Putnová: Úroveň vzdělání klesá

Rozhovor s poslankyní TOP 09 Annou Putnovou

3. 11. 2010 | 05:59

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to bude s vysokoškolským zápisným, stále není jasné. Ministr školství ho nejdřív chystal, a to až do výše 6 tisíc korun ročně, teď od něj ale odstupuje. Návrh, který kritizoval i premiér Petr Nečas, se podle něj dostal na veřejnost předčasně a bez dostatečných informací.

David BOREK, moderátor
--------------------
Dnes ovšem možná dojde k posunu, protože o celé věci by měl jednat sněmovní školský nebo školní výbor. Pojďme se zeptat tedy povolané osoby. Vítáme ve studiu poslankyni Annu Putnovou, která se tématem zabývá a bude zabývat. Pěkný den.

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Dobré ráno.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní poslankyně, mělo by být podle vás zavedeno zápisné, nebo ne, a v případě že ano, jak by mělo vypadat?

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já musím říct, že ten návrh, tak jak jsme se s ním seznámili prostřednictvím ministerstva školství, považuji za nekoncepční, nebyl s  námi diskutován, ani jsme neměli možnost se k němu dříve vyjadřovat. V  té podobě, jak byl navržen, tak je to krok, který je nesystémový, protože by byl, bylo by to opatření, které je přechodné. A školství, jak známo, je oblast, která má značnou setrvačnost a přechodná, přechodná opatření, která nejsou dlouhodobě koncepčně ukotvená, jsou velmi problematická. Čili já mohu říct, že je to návrh, který se domnívám, nebude mít širší podporu ve školském výboru.

David BOREK, moderátor
--------------------
Chápu to správně, že vám vadí spíše ona dočasnost tohoto návrhu, že byste se smířila se zápisným, kdyby bylo na věčnost nebo minimálně na desítky let zavedeno, a to by vám nevadilo anebo vám vadí jako takové, to, že místo školného tady máme jiný název nebo stejnou věc v jiném obalu.

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
To je naprosto odlišná věc, protože školné, tak jak je v koaliční smlouvě zanesené, je systémové řešení, které je podpořené systémem půjček a garancí, kdežto zápisné je nové opatření, které není takto zabezpečené, to znamená, že je to něco navíc, něco, s čím studenti nepočítali, a považuji to tedy za krok, který možná měl být jenom takovým testem nálady mezi vysokými školami a studenty. Ale podle mého názoru je to dané situací krok opravdu, krok, úkrok vedle.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se tedy bude dít dneska ve školském výboru, co můžeme očekávat, znamená to, že pan ministr tam za vámi přijde a vy mu řeknete: "Takovýhle návrh se nám v žádném případě nelíbí." Dáte třeba nějaké protinávrhy, budete o tom diskutovat, může z toho vzejít už něco konkrétního.

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já se domnívám, že pan ministr nám vysvětlí ten svůj záměr, a dozvíme se, jaký byl vlastně ten původní nápad, k čemu to mělo sloužit, protože ani v legislativním opatření, ani v návrhu na legislativní postup prací, tak jak je připravený vládou a ministerstvem školství, tato novela není podchycená, čili je to opravdu nápad, námět, který vzešel zřejmě nepřipravený a v takové podobě, která je v dané chvíli nerealizovatelná.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale ještě jednou, prosím, ujasněte mně i divákům, jestli ta nepřipravenost toho návrhu podle vás spočívá v tom, že vůbec byl vypuštěn, že vůbec by mělo být cosi jako zápisné v této zemi anebo jestli vám vadí to, že to možná uniklo dříve do médii než k vám, že by to mělo být něco dočasného, že to je něco, co je tak narychlo vymyšleno. Vadí vám to jako myšlenka, nebo v tom konkrétním provedení, které ministr nadhodil?

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Vadí mně to v tom, že to není naprosto v systému opatření, které koaliční vláda v rámci školství připravila. My jsme připraveni velmi vážně se zabývat otázkou školného, připravovat všechny podklady a dokumentaci tak, aby školné mohlo být připravené a spuštěné podle plánu v  akademickém roce 2013 až 14.

David BOREK, moderátor
--------------------
Bude tady ještě současná vláda v té době? Víte, jestli to není taková jistota, takový vrabec v hrsti mít to zápisné, získat pár milionů, možná stovek milionů do rozpočtu školství než čekat vlastně na konec mandátu této vlády a počítat s tím, že pořád bude koalice fungovat, pořád budou fungovat ty linky, které jste si teď narýsovali.

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já bych považovala za neseriozní, kdybychom překvapovali veřejnost a překvapovali studenty tím, že budeme dělat nějaké urychlené, neprojednané kroky, které nebyly předem avizované. My chceme být vládou odpovědnou, chceme být koalicí, která skutečně bude připravovat podklady tak, jak je dala do legislativního programu. Čili já jsem pro to, abychom to zápisné brali jenom jako takového pokusného chrousta, který ukázal, jaká je nálada ve společnosti, nikoli k tomu, abychom mohli vážně o tom uvažovat, protože to jde naprosto mimo systém, který se koaliční vláda připravila realizovat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže pokud tomu rozumím správně, vy zápisné úplně zavrhujete.

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Sama za sebe ano, domnívám se, že to bude mít většinovou podporu na školském výboru tento názor.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Podpořilo vás v tom i reakce studentů a možná vysokých škol, kteří se velmi proti zápisnému bouří?

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, protože kromě toho, že není jasná vůbec ta technická stránka a to technické zabezpečení, tak je tady řada nevyřešených otázek, protože to zápisné, tak jak bylo prezentováno, neodpovídá na základní otázky, například zda je to jednorázové nebo se bude opakovat každý semestr nebo každý akademický rok a spousta dalších jevů. Takže já bych to nepřeceňovala, počkala bych si po jednáních toho školského výboru, které proběhne v 8.

David BOREK, moderátor
--------------------
Z toho, co jste teď zatím divákům prozradila, mám pocit, že to dnes může být takové grilování ministra školství v otázce zápisného. Nebude to grilování pokračovat i v otázkách státních maturit, bude řeč o tom, co se odehrálo v posledních týdnech a my už teď známe tedy výsledky státních maturit, onen razantní počet nebo mimořádný počet propadnuvších studentů, byť se jednalo o zkoušku.

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
My samozřejmě očekáváme, že nám pan ministr předloží koncepci a analýzu toho, a z těch, z té generálky státních maturit vzešla řada podnětů a nás bude zajímat, jak budou tyto podněty zapracovány tak, aby státní maturity na jaře mohly proběhnout už v systému, který bude odladěný a který bude k větší spokojenosti jak studentů, tak i středních škol.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Jenom velice stručně na závěr. Státní maturity, alespoň ta generálka nevyšla úplně nejlépe, třetina studentů neprošla vůbec. Vy sama za sebe, řekněme nám, pokračovala byste ve státních maturitách i za cenu, že by takový to výsledek mohl být i naostro?

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já jsem přesvědčená, že státní maturity jsou krokem správným směrem, a musím říct, že protože pracuji na vysoké škole, tak mohu skutečně potvrdit, že klesá úroveň znalostí našich středoškolských studentů, a je v zájmu této země a je v zájmu studentů samých, aby byli dobře připraveni na život a aby se prostřednictvím státní maturity nastavila ta laťka, která bude souměřitelná a která přinese v horizontu několika let jistě zkvalitnění středoškolského vzdělání.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslankyně Anna Putnová. My vám děkujeme za návštěvu u nás ve studiu. Na shledanou.

Anna PUTNOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Děkuji, hezký den.

David BOREK, moderátor
--------------------
Na shledanou.

ČT 24, 3. 11. 2010, Pořad: Studio 6

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme