Pospíšil: Mělo by docházet k prohloubení spolupráce mezi EU a NATO

Rozhovor s europoslancem za TOP 09 Jiřím Pospíšilem

Bývalý člen ODS a nyní europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil je dlouhodobě jedním z nejpopulárnějších českých politiků. Znovu to potvrdil při nedávných volbách do Evropského parlamentu, ve kterých získal od voličů nejvíce preferenčních hlasů. Ale co víme o jeho názorech na Evropskou unii a postavení Česka v ní? Mf DNES Pospíšila požádala o písemné odpovědi na sedm zásadních otázek, na něž bude v příštích letech v Evropském parlamentu ještě mnohokrát odpovídat. 

31. 5. 2014


Měla by Česká republika přijmout euro? 
Pokud se někdy v budoucnu ukáže, že by euro bylo pro Českou republiku prospěšné a občané se v referendu vyjádří pro jeho zavedení, pak bude možné o vstupu do eurozóny uvažovat. 

Jste pro rozvoj obnovitelných zdrojů šetrných k životnímu prostředí, nebo pro rozvoj jaderné energetiky? 
Je na státech Evropské unie, aby se do budoucna pokusily najít řešení, které bude šetrné k životnímu prostředí, ale zároveň nebude zvyšovat ceny energií pro spotřebitele a nepovede ke ztrátě konkurenceschopnosti českého a evropského průmyslu. Nebude to jednoduché, ale nevidím to jako nemožné. 

Jste pro, aby Evropská unie disponovala vlastní armádou? 
Mělo by docházet k prohloubení spolupráce mezi EU a NATO v této oblasti. Česká republika musí být platným a váženým členem NATO. 

Dovedete si představit Ukrajinu jako členský stát EU? 
Zde platí stejné, co pro jakýkoliv jiný evropský stát – pokud Ukrajina splní veškeré podmínky pro vstup do Unie, pak je tento krok reálný. Nedomnívám se ale, že by k tomu v brzké době mohlo dojít. 

Souhlasil byste s rozmístěním vojáků USA či jiných členských států NATO na území České republiky? 
Jsem jednoznačně pro, aby Česká republika umožnila USA umístit vojáky na našem území, ale pouze, a to zdůrazňuji, v případě vážného ohrožení a na časově omezené období. 

Je současná imigrační politika v EU úspěšná, nebo je hrozbou pro evropskou bezpečnost? Měla by Evropská unie do budoucna omezit imigraci? 
Nerad bych v tomto směru nějak paušalizoval, zda je imigrace prospěšná, nebo naopak. To vždy záleží na každém konkrétním případu. Členské státy by měly mít i nadále právo veta v oblasti imigrační politiky. 

Měla by mít česká ústava za jakýchkoli okolností přednost před právem Evropské unie? 
Ano. 

Jan Novotný

Mladá fronta DNES, 31. 5. 2014, rubrika: Z domova, str. 2

Štítky
Osobnosti: Jiří Pospíšil
Témata: Armáda a obrana, EU
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme