Plíšek: Proč a komu nevoní univerzitní nemocnice

Komentář náměstka ministra zdravotnictví Martina Plíška

Ministr zdravotnictví je často kritizován, že prosadil jen málo reformních kroků. Zvláštní je, že tuto kritiku vyslovují právě ti, kteří reformní kroky blokují. Výjimkou není ani návrh důležitého zákona o univerzitních nemocnicích, který obsahuje i protikorupční prvky.

29. 4. 2013

Návrh si klade za cíl odstátnit a depolitizovat fakultní nemocnice. Nemáme na mysli jejich privatizaci, naopak, těmto nemocnicím zůstane zachován neziskový a veřejnoprávní charakter. Mohou dosahovat příjmů, např. z výzkumné činnosti, a tyto příjmy zůstanou v rozpočtu příslušné nemocnice na různé účely.

Naopak příjmy ze zdravotního pojištění budou moci použít pouze na úhradu nákladů spojených se zdravotní péčí o pacienty. Proti privatizaci vznikne pojistka ve formě uvedení konkrétních nemocnic přímo v zákoně.

Univerzitní nemocnice budou hrát nezastupitelnou úlohu při výuce budoucích lékařů a představovat špičková vědecko-výzkumná pracoviště. K tomu je potřeba vyřešit nedostatky ve vztahu s partnerskou vysokou školou, které dnes existují.               

Velké problémy způsobuje hlavně oddělené právní postavení vysoké školy a fakultní nemocnice ve spojení s pravidly hospodaření. Např. nemocnice musí pro účely výuky pronajímat prostory vysoké škole, a to za cenu, která je v místě a čase obvyklá.

Dalším problémem je zdvojení úvazků, kdy pracovníci lékařské fakulty současně působí jako zaměstnanci fakultní nemocnice. Na všechny tyto i další problémy chceme reagovat přeměnou fakultních nemocnic na univerzitní. Bohužel, proti klíčovému návrhu reformy zdravotnictví se opět staví zástupci ODS, především poslanec Boris Šťastný. Ten patrně již z principu nesouhlasí se všemi návrhy ministerstva zdravotnictví (možná s výjimkou protikuřáckých opatření), aby pak mohl hned kritizovat, že ministr nic neprosadí.

Za nesouhlasem vidím především snahu zabránit odpolitizování nemocnic, které povede k jejich odpovědnému a kompetentnímu řízení, bez přímého politického vlivu ministra.

Univerzitní nemocnice nebudou řízeny a kontrolovány pouze úředníky ministerstva, ale správní a dozorčí radou, kde budou zasedat zástupci státu, příslušné vysoké školy, zaměstnanců a kraje. Tímto vznikne vzájemná křížová kontrola zainteresovaných skupin. Chápu, že větší transparentnost a odpolitizování může mnoha lidem vadit. Měli by to však říci přímo a neschovávat se za žádné zástupné výmluvy.

Martin Plíšek
náměstek ministra zdravotnictví

Právo, 29. 4. 2013, rubrika: Publicistika, str. 6

Štítky
Osobnosti: Martin Plíšek
Témata: Zdravotnictví
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme