Vitula: Státní maturity jsou potřeba

Rozhovor s Janem Vitulou

5. 10. 2010 | 17:04

Moderátorka:

Personální změny, které provedl ministr školství Josef Dobeš podle evropské komise zvyšují riziko, že Česká republika přijde o desítky miliard z fondu unie. Takové upozornění obsahuje dopis, který v pátek komise poslala do Prahy. Dopis má Radiožurnál k dispozici. Ministr školství Josef Dobeš na základě auditu odvolal ředitele sekce řízení operačních programů EU Jana Vitulu. Audit podle ministra ukázal, že rezort školství čerpá evropské dotace nejpomaleji ze všech českých institucí. Odvolaný Jan Vitula, který působí jako předseda jihomoravské TOP 09 a byl při sestavování koalice i vyjednavačem strany pro kapitolu školství je teď hostem 20ti minut Radiožurnálu. Vítejte ve studiu.

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Dobrý den.

 

Moderátorka:

Ještě připomenu, že nám své dotazy a připomínky můžete posílat prostřednictvím facebookové adresy, která je dohromady psáno dvacetminut. Jsou to oficiální stránky pořadu. Pane Vitulo, po té, co jste dostal vyhazov, odešlo ještě několik dalších úředníků, kteří se zabývali čerpáním evropských peněz. Vyzýval jste někoho k odchodu, měl to být nějaký hromadný komplot proti panu ministrovi?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Ne, já si myslím, že to byla spíš reakce na způsoby, které na ministerstvu zavládly, protože upřímně řečeno, zhruba ty dva a půl měsíce, to je taková směska, bych řekl hulvátství a nekompetence, to co tam vládne. Používám tyto tvrdé výrazy poměrně záměrně, protože já jsem ještě něco takového nezažil.

 

Moderátorka:

A o čem tedy mluvíte, o jakých způsobech?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

O způsobech stávajícího vedení, protože opravdu to, co se tam děje v poslední době, to je myslím nad míru, co je na normálním ministerstvu možné.

 

Moderátorka:

Takže se pan ministr chová jako hulvát?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Neříkám přímo pan ministr, ale ten tým, který si přivedl.

 

Moderátorka:

A můžete popsat konkrétně, o čem hovoříte?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

No je to trošku komplikované, ale například v okamžiku, kdy já jsem odešel, tak podalo demisi nebo odstoupilo v podstatě celé vedení jednoho operačního programu, takže tam nezůstal ani jediný vedoucí, ani jediný ředitel odboru. Po té v podstatě došlo při předávání funkcí k tomu, že tři chlapi řvali na jednu ženskou v místnosti tak, až se psychicky sesypala a to si myslím, že není úplně normální.

 

Moderátorka:

Ten program, o kterém hovoříte, to je výzkum a vývoj pro inovace? To je těch ohrožených 50 miliard, o kterých hovoří dopis evropské komise?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Ano. Ono je to o něco víc než 50 miliard. Protože fakticky ten operační program je podepsán v eurech, takže podle toho, jak se mění kurs, tak se také vyvíjí ta částka, která je k dispozici.

 

Moderátorka:

Takže vysoký úředník komise v dopise, že dál stoupá riziko, že jeden z těchto klíčových programů, tedy tento program pro výzkum a inovace je důležitý z hlediska konkurenceschopnosti české ekonomiky, to jen pro poznámku pro posluchače. Je tedy ohrožen. Velké české výzkumné projekty by z něj tedy mohly dostat více než 50 miliard, tak říkáte, jak vážně brát takové varování komise?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

No, já jsem tak ostré varování ještě neviděl. Komise mluví velmi jemným úředním jazykem, takže když napíše takový dopis, tak to už je opravdu vážná situace.

 

Moderátorka:

Přes to, že pan ministr Dobeš dnes prohlásil, že s komisí komunikuje pravidelně a různé dopisy dostává každý týden a je přesvědčen, že jeho postup je správný?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

No, já bych chtěl tu každodenní korespondenci vidět, já tvrdím, že to tak není.

 

Moderátorka:

Takže jak to podle vás dopadne? Může podle vás Česko o těch 50 miliard přijít?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

No ono je tam vážné ohrožení v nějakém čase. Nehrozí to tak, že by ze dne na den se ten přísun peněz nebo přísun prostředků zastavil. Nicméně ty projekty jsou velmi komplikované, jsou to skutečně projekty na výzkum a vývoj, bavíme se o leiserech, bavíme se o medicíně a tak dál a potřebujete kvalifikované odborníky, kteří v okamžiku, kdy ten žadatel ty prostředky dostává, s ním jednají o tom, na co je lze utratit, jak je lze utratit a tak dál. Zároveň musíte také jednat s evropskou komisí o tom, jestli ty výdaje, které se realizují v těch projektech jsou v pořádku, čili není to vůbec jednoduchá věc. V okamžiku, kdy vám odejde celé vedení vlastně toho operačního programu, což jsou ti špičkoví odborníci, kteří se zabývají tím operačním programem, tak komise nemá s kým komunikovat a je to opravdu velký problém.

 

Moderátorka:

Takže si myslíte, že tato reakce komise, která přišla v pátek do Prahy, je výsledkem až toho, že odešlo toto celé vedení, o kterém vy hovoříte. Že to není reakce na vaše předešlé působení na ministerstvu a na vaši práci.

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Já si myslím, že to je provázaná věc. Protože my jsme u toho našeho operačního programu zvolili postup, který není úplně běžný, nechali jsme projekty hodnotit mezinárodním panelem, to znamená pozvali jsme špičkové odborníky vědecké, vědce z celé Evropy, kteří hodnotili projekty, které předkládaly naše vysoké školy a výzkumné ústavy. Musím říct, že ta reakce ze strany zahraničních odborníků při tom hodnocení byla mimořádně pozitivní. Výsledkem bylo, že jsem dostali víc jak 40 pochvalných dopisů, kde nás opravdu hodnotili, že to bylo skutečně špičkové hodnocení, špičkově zorganizované a od té doby vlastně lidé z toho týmu jezdili po Evropě a přednášeli, jak se takové hodnocení dělá, jakým způsobem se mají například propojovat strukturální fondy se sedmým rámcovým programem a detaily, které v evropské politice jsou už docela hodně akcentovány. A v okamžiku, kdy celý tento tým zmizí a odejde, tak se ztrácí naprosto nenahraditelné know-how, které se tam za ty tři roky vytvořilo tím, že se posbírali lidé, kteří měli opravdu velké zkušenosti s tímto oborem.

 

Moderátorka:

Já teď odcituji z reakce ministra Dobeše, který vyvěsil tiskový odbor ministerstva na stránkách rezortu. Cituji, kdyby Jan Vitula odvedl tak dobrou práci, jak zdůrazňují odborníci na čerpání dotací, nemohli by jedním dechem dodávat, že přijdeme o 50 miliard. Jan Vitula byl odvolán na základě výsledku auditu, který vypovídá o nekvalitním řízení sekce.

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Tak já jsem slyšel asi čtyři verze toho, proč jsem byl odvolán. Ten audit nebyl vůbec zaměřen na čerpání, ten audit byl zaměřen na to, zdali nezaměstnávám moc zaměstnanců. Na skupině čtyři, což je ta naše skupina, na 220ti lidech trval celé tři dny. Po té byl...

 

Moderátorka:

Počkejte, vy tvrdíte, že audit, jehož výsledkem je podle pana ministra je, že čerpá ministerstvo školství nejhůře ze všech českých institucí nebo nejpomaleji, nebyl zaměřený na čerpání?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Ne. Zkuste se zeptat na výsledky toho auditu a uvidíte, jakou dostanete odpověď.

 

Moderátorka:

Takže to nebyl audit prověřující způsob a nebo rychlost čerpání?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Ne, já nevím o žádném takovém auditu, který by proběhl.

 

Moderátorka:

Byl to audit personální?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Ano, byl to personální audit a vedle toho ještě s management, který měl kontrolovat bych řekl manažerskou kvalitu lidí, kteří vedli tuto skupinu.

 

Moderátorka:

Takže jinak říkáte, že ministr si vymýšlí, když vaše odvolání odůvodňuje tímto způsobem?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

No, já nevím, třeba má nějaký takový audit k dispozici, já o něm nevím.

 

Moderátorka:

A viděl ho někdo třeba z vašich podřízených, jste s nimi kontaktu?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Ne, neviděl ho nikdo z mých podřízených. Neviděl jsem ho ani já, dokonce velká část naší skupiny, zaměstnanci naší skupiny, podepsala petici ministrovi, kde se dožadovala toho, aby tento výsledek předložil a do dnes tak nebylo učiněno.

 

Moderátorka:

Neboli otázka, proč audit říká, že čerpá ministerstvo školství nejpomaleji, není relevantní v tuto chvíli, podle vás, protože ten audit nic takového neříká.

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Já o žádném takovém auditu nevím.

 

Moderátorka:

A já se zeptám jinak. Čerpá ministerstvo školství extrémně pomalu oproti jiným rezortům?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Ne, ty operační programy jsou velmi komplikovaná otázka. Tady je potřeba zdůraznit, že v okamžiku, kdy já jsem se svým týmem přicházel na ministerstvo školství, ten operační program měl více jak rok zpoždění. To znamená, byl takřka před zavřením. Místo zhruba 100 lidí, kteří měli být na operačním program výzkum a vývoj pro inovace k dispozici, tam bylo pět lidí. My jsme postupně sestavili ten tým, to zpoždění se začalo dohánět a ten operační program měříte v řadě ukazatelů. Jedno z nich jsou vypsané výzvy, to znamená, kolik prostředků už je jako k dispozici pro žadatele. Druhá je, kolik je podepsáno projektů, a teprve na konci je, kolik je utraceno těch prostředků. V rámci toho odvolání se jeden z těch argumentů byl použit takový, že těch prostředků je málo certifikováno, ale to je až to poslední číslo v řadě, které naběhne řekněme až za dva, tři roky od rozběhnutí operačního programu. Ve výzvách, ve vypsaných výzvách jsme dnes na špici těch operačních programů, v podepsaných projektech je to komplikovanější, protože zrovna v této době se měly ty projekty podepisovat. Nicméně pan ministr po svém nástupu zastavil všechny podpisy, bylo potřeba žádat výjimkou o ty podpisy, my jsme zažádali zhruba o 16 projektů velkých, které se měly podepsat a ty projekty se někam poztrácely. Pokud vím, v této chvíli jsou vytahovány a slavnostně podepisovány.

 

Moderátorka:

Takže stále platí či neplatí, že ministerstvo školství čerpá nejpomaleji ze všech institucí v Česku?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

To se tak nedá říct. Protože znovu říkám, záleží na tom, jaký je ukazatel.

 

Moderátorka:

Co byste řekl vy?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Já tvrdím, že ne.

 

Moderátorka:

Tvrdíte, že ne. Víte, mě by zajímalo, jestli skutečně, po tom, co jste řekl, po tom všem co nastalo na ministerstvu, teď můžeme o těch více než 50 miliard podle kurzu eura přijít?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Já si myslím, že to nemůže nastat v tenhle okamžik. Teď se prostě podepíše nějaká rozhodnutí, bude následovat běh těch projektů, ale v okamžiku, kdy tam nebude kvalifikovaný personál, tak nastane situace, že můžou se objevovat chyby, které povedou k zastavení čerpání toho operačního programu, případně k tomu, že ti žadatelé budou muset ty prostředky vracet. A to riziko je skutečně velké, protože to jsou velice komplikované projekty a není vůbec jednoduché se domluvit na tom, co v tom můžete nebo nemůžete financovat. Takže ano, to riziko je vážné.

 

Moderátorka:

A vy jste řekl, pokud tam nebude kvalifikovaný personál. Víte o tom, kdo vás nahradí, o svých nástupcích? Bude tam kvalifikovaný personál podle vás?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Já pokud vím, tak lidé, kteří mě nahradili, tak nemají se strukturálními fondy vůbec žádné zkušenosti.

 

Moderátorka:

Neboli tam nebude kvalifikovaný personál, tvrdíte?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

To si musí posoudit pan ministr, jestli je kvalifikovaný nebo ne. Z mého pohledu ti lidé o strukturální fondech neví vůbec nic.

 

Moderátorka:

Věříte tedy tomu, že ministerstvo školství s tím personálním vybavením, které nastoupilo po vás, bude schopné zajistit čerpání dotací z programu výzkum a vývoj pro inovace?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Moc nevěřím. Pokud se nepodaří sehnat nějaké bych řekl jiné odborníky, než ty, kteří tam v tenhle okamžik jsou, tak si myslím, že to nebude reálné.

 

Moderátorka:

Neboli varování evropské komise je podle vás něco, jako poslední výzva k nápravě?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Ano. Znovu říkám, to varování, já jsem tvrdší varování ze strany evropské komise ještě neviděl.

 

Moderátorka:

Údajně odstartoval i souboj, stranický souboj TOP 09 a VV, jejichž straníkem je ministr školství Josef Dobeš, o to, kdo bude kontrolovat evropské prostředky, plynoucí do české vědy a školství. Děje se podle vás něco takového?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

No, já myslím, že to je dost pomýlená informace. Z jedné strany možná ano. Podle mě stávající vedení má potřebu jako by kontrolovat svými pověřenými lidmi ty prostředky, které...

 

Moderátorka:

Stávající vedení ministerstva?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Stávající vedení ministerstva, což jsou zástupci VV. Na druhé straně je ale třeba zdůraznit, že z těch lidí, kteří odešli, tak já jsem byl jediný v politice angažovaný. Všichni ostatní jsou normálně výkonní úřadníci, kteří mají velmi rozsáhlé zkušenosti se zahraničním, pobývali na komisi, pobývali v různých zahraničních institucích, čili jsou to špičkoví lidé. A ti neodešli proto, že by chtěli dělat nějakou politiku, ti byli prostě jenom nespokojeni s tím, jak se ta situace vyvíjí.

 

Moderátorka:

Tedy stranický souboj podle vás v tuto chvíli neprobíhá? V žádném případě?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Možná z jedné strany ano.

 

Moderátorka:

Z které strany?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

No ze strany ministerstva, což jsou VV.

 

Moderátorka:

Takže TOP 09, vaše strana, ruce pryč.

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

My nechceme být spojováni s tím, že TOP 09 chce kontrolovat strukturální fondy, tak to skutečně není.

 

Moderátorka:

Myslíte si, že je to na to, aby ten problém řešily špičky koalice nebo proběhlo třeba už nějaké takové jednání?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

No v tenhle okamžik si myslím,že ty fondy jsou skutečně vážně ohroženy, takže se domnívám, že by to bylo na to, aby se začalo vážně diskutovat o tomto problému i na vyšší úrovni.

 

Moderátorka:

A můžete vy to jako stále činný politický funkcionář z TOP 09 popostrčit? Budete to popostrkovat?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

No, budu to navrhovat?

 

Moderátorka:

Kdy?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Uvidíme, jaká bude reakce na ten dopis. Ono zase ty věci se můžou během týdne, 14 dní ještě někam posunout. Třeba má pan ministr v zásobě nějaké lidi, které vytáhne, posadí je tam a pak já nemůžu říct ani slovo. Ještě aby mě bylo dobře rozuměno. Já nepočítám s tím, že bych se na to ministerstvo vrátil, jo, ta situace je dnes taková, že si to nedovedu vůbec představit. Čili není to boj o to, abych já se vrátil na ministerstvo. Je to spíš boj o to, aby opravdu ty fondy byly kvalitně řízeny.

 

Moderátorka:

Takže kdy to budete navrhovat?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Já bych typoval, že tak během 14ti dnů, pokud nastane ta situace, že se tam opravdu neobjeví kvalifikovaní lidé.

 

Moderátorka:

Tento týden dostávají ředitelé středních škol testy na generálku stáních maturit, co si jako vyjednavač TOP 09 pro školství myslí o celém projektu? Ptám se Jana Vituly, posloucháte 20 minut Radiožurnálu.

Tak názor společnosti na státní maturity je podle průzkumu agentury STEM velmi rozporuplný. Většina lidí sice soudí, že úroveň maturit na středních školách je velmi rozdílná, ale jen 47 procent lidí souhlasí se zavedením státních maturit tak, jak se plánuje. Vy jste už při vyjednávání o vzniku koaliční smlouvy připustil jako vyjednavač pro oblast školství, že by se spuštění státních maturit mohlo o rok odložit. Jaký je váš pohled na celou věc teď, zhruba týden před generálkou, která proběhne 11. října, mohlo, mělo nebo musí se spuštění státních maturit o rok odložit?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Takhle. Nejprve si řekněme, my si myslíme, že státní maturity jsou potřeba. Jestliže stát vkládá něco přes 80 miliard do základního a středoškolského vzdělání, tak prostě musí někde měřit kvalitu, jaká je na výstupu. Dneska když máte v ruce maturitní vysvědčení, tak vůbec neříká, zdali jste dobří nebo špatní, protože různé školy mají různou úroveň. Takže já si myslím, že je potřeba nastavit jednotnou zkoušku, která prověří, jaká ta úroveň na různých školách je. A druhá věc je, jak postupovat při realizaci té maturity. Ono už se to táhne přes deset let, stálo to spoustu peněz. Můj názor by byl takový, počkat na výsledky generální zkoušky a na základě toho se rozhodnout, jestli se maturita o rok odloží nebo ne. Generální zkouška teď proběhne, uvidíme, jaké budou výsledky, každopádně já bych příliš netlačil na odložení. Myslím si, že pokud to bude trochu reálné, tak bych to spustil.

 

Moderátorka:

To mluvíte za TOP 09 nebo za sebe?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Měli jsme to vydiskutováno v TOP 09, že tímto způsobem by bylo vhodné postupovat.

 

Moderátorka:

Tak teď stovky náklaďáků rozvážejí nebo už rozvezly ty testy do 12225ti testovacích škol. Ten rozvoz má na starosti soukromá stěhovací firma. Za pět rozvážení testů to škol vyinkasuje od ministerstva přes 50 milionů korun a jen za tu generálku dostane skoro čtyři miliony. Jsou to v době emailů, počítačů a tiskáren dobře vynaložené peníze?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Tak to byla právě ta pochybnost, kterou jsme měli o realizaci maturit, když jsem vyjednávali koaliční smlouvu. Protože na naší straně bylo zdůrazňováno, že to technické provedení ne příliš odpovídá dnešní stávající situaci nebo dnešním technickým možnostem. Nicméně chtěli jsem prověřit to, jak je to nachystáno a z toho případně vyvodit zodpovědnost pro ty, kdo to chystali, protože já si myslím, že každý má nést zodpovědnost za to, co činí a fakticky teprve na základě této generální zkoušky se rozhodnout, co dál. Nemyslím si, že jsou to efektivně vynaložené prostředky, ale v okamžiku kdy je ten proces tak daleko, jak byl, tak se domnívám, že nelze postupovat příliš jinak.

 

Moderátorka:

Pan Zelený z Cermatu, který byl také hostem 20ti minut Radiožurnálu tvrdil, že je stále levnější i platit tiskárnu i platit rozvoz, než kdyby si školy měly ty testy tisknout samy poslané dejme tomu z nějaké databáze. Věříte tomu?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Tak to je otázka asi na nějaký propočet, který by to zkontroloval. Můj soukromý názor je, že by možná ani nebylo třeba tisknout, že by to možná chtělo počítačovou učebnu, kde ti studenti sednou a vyplní nějaké dokumenty přímo přes počítač, nemusí se nic tisknout. Ale upřímně řečeno, tu technickou realizaci maturity, já jsem se jí nikdy příliš nezabýval do detailů, takže bych nechtěl do toho moc zabíhat.

 

Moderátorka:

Dnes v Praze protestovalo zhruba 200 studentů proti státním maturitám a podpořil je i senátor za ČSSD Marcel Chládek, který prohlásil, nedopusťme, abychom spustili nejdražší státní maturitu na světě. Jaký je na to názor TOP 09?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Tak je potřeba si říct, že ty prostředky už byly vynaloženy. Ty prostředky už nikdo nevrátí. Ta příprava už stála tyhle peníze a je potřeba s tím nějak nakládat. Já se domnívám, že státní maturity, znovu opakuji, ano, technické provedení, mám o něm velké pochybnosti, jestli je dobře nastavené. Ale právě proto má sloužit ta generální zkouška, aby se zjistilo, jestli to funguje, jestli to k něčemu je.

 

Moderátorka:

Takže prostě uvidíme po generální zkoušce. Jeho bývalý šéf, tedy ministr Dobeš, navrhuje zaplatit z dluhů po libereckém šampionátu celkem 50 milionů, co si o tom myslí? Ptám se odborníka na školství za TOP 09 Jana Vituly. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu.

Tak zatím co šéf premiérových poradců Martin Říman by doporučoval neplatit z dluhů po libereckém šampionátu už ani korunu, to nám tady ve studiu 20ti minut také řekl, ministr Dobeš chce z té hrůzné částky zhruba 108mi milionů zaplatit 50 milionů s tím, že by 25 šlo z rozpočtu školství a 25 by doplatilo ministerstvo financí. Souhlasíte s tím?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Já mám vnitřně velkou pochybnost o tom, zdali stát má vůbec platit nějaké náklady, které vznikly při konání takové akce. V okamžiku, můj názor by byl ten, že je dopředu dobré definovat, stát na to přispěje touto částkou a pak vlastně kontrolovat výsledek, když ten, kdo to realizuje nesplní závazky, které podepsal, tak bych ho penalizoval, ale že bych mu měl zaplatit něco navíc, to neshledávám jako příliš rozumné.

 

Moderátorka:

Je podle vás v pořádku, že Kateřina Neumanová i po této akci pracuje jako referentka státní správy na ministerstvu obrany?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

K tomu bych se nechtěl vyjadřovat. Já paní Neumanové si docela cením jako sportovkyně, myslím si, že liberecký šampionát byl pro ni asi dost trpkou zkušeností a domnívám se, že to není na to, abych já to zrovna posoudil.

 

Moderátorka:

Přes to, navršila dluhy, tak co s tím dluhem? Nebavme se o paní Neumanové. Co s tím dluhem? Zaplatit? Ano, ne?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Můj soukromý názor, znovu říkám je ten, že bych na to jako stát nepřispíval.

 

Moderátorka:

Váš soukromý názor a sdílí ho ještě někdo ze strany?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Když jsme se o tom bavili, tak v rámci té diskuse padl názor, že může stát se bavit o tom, že jestliže vybral nějaké DPH na těch akcích, které se tam zrealizovaly, tak to je položka, o které bychom se mohli bavit, protože tam stát jako by si přišel k nějakým penězům, ale jinak by to stát skutečně hradit neměl.

 

Moderátorka:

Neboli stranickou podporu tento návrh ministra Dobeše z TOP 09 nedostane?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

To nevím, protože pan ministr Dobeš s tím přichází teď a uvidíme, co bude na stole dál.

 

Moderátorka:

Nějaké jednání o této věci se chystá?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

O ničem takovém nevím, ale předpokládám, že pan Dobeš bude chtít tuto diskusi otevřít.

 

Moderátorka:

Za ministerstvo školství se vás zeptám, kde jste působil, měl někdo podle vás na ministerstvu v době vršení toho dluhu šanci říct, stop?

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

To bych řekl, že je hodně komplikovaná otázka. Protože ten sytém byl nastaven tak, že ten šampionát se aspoň, co já vím, podotýkám, jsem tam tři roky a první dva roky jsem měl práce nad hlavu se strukturálními fondy, tak v té době se ta situace vyvíjela tak, že postupně se objevovaly další a další položky a v okamžiku, kdy je ten vlak rozjetý, tak on se strašně špatně zastavuje. To je prostě věc, když na začátku neuděláte rozumná pravidla a nenastavíte přesné mantinely, tak pak už se vám to vymstí právě takovou...

 

Moderátorka:

Počkejte, ale to je rozjetý vlak se státními penězi. To zas není taková legrace na to koukat.

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

To uznávám, já jenom říkám, že v okamžiku, kdy to jede, stát se zaváže, že se to zrealizuje, ten šampionát a tak dál.

 

Moderátorka:

Nebavme se o tom, jestli to je jednoduché zastavit. Já se ptám, jestli měl někdo šanci a měl to udělat? Ať už to bylo jednoduché nebo ne.

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Upřímně řečeno nevím, protože fakticky já bych se asi snažil do toho sáhnout a zastřihnout to v okamžiku, kdy vidím, že se mi ty náklady začínají vyvíjet nekontrolovaně. Ale nejsem ten, kdo u toho seděl a nemůžu říct, neznám prostě do detailů celou situaci a nemůžu říct například, že támhle byla nějaká smlouva, která stát skutečně nutila něco uskutenčnit. Já to fakt neznám do detailů.

 

Moderátorka:

Říká Jan Vitula, předseda jihomoravské TOP 09 a bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství. Díky za váš čas. Na slyšenou.

 

Host (Jan Vitula, bývalý ředitel sekce řízení operačních programů EU ministerstva školství, TOP 09):

Díky, na shledanou.

 

Moderátorka:

A za okamžik už vám Radiožurnál nabízí aktuální zprávy. Od mikrofonu se loučí Štěpánka Čechová.

ČRo, 5. 10. 2010, Pořad: Dvacet minut Radiožurnálu

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme