V době krize je každá miliarda dobrá

Rozhovor s poslancem Leošem Hegerem

1. 7. 2010

* Nejcitlivější téma – zdravotnocké poplatky. Budou zachovány? V jaké výši, změní se systém úhrady?

Regulační poplatky ve zdravotnictví bude téma, o kterém bude muset jednat celé zastoupení K9. Já osobně se domnívám, že se úhradový systém už zažil a že třicetikorunový poplatek není tak velká částka, aby byla pro lidi neúnosná. Poplatky jitřily vášně v době zavádění. Domnívámse, že nějaká změna úhradového systému by je mohla opět zvednout. Spíše bude se bude třeba zabývat tím, aby lidé poplatek zaplatili při vstupním vyšetření a další následující měli zadarmonebo úhrada za odborné vyšetření, když na něj pacient jde bez doporučení odborného lékaře. Poplatky bych nerušil, zejména v době ekonomické krize je každá miliarda pro zdravotnictví dobrá.

* Bude se ministerstvo zdravotnictví zpětně zabývat gestem krajů, které protiprávně rozdaly lidem desítky milionů korun na úhradu regulačních poplatků?

Tato problematika je v kompetenci právníků, nespadá do oblasti zdravotnictví. Jedná se o záležitost velmi složitou. Domnívámse, že se k ní vláda nebude vracet.

* Nastoupíte do funkce v době, kdy lékařský klub Lékařského odborového svazu nabádá lékaře k hromadným výpovědím. Jak se s touto situací chcete vypořádat?

Nespokojenost lékařů s platovými podmínkami je dlouhodobá a čas od času situace kulminuje, to se děje i právě teď. Vkaždém případě hodlám s nimi i s profesními organizacemi jednat. Věřím, že pochopí, že alespoň v době finanční krize, do které se zdravotnictví dostává, nebude zvyšování výdajů reálné.

* Jsou podle vás platy lékařů opravdu tak nízké, jak si stěžují?

Zejména nástupní platy jsou podhodnocené. Povolání lékaře je velmi časově náročné a zodpovědné a k tomu se přidávají povinnosti při získávání odborné způsobilosti. Platy by měly být takové, aby i mladému lékaři dovolily důstojný život. Při počtu odpracovaných hodin výše jejich platu neodpovídá Zákoníku práce.

* Je třeba nějakých systémových změn ve zdravotnickém školství?

Středoškolský systém se v poslední době stabilizoval a v přípravě středních zdravotnických kádrů nejsou potřeba žádné zásadní změny. Určité problémy vznikají tím, že se vysokoškolské bakalářské obory přesunuly ze zdravotnických škol na univerzity. Alemnohemvětší problémy jsou v oblasti vysokoškolského vzdělávání lékařů. Vtomto směru bude potřeba zásadních změn.

Zuzana Plocková

Hradecký deník, 1. 7. 2010, Rubrika: Východní čechy, Strana: 5

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví