Profil: Jiří Besser

Rozhovor s ministrem kultury Jiřím Besserem

8. 9. 2010

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

A už za malou chvíli je tu Profil Studia 6. Do něj jsme pozvali ministra kultury Jiřího Bessera.

Pane ministře, já vám přeji pěkné ráno.

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Dobrý den.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

My už tady od rána vlastně neustále opakujeme zprávu, že dnes už se tedy konečně rozhodne, které město, zda Plzeň nebo Ostrava, se stane tím Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015. Máte i vy nějaký soukromý tip?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Tak já zásadně v těchto otázkách netipuji, a jenom chci říct, že dnes se rozhodne o návrhu, nikoli že ten titul již bude přidělen, protože ten titul přidělí až rada ministrů Evropské unie, ministrů kultury, sportu a vědy v květnu 2011.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Samozřejmě. Ale i to je další důležitý krok, který musí v celé té peripetie té soutěže být splněn.

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Nepochybně.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Nicméně vzhledem k tomu, že ministerstvo kultury také nominuje adepty, kteří rozhodují o tom, kdo by se právě měl být, kdo by se právě měl stát tím Evropským hlavním městem kultury, alespoň v tom návrhu, jak jste tady říkal. Nemáte nějaké tušení, nějaké informace, opravdu se to všechno rozhoduje až po těch prezentacích na poslední chvíli?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Tak nejsem členem poroty. Ministerstvo kultury pouze je národním garantem celého projektu, který vyhlásila Rada Evropy v roce 2006, čili to už je před 4 lety. A ten projekt už rok běží. Čili já jako nový ministr kultury jsem nastoupil do rozjetého vlaku a vlastně ani nebudu ministrem kultury v době, kdy evropské město kultury za Českou republiku v roce 2015 bude vlastně v Evropě takto označováno, protože nepředpokládám, že by vláda vydržela 5 let.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Nicméně můžete do toho nějakým způsobem zasahovat, nebo to jde úplně mimo vás?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Ne, to jde úplně ministerstvo kultury. My pouze jsme, jak jsem říkal, národním garantem a zajišťujeme servis pro mezinárodní porotu i samozřejmě pro tu část, pro tu českou část poroty.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Nicméně ať už tedy Plzeň nebo Ostrava, obě města budou na tento velký projekt kromě svých zdrojů, peněz z kraje a z Bruselu potřebovat taky podporu ze státního rozpočtu. Počítáte stále ještě s tím, nebo v době velkých škrtů budete šetřit a třeba přislíbenou pomoc budete rušit. Já tím samozřejmě narážím na to, že už jste oznámil, že by stát měl odstoupit od slíbeného spolufinancování připravované stavby nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě ve výši 490 milionů korun. Tak jak si toto vaše stanovisko stojí několik dní, skoro týden, něco málo přes týden poté.

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

To jsou dvě diametrálně rozdílné věci. Jedna věc jsou závazky České republiky vůči Evropské unie, což je příběh Evropské hlavní město kultury 2015, a druhý je používání státních prostředků na jiný než státní majetek. Jestli moravská vědecká knihovna je v majetku Moravskoslezského kraje a nikoli státu a stát potřebuje v současné době spravovat svůj majetek a starat se především o svůj majetek, tak 490 milionů ve třech letech je nebývalá částka. Já jsem o tom hovořil i s panem hejtmanem Palasem a já si myslím, že i on je rád, že Moravskoslezský kraj v současné chvíli nemusí ze svého rozpočtu vydat 600 milionů. Takže další jednání bude...

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Nicméně předchozí vláda ... Fischerův kabinet na tento návrh kývnul. Jak je tedy možné, že vy říkáte, že to nejde, aby stát spravoval větší majetek a předchozí vláda to odsouhlasila?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Tak možná že to je tím, že jsme vláda rozpočtové odpovědnosti a že Fischerův kabinet na to kývl 10. května. Já to pokládám za vysoce nemorální rozhodnutí. 10. května 2010, když vím, že už za měsíc vládou nebudou nebo za dva měsíce. Dělat takové to závazky pro někoho do budoucna, nepřijde mi to vůbec seriozní.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Znamená to tedy, že Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vůbec nebude?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

To je věc jejího zřizovatele a majitele Moravskoslezského kraje, jak ten se k tomu postaví.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Ale potom by také město Ostrava, pokud by nedostál svým závazkům nebo alespoň navrženým stavbám v tom, co navrhuje pro Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, tak by nemuselo dostat ani evropské peníze?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Proč?

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

To jsem četla v jednom článku, že to je podmíněno, proto se mluví o příslibu ze strany Evropské unie a také ze státu, že by měly dostat tyto peníze.

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

A bavíme se teď o Evropském městu kultury 2015 anebo o té knihovně?

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Ano. Ano, o Evropském městu kultury.

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Tak na tom, to jsem řekl, že je diametrálně rozdílná věc. To je věc státu a samozřejmě svých, jeho reprezentantů, ať to bude Ostrava nebo Plzeň, tak budu dělat z pozice ministra kultury vše proto, abychom dostáli svým závazkům. A to Evropské hlavní město kultury 2015 byl dobře připraveno, aby s tímto titulem mohlo v tom roce pracovat. A jestli to bude Ostrava nebo Plzeň, jsem na to připraven.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Co dalšího kromě tedy finanční podpory byste přislíbil nebo jak chcete pomoci těmto městům v propagaci, co tedy bude vaším úkolem, co, co budete dělat vy.

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Tak s oběma primátory jsem se sešel na společné schůzce, přivedli si i svoje týmy, které připravovaly obě města na to, aby mohly být navrženi na Evropské hlavní město kultury. S oběma jsem hovořil v tom duchu, že to má velký význam pro to město i pro celý region a posléze i pro Českou republiku. To, že se tady rozvíjí najednou dvě města na kulturní bázi, tak významná města, jako jsou Ostrava a Plzeň, tak to si myslím, že je jenom dobře. Například Evropské město kultury 2015, které už je jasné za stranu Belgie, za Belgické království, je Mons, a tam žádná soutěž neprobíhá, tam se všichni soustředí na to, aby toto hornické město reprezentovalo v roce 2015 Belgické království. Já si ale myslím, že je dobře, že tady soutěž proběhla, a oba reprezentanti jak Plzeň, tak Ostrava, tak jsou velice důstojnými reprezentanty České republiky. Vždyť už jenom to, že v prvním kole vyřadily Hradec Králové, což je taky úžasné krajské město, tak si myslím, že to je, že to je dobře. Čili...

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Když tady mluvíte, pane ministře, o tom, že vlastně tato dvě města budou propagovat nejenom samy sebe, ale vlastně i celou Českou republiku, opět se vracím k té původní otázce. Nezasloužily by si tedy finanční podporu od státu na konkrétní projekty?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Ale já jsem vám na ni odpověděl, že ano, na tyto projekty ano. Tato města ano. Nikoli na úplně jiný projekt, který s tím nesouvisí. Projekt Moravskoslezské vědecké knihovny je věc Moravskoslezského kraje. To je samosprávný orgán, který se má starat o svůj majetek. A jestliže ministerstvo kultury má spravovat státní majetek, a jenom pro připomenutí, na hradech a zámcích České republiky, které jsou ve správě Národního památkového ústavu a jsou v majetku všech Čechů, to znamená českého státu, je za minulých 40 let 60miliardový dluh, který potřebujeme také nějakým způsobem vyrovnat. Čili pokud Moravskoslezský kraj chce stavět vědeckou knihovnu, prosím, ať ji postaví ze svých zdrojů. Koneckonců část prostředků, které mohl použít v minulosti, použil na něco jiného. Čili je to svobodné rozhodnutí zastupitelů Moravskoslezského kraje. A prosím, neslučujte to s hlavním kulturním městem Evropy 2015. To je neslučitelné.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Věříte tomu, že se těmto městům potom v případě, že by opravdu obstály dál, vrátil ten jejich financovaný, zafinancovaný objem peněz, že to, co investují do těch nových staveb a podobně, že se jim potom vrátí v návštěvnosti, zvedne se turistický ruch, sníží se nezaměstnanost.

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Tak to financování není jenom z toho obecního nebo městského rozpočtu, ten městský rozpočet si určitě pomůže ze strany podnikatelů nebo lidí, kteří působí v tom kterém městě ať v Plzni, nebo v Ostravě. Samozřejmě další částkou je tam 1,5 milionu eur. Vlastně není to příspěvek Evropské unie, ale je to cena Meliny Mercouri, což byla řecká ministryně kultury, která od roku 85 prosazovalo to, aby bylo Evropské město kultury vyhlašováno, a to je vlastně její cena, jako na památku toho, že takto byla tato ta cena vyhlášena. Takže to je jedinej příspěvek z Evropský unie. Samozřejmě to město může ještě dále se přihlásit do dalších programů, třeba Culture 2007-2013 a dalších dotačních titulů Evropské unie. To, jestli se mu to vrátí. Já si myslím, že když někdo investuje, tak už jenom to, že ta investice vznikne, je úžasná věc. A další věc je potom ta druhá část, to znamená to město a občané, kde to, ty vybudované investice mají ožít, a to si myslím, že oba páni primátoři přislíbili, že jestli uspějí, nebo ne, tak alespoň něco z těch svých projektů, že v těch městech, která dnes jsou ve finále, v tom českém finále, budou realizovat. Takže myslím si, že to je výborný pro rozvoj těch měst a těch regionů. A jestli se to vrátí, to je věc potom toho vlastního provozu a toho, jak lidé v tom kterém městě, v tom kterém regionu budou tuto, tyto možnosti, které vzniknou těmito projekty, využívat.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

--------------------

Ministr kultury Jiří Besser. Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Na shledanou.

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Na shledanou, hezký den.

ČT 24, 8. 9. 2010, Pořad: Studio 6

Štítky
Osobnosti: Jiří Besser
Témata: Kultura