Rozhovor s Karlem Schwarzenbergem

12. 7. 2009 | 12:00
Předseda přípravného výboru TOP 09 Karel Schwarzenberg byl hostem pořadu Otázky Václava Moravce na ČT 1 a ČT 24. Přinášíme vám jeho přepis. Záznam pořadu si můžete přehrát na webu iVysílání ČT.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vítejte a hezkou neděli vám všem. Začalo to lidskou fackou přírodě. Příroda si ale necitlivé jednání člověka nenechala líbit. Úder vrací a není jen jeden, je jich víc. Příkladem můžou být následky ničivých povodní. Podle odborníků mohlo být řádění velké vody menší, pokud by se člověk v uplynulých desetiletích nechoval k přírodě macešsky. Ač například český prezident Václav Klaus popírá vliv člověka na přírodu, řeč čísel ho usvědčuje z neznalosti. V důsledku technických úprav a regulací toků narušila činnost člověka v minulosti hydromorfologický stav 22 tisíc kilometrů toků v celém Česku a obžaloba lidské činnosti pokračuje. Došlo ke zkrácení vodních toků až o jednu třetinu. Takto rozsáhlé narušení říční sítě v celé zemi významně oslabilo schopnost krajiny vyrovnat se s klimatickými změnami, jako například povodněmi či suchem. V dnešních Otázkách vám krom jiného nabídneme smutná čísla týkající se povodňových rizik. Hosty budou například ministr životního prostředí Ladislav Miko, náměstek ministra zemědělství Karel Tureček, viceprezident Agrární komory Jindřich Šnejdrla či hydrogeolog Bohumil Jánský. A o jakých tématech se po dnešních Otázkách bude mluvit? Kanadská víza na spadnutí. České ministerstvo zahraničí se připravuje na případnou odvetu, když Kanada opět zavede víza pro občany České republiky. Česko chce dosáhnout toho, aby všechny státy Evropské unie recipročně zavedly víza Kanadě. Povodňová rizika se podle odborníků po několika povodních v Česku nesnižují. Podle statistik, které mají Otázky k dispozici, ohrožují opakované povodně 400 tisíc obyvatel Česka. Povodňová rizika je přitom možné snížit.

Jakub LANGHAMMER, hydrolog, Přírodovědecká fakulta UK
--------------------
Z hlediska možné protipovodňové ochrany by ideální byl návrat do větší mozaikovitosti krajiny, to znamená, návrat remízků nebo více přirozeného respektování reliéfu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Strana zelených vyzývá ministryni spravedlnosti Danielu Kovářová k rezignaci. Důvod? Personální změny v systému státních zastupitelství a neodůvodněné odvolání náměstka za zelené Františka Korbela.

 

Zaslíbená Kanada? Do Kanady s vízy?


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Začínáme ale aktuálně. Kanadská víza pro české občany jsou na spadnutí. I přesto, že se je čeští diplomaté snaží už několik týdnů odvrátit. Nejen proto jsou aktuálními hosty dnešních Otázek 2 ministři zahraničí, 1 současný a druhý bývalý. Ministr zahraničí, vicepremiér Jan Kohout. Děkuji, že jste přijal mé pozvání.

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Hezké poledne všem divákům a děkuju za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A bývalý ministr zahraničí, senátor a lídr TOP 09 Karel Schwarzenberg. Děkuji vám.

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Už dobré odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváme na to, že do těch vyjednávání o možném zavedení víz pro české občany cestující do Kanady se vložil José Manuel Barroso, šéf Evropské komise, s jakým výsledkem, pane ministře?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Ten výsledek je ten, jak jste indikoval v otázce, zda jsou víza na spadnutí pro občany České republiky či ne, je ten, že nemáme žádnou indikaci, že by Kanada v tuto chvíli nám chtěla tato víza zavést, to neznamená, že nebudou zavedena, ale všechna ta data, která byla předtím uváděná, v tuto chvíli jsou irelevantní, to znamená, že ten výsledek samotných jednání byl velmi výrazný. Kanada opravdu znejistěla s tím, zda zavést, či nezavést víza. My si to přičítáme jednak té české jasné pozici, o které jsem několikrát mluvil, a i tomu, že se nám podařilo dostat na svoji stranu Evropskou komisi a předsednictví a další členy Evropské unie.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když jste tedy v polovině tohoto týdne mluvil o zhruba 70% možnosti zavedení víz, tak po té schůzce José Manuela Barrosa s kanadským premiérem, jak to procentuálně vypadá?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Ono se to vždycky špatně kvantifikuje, ale já bych řekl, že ta naděje, že nebudou zavedená, anebo budou zavedená jiným způsobem, nebo bude úprava jiným způsobem, nebo jiným režimem, narostla.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jakým jiným režimem, můžete být konkrétnější?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Můžu, to je to, o čem jsme mluvili a to, co je předmětem těch jednání a nabídek české strany, může se jednat o určité jiné analogie třeba k bezvízovému styku s Amerikou, to znamená, elektronické registrace, můžou to být jakési kontroly toho, zda, v jakém způsobem ..., nebo jaký úmysl, myslím tím tedy předkontroly na letištích, je celá řada dalších postupů, které mohou vést k tomu, že víza nebudou zavedena a do jisté míry budou řešeny problémy, které Kanada v tuto chvíli má. Ale já bych chtěl říct jeden důležitý aspekt, za měsíc červen i v těch posledních týdnech se ukazuje, že počet žadatelů České republiky o azyl klesá a naopak, že Romové, kteří v Kanadě požádali o azyl, mají v úmyslu se vrátit do České republiky. To si myslím, že je velmi pozitivní signál, který Kanada také zvažuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nedošlo k podcenění té situace s Kanadou, pane bývalý ministře, v těch uplynulých měsících, to znamená, že tady Jan Kohout jako váš nástupce nemusí hasit ony požáry?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Ne, řekněme, my jsme to pečlivě monitorovali. Vždycky čas od času přicházely zprávy o tom, že když ten počet lidí z České republiky, který bude žádat o azyl, že to ohrožuje bezvízový styk. My jsme se samozřejmě o Kanaďany starali, když tady byla guvernérka Kanady, potom musela bohužel předčasně odjet z vnitropolitických důvodů, tak jsme se o ní velice starali, byla tady taky kanadská ministryně, která to tu má na zodpovědnost. Se všemi jsme velmi důkladně probírali problém, vysvětlovali, v čem to tady spočívá a tak dále. Nesmíme zapomenout, že Kanada je velice velkorysá země, což samozřejmě obdivuju, a tudíž ty lidi, kteří tam přijedou jako azylanti, mají vřelé přijetí. První doba obyčejně je velice dobrá a tak dále, a to ovšem je velice lákavé. Není evropská země, která by byla tak vstřícná, jako je Kanada. A to se ovšem taky rozšíří a někteří to chtějí využít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O tom ostatně vypovídají i následující data. Česká republika se v letošním prvním pololetí vyšvihla na druhou příčku, co do počtu žadatelů o azyl v Kanadě. Připomeňme si čísla, které uvolnilo kanadské velvyslanectví v Praze, tady jsou. Zatímco za prvních 6 měsíců letošního roku požádalo o azyl v Kanadě 800 občanů Mexika, počet občanů České republiky je víc než dvojnásobný, za první pololetí dosáhl čísla 1720, jak to ostatně sami vidíte na svých obrazovkách. České ministerstvo zahraničí tvrdí, že v poslední době počet českých zájemců o azyl v Kanadě klesá. Ta slova teď potvrdil vlastně i zde přítomný ministr zahraničí Jan Kohout. Máte bližší informace, o kolik je pokles těch žadatelů o azyl v posledních týdnech?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Informace, kterou mám k dispozici, mluví o 25 % poklesu těch žadatelů o azyl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mladá fronta ..., ano, pane ministře.

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Zdá se, že v tom hraje jistou roli taky fakt, že mezitím Kanada zavedla tábory pro azylanty, ty zdaleka nejsou tak příjemný, jak to bylo ještě před rokem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O tom ostatně referovala i Mladá fronta DNES, že se Romové z Kanady vracejí, ...

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Ano. 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... protože ty podmínky v těch táborech pro azylanty ...

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Což tedy má veliký vliv na to, z čehož vyplývá, že samozřejmě mají Romové problémy u nás, o tom nepochybuju, značné, ale že ta velká emigrace do Kanady byla spíše způsobena podmínkami tam, než u nás.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte, pane ministře, vy informace, když Mladá fronta DNES v sobotu referovala, že Romové se z Kanady vracejí, jaký je počet těch žadatelů o azyl, kteří nakonec se rozhodnou z Kanady vrátit, protože ty podmínky, které si představovali, jsou jiné?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
My tyto informace přesné nemáme, protože na ně nemáme jako země, z které odcházejí tito žadatelé o azyl, nárok. V azylovém řízení informace, které se týkají osobních dat žadatelů o azyl, jsou pouze pro tu samotnou zemi, čili informace, které získáváme jsou především přes nevládní organizace a další monitorující skupiny a odpovídají těm datům, která jsou uváděna teda v denním tisku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Už tady o tom byla řeč, že po jednání José Manuela Barrosa s kanadským premiérem se zdá, že samotný akt zavedení víz, znovuzavedení víz s Kanadou se s největší pravděpodobností v té situaci, v jaké ho známe, odkládá, respektive, že k tomu nedojde. Jsou ve hře jiné varianty, jak jste slyšeli před několika okamžiky od ministra zahraničí Jana Kohouta. Pokud by ale přece jenom Kanada víza zavedla, tak se to dotkne tisíců českých turistů, kteří už mají letenku do Kanady zaplacenou. Podstatné tedy bude, jak se s tím kanadská strana vypořádá, o víza se totiž nedá žádat v Praze, ale na kanadském velvyslanectví ve Vídni.
Kanada už jednou hromadnému přílivu českých žadatelů o azyl čelila. Kvůli tomu zavedla už v roce 1997 víza pro české turisty, zrušila je až o 10 let později. Od té doby ovšem znovu roste počet žadatelů o azyl z Česka, především pak Romů. Čeští Romové si v Česku stěžují na diskriminaci. Na druhé straně se objevily informace, že jejich odchod je organizovaný a někteří lidé na něm vydělávají. Na vině může být i kanadský sociální systém.

Roman KRIŠTOF, spoluautor studie o migraci Romů do Kanady
--------------------
Je jasné to, že Kanada má ty podmínky daleko benevolentnější, než v Evropě. V Kanadě obecně, to se netýká jen Romů, je asi 30% úspěšnost u žadatelů o azyl, v Evropě je to 5%. Já myslím, že se na to musíme dívat trošku z komplexnějšího hlediska. Ty azylové procedury se zneužívají na svém světě, i u nás samozřejmě. Můžeme vidět to, jak Čečenci putují přes Polsko, kde zažádají o azyl, pak se snaží vždycky nějak nelegálně překročit naše hranice do Rakouska, protože tam jsou podmínky lepší. Je to obecný problém zneužívání azylových procedur.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kanada sama prý zvažuje, že sníží sociální výhody žadatelům, kteří čekají na vyřízení své žádosti o azyl. Kanadský premiér Harper s tím ale údajně s ohledem na domácí politické potíže váhá. Nejde ale jen o štědrost kanadského sociálního systému. Sociolog Roman Krištof, jinak také bývalý ředitel kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity tvrdí, že migraci českých Romů do Kanady za azylem provází klientský systém, na kterém mají profesní a finanční zájem bývalí občané České a Slovenské republiky.

Roman KRIŠTOF, spoluautor studie o migraci Romů do Kanady
--------------------
Je to primárně náš problém, že tady máme takovou situaci, kdy naši občané odcházejí a žádají o azyl, a je to problém i kanadské strany, že jim k tomu vytváří podmínky, protože ty žádosti jsou zjevně neopodstatněné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kanada loni a za první 4 měsíce letošního roku udělila azyl 132 českým žadatelům. Rada pro přistěhovalectví a uprchlíky za tu dobu stihla projednat a uzavřít víc než 3 stovky žádostí, z toho většinu zamítla. Úřady ovšem zatím projednaly jen zlomek z celkem 2,5 tisíce českých žádostí o azyl. Pro obnovení víz s Kanadou není podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody žádný důvod.

Cyril SVOBODA, předseda strany /KDU-ČSL/ /6. 7. 2009/
--------------------
My máme dokonce antidiskriminační zákon, takže není žádný důvod a podle mě česká vláda má okamžitě žádat, aby všechny země Evropské unie zavedly víza vůči Kanadě a my samozřejmě musíme zavést okamžitě vůči Kanadě také a pokud to Unie neudělá, tak má vláda podat žalobu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vzájemné vztahy mezi českou většinovou populací a romskou menšinou jsou dlouhodobě natolik narušené, že by je podle sociologů už zřejmě příliš nezhoršilo ani očekávané zavedení kanadských víz.
Pochopení pro odchody Romů do zahraničí má ředitel vládní agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček. Podle něj teď za oceán míří zejména vzdělaná elita romského etnika, která bude Česku rozhodně chybět. Pane ministře, vy řešíte s Kanadou tu možnost, co udělat, kdyby byla zavedena víza, aby čeští občané nemuseli cestovat do Vídně, kde je konzulární oddělení?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Samozřejmě my, jenom bych upřesnil, aby nevyznělo to, že ta víza nebudou vůbec zavedena, ona mohou být zavedena, ale nebudou v nejbližších dnech tak, jak o tom ..., jak to naznačoval, naznačoval tisk a média. Pokud jde ..., s Kanadou samozřejmě pracujeme na tom, aby komfort v případě, že ta víza budou zavedena, já teď, jak jsem řekl, mám jaksi pocit, že jsme trošku odvracíme tento úder. Jednáme o tom, aby bylo znovu obnoveno konzulární zastupitelství a konzulární úsek kanadského velvyslanectví tady v Praze. To je minimální podmínka, kterou vůči Kanadě máme, na kterou můžeme reagovat podobnou administrativní obstrukcí z naší strany.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane bývalý ministře, tady jsme slyšeli Cyrila Svobodu. On, když byl ministrem zahraničí, tak víza existovala, klauzule solidarity, to je klauzule, která v rámci evropské "27" umožňuje, aby všechny země Evropské unie recipročně zavedly víza v nějaké zemi, v našem případě v Kanadě. Vy, kdybyste byl ministrem zahraničí a nakonec ta víza byla zavedena, tak byste to dotáhl až do konce, to znamená, aby opravdu celá evropská "27" ...

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Samozřejmě nemůžu to dotáhnout sám, i když jsem ministr, ostatní s tím musejí souhlasit. Ale myslím, že bych to komentoval, že tady je skvělá příležitost, kdy Evropská unie může demonstrovat jednotu a že je schopná taky použít jistých silnějších prostředků, že to neplatí jenom, když jde o problémy velkých států, nýbrž taky o problémy malých států nebo menších států jako jsme my. A myslím právě v tom období kolem toho konečného schvalování Lisabonské smlouvy by asi tudíž byla Evropská unie nucena prokázat, že se zastane taky menších států.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že by byla pravděpodobnější ta varianta, že by všech 27 zemí Evropské unie zavedlo Kanadě víza?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Ano. 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ten plán B máte, pane ministře?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Ten plán B máme a máme několik plánů. Já předpokládám, že až do této situace toho vyhroceného zavedení celou "27" víz nedojde. Ale my jsme odhodláni, pokud by ta vůle na straně Kanady a snaha ostatních vedla ke změně stanoviska kanadského tímto krokem, tam dojít. A pravdou je ..., je pravda, co říká pan předseda Schwarzenberg, že nemusí toto rozhodnutí získat podporu všech členských zemí, a na to se dá reagovat právě to, o čem bylo mluveno v tom příspěvku, žalobou přes Evropský soudní dvůr s otázkou, zda platí tato klauzule solidarity, která říká jeden za všechny, všichni za jednoho, nebo neplatí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to byste vy učinil jako ministr zahraničí, pokud by k tomu došlo, že byste se obrátil na Evropský soudní dvůr, protože Cyril Svoboda to jako ministr zahraničí neudělal, byť v té době víza byla?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Ano, ta situace je velmi analogická, jak situace z roku 2005, my jsme odhodláni tuto věc tentokrát dovést do konce.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Místopředseda Strany zelených Martin Ander vnímá podle svých slov v rozhovoru pro Českou televizi hrozbu zavedení kanadských víz pro české turisty jako důsledek situace v severních Čechách v posledních měsíců a Ander dodává:

Martin ANDER, místopředseda strany /SZ/ /4. 7. 2009/
--------------------
A tedy nejen v severních Čechách se ty násilné útoky se děly také na severní Moravě, všichni víme, a tahle ta situace skutečně potom vyvolává, řekněme, zvýšený tlak na odchody Romů z České republiky, což na jednu stranu samozřejmě nedělá dobrý obraz České republiky ve světě, a na druhou stranu má tyhle ty negativní dopady právě v zavedení víz.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dodává v rozhovoru pro Českou televizi místopředseda Strany zelených Martin Ander. Vy oba dva jste jeden teď ministrem, druhý jste byl ministrem. Jak vysvětlíte veřejnosti, že se, jestliže se čím dál častěji spekuluje o tom, že to je organizované, že část těch obchodů ... Vy tomu nevěříte, pane ministře?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Já na to naprosto věřím. Musím bohužel říci, že v některých, v několika problémech se potýkáme, řekněme, s organizovanými skupinami, abych to řekl šetrně, které využívají moudří lidi, aby na tom vydělali. Na jedné straně jsou to lidi, který se pokoušej dělat z víz obchod, tady se ..., bylo dost skupin, který prováděly věci, který opravdu českým právním řádem slučitelné nejsou. A na druhé straně ovšem taky, který využívají lidi, nouzi lidí v severních Čechách, jak tady místopředseda zelených řekl, my vám pomůžeme do země blahobytu, kde budete vítáni do Kanady, seberou jim poslední úspory, který maj, oni se dokonce na to vypůjčí a nějak je tam dopraví, a pak Kanaďané postarejte se o ně a dávají od toho ruce pryč.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč ale předchozí vláda nebo i vláda současná netrvala na tom, aby policie takové, protože předpokládám, že to je nelegální jednání, aby ho ve velké míře potírala.

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Já vám něco řeknu, je to do jisté míry nelegální, když je to ..., taky se to nemusí člověk dozvědět vždycky, to jde taky někdy stranou. Někdy to je na hraně zákonnosti, někdy to je jasný zločin, ale na každý pád je to využívání tedy nouze a bídné situace Romů v České republice. Na tom ještě musíme samozřejmě dost my sami zapracovat, aby se to vylepšilo. A je to jasný, že to bude ještě nějakej ten rok trvat, to je dlouhodobý proces, který nemůžeme během několika týdnů zlepšit, ale máme si uvědomit, že ten zásadní problém musíme vyřešit my sami.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, je možné, že by úřednická vláda učinila nějaké zásadní kroky, aby, jestli vy jste také přesvědčen o tom, že to je organizované z větší části ty odchody, jste o tom přesvědčen?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Já mám informace, které se mi scházejí, které velmi nasvědčují tomu, že je to ..., já bych neřekl z valné, ale z dost výrazné části organizováno.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, aby ona organizace byla rozbitá a ty věci, které jsou na hraně zákona, aby se podařilo dokázat, usvědčit?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
To je věc, která potřebuje nezbytně policejní spolupráci mezi Českou republikou a mezi Kanadou. To je věc, která skutečně vykazuje prvky jakési organizovanosti v mezinárodním měřítku a bez této spolupráce, a to byla jedna ze součástí vlastně našich diskusí s kanadskou stranou, nabízení konkrétní a jasné spolupráce z rozplétání tohoto, této spletitosti, protože jsou prvky toho, té organizovanosti na kanadské straně a na naší straně, které jsou provázány, a bez spolupráce policií se tahle situace není možná. Teď dostávám materiály od právě pana ministra Peciny i od úřadu pana ministra Kocába. Ti tomu velmi výrazně nasvědčují. My chceme vykonat návštěvu v Kanadě v nějaké rozumné dohledné době, ať už ta situace dopadne tak či tak, právě proto, abychom se dostali v naší spolupráci především v této oblasti poněkud dál a já doufám, že to povede k tomu, abychom skutečně tento prvek, který tam je, eliminovali.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chystáte se tedy do Kanady krom jiného jednak o ještě větší spolupráci policií obou a orgánů činných v trestním řízení, obou zemí, aby se snadněji podařilo usvědčit ty, kteří tyto odchody organizují?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Bez mezinárodní spolupráce, spolupráce těch složek policejních našich a kanadských, prostě to nebude nefungovat, čili přesně tak, jak říkáte.
 

USA-Rusko: první kroky, spory o radar

 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
První krok ke zlepšení rusko-amerických vztahů. Přijde krok další? A jaký krok to bude? Výsledek dvoudenní návštěvy amerického prezidenta Baracka Obamy v Moskvě nabízí mnohé otázky. Ani první návštěva šéfa Bílého domu v Moskvě po 7 letech nevyřešila spory o americký protiraketový štít v Evropě, rozšiřování Severoatlantické aliance na východ, ruskou politiku k Ukrajině a Gruzii, nebo postup vůči Íránu. K zahájení nové éry americko-ruské spolupráce vyzval Barack Obama ve svém klíčovém projevu ke studentům nové ekonomické školy, coby budoucím členům ruské elity. Zdůraznil, že Spojené státy americké chtějí mírové silné a prosperující Rusko.

Barack OBAMA, prezident USA /7. 7. 2009/
--------------------
Zamyslete se nad tématy, která budou formovat váš život, jaderná bezpečnost, extremismus, přístup na světové trhy, přístup ke vzdělání a lékařské péči a dodržování lidských práv. To jsou věci, na kterých bude záviset prosperita a stabilita.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Americký prezident Obama v Moskvě také varoval před šířením jaderných zbraní a zdůraznil potřebu postupovat jednotně v otázce jejích omezení. Neopomněl vyzdvihnout nutnost jednání především s Íránem a Severní Koreou.

Barack OBAMA, prezident USA /7. 7. 2009/
--------------------
Pokud nebudeme stát při sobě, pak smlouva o nešíření jaderných zbraní i Rada bezpečnosti OSN ztratí důvěryhodnost a mezinárodní právo se změní na zákony džungle. Jak jsem řekl v Praze, pravidla musí být závazná, jejich porušení musí být trestáno a slova musí mít svou váhu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ani prezidentům Obamovi a Medveděvovi se ale nepodařilo překonat spor o americkou protiraketovou obranu v Evropě. Barack Obama, který o osudu štítu zatím s konečnou platností nerozhodl, v Moskvě zopakoval, že není namířen proti Rusku.
Ruský prezident Dmitrij Medveděv v pátek v rámci summitu G8 varoval, že americké plány na vybudování protiraketového deštníku ve střední Evropě můžou zkomplikovat dvoustrannou smlouvu o snížení strategických jaderných arzenálů Ruska a Spojených států amerických. Za jak vážnou, pane senátore, považujete tuto hrozbu, tedy hrozbu, že by rozšíření amerického systému protiraketové obrany na střední a východní Evropu mohlo zkomplikovat ten Obamův plán k bezjadernému světu?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Tedy já se obávám, za prvé to není ještě tak daleko, za prvé bezjaderný svět ještě dávno nebude. Teď se jedná o tom, aby se na obou stranách aspoň ty zásoby snížily. Nesmíme taky zapomenout, že ty jaderné zbraně na obou stranách, taky především ty ruské, pocházejí ještě z doby studené války a všechny tyto zbraně mají taky jednou omezenou životnost, a pak jsou více nebezpečný svému okolí, než eventuálnímu nepříteli. Takže na obou stranách je potřeba tyto staré zbraně zlikvidovat, dejž to pánbůh, nebudou nahrazeny novými, a tudíž tedy se nabízí ten stav snížit. Teď ovšem je přetahování, kdo tedy zničí víc, v jakým poměru a tak dále, a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy nemáte obavy, že to přetahování může právě zhatit ten americký plán rozšiřování protiraketového deštníku na střední a východní Evropu?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Všechno se může stát, nicméně se mi zdá, že ten zájem na obou stranách prozatím silně je. Co se týče tedy protiraketového štítu, všichni víme, že to není příliš aktuální otázka. Nejdřív přijde jednání evropských států a Spojených států s Íránem. Jsou zde 2 možnosti, buď se dosáhne nějaký kompromis, tak by snad to nebylo nutný. Když se ten kompromis nedosáhne, tak marná sláva, Spojené státy a Evropa se budou muset vracet k té myšlence protiraketového štítu, to je naprosto jasné. Ruské reakce jsou zajímavý, neboť během návštěvy prezidenta Obamy v Moskvě, pan prezident Medveděv je mnohem mírněji a vstřícněji vůči tedy americkým návrhům, očividně pak mu někdo řekl: "Tady jsi příliš měkký," a když přijel do Aquily, tak zaujal zase staré tvrdé stanovisko, tedy a není na mně, abych komentoval ruskou místní politiku, ale bylo to zajímavé ten rozdíl zaznamenat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Už o tom Karel Schwarzenberg mluvil, jsou to Spojené státy americké a Rusko, které mají alespoň podle údajů Federace amerických vědců největší zbrojní arzenály. Podívejme se teď na data, tady jsou - na třetím místě v počtu strategických jaderných hlavic Francie následovaná Čínou a Velkou Británií. Jak ovšem sami vidíte počty zemí na třetím a pátém místě v žádném případě nedosahují počtu jaderných zbraní Ruska a Spojených států, byť jde o odhadované počty. Americký prezident Barack Obama v tomto týdnu podepsal se svým protějškem Dmitrijem Medveděvem předběžnou úmluvu o příštím snížení jaderných arzenálů podle právně nezávazného dokumentu do 7 let po vstupu ještě nesjednané dohody v platnost počet jaderných hlavic klesne na 1500 až 1675 kusů a počet strategických raket a bombardérů na pětistovku a až 1100 kusů. Pane ministře, má česká diplomacie nějaké informace, že by ta dohoda, kterou spolu oba prezident, byť zatím je dohoda právně nezávazná, že by mohla nějakým způsobem přehodnotit rozšiřování toho amerického protiraketového štítu na střední a východní Evropu?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Já jsem byl informován před samotným jednání v Moskvě i potom samotném jednání. Tato otázka bude a byla předkládána i během toho summitu v poloze, že Spojené státy jsou si vědomi své odpovědnosti a svých vazeb na své spojence v Evropě, ale myslím, že v tomto případě opravdu naše zahraniční politika, naše pojetí a přestože tato vláda nemá na agendě tu ..., tuto otázku, to znamená, toho radarového protiraketového deštníku, nemá na agendě, nicméně vycházíme ze stejných premis, to znamená, pokud existuje hrozba, je třeba na ni nějakým způsobem aktivně reagovat, nicméně je jasné, že hrozba, která dneska přichází, je možné ji řešit i diplomatickými /nesrozumitelné/ nebo nátlakovými prostředky, ale pouze za předpokladu, že je tu široké mezinárodní porozumění.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Spojené státy podle těch posledních zpráv přezkoumávají návrh ruského premiéra Vladimira Putina na využití ázerbajdžánské radarové základny. Připomínám, že Vladimir Putin ještě coby prezident navrhl společné využití základny Gabala předchozímu americkému prezidentovi Georgi Bushovi. Spojené státy to ale tehdy odmítly s odůvodněním, že se základna nedá využít stejným způsobem jako ten plánovaný radar v Česku a raketová základna v Polsku. Slyšel jste o této variantě jako český ministr zahraničí, že je zase ve hře ázerbajdžánská základna Gabala?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Já si myslím, že těch variant, které jsou ve hře, je celá řada, které jsou zkoumány v tuto chvíli. My nemáme kapacity, ani nejsme přímými účastníky toho, zda je tato radarová základna, nebo má být jiná základna v /nesrozumitelné/, jestli to má být těmito raketami či jinými. Podstatné je, že na hrozbu, která zde je, nebo je velmi pravděpodobná, je potřeba adekvátním způsobem reagovat, reagovat jak diplomaticky, tak i ochrannými opatřeními, to si myslím. Čili ty varianty jsou, řekněme, sekundární a odvozené od povahy rizika.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane bývalý ministře, vy jste teď v čele nově vznikající politické strany TOP 09. Předpokládáte, že se ty česko-americké smlouvy o radarové stanici stanou, řekněme, jednou ze zásadních témat letošní předvolební kampaně?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Myslíme, to bylo ještě před půlrokem byly ty aktuální otázky, teď, jak víme, je to, řekněme, v chladničce, dokavad tedy Američané se buď dohodnou, ale i jejich evropští spojenci buď dohodnou, nebo nedohodnou s Íránem, a to bude nějaký čas trvat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže nemá smysl podle vás vést kampaň o smlouvách, které jsou v chladničce?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Přesně takto. Já bych řekl, že je dobře možné, že ta celá otázka se vyvíjí příští rok někdy nebo pak to bude zase aktuální, ale myslím ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy to nebudete mít v programu jako TOP 09 a nebylo by správné, aby se k tomu veřejnost, protože v těch minulých volbách v roce 2006 nemohla k tomu říct výrazné slovo, protože to tehdy bylo také v chladničce, respektive v těch kuloárech diplomatických a česká strana, alespoň podle tehdejších článků New York Times nechtěla to téma před volbami nastavovat do té vnitropolitické debaty.

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Je to také otázka, která moc do vnitropolitické debaty nepatří. Může to někdo zvednout tuto diskusi, já se té diskusi nebudu vyhýbat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V programu vy to nemáte?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Jak programově. V programu TOP 09 se věnujeme zásadním otázkám zahraniční politiky, ne detailním opatřením, v které situaci máme co udělati a hlavně ovšem taky vnitropolitickým otázkám, který toho času při volbách do českého parlamentu lidi nejvíc zajímají. Samozřejmě se nevyhýbáme zahraničně-politickým otázkám těm zásadnějším a tak dále. Předpokládám, že někdo tu otázku toho radaru zvedne. Moje stanovisko k tomu je naprosto známé. Já jsem řekl, již je hrozba tak jako taky pan ministr Kohout říkal, tak se tomu musíme postavit, musíme býti solidární vůči našim spojencům jak v Evropě, tak ve Spojených státech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, vaše stanovisko je známé, protože vy jste ostatně jako ministr zahraničí ty smlouvy podepisoval, ...

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
No, samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... které ratifikovány nejsou. Zůstanu-li u příměru s chladničkou, pane ministře, jak dlouho česká diplomacie očekává, že ty smlouvy v chladničce zůstanou?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Tak, jak už tady bylo řečeno, pro nás jako pro tuto vládu tohle téma není to, který my přicházeli do parlamentu s těmito smlouvami, čili pro nás to téma samotné nebo ta smlouva zůstane v chladničce. Pro českou diplomacii samozřejmě to téma musíme sledovat a musíme s ním zabývat, to jinak nejde, je tu, je tu jakási dynamika, je tu ..., jsou tu jednání, která do jisté míry vytahují tuhle otázku a vidíme to i z toho posledního moskevského setkání na světlo, čili my to sledujeme, ale nepředpokládáme, že by to byla tato vláda, která by měla nějakým zásadním způsobem se k tomu vyjádřit, vzhledem i k těm termínům, které byly uváděné ať už z americké a především teda z americké strany k tomu přehodnocování a k tomu ..., revizi toho vlastního postoje, který může být různě široký a různě obsáhlý, včetně těch různých variant. Ale já především vycházím také z toho, že i v Lisabonské smlouvě, která, doufám, bude úspěšně ratifikována, se mluví o tom, že základní, základní obranou nebo tím pilířem obrany Evropské unie je Aliance a je třeba vždy chápat všechny tyto otázky a včetně teda myslím i té protiraketové obrany, případně i toho radaru, nebo jiných způsobů, jakým se budeme bránit, v tomto kontextu, čili v kontextu NATO, kontextu Evropy a myslím si, že nebylo úplně šťastné to, co se stalo, že byla vlastně ta radarová základna redukována na bilaterální vztah mezi Spojenými státy a Českou republikou a dokonce redukována tak, že byla jakoby jediným vztahem, který Spojené státy s Českou republikou mají, a já si myslím, že zvláště po nástupu nové administrativy Obamovy a mluvil jsem o tomto tématu i s Madeleine Albright a dalšími představiteli americké administrativy, je unikátní šance rozšířit to pásmo vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy, kde i těmto otázkám, těm obranným protiraketovým bude dáno to správné místo a ne, že přehluší celý vztah, který máme se Spojenými státy.


Blízkovýchodní konflikty, Izrael v NATO?
 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se bavíme o, řekněme, snižování jaderných arzenálů na celém světě, Spojené státy americké v souvislosti i s tím rozšiřováním systému protiraketové obrany o střední Evropu mluví o íránské hrozbě a nejen o ní. Jak sami uvidíte, Írán na seznamu neoficiálních držitelů jaderných zbraní nefiguruje. Na tomto seznamu jsou zatím 3 země Indie, Pákistán a Severní Korea. Sami teď vidíte odhadovaný počet jaderných hlavic u zemí, které jsou neoficiálními držiteli jaderných zbraní. A ještě pohled na nevyhlášené držitele jaderné zbraně, jednou jedinou takovou zemí je Izrael. Podle odhadovaného počtu má Izrael 80 strategických jaderných hlavic, alespoň to vyplývá z údajů, které před časem zveřejnila Federace amerických vědců. V této souvislosti zmiňme slova bezpečnostního poradce izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Uziho Arada. Podle něj si současná izraelská vláda umí představit, že do několika let vznikne palestinský stát, i to bylo jedno z témat českého předsednictví evropské "27" blízkovýchodní konflikt. Vzpomeňme si na situaci kolem Gazy. Izrael má ale možnou podmínku, za dohodu s Palestinci by mělo být zaručeno členství Izraele v Severoatlantické alianci. Má česká diplomacie už nějaký zformulovaný postoj, jestli by Izrael mohl být členským státem Severoatlantické aliance a zda by to mohla být jedna ze záruk pro Izrael, aby vznikl rychleji palestinský stát?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
To jednak česká diplomacie nekomentuje každé prohlášení poradce, byť bezpečnostního poradce premiéra. To je téma, které nikdy nebylo nastoleno, které by vyžadovalo velkou alianční diskusi a i vnitřní diskusi. Já to považuju za určitý testovací balonek. Pro nás, co je podstatné, pro členy Evropské unie, je to, aby skutečně to dvoustátní řešení bylo přijato, aby byly rychle obnoveny a okamžitě obnoveny přímá jednání a zastaveno osidlování na západním břehu, to jsou naše jaksi dlouhodobé mantry, které tam opakujeme. Tohle to uvažování, zda bude Izrael či nebude členem NATO, tyto diskuse se vedou, vedou se velmi akademicky ve velmi uzavřených, uzavřených skupinkách lidí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy osobně si ale nemyslíte, pane ministře, že kdyby to z té akademické debaty teď přešlo na debatu reálněpolitickou, takže by to mohlo pomoci vyřešení toho dlouhodobého blízkovýchodního konfliktu?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Já, je to na velkou diskusi, já předpokládám, že to finální mírové ujednání, to znamená komplexní, to, které musí být na Blízkém východě, to není jenom palestinsko-izraelský, ale to musí být i izraelsko-syrský a další, bude v sobě nést prvky garantující bezpečnost Izraele jako státu a samozřejmě i prvky udržitelnosti a bezpečnosti státu Palestina.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak byste se na to díval vy, pane bývalý ministře, pokud by Izrael začal vyjednávat se Severoatlantickou aliancí o možném členství Izraele v NATO?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Především bych mému starému známému Uzi Aradovi řekl, že by si měl uvědomit, že existence samotnýho palestinskýho státu je v samotném zájmu Izraele, že to není vstřícnost, kterou ..., a tedy něco, co může nabízet evropským státům jako výhodu pro ně, nýbrž je to výhoda pro Izrael samotný, poněvadž Izrael samotný musí konečně tento problém vyřešit v zájmu vlastní bezpečnosti, to je jedna otázka.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A kdyby on vám opáčil, kdyby on vám opáčil, proč nebude Česká republika víc bojovat za to, aby se otevřelo téma možného vstupu Izraele do Severoatlantické aliance?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Já vám něco řeknu, Česká republika, jak je známo, se považuje za stát, který je velmi přátelský, ba skoro spojenec Izraele, není to oficiálně v žádný smlouvě, ale samozřejmě jsme velice blízcí Izraeli z historických a jiných důvodů, to je jedna otázka. Druhá otázka je, když jsem byl nucen obzvláště začátkem tohoto roku, ale už toho předtím, se zabývat těmi problémy dlouho, vidím, je jedna věc jasná, není možno zajistit bezpečnost Izraele samotného bez ohledu na jeho sousedy. Chceme-li mít bezpečnost Izraele, tak musíme mít bezpečnost palestinského státu, musíme mít taky bezpečnost, aby přestaly obavy Libanonu, taktéž Sýrie a Egypta. To všechno velice jsou spojené nádoby, kde není možné řešení pouze pro jednu stranu. To je ta složitost toho celého problému a myslím, že někteří už si to uvědomujou, bude to ještě delší proces, než se to dosáhne. Co se týče vstupu do NATO, zase ano, ale jenom v rámci toho, že ne by byl vytáhnut jeden stát, totiž Izrael a stal se spojencem NATO a ostatní byly ponechány ve vzduchoprázdnu, poněvadž bychom jenom tady vykopali další příkop a další frontu. Naopak možné je, aby NATO přispělo k celkové bezpečnosti toho prostoru, proto bych velice byl, aby se NATO podílelo na bezpečnosti celého prostoru, ale ne, abychom vytvořili jeden malý izolovaný /nesrozumitelné/ jako naše spojence.

 

Obraz ČR v zahraničí, Paroubek v Moskvě


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Velmi stručně se ještě vraťme k současným rusko-českým vztahům. Kritice v uplynulých dnech čelil předseda ČSSD Jiří Paroubek. Důvod? Jeho červnová návštěva Moskvy a setkání s ruským premiérem Vladimirem Putinem. Český velvyslanec v Rusku Miroslav Kostelka, jinak také sociální demokrat, se ostře ohradil proti Paroubkovým tvrzením v Rusku, že se za pravicových vlád české vztahy s Ruskem výrazně zhoršily. Představitelům české diplomacie vadí podle informací deníku Hospodářské noviny i to, že neměli své zástupce na jednání s Putinem. Bojí se toho, že ruská strana a její tajné služby teď budou po svém interpretovat obsah jednání a Češi se nebudou umět bránit. Podle významného českého diplomata, kterého Hospodářské noviny nejmenovaly, to je vysoce, cituji doslova, netaktické. Podle pátečního stanoviska Černínského paláce se předseda ČSSD Jiří Paroubek nedávnou cestou do Ruska nedostal do žádného konfliktu s českou diplomacií. Pane ministře, ale není to poněkud nešťastné, byť vím asi, že stranicky to teď budete mít velmi těžké, protože vy jste třetí sociální demokrat v tom příběhu, že by šéf opozice měl informovat ministerstvo zahraničí a diplomatické úřady v té dané zemi, že se chystá na tak významnou návštěvu a že se setká s ruským premiérem.

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Já jsem se k téhle situaci informoval ze všech stran, abych získal maximum informací, ale je třeba říct jednu obecnou, obecnou věc, stranické, stranické vztahy mezinárodní nic, žádný usus, žádné platné či neplatné pravidlo neupravuje. My ..., těch kontaktů je celá řada, to jsou stovky setkání různých politiků na různých úrovních, u kterých naši diplomaté nejsou, nevíme o nich, nevíme, jaká ta jednání jsou. Různé skupiny setkání různých politiků, kde opravdu nejsou výstupy, které bychom my jako stát měli, proto je to upraveno pouze, když z té strany, a dnes se nejedná o oficiální návštěvu, ale vyloženě o stranický, stranický kontakt, čili pokud jsme požádáni kteroukoliv stranou o to, že její představitel jede do některé země, jí mile rádi, a ten pokyn tady je, vycházíme vstříc, ať už z hlediska logistického, případně doprovodu, případně zápisu. Velmi časté je, že stejně politici nechají našeho diplomata stát za dveřmi a baví se mezi čtyřma očima. Tohle jsou věci, které jsou obecné. Pokud jde o tuto situaci, mluvil jsem i s panem velvyslancem Kostelkou, mluvil jsem i s panem předsedou Paroubkem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
K čemu jste došli?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Je třeba říci, že aby ta situace kolem té cesty jeho do Ruska je vidět třeba v kontextu i mnoha jiných cest, ať už to bylo do Washingtonu, do Izraele, do Velké Británie, Francie, Německa, o kterých nebylo informováno, to je třeba jaksi pro ten pořádek říci, kde také docházelo ke kontaktům anebo vazbám bez toho, aniž by u toho diplomaté byli. Ale v tomto případě je třeba říci, že včasná, a na tom jsem se s panem předsedou i domluvil, že včasná informovanost, jaksi minimální informovanost, a to myslím teď obecně, nejen na sociální demokracii, ale na kteroukoliv politickou stranu, je nejoptimálnější cestou k tomu, abysme zamezili potom jakýmsi spekulacím, anebo různým výkladům téhož. K tomu, co bylo řečeno v Hospodářských novinách, nejmenovaný diplomat, já bych vždycky rád slyšel, slyšel jmenování ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Víte, kdyby byl třeba jmenován, tak by byl vyhozen z Černínského paláce.

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Nebyl by vyhozen, nebyl by vyhozen v žádném případě, ale bylo by dobré, aby zdůvodnil, proč se cítí tím znepokojen. Myslím, že máme nastaveny mechanismy uvnitř našeho baráku takové, abysme mohli o věcech diskutovat. Druhá věc je, že v tom telegramu, který je zmiňován i Hospodářskými novinami, nic takového není. Tam je jenom jedna větička, že zastupitelský úřad ve svém posledním komentáři nesdílí stanovisko nebo to posouzení těch vztahů mezi Ruskem a Českou republikou tak, jak byly, o nich informovala, že o nich informoval pan předseda Paroubek. Tohle je materiál, který vychází jaksi z druhé strany a my k němu jako k materiálu, který vychází z druhé strany obsahově, i přistupujem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Znamená to tedy, že jste se dohodli s Jiřím Paroubkem, že významné cesty už bude hlásit Černínskému paláci a že by bylo dobré, aby to byl podobný usus, který bude dodržovat každý předseda významné politické strany, když jedná v cizině se zahraničními ...?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Já myslím, že tohle je právě obecný, že ne bude informovat či hlásit, ale že v podstatě nám dá vědět nějakou formou, že bude v teritoriu, pro každého velvyslance je důležité vědět, že má významného politika z kterékoliv strany na území toho státu, za který nese odpovědnost, to je primární instinkt každého velvyslance, to jim vštěpujeme do myslí, aby tak to cítili a byli nápomocni. Jsme připraveni dávat samozřejmě i podklady ty, které obsahují stanoviska a pohledy vlády.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chápu to správně, že z vašeho pohledu oba dva udělali chybu, ať Jiří Paroubek nebo Miroslav Kostelka?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Já si myslím, že tam nedošlo k vzájemné dobré komunikaci, která byla bohužel prostě produktem, a tím, že se jednalo především o Rusko, tím, že se jednalo o velmi narychlo svolanou a zorganizovanou, zorganizované setkání s premiérem Putinem, tak to vyvolalo to, co to vyvolalo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže nedobrá situace?

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Já si myslím, že ty, ne, rozhodně ne optimální, rozhodně ne dobrá, je třeba se spíš podívat na to, abychom příště podobným situacím zabránili. Prostě vzbuzuje to zbytečné, zbytečné otazníky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy tady teď máte nového předsedu nové politické strany TOP 09. Karel Schwarzenberg, předpokládám, by hlásil svou případnou cestu do jakékoliv země?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Já jsem za prvé měl vždycky nejlepší zkušenosti z toho, kdy jsem se spojil se zastupitelským úřadem, poněvadž velvyslanec obyčejně nejlépe ví, jaká je situace a jeho spolupracovníci, tudíž je dobře se s nimi poradit, než člověk jde do jednání. Myslím tu jednu kapitolu té návštěvy tady už rozebral pan ministr. Já mám problémy ještě s druhým bodem té návštěvy, a totiž, což je nedobrý český zvyk, v zahraničí bonzovat vlastní vládu. Já naprosto chápu, je to plné právo opozice nebo vedoucího jakékoliv strany, vládu, ministra zahraničí a to ..., tedy na ně útočit v parlamentě, doma v tisku, ale v zahraničním rozhlase říci o vlastní vládě, byť tedy bývalý, že tedy zhoršovala vztahy s Ruskem, to je poněkud neobvyklý postup.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdybych vám ale řekl, že bývalý premiér Mirek Topolánek jako premiér v Evropském parlamentu bonzoval svoji opozici, že to zkrátka je, jak sám říkáte, nehezká nečeská nebo česká ...

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Ano, i když to udělal Topolánek, tak s tím nejsem srozuměn. /Nesrozumitelné/ spory, špinavé prádlo a tak dále, to člověk má vyřešit doma, ale nevynášet do cizího salonu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na tom se, předpokládám, oba dva shodnete.

 

Ambiciózní TOP 09, plány nové strany


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ještě poslední otázky na vás, vy jste v tomto týdnu oznámil, že jste lídrem TOP 09 v Praze. Řady TOP 09 můžou v dohledné době tedy posílit ještě další známé tváře, například bývalý ministr informatiky Vladimír Mlynář. Podle informací Otázek se může v budoucnu právě TOP 09 stát také mostem pro vstup do politiky pro premiéra úřednické vlády Jana Fischera. Ten zatím své další politické angažmá vylučuje. Slyšel jste o tom, že by Jan Fischer dříve či později mohl vstoupit do TOP 09?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Já jsem jenom to slyšel, poněvadž náhodou jeden novinář se dotázal pana Kalouska, když jsem seděl vedle něho. Víc o tom nevím. Myslím, že to patří k novinářským kachnám, které jsou dosti časté u nás.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Aha, novinářská kachna, že Vladimír Mlynář by mohl být dvojkou po vás na pražské kandidátce TOP 09, je to kachna nebo realita?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Tak tohle neodpovídá pravdě. Je pravda, a to nikdy jsem nepopíral, že už přes 20 let je Vláďa Mlynář kamarád a přítel, jsem ho ještě v osmdesátých letech jako mladýho kluka poznal, je také pravda, že Mirek Kalousek si tehdá na něm velice cenil, když Vláďa Mlynář byl opravdu nespravedlivě osočen, tak se ho tehdá Kalousek ujal. Takže je pravda, že Vláďa Mlynář je spřátelen jak s panem Kalouskem, tak se mnou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete tedy ale vyloučit, že by za vás kandidoval v těch říjnových předčasných volbách?

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Myslím, že v těchto volbách má ještě práci na úřadu vlády, a tudíž nemůžu vyloučit, že by /nesrozumitelné/ přihlásit, ale nepředpokládám to.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji za velmi věcnou diskusi. Ministr zahraničí, vicepremiér Jan Kohout a bývalý ministr zahraničí, senátor a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Děkuji a někdy příště na shledanou. Těším se zase v Otázkách. Děkuju. 

Jan KOHOUT, ministr zahraničí
--------------------
Já děkuju za pozvání. Díky moc.

Karel SCHWARZENBERG, senátor, bývalý ministr zahraničí
--------------------
Děkuju.

ČT 1, 12. 7. 2009, 12:00, pořad: Otázky Václava Moravce
Štítky
Osobnosti: Karel Schwarzenberg
Témata: Zahraničí