Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

15. 9. 2016

Vážený pane ministře,

protest praktických lékařů proti nedostatečným úhradám jejich práce a jejich odhodlání stávkovat, vyvolaly velký ohlas v médiích. Nemám taková nátlaková opatření rád, s lékaři v tomto směru nesouhlasím. Po zkušenostech z akce „Děkujeme, odcházíme“ totiž vím, že právě tyto akce u veřejnosti snižují prestiž lékařů i celého zdravotnictví vůbec. Ve svém konečném důsledku dodávají argumenty těm, kteří tvrdí, že ve zdravotnictví je nepořádek a žádné další peníze nepotřebuje.

Přestože nesouhlasím s formou protestu, musím však uznat, že požadavky praktických lékařů i jejich rozhořčení jsou pochopitelné.

Do kapitační platby, která je majoritním zdrojem financování jejich ambulancí, nepromítáte navýšení ceny práce, takže v ambulantním segmentu pomůžete pouze specialistům. Není to ale jediný důvod, proč jsou praktici nespokojeni. Oni i TOP 09 pokládáme za klíčovou příčinu problémů praktických lékařů jejich postavení v systému. 

Mohl byste mě kritizovat, že jsem v rámci svého ministerského mandátu příliš pro postavení praktických lékařů neudělal. Zčásti je to pravda. V dramatických letech ekonomické krize jsme pro praktiky v zákoně zakotvili možnost účastnit se pracovně na lékařských službách, ale už jsme nestihli dotáhnout například pravidla pro jejich racionální podíl na předoperačních vyšetřeních a zejména jsme nestihli změnit ostudná pravidla určování preskripčních limitů. Ty je staví do situace nesvéprávných lékařů, kteří jsou dotlačeni do role distributorů pacienta ke specialistovi. 

Chtěl bych Vám ale připomenout mnohá vyjádření zahraničních expertů, kteří považují za nezbytné rozšířit spektrum výkonů praktických lékařů na úroveň jejich kompetencí v zahraničí. Zmíním proto i letošní návštěvu litevského eurokomisaře pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenise Andriukaitise v České republice. Setkal se s Vámi a hovořil o nezbytnosti přestavět náš systém tak, aby byl orientován na primární péči. Samozřejmě, že to není možné za rok. Musí to být kontinuální snaha, jak komisař konstatoval. Podle mě je smutné, že se právě v době, kdy hospodářství země prosperuje, nic v tomto směru neděje. Do zdravotnictví se dostávají další peníze a Vaše ministerstvo se nesnaží koncepčně řešit ani mzdové deficity, ani postavení praktiků, které by do budoucna mohlo náš systém zefektivnit.

Vážený pane ministře, z uvedených důvodů na Vás apeluji. Přetněte moudře bludný kruh vzájemného osočování a pokuste se najít kompromis mezi zvýšením mzdové složky kapitační platby a posílením množství i ceny výkonů, které mohou praktici vykazovat.

Je podle mě možné to udělat tak, aby byli tito lékaři více motivováni k odpolední a večerní péči o své pacienty. Ale také k dalším výkonům, které náš systém přednemocniční péče potřebuje. Vím, že jste to sám rozumně navrhoval. Bohužel to kvůli vzájemným šarvátkám v koalici zapadlo. Je to škoda. Pokud byste se pokusil celou věc revokovat, mohlo by to zklidnit sociální napětí, které systém podlamuje, a posunout naše praktické lékaře tam, kde jich je práce nejvíce potřeba.

A byl by to od Vás státnický krok.

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Praha 14. září 2016

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví