Uhlíř: Rád bych byl aktivním senátorem

27. 9. 2018

(editovaný přepis rozhovoru s kandidátem do Senátu Martinem Uhlířem)

Anna KOTTOVÁ, redaktorka

Kandidátem za koalici Stojím za Vámi, tvořenou TOP 09 a LES, je ve volbách do Senátu ve volebním obvodu č. 8 Rokycany Martin Uhlíř. Pan Martin Uhlíř pracuje jako marketingový specialista. Proč by lidé měli volit právě Vás?

Martin UHLÍŘ, kandidát do Senátu za TOP 09 a LES s podporou Senátor 21

K Plzeňsku a Rokycansku mám vazbu díky silným příběhům naší rodiny. Jsem bez politické příslušnosti, nejsem a nebudu členem žádné politické strany. Rád bych byl aktivním senátorem, který co nejvíce volného času tráví s občany ze svého obvodu, abych zjistil, jak se jim žije a abych věděl, zda jsou věci, ve kterých bych jim mohl pomoci, například kdyby s nimi nekomunikoval nějaký úřad a já se jich mohl zastat. Už nyní během kampaně na své Facebookové stránce „Martin Uhlíř do Senátu“ zveřejňuji pozitivní příběhy z daného obvodu, protože pokud bych byl zvolen senátorem, tak abych to činil naplno, abych přispěl ke zvedání sebevědomí a hrdosti lidí nejenom na svoji vísku, na své město, ale i na to, že jsme Češi, když už máme sté výročí naší republiky.

Anna KOTTOVÁ, redaktorka

Co byste v případě zvolení udělal jako první?

Martin UHLÍŘ, kandidát do Senátu za TOP 09 a LES s podporou Senátor 21

Jako první bych poděkoval všem lidem, kteří se dostavili k volbám, využili svého občanského práva a obětovali pár hodin svého volného času. Pak bych poděkoval všem protikandidátům, protože věřím v čestný a férový souboj. Nakonec bych poděkoval několika desítkám přátel, dobrovolníkům, kteří tomu věnují svůj volný čas a pomáhají. Považuji to za týmovou práci.

Anna KOTTOVÁ, redaktorka

Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?

Martin UHLÍŘ, kandidát do Senátu za TOP 09 a LES s podporou Senátor 21

Rozumím tomu, že spousta lidí neví, co se v horní komoře Parlamentu děje. Dělal bych to asi podobně, jako nový zlínský senátor pan Tomáš Goláň za hnutí Senátor 21, jehož podporu také mám. Ten se snažil trpělivě a srozumitelně vysvětlovat občanům, jaký konkrétní dopad na jejich životy schvalované zákony mají a proč nám svobodomyslní Slováci a Maďaři Senát závidí.

Anna Kottová, redaktorka

Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval?

Martin UHLÍŘ, kandidát do Senátu za TOP 09 a LES s podporou Senátor 21

Slovo spolupracovat si můžeme vyložit více způsoby. Pokud tím máme na mysli mluvit, například v komisích a výborech, tak bych tak činil napříč politickým spektrem tak, jak jsem to zvyklý dělat jako zastupitel městské části Praha 10. Pokud tím myslíme silnější spolupráci, tak tam bych to předem vyloučil s hnutími, které nepovažuji za demokratické, což je zejména SPD a KSČM.

Anna KOTTOVÁ, redaktorka

Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury v ČR, tedy nejen v Senátu?

Martin UHLÍŘ, kandidát do Senátu za TOP 09 a LES s podporou Senátor 21

Když si člověk pustí záznam nebo přenos z Poslanecké sněmovny, tak je to smutný pohled. U Senátu už je to výrazně lepší. Jako senátor bych se snažil jednat i se svými silnými názorovými oponenty ve věcné rovině, se základním respektem, bez osobního napadání. Myslím si, že volení zástupci tady nejsou od hádání, ale od hájení zájmů svých spoluobčanů.

Anna KOTTOVÁ, redaktorka

Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno? Nebo se budete souběžně chtít věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám?

Martin UHLÍŘ, kandidát do Senátu za TOP 09 a LES s podporou Senátor 21

Pokud budu zvolen senátorem, budu se funkci věnovat naplno, tedy na 6 let přeruším svou profesi. Jsem přesvědčený, že senátorovi, pokud dělá svoji práci zodpovědně a pokud se opravdu ve svém volném čase setkává se svými spoluobčany v obvodu, už moc času nezbývá. Pokud by mi přesto nějaký zbyl, věnoval bych se veřejně prospěšným a neziskovým věcem, jako jsou například besedy se studenty středních škol.

Štítky