Přestaňme lhát živnostníkům o DPH

Komentář Miroslava Kalouska

21. 4. 2010

Politici mnohdy slibují nereálné věci ve snaze zalíbit se voličům. Za typický příklad může sloužit úderný slib -„zavedeme povinnost platit DPH pouze z uhrazených faktur" - cílený na podniky a živnostníky. Domnívám se však, že i v předvolebním boji bychom neměli vědomě slibovat nesplnitelné.

Připomeňme si, že předpisy o DPH jsou prakticky sjednoceny napříč Evropskou unií a jejich změna musí být schválena jednohlasně. Jako bývalý předseda Rady ministrů EU (ECOFIN) velmi dobře vím, jak obtížně se dosahuje shody všech 27 členských států. Přestaňme se tedy bít v prsa a uvědomme si, že výše uvedený slib nemáme šanci splnit. Kromě toho by mohl vést k rozsáhlým daňovým únikům. Raději hledejme reálné cesty,jak živnostníkům a podnikům vyjít vstříc, a nezruinovat státní rozpočet.

V současnosti podnikatel musí uhradit DPH bez ohledu na to, zda platbu za dodané zboží či služby skutečně obdržel. V době, kdy se platby zpožďují či vůbec nepřicházejí, to způsobuje komplikace s cash-flow především u malých a středních subjektů. Řešení je ztíženo faktem, že daňová povinnost se počítá jako rozdíl mezi DPH na celkovém výstupu poplatníka a DPH na celkovém vstupu, nikoli za jednotlivé faktury.

V některých zemích EU, např. ve Spojeném království, k problému přistupují následujícím způsobem: Dodavatel sice musí odvést daň, i když mu odběratel nezaplatí, po šesti měsících však může požádat o vrácení daně. Pokud si ji neplatící odběratel odečetl na vstupu, musí ji odvést zpět finančnímu úřadu. Tento složitý systém nicméně stále nebrání daňovým únikům pomocí fingovaných krachujících firem.

Drobné živnostníky potěší, že ECOFIN schválil 26. března změnu směrnice o DPH s tím, že účinnost je stanovena k 1. 1. 2013. Nová úprava umožní České republice stanovit, že odběratel si bude moci odečíst daň na vstupu až v okamžiku, kdy zaplatí DPH svému dodavateli. Toto zjednodušující opatření však budou moci využít pouze drobní plátci DPH s ročním obratem nepřevyšujícím půl milionu eur. Ti totiž mohou účtovat ve zjednodušeném hotovostním účetnictví.

Říkejme proto, prosím, živnostníkům celou pravdu. Ve svém nelehkém postavení mají plné právo na úplné informace, nikoliv na plané sliby, které nelze naplnit.

Miroslav Kalousek
1. místopředseda TOP 09
Hospodářské noviny, 21. 4. 2010, rubrika: Názory, strana: 10
Štítky
Osobnosti: Miroslav Kalousek
Témata: Hospodářství
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme