Polčák: Rozšiřování NATO by rozhodně nemělo zamrznout

Rozhovor s prvním místopředsedou STAN a poslancem TOP 09 Stanislavem Polčákem

13. 3. 2014

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane poslanče Polčáku, podle vás, zbývalo nám něco jiného, než vstup do NATO, nebo nastala věc, která se neměla stát?

Stanislav POLČÁK, poslanec, 1. místopředseda STAN /TOP 09/
Já chci především říct, že na ten dnešní den jsem do jisté míry hrdý nebo do značné míry hrdý. Určitě se asi v tomto můj postoj bude lišit od pana Černého. Já si myslím, že do jisté míry nám samozřejmě ne, že nic nezbývalo, ale kdo si pamatuje tu dobu, mně tedy bylo 20 let, tak jsme to vnímali jako opravdu první, nebo já osobně jsem to tedy vnímal jako první krok České republiky do významného spojeneckého svazku a právě odstřihnutí se definitivně snad od vlivu právě té mocnosti, která tady přivedla ta okupační vojska v rovce 1968. Prostě pro mě jsou i tyto hodnoty pořád poměřovatelné a jsem rád a jsem hrdý. Myslím, že je třeba i vzpomenout zásadní roli bývalého pana prezidenta Václava Havla, který se o to velmi zasloužil. Ono dnes se to jeví jako naprosto logický a jednoznačný krok, ale myslím, že tehdy nebýt jeho osobnosti, tak by to přišlo třeba až o několik let později a chvála pánubohu za to, že se to podařilo takto brzy. Takže za to určitě panu prezidentovi patří velký dík.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Jak vnímáte nápad prezidenta republiky, že by bylo zapotřebí dobudovat druhý pilíř NATO vedle pilíře severoamerického v podobě evropské armády? A vůbec ty jeho snahy o vybudování nějaké paralelní armády?

Stanislav POLČÁK, poslanec, 1. místopředseda STAN /TOP 09/
Souhlasím s panem kolegou Černým, že společná bezpečnostní obranná politika je pro Evropskou unii velmi důležitá, ale budování armády je něco úplně jiného. To je samozřejmě krok, který je naprosto razantní a hlavně si myslím, že pan prezident trochu zapomněl, že právě mezi NATO a Evropskou unií byla, tuším, v roce 2002 sepsána smlouva Berlín plus, podle které může Evropská unie využívat kapacity NATO podle předem sjednaných podmínek. Takže je to volání, které je podle mého názoru do jisté míry zbytečné a v Evropě vyřešené. Ale bezpečnostní a obranná politika, že do značné míry Evropě chybí, to je nepochybně pravda, ale armáda jako taková, to si myslím, že je věc, kterou ještě i evropský občan nebude jistou chvíli skousávat, možná několik desítek let. Takže já to úplně nezavrhuju, ale teď je to úplně ojedinělé volání a pan prezident prostě v tomto smyslu myslím, že míří mimo. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Jak ve světle těch současných událostí na Ukrajině si NATO stojí, respektive jestli stoupá vůbec jeho význam?

Stanislav POLČÁK, poslanec, 1. místopředseda STAN /TOP 09/
No, nepochybně. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že také poslední rozšíření NATO proběhlo, tuším, v roce 2009 o Chorvatsko a Albánii a že toto rozšiřování by nemělo zamrznout. My bychom měli určitě hledat spojence, které by bylo možno oslovit a status Ukrajiny je do značné míry v tomto smyslu ojedinělý. Asi její plné zapojení do NATA v tuto chvíli bude poměrně složité, na druhou stranu my bychom měli hledat i cesty, jak zarazit toho ruského medvěda, který si teď prostě i bez ohledu na mezinárodní závazky a na to, co platí v mezinárodním právu, prostě dělá, co chce. A v tomto potřebujeme jak silnou Evropskou unii, tak nepochybně i velmi zásadní roli NATO, které se 70 % celosvětových výdajů na obranu je jasně dominantním hráčem v roli bezpečnostního garanta v tomto prostoru.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane poslanče Černý, souhlasíte s tím, že význam NATA roste právě ve světle těch událostí na Ukrajině?

Alexander ČERNÝ, místopředseda výboru pro obranu PS /KSČM/
Já jsem naopak přesvědčen, že nejen, že neroste, ale že dokonce, a pevně věřím, že to bude směr dalšího vývoje, že bude postupně klesat. Bude klesat především ze dvou důvodů. Spojené státy americké, které dnes tvoří základ Severoatlantické aliance, vidíme podle posledních zkušeností například z angažmá v Libyi, v Egyptě, v Afghánistánu, že Severoatlantická aliance bez Spojených států amerických ztrácí v podstatě politický, ale hlavně vojenský význam. Je v tuto chvíli opravdu velmi slabá bez Spojených států a známe politiku, kterou chce razit prezident Obama, že chce snižovat výdaje na armádu a chce se angažovat víc v pacifické oblasti, tedy chce postupně opouštět Evropu. Z toho mi logicky vyplývá, že význam Severoatlantické aliance jako vojenského uskupení bude objektivně klesat. A jsem hluboce přesvědčen o tom, že další vývoj je možný jen na základě důvěry, vzájemného respektování, tedy v žádném případě nepřipadá v úvahu další rozšiřování Aliance. Stačí se podívat na mapu a ten, jak už tady někdo zmiňoval, velký ruský medvěd, ten se v podstatě dostává do situace, že bude zahnán do kouta a hrozí nebezpečí že, bude-li taková velmoc, jako je Rusko, zahnána do kouta, tak můžou opravdu přijít docela nepříjemné chvilky. A to bych strašně nerad zažil. Takže si myslím, že pro bezpečnost ve světě bude velmi výhodné, bude-li Aliance v rámci Evropy spíš ustupovat, její význam bude klesat, bude se naopak posilovat evropská bezpečnostní a obranná politika. To je to, co my podporujeme. Budeme podporovat rozvoj spolupráce i v obranné oblasti třeba v rámci zemí Visegradské čtyřky, když už to nejde v rámci celé Evropy tak efektivně, ale rozhodně si nemyslím, že by mělo NATO dál expandovat.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Pane poslanče, vy tady nesouhlasně mručíte.

Stanislav POLČÁK, poslanec, 1. místopředseda STAN /TOP 09/
Já s tím teda zásadním způsobem nesouhlasím. Samozřejmě komunisté ještě dostatečně nevydýchali rozpuštění Varšavského paktu, ale pro nás je podstatné, že právě role NATO je klíčová pro udržení bezpečnostní situace, řekněme, v určitém klidu a míru právě v této oblasti a role Spojených států, o kterých vy jste vlastně hovořil, pane redaktore, je samozřejmě nezpochybnitelná. V rámci toho svazku jsou prostě nenahraditelný hráč, ale těch výdajů, které ony směřují do té obrany, je nějakých 43 % a těch zbylých skoro 30 % už dělá zbylá členská základna. Takže není to takový hegemonický svazek .. 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
Tak pánové, já vám děkuji za vaši návštěvu a za vaše názory. Na shledanou.

Stanislav POLČÁK, poslanec, 1. místopředseda STAN /TOP 09/
Děkuji vám taky, na shledanou.

Lukáš Dolanský

ČT24, 12. 3. 2014, pořad: Události, komentáře

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme