Protesty odborářů ve zdravotnictví

Rozhovor s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem

24. 8. 2010 | 18:00

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Nevypsaná soutěž o to, koho se nejcitelněji dotkne plánované vládní šetření, ještě nemá jasného vítěze. Adeptů je ale mnoho. Dnes se důrazně ozvaly zdravotnické odbory. Podle nich hrozí, že změna odměňování a snížení platových tarifů by mohla vést v krajním případě k tomu, že například zdravotní sestra s dlouholetou praxí by mohla přijít až o 9 tisíc korun měsíčně. Podobně by na tom prý mohli být i lékaři. Ministrem zdravotnictví je Leoš Heger z TOP 09, dobrý den.

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Dobrý večer.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A na lince je také místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková, dobrý den i vám.

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Dobrý večer posluchačům Radiožurnálu.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Paní Žitníková, rozumíme tomu správně, že se ani tak neobáváte toho, že by jaksi celkem šlo na platy méně peněz, ale spíš změny toho systému odměňování?

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

My se obáváme samozřejmě obou dvou věcí. Jedna záležitost je ta, že v současné době se systém zdravotnictví a výběr veřejného zdravotního pojištění dostává do poměrně velkého deficitu a samozřejmě ten deficit se bude muset nějakým způsobem řešit.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Podle vás ten tabulkový, ten tarifní systém je spravedlivý? Nemůže dostat nebo dostávat přidáno i člověk, který se třeba moc nesnaží, jen se tam prostě dlouho drží?

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Pane redaktore, ten systém je určitě spravedlivější, protože člověk, který delší dobu pracuje v zaměstnání, má samozřejmě více zkušeností. A určitě když si vezmete příklad, že budete v nemocnici a bude vás ošetřovat sestřička, která zrovna nastoupila do práce, tak nemá ty zkušenosti stejné jako sestřička, která tam pracuje například 10, 15, 20 let. A co se týká toho systému, tak já bych chtěla říct, že takovéto systémy fungují všude ve světě, v celé Evropě. My nevidíme důvod, proč by ten systém se měl rušit zrovna u nás. Možná ještě poslední poznámka. V nemocnicích, které fungují jako obchodní společnosti tento systém nevede nebo nefunguje. Tam existuje odměňování zaměstnanců mzdami a my, když si uděláme statistické porovnání, tak zjistíme, že sestřičky, které nemají tarifní platy, mají v průměru o 4 tisíce korun méně, i když by mohly dostávat daleko více. Takže proto my chceme tarify.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane ministře, pochopili jsme to správně, že podle vás podle vašeho výkladu by eventuální změna tarifních tabulek, tak jak o tom mluvil ministr práce Drábek, mimochodem i na těchto vlnách, tato samotná změna by žádný velký problém nepřinesla, pane ministře?

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak já myslím, že ta debata se strašně komplikuje tím ,že se smíchaly tři věci dohromady. Je to snížení 10% v průměru tarifů. Potom ta změna věkové křivky, která je úplně samostatným problémem, a ta třetí věc je, že my se domníváme, že stejně nakonec nejvíce rozhodovat bude deficit financí v celém zdravotnickém systému, o kterém se ví, že by mohl dosáhnout až 10 miliard v příštím roce a to bude věc, která bude tu patovou úroveň určovat nejvíce.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Jinými slovy, tarify ne-tarify, bude záležet na tom, jaký balík peněz bude pro zdravotnictví?

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak, přesně tahle to je. My jsme si udělali analýzy z posledního roku a je naprosto jasné, že ve zdravotnictví přece jen existuje jistá nadtarifní složka mezd, která v průměru dělá u lékařů asi 45 % u sester asi 15 až 18 % a je to dostatečný polštář nad těmi tarify, aby se vidělo, že to financování mezd je dáno spíše možnostmi těch jednotlivých zařízení nežli tou vlastí bazální tarifní platovou tabulkou.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Paní Žitníková, nezáleží skutečně třeba, co se odměňování týče do velké míry na takových věcech, jako jsou schopnosti manažerů jednotlivých zdravotnických zařízení, jednotlivých nemocnic?

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Já bych trochu si dovolila panu ministrovi oponovat. Právě proto, že máme zkušenosti z nemocnic, které fungují jako obchodní společnosti, a právě proto, že tam ti manažeři mají možnosti odměňovat zaměstnance daleko lépe a očekávali bychom, že ti zaměstnanci budou odměňování daleko lépe, a když jsme zjistili, že lépe odměňováni nejsou, tak prostě s tímto názorem a s tímto postupem ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí nemůžeme souhlasit.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Takže vy říkáte, že i tam i v těch zdravotnických zařízeních, že by šéfové teoreticky mohli přidat, tak nepřidávají?

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Kde neexistují platové tabulky. Nepřidávají, protože ve většině případů nejsou finance. Možná ještě krátká poznámka k tomu, že nejsou finance, tady toto se ve zdravotnictví se opakuje ve zdravotnictví opakovaně periodicky. Odborový svaz navrhuje a opakovaně na všech místech připomínkuje to, že je potřeba udělat systémové změny, že je potřeba šetřit v lékové politice, že je potřeba jinak nastavit například nákupy ve zdravotnických zařízeních, ale v žádném případě nesouhlasíme s tím, aby se ty úspory hledali na zaměstnancích.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane ministře, jednoduchá ale ne moc příjemná otázka. Budou se zdravotníkům snižovat platy?

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak já bych řekl, že souhlasím s paní Žitníkovou naprosto v tom, že bychom viděli to snižování platů velmi neradi. Ale pochopitelně, jestliže budou chybět 4 % nebo 4,5 % v rozpočtu, tak to vyloučit nelze. Ale pravdou je, že mezi těmi zdravotnickými zařízeními jsou velikánské rozdíly a některé hospodaří dobře, některé špatně a tam samozřejmě to riziko je větší. Já musím říci, že ty rozdíly já nevidím opravdu v tom tarifním odměňování. Podle našich údajů jsou určité rozdíly mezi akciovými společnostmi a přímo řízenými organizacemi ministerstva, ale nejsou tak velké, jako jsou rozdíly mezi přímo řízenými organizacemi ministerstva a ostatními přímo řízenými organizacemi krajů a měst a obcí. Takže ono záleží strašně moc na velikosti nemocnic také a ne tak moc na tom tarifním systému.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Trošku jste mi utekl z té otázky, jestli se zdravotníkům sníží platy nebo ne. Jak velké je to riziko?

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

To riziko je velké v těch nemocnicích, které nehospodaří úplně ideálně. 4 % redukce nákladů znamenají hledat velmi výrazné úspory a ty úspory samozřejmě každý podnik, který má problémy finanční, tak hledá v úspoře nákladů a k těm nákladům i ty mzdové otázky patří. To já vyloučit nemohu, i když my jsme přímo řízeným organizacím vydali pokyn, aby se pokusily držet platy na současné úrovni, jak to nejvíc půjde, aby to naprosto preferovaly.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Paní Žitníková, pro vás jako odbory je jakékoliv snížení platů zcela nemyslitelné zcela nepřípustné?

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

My máme tady toto zadání výkonné rady a v současné době je pro nás jakékoliv snížení platů nepřípustné. Protože například sestřička, která pracuje v současné době v nemocnici, kde má tarif, který tvoří 85 % jejího platu, má zaručený plat 24 tisíc 20 korun. Po navrhované změně by měla tato sestřička 14 tisíc 370 korun. To znamená, že by měla minus 9650 korun méně na tarifu. A tato částka já se domnívám, že by se nikdy nedala zpátky do nenárokových složek odměn, protože opakuji znovu, máme statistické údaje z nemocnic, které fungují jako obchodní společnosti, kde nejsou tarifní platy a kde existuje vyšší složka nadtarifních platů, že tam došlo k obrovskému snížení a kdykoliv chybí peníze, tak je nejjednodušší řešení ušetřit na zaměstnancích. Znovu opakuji, my s tím nesouhlasíme.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane ministře, který rok nebo které období vidíte v tuto chvíli jako nejkritičtější?

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak to kritické období je nepochybně příští rok, protože hospodářská krize se dostavila do zdravotnictví po jisté setrvačnosti, až letos a v příštím roce a já doufám, že během toho příštího roku už dojde k oživení hospodářství že se to i v tom zdravotnictví promítne zvýšeným výběrem pojistného. Já bych rád ještě řekl jednu věc. Já pochopitelně, což myslím se spolupracovníky na ministerstvu vím, že je potřeba usilovat o zvýšení platů ve zdravotnictví. Že to zdravotnictví má velké deficity v tomhle směru, ale na druhé straně je potřeba říci, že podnikatelské subjekty a jejich zaměstnanci prodělávali obrovské otřesy v loňském roce, že prodělaly velké martýrium nezaměstnanosti a to zdravotnictví při všem tom platovém nedostatku má přeci jen aspoň trošku stability.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ministr zdravotnictví Leoš Heger, děkuji za rozhovor. Na shledanou. Naším hostem byla také místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. I vám děkuji, na shledanou.

ČRo, 24. 8. 2010, Pořad: Ozvěny dne

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme