Poslanci se pouští do omezení imunity zákonodárců

Rozhovor s poslancem Stanislavem Polčákem

21. 9. 2010 | 14:08

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

To podstatné vtěsnala do 8 minut. Zahájila tak Svět o druhé Rádia Česka. Další informace jsou k dispozici na naší internetové adrese radiocesko.cz. A za všechny, kteří pro vás vysílání připravujeme vám ničím nerušený poslech a také zajímavé informace od mikrofonu přeje Ondřej Černý.

Poslanci se pouští do dalšího pokusu omezit imunitu zákonodárců. Otázkou je, zda nebude marný jako více než desítka předchozích. Návrhy změny ústavy předložili politici vládní koalice. V současné době platí, že pokud zákonodárce spáchá přestupek nebo trestný čin, policie požádá sněmovnu či Senát o vydání ke stíhání a o jeho vydání se hlasuje. Pokud vydán není, poslanec nemůže být za prohřešek stíhaný ani po vypršení mandátu. To by ale měla novela změnit. Není to ale pouhá drobnost? Mnoho povyku pro nic? Na to jsem se zeptal jednoho z poslaneckých nováčků, člena ústavně právního výboru a člena poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Stanislava Polčáka.

 

Stanislav POLČÁK, člen ústavně právního výboru, člen poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Já myslím, že o drobnost nejde, protože pokud se podaří dohodnout změnu ústavy v této části, tak bude přeci jenom ta imunita zásadním způsobem omezena. Pokud si vezmeme dneska, vláda nemá ústavní většinu a musíme o tomto jednat i samozřejmě s opozicí a i ta se tady té změně, tak jak je předložena, nebrání. Takže nemyslím si, že by to byla drobnost, protože dochází k omezení imunity tak, že prostě trvá pouze po dobu výkonu mandátu, což jako kompromis lze ho určitě hodnotit kladně.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Vy mluvíte o tom, že vládní koalice disponuje 118 hlasy, ale jde o změnu ústavy, to znamená, že je potřeba minimálně 120 hlasů. V minulosti už jsme byli svědky minimálně 13, 14 pokusů o změnu imunity. Vždy se říkalo v Poslanecké sněmovně, ano je zde zájem napříč politických spektrem, pak to v uvozovkách ti zlí senátoři zablokovali, tedy nehrozí něco podobného i v tuto chvíli? Máte skutečně indicie, že by sociální demokraté nebo komunisté těmi potřebnými hlasy přispěli?

 

Stanislav POLČÁK, člen ústavně právního výboru, člen poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Já myslím, že to co vy říkáte, je velmi důležité, protože dneska když se podíváme na tu úpravu tak, jak je navrhováno právě poslanci vládní koalice, tak je to minimalistická úprava. Já osobně bych se nebránil jaksi i širšímu zásahu do té imunity tak, že by prostě třeba vůbec nebyla, byla by pouze imunita na slova, to znamená na ty projevy ve sněmovně. Pokud by sociální demokracie nepodpořila ani toto, tak by tím vlastně dokázala, že ji vůbec o otázku imunity nejde a že prostě prosazuje zachování stávající šíře neodůvodněné imunity, a to prostě TOP 09 a starostové rozhodně nepřipustí.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Říkáte, jde o minimální variantu. Dá se z těch vašich slov odvodit, že v momentě, kdy se povede případně vládní koalici tato změna ústavy, tak byste byli připraveni v těch krocích pokračovat a tu imunitu řekněme omezit třeba jenom na ta vystoupení ve sněmovně nebo na politické proklamace, jak jste o tom mluvil?

 

Stanislav POLČÁK, člen ústavně právního výboru, člen poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Můj osobní postoj jaksi, nechci říct celoživotní, ale rozhodně několikaletý je ten, že v demokratickém právním státu nemá imunita vůbec co dělat. Jsou státy právě demokratické právní, které imunitu vůbec neznají a když si vezmeme, jak vlastně imunita vůbec začala, to bylo někdy ve 13. století ve Velké Británii, kdy platila prostě zásada, že pokud poslanec zástupce prostě poddaných jeho veličenstva jel na zasedání schůzek, tak ho nikdo nemohl zastavit na jednání, to znamená, že tam mohl dojet. Dnes se nám ta imunita v tom českém podání stala, řekněme, určitě v zemích Evropské unie absolutně nejširší a i ten půlkrok, který já třeba vnímám, bych rozhodně vnímal jako půlkrok, že bychom mohli samozřejmě pokračovat v tom omezení imunity, ale jsem realista, nemyslím si, že prostě na ústavním zákoně je potom ještě možno pracovat dále, že bychom dohodli širší omezení, to asi prostě není reálné. Bohužel.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Budu-li parafrázovat vaše slova, tak ta poslanecká imunita je jakýmsi residuem přežitkem minulosti, ale na druhou stranu co možná námitka, že je třeba potřebná, protože jsme byli svědky volby prezidenta republiky, kdy poslanec Miroslav Sládek v minulosti byl ve vazbě a díky tomu byl možná Václav Havel zvolen prezidentem. Tedy na jedné straně je zde sice právní úprava, ale na druhé straně není skutečně imunita v některých případech odůvodněná.

 

Stanislav POLČÁK, člen ústavně právního výboru, člen poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Imunita, respektive řekněme, ta imunita na slova je stoprocentně nutná, to znamená, každý poslanec má právo se vyjádřit, ale já osobně si nejsem jist, že že bychom po vstupu do Evropské unie, kdy prostě platí evropské právo, kdy české soudy snad jsou nezávislé a nestranné a pokud by tomu tak nebylo, tak minimálně ty evropské rozhodně ano. Já si prostě myslím, že každému občanovi jsou zaručená stejná práva a stejná míra ochrany a je jedno, jestli to je poslanec nebo běžný občan, protože jak se potom dívat na toho běžného občana, který podléhá tomu trestnímu řízení nebo jinému soudnímu řízení tak v plném rozsahu a poslanec by jemu z jakéhosi důvodu poskytnutí imunity neměl jaksi podléhat. Já to prostě vnímám, že prostě v 21. století demokratického právního státu, mezinárodních struktur, že prostě je to prostě reziduum jako přežitek a ten odkaz na tu Sládkovu vazbu, já samozřejmě nevím, jak to v těch 90. letech bylo, nicméně si myslím, že už je to poměrně dávný odkaz a myslím si, že pak Sládek asi v té vazbě byl důvodně.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Tedy chápu-li vaše slova dobře, tak podle vás je v současnosti právní úprava i díky tomu, že Česká republika je členským státem Evropské unie dostatečná a měla by tedy být dostatečná i pro poslance a v moderní společnosti 21. století je imunita jakýmsi bonusem navíc, bez kterého by se poslanci mohli obejít?

Stanislav POLČÁK, člen ústavně právního výboru, člen poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

No, myslím, že to není bonus navíc, ale je to skutečně přežitek, jak jste to řekl v té předchozí, v tom vašem předchozím vstupu a já si opravdu myslím, že to je prostě přežitek jako takový. Prostě není odůvodněné, abychom v zásadě když se řekne, že jsme si rovni před zákonem, tak aby někdo jenom z důvodu toho, že prostě vykonává mandát, byl po celou dobu života, pokud sněmovna odepře jeho trestní stíhání, tak by bylo prostě to jeho trestní stíhání vyloučeno. I ta stávající úprava potom vlastně by teda ten návrh, pokud by byl přijat, tak vlastně přinese jednu novinku. On bude ten poslanec vyloučen z toho trestního řízení nebo bude chráněn jenom po dobu výkonného mandátu, což samozřejmě je, já to kritizuju možná z jednoho důvodu, že v tu dobu po třeba 4 letech nebo někteří poslanci už to mají skoro jak doživotní léno, ten poslanecký mandát, tak v tu chvíli je prostě potřeba po 20 letech, když se budou provádět svědecké výpovědi, tak co ti svědkové budou třeba o té konkrétní trestní kauze pamatovat. Samozřejmě to důkazní břemeno i po těch letech bude značně oslabeno. Je však pravdou, že tuto formu úpravy imunity znají, zná celá řada evropských států, tudíž není to prostě nic neobvyklého. Je to možno upravit i takhle, i když říkám, já osobně a myslím si, že i TOP 09 jako politická síla v parlamentu by šla i dále.

ČRo, 21. 9. 2010, Pořad: Rozhovor na aktuální téma

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme