× Pohněme s tím. Společně!

Pospíšil: Musíme hájit zájmy České republiky, nikoliv Agrofertu

3. 6. 2019

Evropská komise poslala do Česka předběžný závěr auditorů, že Andrej Babiš je stále ve střetu zájmů a firma Agrofert musí vrátit dotace od února 2017. Andrej Babiš to odmítá, je to prý lež a občany ujišťuje, že Česko žádné peníze vracet nebude. Opozice žádá svolání mimořádné schůze a Piráti hlasování o nedůvěře vládě. 

(editovaný přepis pořadu Partie s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem)

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka

Pane předsedo, co čekáte od té úterní schůze, kterou chcete svolat v Poslanecké sněmovně? Co čekáte, že se tam dozvíte?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany /TOP 09/

My doufáme, že se dozvíme podrobnosti z této zprávy, že pan premiér přestane mlžit, tvrdit, že to je kampaň namířená proti němu od zlých novinářů a opozice, a že se budeme opravdu věcně bavit, jak obrovskou ostudu, kterou Česká republika má, a potenciální škodu jak odstranit, protože to, že to je ostuda, to všichni víme. Na podzim projednal Evropský parlament střet Andreje Babiše, 430 poslanců řeklo, že Andrej Babiš je ve střetu. Pak to řekla právní služba Evropské komise. A teď to tedy říká v předběžném závěru Evropská komise. Mohu říct jako člověk, který se tomuto tématu pár let věnuje, že je téměř vyloučené, že by ten formální, konečný zápis se lišil od toho předběžného. To je v zásadě už jenom forma vyhotovení, překlad do češtiny a je zjevné, že ho komise potvrdí, ale počkejme si. Já říkám, že to je promiloidní šance, komise potvrdí, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a otázka je, jak to vyhodnotí, jaké peníze bude chtít vrátit, protože je třeba divákům říci, že z peněz českého státního rozpočtu jsme zaplatili Andreji Babišovi, jeho firmám 200 000 000 Kč a dalších 280 000 000 Kč z evropských peněz. Takže tady půjde o možnost vracet z firem Andreje Babiše do veřejných rozpočtů téměř půl miliardy korun. To nejsou malé peníze. A o tom všem se bude jednat poté, co dojde konečný oficiální závěr, ke kterému se ještě budou ministerstva vyjadřovat. Takže, je to ostuda, hrozí velká škoda této zemi v řádech stamilionů korun a je logické, že politici na půdě parlamentu chtějí o tom vést debatu a chtějí najít řešení, jak minimalizovat škodu pro Českou republiku, kterou tento premiér této zemi bohužel způsobuje.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka

Ty argumenty pana premiéra, který říká, že nic se vracet nebude, že to je předběžný závěr, že ten konečný závěr bude jiný, tomu tedy nevěříte?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany /TOP 09/

Podívejte se, ze své zkušenosti říkám, že jak znám procesy v Evropské unii, nepamatuji si příběh a příklad, kdy by takovýto předběžný závěr, který je dán na vědomí, je v angličtině, není v úředním jazyce a tak dále, v češtině, se lišil od toho konečného vyhotovení. To je v zásadě informace o tom, jak bude vypadat v řádech týdnů oficiální, formální vyhotovení, které nám přijde. To je jako když soud vyhlásí rozsudek, ale oficiální písemné stanovisko Vám přijde za několik týdnů do schránky a můžete pak proti němu podat odvolání a pracovat s ním. Já jsem teď přesvědčený, že se potvrdí, že je pan Andrej Babiš ve střetu zájmů na základě tohoto předběžného rozhodnutí. Otázka je, jak velká bude škoda. My říkáme, že zatím, a to říkají novináři, 200 milionů jsme už vyplatili z českého státního rozpočtu, český stát se tedy chová tak, že Andreji Babišovi a jeho firmám dál posílá peníze, ale nežádá o ně Brusel, tam hrozí tato škoda, a další škoda je 280 milionů, které jsme z Bruselu firmám Andreje Babiše již dali. A teď je otázka, a bude to na České republice, aby v případě, že tedy to konečné stanovisko potvrdí tento závěr, a to je 99tiprocentní, aby český stát po firmách Andreje Babiše tyto peníze vymáhal, a pak rozhodne Evropská komise, jestli si je my necháme jako Česká republika a použijeme je na něco jiného, anebo je budeme muset vracet do Bruselu. Podstatné je, aby České republice nevznikla ekonomická škoda.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka

Pane Pospíšile, může se Evropské komise mýlit?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany /TOP 09/

Samozřejmě je to názor Evropské komise, ale chci konstatovat, že to konečné vyhotovení rozsudku nebude činit jiný orgán, který může mít jiný právní názor, jak naznačuje paní ministryně paralelou k soudům, ale to stejný orgán, který pouze vyhotoví konečné své rozhodnutí, ke kterému se potom budou moci ve lhůtě asi dvou měsíců vyjadřovat české orgány. A na podzim budeme mít tedy úplně konečné formální rozhodnutí. Ale opravdu není normální a mě fascinují české úřady, že ve chvíli, kdy od podzimu se projednává střet zájmů Andreje Babiše, kdy tu jsou předběžná stanoviska Evropského parlamentu, právní služby, tak se dál firmám Andreje Babiše vyplácejí stamiliony z českého státního rozpočtu a dá se mu 100 000 000 na stavbu nějaké toastové linky jeho firmy nebo firem, které teda patří do holdingu Agrofert, abych byl přesný. To mě fascinuje, a také proto opozice chce, aby reakci na stanovisko Evropské komise nezpracovávali ministři Andreje Babiše z hnutí ANO nebo nominovaný hnutím ANO, ti se občas chovají jako zaměstnanci Agrofertu a ne jako obhájci zájmů České republiky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka

O kom mluvíte konkrétně?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany /TOP 09/

No, tak třeba paní ministryně četla stanovisko pana Kněžínka. Já jsem to stanovisko také četl, že se nic neděje, všechno je v pořádku. Pan Kněžínek byl ministrem spravedlnosti za hnutí ANO, a když tu analýzu prostudujete, tak opravdu tam vystupuje jako obhájce než jako ministr spravedlnosti. Notabene, paní ministryně má pravdu, pan ministr spravedlnosti Kněžínek vůbec nemá oprávnění se vyjadřovat k tomu, jestli premiér je, nebo není ve střetu zájmů. To mu působností nepřísluší. A vidíte to, jak úředníci a ministři lavírují kolem toho. Takže já bych byl velmi rád, a to je požadavek opozice, o tom se také v úterý budeme bavit, aby stanovisko za Českou republiku nezpracovávali politici spojení s hnutím ANO, ale lidé, kteří jsou nezávislí na Andreji Babišovi a mohou hájit zájem České republiky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka

Pane Pospíšile, ve vašich požadavcích stojí, odpověď Evropské komisi nesmí být připravována členy vlády za hnutí ANO. Mohou to být tedy členové vlády z ČSSD, nebo kdo by to měl připravovat?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany /TOP 09/

Jsou tady spekulace třeba, že Ministerstvo životního prostředí záměrně prodlužovalo odpovědi komisi, aby ta odpověď přišla až po volbách evropských, a tak dále. Jsou to spekulace. Já na ně neumím reagovat, ale abychom měli jistotu, že zájmy České republiky budou obhájeny, že odpověď vlády České republiky se nebude rovnat odpověď advokátů Andreje Babiše, tak je logické, že chceme, aby tu odpověď garantovali ministři z jiné strany ve vládě, tedy z ČSSD. Tam bude větší záruka, že to bude neutrální stanovisko. Nám o nic jiného nejde. Nám jde o neutrální stanovisko, které bude hájit zájmy českého státu, nikoliv zájmy Agrofertu a Andreje Babiše.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka

Pane předsedo, vy jste v pátek dopoledne, když ta zpráva vyšla, tvrdil, že by měl předseda vlády podat demisi, odpoledne, když vyšly ty vaše požadavky, nebo k večeru, už tam ten požadavek není. Jak to tedy je, co požadujete?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany /TOP 09/

Ano, to je požadavek TOP 09, ty požadavky, které čtete, na tom se shodlo pět opozičních stran. A já si pořád myslím, že Andrej Babiš by udělal nejlépe pro Českou republiku, kdyby našel jiného politika z hnutí ANO, protože nikdo nezpochybňuje, že hnutí ANO vyhrálo volby. Na podzim nás bude čekat mimořádně složitý proces na úrovni Evropské unie, vyjednávání peněz pro Českou republiku do roku 2027 na šest let. A půjde o peníze pro společnou zemědělskou politiku a o peníze do takzvaných strukturálních fondů. A půjde opravdu o miliardy EURO. Jestli jednáme 18, nebo 22 miliard EURO, to už je velký rozdíl. A ve chvíli, kdy tam za nás bude vyjednávat člověk, který tyto peníze sám čerpá, a pokud se potvrdí v té době, že je oficiálně komisí označen, že je ve střetu zájmů, tak to zkrátka není v prospěch České republiky. Měl by tam být vyjednavač, který bude vyjednávat to, co je výhodné pro Českou republiku a ne pro Agrofert. To znamená, že peníze pro zemědělskou politiku třeba nemají jít jenom velkým hráčům, to znamená Agrofertu, že má třeba dojít k zastropování z městských dotací, jako chce dneska většina zemí Evropské unie. Agrofertu se nehodí, že nebudeme pěstovat jenom řepku, ale podporovat třeba jiné formy alternativních zdrojů paliva druhé, třetí generace, anebo elektromobilitu, kterou Andrej Babiš odmítá, protože se to nehodí jeho podnikům. Chtělo by to opravdu někoho, kdo bude vyjednávat v zájmu České republiky a ne dotace, které se hodí firmě, která teď je ve svěřeneckém fondu Andreje Babiše.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka

TOP 09 podpoří, aby sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany /TOP 09/

Podpoříme to a říkáme ty důvody. Není to žádný útok Babiš, Babiš, Babiš, jde o zájem České republiky, protože podzim bude klíčový, jaké peníze v následujících letech z Evropské unie poplynou do České republiky. A to musí být tvrdý vyjednavač, který nebude svázán spekulacemi o střetu zájmů, který nebude svázán ekonomickými zájmy, ale bude hájit zájmy České republiky, českých zemědělců, českých malých a středních podnikatelů.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka

Pane předsedo, možná vy lépe objasníte, vy jste se demonstrací účastnil, co těm lidem nejvíc vadí?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany /TOP 09/

Já jsem byl pozván jako host. Podívejte, paní ministryně, to je třeba říct, je ve velmi těžké situaci. Být ministrem spravedlnosti ve vládě, kde je trestně stíhaný premiér, je velký problém. Šla do toho, musí si být vědoma toho, že ta situace je velmi citlivá a že logicky veřejnost každý půlkrok, každou větu ministra, ať je to kdokoliv, ve vládě trestně stíhaného premiéra velmi bedlivě sleduje a vyhodnocuje. A já tady neříkám, že paní ministryně něco ovlivňuje, ale ty okolnosti, které vedou k tomu, že lidé demonstrují a upozorní na to nebezpečí a jsou ve střehu, tady jsou. Kněžínek říká, že odejde, bývalý ministr odchází den poté, co se v médiích dostane zpráva, že má být obžalován premiér Babiš a okamžitě je zveřejněno nové jméno nového ministra. Jindy se ministři hledají 14 dní, 3 týdny a tak dále a paní ministryně, já to respektuju, má na to svůj názor, se několikrát v médiích vyjádřila, že kauza Čapí hnízdo je pseudokauza, je politická a tak dále. Respektuji její názor, na druhou stranu není moc opřen o fakta, proč ta kauza tedy je pseudokauza, protože by neměla být řádně vyšetřena? Tyto informace stačí k tomu, aby lidé byli ve střehu a varovali. To není podle mě útok primárně na Marii Benešovou. To je útok na to, že zde máme trestně stíhaného premiéra, který bude asi brzo obžalován podle tedy médií, já nemám jiné informace, zdůrazňuji, a v zásadě, v uvozovkách, je mu to jedno a řešíme pořád jeho kauzy. V pátek řešíme 200 000 000 z evropských peněz, střet zájmů, pak řešíme jeho trestní kauzu a tak dále. Takže v této situaci je třeba, aby ministr byl velmi opatrný, vážil každý krok, každou větu, a to byla taky moje reakce na odbornou debatu, kterou otevřela paní ministryně, jestli rušit, nebo nerušit vrchní státní zastupitelství. Za normálních okolností, kdybychom neměli trestně stíhaného premiéra a měli vládu na počátku mandátu a byly čtyři roky pro takovouto systémovou změnu, tak je určitě legitimní o ní debatovat. Já sám jsem taky o ní debatoval a uvažoval. Ale ve chvíli, kdy je zde polovina volebního období a trestně stíhaný premiér, tak debata o tom, jestli se má rušit vrchní státní zastupitelství, logicky v lidech vyvolala otazníky, proč tomu tak je. Jak říkám, ta opatrnost a obavy lidí jsou na místě. Nekladu v tuto chvíli paní ministryni, že by něco konkrétně měla v kapse a připravovala, ale ty okolnosti, které tu jsou, je třeba vyhodnocovat a situaci sledovat. A to, že to nedělá jenom opozice, že to není jenom politická hra, jak by řekl Andrej Babiš, kampaň, kampaň, zase kampaň opozice, ale že tam chodí desítky tisíc lidí spontánně, je důkazem, že tu situaci vyhodnocují jako nestandardní. Není normální v Evropě, věřte mi, paní redaktorko, mít trestně stíhaného premiéra, který pravděpodobně bude obžalovaný, má pravděpodobně nelegálně půl miliardy z evropských peněz a tak dále. To jsme hodně za hranou evropské kultury.

Podívejte se na celý díl pořadu Partie s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem.

Zdroj: Prima, 2.6.2019

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jiří Pospíšil
Témata:
Soudnictví a spravedlnost
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme