Polčák: Chceme hájit ústavní zvyklosti

Rozhovor s poslancem Stanislavem Polčákem

31. 5. 2013

Bohumil KLEPETKO, moderátor

Hosté k tématu. Předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny za TOP 09 Stanislav Polčák. Dobrý večer, zdravím vás do Řehenic.

Stanislav POLČÁK, předseda sněmovního ústavně-právního výboru /TOP 09/, Řehenice

Hezký večer.

Bohumil KLEPETKO

A bývalý ministr zahraničí v sociálnědemokratické vládě Miloše Zemana Jan Kavan, dobrý večer.

Jan KAVAN, bývalý ministr zahraničí

Dobrý večer.

Bohumil KLEPETKO

Musím říci, zvali jsme do vysílání i zástupce Kanceláře prezidenta republiky i zástupce ministerstva zahraničí. Nikdo z nich přijít nechtěl. Pane Polčáku, jak se vám líbí ta klička ministra zahraničí Karla Schwarzenberga vysílat v některých případech do čela českých velvyslanectví diplomaty nižších tříd na úrovni chargé d´affaires?

Stanislav POLČÁK

Tak samozřejmě není to asi ideální řešení, je to řešení pouze maximálně na určité omezené období. Ale není to nic, co by zcela vybočovalo z tradic diplomacie. Chargé d´affaires je uznávaná funkce. Samozřejmě pokud v té zemi má působit velvyslanec, bylo by to daleko lepší. My jsme k tomu řešení, to znamená z pozice asi pana předsedy TOP 09 viděno, museli přistoupit právě z toho důvodu, že chceme hájit ústavní zvyklosti. Prostě přímá volba prezidenta republiky při vší úctě k tomuto úřadu a při vší úctě k panu prezidentovi prostě nezměnila ústavní pravomoce. Článek 63, na který se i pan prezident tedy odvolává, nepřešel do jiného článku takzvaně nekontrasignovaných, to je článku 62. To znamená, tento akt je aktem podle našeho názoru bytostně i vládním, samozřejmě musí dojít k dohodě. Ale tu základní odpovědnost za diplomatický sbor samozřejmě vykonává i podle kompetenčního zákona bezesporu ministerstvo zahraničních věcí a zodpovídá za ně vláda.

Bohumil KLEPETKO

Pane Kavane, vy jste byl ministrem zahraničí, byl jste předsedou Valného shromáždění OSN. Na jak dlouho je takovéto řešení kvůli vnitrostranickým problémům přijatelné pro země, s nimiž má Česko standardní diplomatické vztahy na úrovni velvyslanců?

Jan KAVAN

Já se bohužel domnívám, že to bude nepřijatelné, protože to jsou s prominutím metody, které připomínají doby studené války, kdy stát tím snížením diplomatického zastoupení na úrovni, na úroveň chargé d´affaires dával najevo svou nelibost nebo jaksi absenci jakýchkoliv sympatií. Takže si myslím, že tady bohužel je nebezpečí, že tyto státy to nebudou vnímat jako nějaký vnitropolitický český spor, ale budou to vnímat jako vyjádření změny postoje nebo jako negativní postoj k té zemi. A je tu nebezpečí, že mohou reagovat recipročně, že mohou snížit diplomatické zastoupení svých zemí u nás. To bude mít dopad na obchodní vztahy, na diplomatické vztahy, takže mám obavu, že tento, myslím, že to kolega Hamáček nazval nestandardním krokem, poškodí diplomatickou síť v zahraničí. A poslední poznámku dovolte mi. Já si myslím, že se pan ministr vydává na velmi tenký led, protože to není výhodné ani pro ty dané diplomaty. V této chvíli na první pohled ano, protože vyjedou ven a budou mít vyšší plat, budou brát plat v zahraničí, ve valutách, třeba v tom Švýcarsku, který bylo zmíněno, je to, myslím, asi 11 tisíc švýcarských franků, kdežto tady by museli čekat na rozhodnutí pana prezidenta a brát český plat. No, ale co se stane, až třeba za rok bude dohoda na novém velvyslanci, ten tam přijede a co ten chargé d´affaires bude dělat? Buď se vrátí domů, anebo bude pouhopouhou dvojkou. To bude pro něho velmi nevýhodné.

Bohumil KLEPETKO

Pane Polčáku, tak to slyšíte, co říká bývalý ministr zahraničí. Je to z hlediska diplomatické praxe nepřijatelné, připomíná to éru studené války a ještě to znamená další komplikace. Tak to není tak obvyklé, jak argumentuje ministerstvo zahraničí.

Stanislav POLČÁK

Já samozřejmě nechci argumentovat obvyklostí. Je nepochybné, že je to ústavní řešení, které do jisté míry, řekněme, reaguje na kroky, které jsou z takzvaně z Hradu. V tuto chvíli prostě ministerstvo zahraničí trvá na tom, že primární zodpovědnost za diplomatický sbor má bezpochyby ministerstvo zahraničí a potažmo celá vláda. My bychom rovněž přivítali, samozřejmě pokud by k té dohodě došlo a myslím si, že i pan předseda Schwarzenberg v roli tedy ministra zahraničních věcí hovořil i smířlivěji k osobě pana Vladimíra Remka. Vyzval ho tedy, ať si opatří veškeré nezbytné doložky a bezpečnostní prověrky. Takže není to tak, že by pan předseda Schwarzenberg sveřepě trval na pouze jeho vidění sboru diplomatů. Na druhou stranu řada z těch lidí, o kterých zde hovořil i pan bývalý ministr zahraničních věcí pan Kavan, prostě již tou jmenovací procedurou v zásadě skoro prošla, byla schválena vládou, prošli prostě de facto i tím dohadovacím, nebo jakýmsi notifikačním řízením. Tam už opravdu zbýval pouze podpis prezidenta republiky, viz například Slovensko, a k tomuto aktu nedošlo úplně de facto z neznámých důvodů.

Bohumil KLEPETKO

Ano, to jsou známé věci.

Stanislav POLČÁK

Zde je třeba apelovat zejména...

Bohumil KLEPETKO

Zatím vám děkuji. Pane Kavane, neusurpuje si tedy prezident víc, než mu náleží?

Jan KAVAN

Já se nedomnívám. Naopak, já si myslím, že on příčinou této krize není. A když pan Polčák zmínil článek 63 ústavy, tak tam v odstavci 1 a se naprosto jasně říká, prezident republiky pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. Tady je další problém pro pana ministra. On ty stávající ministry nemůže odvolat a poslat tam chargé d´affaires. Odvolat je může skutečně jenom pan prezident. Oni až do podepsání tohoto odvolání panem prezidentem zůstávají velvyslanci se všemi pravomocemi, které, které mají. Čili já si myslím, že se pan Polčák mýlí. Tady není, nejde o změnu článku 63. Naopak pan prezident se ho snaží doslova naplnit. Já mám tuto zkušenost vlastní. V době, kdy jsem byl ministrem, byl jsem na druhé straně. Pan prezident Havel tenkrát taky vyjádřil své přání, respektive rozhodnutí prosadit některé lidi ze svého okolí na významný post v zahraničí. A měli jsme podobný spor, který jsme potom až po několika měsících vyřešili kompromisem. Ale i tehdy jsem pochopil a tehdy pan prezident Havel poslal tehdejšímu premiérovi panu Zemanovi dopis, kde tyto argumenty jasně formuloval. A dneska pan prezident Zeman používá v podstatě tytéž argumenty. A poslední větu. Pan Polčák říkal, že ti diplomaté skoro prošli tou procedurou. No, to je pravda. Ale operativní slovíčko je skoro. Ten poslední důležitý krok, to znamená pověření panem prezidentem, nedostali a v tom případě nejsou právoplatnými velvyslanci v těch daných zemích.

Bohumil KLEPETKO

Pane Polčáku, vy rozumíte té neústupnosti ministra zahraničí, s jakou nechce vyjít vstříc vůli prosazované prezidentem Milošem Zemanem, aby třeba velvyslankyní na Slovensku byla Livia Klausová, velvyslancem v Rusku europoslanec KSČM Vladimír Remek. Jan Kavan mluví, i on se s takovouto takto prosazovanou vůlí prezidenta Havla setkal. I Cyril Svoboda v Událostech, komentářích řekl, že jako ministr zahraničí porozuměl přání ať už Václava Havla jako prezidenta, nebo Václava Klause jako prezident mít někoho někde za velvyslance a jeho úřad se jim snažil vyhovět. Rozumíte Karlu Schwarzenbergovi, proč nechce ustoupit v této věci?

Stanislav POLČÁK

Já chci říci, že mu naprosto rozumím. A já jsem o případu pana Remka hovořil. Pan předseda Schwarzenberg jednoznačně naznačil, že v této věci nebude toliko sveřepě trvat na jeho odmítnutí. Naopak, učinil i jakýsi krok k tomu, aby toto přání pana prezidenta respektoval. Ale pan prezident republiky taky musí respektovat to, že celý diplomatický sbor nemůže být jaksi pouze přehršlí jeho kandidátů. To jsou lidé, kteří se připravují velmi dlouze, jsou to profesionálové a nemůže být na ta místa, která prostě mají být obsazeny především profesionály, všude tedy jmenován de facto politický nominant pana prezidenta. Já jsem o tom článku 63 mluvil právě proto, že prezident republiky v toho času tedy argumentuje již tak, že on je přímo zvolen a že samozřejmě jeho postavení je údajně tedy silnější. A ono opravdu nedošlo k přenosu té kompetence. Je to kompetence sdílená, kdy opravdu prezident republiky musí najít dohodu s vládou. Já v ní pevně věřím. Samozřejmě ten stav není ideální, to si nebudeme nalhávat. Ale na druhou stranu ukazuje se, že pan předseda Schwarzenberg se snaží vyjít vstříc asi daleko více než bohužel v tuto chvíli Hrad.

Bohumil KLEPETKO

Pane Kavane, vy byste Miloši Zemanovi postup, který zaujal, doporučil? Nebo takto. Pro vás jako ministra zahraničí by bylo přijatelné, aby se na obsazení vynucovaných velvyslaneckých postů dohodl prezident s předsedou vlády bez vás za vašimi zády, protože to je postup, který Miloš Zeman naznačuje, že chce.

Jan KAVAN

Tak pokud jsem rozuměl panu premiérovi, tak on nic nechce dělat za zády kohokoliv.

Bohumil KLEPETKO

Panu prezidentovi myslíte.

Jan KAVAN

Pan premiér. Pan premiér řekl, že nebude dělat za zády...

Bohumil KLEPETKO

Jo, takto, ano, ano.

Jan KAVAN

...za zády ani pana ministra, ani pana prezidenta. Čili to si myslím, že, že nehrozí.

Bohumil KLEPETKO

Ale Miloš Zeman dnes jasně řekl, že znovu se odkazoval na ten článek 63 ústavy, a řekl, že ke jmenování jsou potřeba dva podpisy, podpis prezidenta a podpis premiéra a že doufá, že oni dva spolu by mohli nalézt řešení. Čili on evidentně k tomu řešení ministra zahraničí nechce, nepotřebuje.

Jan KAVAN

No, já si taky myslím, že podle znění ústavy skutečně nepotřebuje. Já se domnívám, že pan ministr tímto velmi nestandardním rozhodnutím posílat tam chargé d´affaires je tak na hranici legálnosti. Ale je na vztahu...

Bohumil KLEPETKO

To ano. Ale kdybyste byl ministrem zahraničí, vám by takový postup nevadil?

Jan KAVAN

No, já jako ministr zahraničí bych v žádném případě neposílal chargé d´affaires na do státu, kde chceme mít plnohodnotné diplomatické zastoupení, protože tím bych ohrozil zahraničněpolitické zájmy naší republiky kvůli sporu s jiným českým politikem. To považuju za, za zcela nepřijatelné. A poslední poznámku. Pan Polčák mluví o jaksi politických kandidátech. Ale za mého ministrování pan Remek byl obchodní radou v Moskvě a musím říct, že tam dělal nesmírně dobrou práci vlastně jako kariérní diplomat. Čili já bych ho takto jako nějakou politickou kandidaturu nevnímal.

Bohumil KLEPETKO

A to mi řekněte. Proč prosazení Livie Klausovou na velvyslanecký post do Bratislavy prezidentu Miloši Zemanovi stojí za všechno to ochromení českých zájmů v cizině, za ostudu, jak o tom mluvil včera v Událostech, komentářích místopředseda zahraničního výboru sněmovny David Šeich.

Jan KAVAN

Tak já se nedomnívám, že zatím nám to způsobilo venku nějakou ostudu. Ostuda hrozí, pokud skutečně budeme vysílat třeba chargé d´affaires někam. Podívejte se. Dneska v Severní Koreji, v KLDR máme velvyslance a teď si představte, že ve státě, jako je Švýcarsko, s kterým chceme mít co nejlepší vztahy, budeme mít chargé d´affaires. To vyvolá ohromnou mezinárodní ostudu.

Bohumil KLEPETKO

Ale neměli by na velvyslanecké posty odjíždět lidé, na kterých je konsensuální shoda?

Jan KAVAN

To by bylo ideální, naprosto s vámi souhlasím. A tak já jsem se v mém vlastním sporu s bývalým prezidentem panem Havlem snažil dosáhnout kompromis, což se nám podařilo, ale taky to nebylo jednoduché a taky to nebylo rychlé.

Bohumil KLEPETKO

Čili je chyba takto někoho si vynucovat, takto ho veřejně prosazovat. Nebo ne?

Jan KAVAN

No, slovo vynucovat, já si nevím, jestli tady na koho to vynucování patří spíše. Já si myslím, že ve chvíli, kdy pan ministr veřejně oznámí, že se bude snažit obejít ten článek 63 a vyslat chargé d´affaires místo velvyslance, to je svým způsobem jaksi vynucování si svého vlastního postoje ve chvíli, kdy to ústava do značné míry neumožňuje. To si nemyslím, že je dobře. Ale jinak bych souhlasil s tím, co tu bylo řečeno, myslím paní Karolínu Peake, tyhle ty věci by se měly řešit diplomaticky, tedy tiše a pak teprve oznámit výsledek.

Bohumil KLEPETKO

A když už jsme se dostali do situace, v jaké jsme, jaký postup byste doporučil?

Jan KAVAN

No, já teď doufám, že pan premiér vyslechne obě strany a rozhodne. Je na něm, jak se dohodne se svým vlastním ministrem. On je zodpovědný za vládu. To je pravda. Ale musí vzít na vědomí, že pan prezident tady s prominutím tahá za delší provázek, protože ta ústava je na jeho straně.

Bohumil KLEPETKO

Čili ale na tahu teď je zřejmě premiér. Pane Polčáku, premiér Petr Nečas dnes znovu tedy vzkázal, že nebude nikoho obcházet, že záležitost bude řešit s oběma, s prezidentem i s ministrem zahraničí. Ale neměl to udělat už dávno, nepřispěl k eskalaci sporu svou nečinností? Není to chyba, že se do řešení dosud aktivně nezapojil?

Stanislav POLČÁK

Tak právě proto, že myslím, že pan premiér trochu méně podporuje, zdá se, pana svého ministra zahraničních věcí, tak je to trochu s podivem, protože nečinnost premiéra v této otázce určitě neprospívá. My máme mít jednotnou zahraniční politiku...

Bohumil KLEPETKO

Proč to tak je? Proč ho tak málo podporuje? Proč předseda vlády tak málo podporuje svého ministra zahraničí?

Stanislav POLČÁK

No, to já ... to já samozřejmě nemůžu tušit. To já samozřejmě nemůžu tušit. Já jsem předpokládal, že minimálně v zahraničních otázkách skutečně máme táhnout za jeden provaz, že to má být jednotná zahraniční politika. A v tomto smyslu je i přístup pana prezidenta, který i ve svém inauguračním projevu hovořil o tom, že chce spojovat, nikoli tedy rozdělovat, tak zde tedy sveřepě trvá taky on na pozicích, které jsou rozhodně politickými nominacemi. Prostě paní Livia Klausové, při vší úctě k ní, prostě je politickou nominací, a to za situace, kdy ten úřad měl být obsazen teda úplně jinak. Takže neříkejme věci, které opravdu myslím, že všichni už ví, jak stojí. Pro nás je teďka podstatné, aby pan premiér tedy případně samozřejmě pomohl tu věc vyřešit a je třeba zodpovědět i otázku, komu ti velvyslanci tedy budou zodpovídat se. Samozřejmě podle kompetenčního zákona je to ministerstvo zahraničních věcí, z toho tu zodpovědnost nikdo nesejme. Oni budou v dennodenním kontaktu s těmito velvyslanci, a proto je třeba nalézt dohodu. Pan předseda Schwarzenberg, jak jsem řekl, ustupuje v některých parametrech, ale nezdá se, že by pan prezident republiky na to příliš slyšel. To, že chce pouze pana premiéra a jeho podpis, tak to samozřejmě může ten spor dramaticky vyeskalovat, což je bezesporu špatně.

Bohumil KLEPETKO

Na druhou stranu. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg dává najevo obavu, aby v té proceduře nebyl obejit, ale sám o svém řešení neinformoval vládu ani kancelář prezidenta, ani premiéra, ani vládu. Proč to dělá, proč nepostupuje ve shodě s premiérem Petrem Nečasem? Rozumíte tomu?

Stanislav POLČÁK

Podívejte se. Tady tento krok samozřejmě je do jisté míry jaksi nestandardním, ale je prostě řešením, které prostě může být na omezenou dobu přijato. Já nepochybuji o tom, že pan předseda Schwarzenberg bude o této věci informovat pana premiéra. A sám tedy i naznačil...

Bohumil KLEPETKO

Ale neměl to udělat ještě předtím, než se informace dostala do médií, na veřejnost?

Stanislav POLČÁK

Já nevím o tom, že by pan ministr Schwarzenberg s touto informací aktivně někam běžel. Pokud prostě byla samozřejmě vypuštěna, tak to prostě mohlo jít z útrob toho úřadu. Já nevím, odkud byla zjištěna. Nicméně ta věc ještě není v tuto chvíli ani oficiálně jmenována, k žádnému oficiálnímu jmenování těchto lidí nedošlo. Já předpokládám, že pan předseda Schwarzenberg bude tu věc konzultovat samozřejmě s panem premiérem.

Bohumil KLEPETKO

Pánové, já vám oběma děkuji. Pane Kavane, pane Polčáku, hezký večer, na shledanou.

Jan KAVAN

Děkuji, na shledanou.

Stanislav POLČÁK

Hezký večer.

ČT 24, 31. 5. 2013

Štítky
Osobnosti: Stanislav Polčák
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme