajně už do 5 let úplně vykácené. Sdílíte tuhle obavu?

Prof. Jaroslav VRBA

Tak týká se to především těch zón, které zákon předpokládá, že budou mít nějaký speciální režim. Pak je tam to ustanovení o zasahování do období, než kůrovec dosáhne takzvaného základního stavu, což vlastně je velmi vágní ustanovení a pak je tady ještě třetí problém, o kterém se zatím moc nemluví, že podle našich informací všechny ty schvalované cesty, které se mají stát součástí toho zákona, které prochází první zónou, tak přes ně má být natažen režim 2B zóny ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ

To znamená?

Prof. Jaroslav VRBA

... to znamená, že tam prostě nikdy nebude první zóna. Čili s velkou slávou zcelené první zóny se de facto fragmentují přístupem po cestách schválených zákonem, případně nějak v budoucnu rozšířených a co je ještě horší, zákon v jiném paragrafu umožňuje osobám s trvalým pobytem v parku, což může být kdokoli, kdo si prostě ten pobyt přehlásí na nějaký obecní úřad v příslušné obci, tak jim umožňuje nejenom vstupovat do prvních zón bez omezení, ale jezdit tak s technikou, dokonce s karavany a podobné věci, čili to je neuvěřitelné otevření vlastně prvních zón všelijakým prostě rádoby podnikatelům.

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Pane náměstku Tesaři, vyslyší ještě ministerstvo těmto, tyto námitky? Chystáte se třeba ještě ve sněmovně upravit to, na co teď narážel pan profesor, tedy ty první zóny aby byly skutečně chráněné od vlivů člověka?

Tomáš TESAŘ

Tak ten zákon, který je předložen do sněmovny, tak je v nějakém stavu. Já pokud bych chtěl reagovat na to, co pan profesor říká a vzal bych to odzadu, tak jestli ve sněmovně někdo připravuje nějaký poslanecký pozměňovací návrh, ministerstvo životního prostředí neovlivní. Já musím říct, že cesty, které jsou součástí přílohy tohoto zákona, jsou přesně definovány, tak nejsou, prosím pěkně, vymezeny zónou 2B. Jsou na území první zóny.

Veronika SEDLÁČKOVÁ

A to znamená, že po nich nebude moci jezdit technika, jak tady varuje pan profesor a že to bude moci dělat každý, kdo má trvalý pobyt v šumavském národním parku nebo na jeho území?

Tomáš TESAŘ

Ne, ne, ne ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ

To není pravda.

Tomáš TESAŘ

Není to tak, není to tak. Bude to stejný režim jako v každém národním parku. To znamená, pokud někdo skutečně má trvalé bydliště a má přístupovou cestu ve druhé zóně, tak musí požádat o povolení Správu národního parku a ta v rámci řízení tuto výjimku buďto udělí nebo neudělí. Není možné jezdit po cestách v národním parku jenom z titulu toho, že mám trvalé bydliště, to není pravda.

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Pane Vrbo, tedy jak to, že se vaše pohledy na věc tak rozcházejí? Je to tak, že třeba pracujete s jinými údaji?

Prof. Jaroslav VRBA

No já mám před sebou ten tisk 999. Čili z tohoto, tak jak já to čtu, tak ten výklad může být různý. Všichni víme, že prostě když se sejdou dva právníci, tak mají minimálně 3 výklady zákona ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Dobře, ale vy tedy nevěříte, že ministerstvo chce prosadit tu verzi, která by chránila přírodu?

Prof. Jaroslav VRBA

Já si myslím, že ta verze prostě jde příliš naproti zájmům, které někteří lidé v tom parku mají. My o nich dobře víme. Každý se může podívat koneckonců na výpisy z katastru, kdo kde vlastní například nějaké, nějaké pozemky. Rád slyším, že pan náměstek, potažmo ministerstvo chce udržet teda první zóny prvními zónami včetně těch cest, to by bylo samozřejmě výborné, pokud by ta naše informace nebyla už v tuto chvílí opět platná ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Aktuální.

Prof. Jaroslav VRBA

... a jinak prostě tady opravdu kromě, kromě té, podmínky toho trvalého pobytu tam je ještě jedna věc a to je, tuším, paragraf 7 ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Abychom úplně, ano.

Prof. Jaroslav VRBA

... kde, kde se prostě akcentuje důraz na preventivně požárně preventivní opatření a tam zase máme ty cesty, tu přístupnost těch cest, udržování těch cest ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Zase tedy, abych to shrnula, vy se obáváte, že touto jaksi tímto filtrem by se tam mohli dostat ti, kteří tam nemají, co dělat v první zóně.

Prof. Jaroslav VRBA

No, hlavně toto všecko jsou aktivity, které jdou proti ochraně přírody, jo? Tam, tam zákon přímo ukládá, že mají být dostatečné zásoby vody na hašení, přitom na Šumavě naposledy velký rozsáhlý požár, pokud je nám známo, byl v roce 47 v karu Plešného, v karu Černého jezera.

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Dobře. Pane náměstku tesaři, tedy to je jedna námitka, proč zrovna by tam měla být ta opatření proti požáru, když pan profesor říká, že jaksi to není nutné. Ale hlavně jestli můžete zaručit, že se skutečně nedává zelená developerům, stavebním pracem v chráněných územích šumavského národního parku?

Tomáš TESAŘ

Tak v zákoně samozřejmě nic takového není. Já sdílím obavy, aby na Šumavě nedošlo ke stavebnímu boomu, který říká pan profesor a který slyším i od starostů jednotlivých obcí. Dneska žádné speciální ustanovení, které by zjemňovalo nebo naopak zpřísňovalo pravidla, podle kterých se může stavět na území národního parku, zákon neobsahuje. To, co pan, pan profesor možná jaksi předjímá, je mírné zvětšení třetí zóny národního parku, které když se zaokrouhlí na celá procenta, tak zůstáváme na úrovni 5 %. My jsme vyslyšeli v rámci projednávání u kulatých stolů jaksi požadavek starostů, aby měli zaručeno do budoucna, že v rámci intravlánu obce jim nebude bráněno rozvoji ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Rozvoji obce, tedy stavby.

Tomáš TESAŘ

Přesně, přesně tak. Na druhou stranu není úplně korektní říkat, že tady se otevírají dveře developerům a stavbám nějakých komplexů. To skutečně není pravda. Jakékoli stavební řízení, jehož přímým účastníkem je Správa národního parku, která má přesná pravidla, co v takovém území se může nebo nemůže stavět, bylo tomu tak doteď a nic se na tom nemění do budoucna.

Veronika SEDLÁČKOVÁ

Náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař, profesor Jaroslav Vrba ze stínové vědecké rady šumavského národního parku byli hosty polední publicistiky. Díky, na shledanou.

Prof. Jaroslav VRBA

Na shledanou, pěkný den.

Tomáš TESAŘ

Hezký den.

Veronika Sedláčková

9. 5. 2013, 12:08, ČRO Radiožurnál   

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme