Pavera: Řepka už dávno není ekopriorita

8. 4. 2015

Kolik peněz přispějí daňoví poplatníci firmám ministra financí? Diskuse o prodloužení daňové podpory biopaliv se správně soustředily na tento aspekt, ale zkusme se ještě zamyslet nad tím, jestli je podpora pěstování řepky vůbec dobrá pro naše zemědělství a venkov.

Evropská unie již dávno přehodnotila rozhodnutí z období „Zelené revoluce“, a proto daňové dotace biopaliv první generace po roce 2015 už vůbec po České republice nepožaduje. Zjistila totiž, že původně možná dobře míněný záměr se ve skutečnosti stal výnosným byznysem a zdaleka nepřinesl kýžený výsledek. Nové studie ukazují, že kdyby se pole s řepkou zalesnila a zatravnila, mělo by to mnohem větší efekt na snížení skleníkových plynů než míchání výrobků z řepky do pohonných hmot.

Ono zatravnění a zalesnění by také přineslo pracovní místa na venkově, což je důvod, který uvádí ministr zemědělství u pěstování řepky. Nicméně existují jiné nástroje podpory venkova a zemědělství a podle mého názoru mnohem účinnější i účelnější. Patří k nim snižování administrativní náročnosti nebo odvodové zátěže.

Bohužel, ani jedno se v současnosti nevyužívá, ba spíše naopak. Fakticky se zvýšila odvodová zátěž především zemědělců-fyzických osob, ale i zaměstnavatelů, zrušením účinnosti daňových zákonů k 1. lednu 2015. A byrokratických opatření, která znesnadňují podnikání v zemědělství či přístup malých zemědělců k dotacím, je možné najít spousty.

Jestliže chceme využít dotace, nabízí se nám podpora malých zemědělců a rodinných farem, na které se v současnosti zapomíná, a které tvoří základ českého a moravského venkova. Česká republika například nyní nevyužila dotace na tzv. první hektary, které by pomohly právě malým zemědělcům. Soustředit by se též měla na podporu „prodejů ze statku“ nebo zvýšit atraktivitu zemědělství pro mladé lidi.   

Nezapomeňme také, že pěstování řepky způsobuje nárůst alergických reakcí u obyvatel venkova i měst v blízkosti řepkových polí. Poměrně rychlá změna skladby plodin, dříve nevídaná, se tak odráží i na zdraví naší populace. Nemyslíte, že by se na nás naši předkové dívali jako na blázny, že plodiny pěstované na drahocenné zemědělské půdě pálíme v motorech aut?  A dokonce to musíme dotovat z daní, aby se to vůbec vyplatilo?

Takovou podporu venkova považuji za zbytečné plýtvání omezenými zdroji, které by se daly použít mnohem lépe. 

Herbert Pavera, poslanec a odborný mluvčí pro zemědělství TOP 09

Štítky
Osobnosti: Herbert Pavera
Témata: Zemědělství
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme