Putnová: Vysokým školám škodí chaos

Komentář poslankyně Anny Putnové

16. 12. 2010

V posledních měsících jsme si už skoro zvykli na to, že nám nápady z  ministerstva školství přinášejí starosti, nejistotu a nepředvídatelnou budoucnost. Jako ten poslední. Odložit odložené školné. A neodkladně zavést zápisné. Bez ohledu na koaliční smlouvu, bez ohledu na situaci na univerzitách.
Vysoké školy v ČR jsou dlouhodobě podfinancované. To je fakt, který přiznávají všichni. Koneckonců, i požadavek na navýšení rozpočtu o  miliardu, který prosazoval školský výbor, získal pochopení a podporu.
Pokud chceme skutečně postavit konkurenceschopnost naší země na znalostech, inovacích a odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, musíme investovat do vzdělávání.
Je třeba jasně říci, že vysoké školy nebudou moci kvalitně vychovávat absolventy, pokud nebudou mít dobré, s ostatními evropskými zeměmi srovnatelné, zázemí. Nebude možné trvale spoléhat jenom na financování veřejných vysokých škol státem. Školné je motivační příspěvek studentů na vlastní budoucnost, je výrazem jejich odpovědnosti za výběr studia a poctivý přístup k němu. Školné, tak jak je pojato v koaliční dohodě, doplněné půjčkami a stipendii, by umožnilo, aby studovali ti, kteří mají předpoklady a zájem o studium. Nemůžeme si dovolit ztratit talenty, které by mohly studovat, ale v současnosti je to pro ně značně finančně obtížné.
Návrhy řešení, které zaznívaly doposud, destabilizují vysoké školy. Měnit názory, přinášet nové prvky, posléze je stahovat a znovu reinkarnovat, je nekoncepční a ministra nedůstojné. Vysoké školy potřebují jasnou perspektivu, která jim dá prostor pro kvalitní naplnění jejich pedagogických i výzkumných záměrů. Ministerské rošády zatím vnášejí do systému chaos a nepředvídatelnost. Vraťme se k původní koaliční dohodě, připravme dobře systém podpory studentů, umožněme získat vysokým školám dodatečné zdroje ze školného. Tím přispějeme ke zkvalitnění a stabilizaci vysokého školství.

Anna Putnová (TOP09), předsedkyně školského výboru parlamentu

Právo, 16. 12. 2010, Rubrika: Publicistika, Strana: 6

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme