Pavera: Chceme zákon o rodinných farmách a konec vylidňování venkova

Ekonomický deník postupně přináší profily odborných mluvčích politických subjektů, které mají šanci se po podzimních volbách dostat do Poslanecké sněmovny. Věnujeme se klíčovým rezortům. Dnes přinášíme anketní rozhovor o zemědělství s odborným mluvčím TOP 09 Herbertem Paverou.

11. 5. 2021

Jaké jsou Vaše hlavní vize v oblasti zemědělství pro následující volební období?

Vize koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09 – pozn.red.) by se daly rozdělit do tří částí – atraktivní venkov, konkurenceschopné zemědělství šetrné k životnímu prostředí a kvalitní potraviny a obnova lesů zničených kůrovcem.

Zastavíme vylidňování venkova. Lidem chceme nabídnout atraktivní život na venkově, kde se vyplatí žít i pracovat. Dostatek služeb na vesnicích, kvalitní silnice i pohodlná a rychlá veřejná doprava a pokrytí venkova vysokorychlostním internetem, který se stane do tří let samozřejmostí v celé České republice. To jsou základní předpoklady pro to, aby se lidé za prací a studiem nemuseli stěhovat do velkých měst. Na venkově chceme také udržet a rozvíjet výrobu kvalitních, zdravých a zejména cenově dostupných regionálních potravin.

Krajinu musíme dát spolu zase do pořádku, aby nám ji nezničilo sucho, eroze nebo různí škůdci. Základem musí být konkurenceschopní zemědělci, kteří hospodaří šetrně k životnímu prostředí.  Naším dlouhodobým cílem je využívání dotací jako kompenzací za takového šetrné hospodaření, které s sebou nese zvýšené ekonomické náklady. Chceme více podporovat rodinné farmy, malé, střední a začínající zemědělce, stejně jako k tomu bude přistupovat Evropská unie v nové společné zemědělské politice. Jedním z prvních kroků však musí být snížení byrokracie a papírování, které naše zemědělce zbytečně zatěžuje a zdržuje.

Stejně důležitá je společná péče o naše lesy. Vysadíme deset milionů stromů do naší krajiny a zrychlíme obnovu našich lesů po kalamitách. Nastavíme jasná pravidla správy lesů v majetku státu, aby šel stát příkladem a svůj zisk používal na revitalizaci lesa. Zároveň posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v honitbách.

Jaké hlavní legislativní úkoly podle Vás resort čekají?

Zjednodušení administrace a zrychlení vyplácení podpory by mělo být jedním z prvních úkolů, které nás na ministerstvu zemědělství čekají. Zároveň bychom chtěli co nejdříve představit nový zákon o rodinných farmách, který umožní rozvoj těchto podniků na našem venkově a umožní jednodušší generační obměnu.

Jaké problémy resort nejvíc tíží? A jaké řešení pro ně přinášíte vy?

Problém, který na nás dopadne až za několik let, je chybějící nová generace mladých zemědělců, kteří by převzali fungující rodinné podniky a farmy. Pokud však nabídneme mladým na venkově atraktivní život bez kompromisů a kvalitní a moderní vzdělávání v zemědělské oblasti, mohli bychom vše ještě společně zachránit.

Jak vidíte budoucnost českého zemědělství v delší časové perspektivě, včetně kontextu dění v Evropské unii, příp. na globální úrovni? A v tomto kontextu s ohledem na úzkou propojenost zemědělství s klimatickou změnou a ochranou životního prostředí – mělo by smysl spojit resort zemědělství a životního prostředí?

Trend, který je patrný z nové společné zemědělské politiky, vítám. Chceme více podporovat rodinné farmy, malé, střední a začínající zemědělce, stejně jako k tomu bude přistupovat Evropská unie. Navrhované zastropování dotací by však mělo přihlížet k podmínkám českého zemědělství a mělo by rozvíjet dobré způsoby hospodaření. Navíc šetrné zacházení s krajinou, půdou a vodou jsou základní pilíře zemědělské politiky TOP 09. Naším cílem je totiž zachování jejich kvality pro budoucí generace, naše děti a vnuky.

Spolupráce mezi oběma ministerstvy zemědělství a životního prostředí by byla rozhodně na místě, spojování zatím nevidíme reálně.

Zdroj: Ekonomický deník, Helena Sedláčková, 11.5.2021

Štítky
Osobnosti: Herbert Pavera
Témata: Zemědělství