Otázky k reformě zdravotnictví

Zdravotnickým novinám odpovídal Vladimír Pavelka

3. 5. 2010

* Co je pro vás v oblasti zdravotnictví nejdůležitější?

Důležité je udržet vysokou kvalitu systému, kterou nám mohou závidět i staré země Evropské unie, a dlouhodobě vytvářet podmínky pro další rozvoj excelentnosti. V souvislosti s tím chceme dosáhnout rovnoměrnějšího rozložení dostupnosti špičkové medicíny v celé republice, zabezpečit rovnoměrné rozložení kvality péče a vytvořit podmínky pro trvale udržitelné financování zdravotní péče.

* Které změny by podle vás měly přijít co nejdříve a co je naopak spíše dlouhodobým plánem?

Zásadní jsou legislativní změny - nelze budovat moderní zdravotnictví na základě zákona o péči o zdraví lidu z roku 1966. Je třeba vyřešit mnoho věcí, jako je problém dalšího vzdělávání lékařů, lépe specifikovat postavení a kompetence sester. V zásadě jsou možná dvě řešení. Nehodláme se vydat cestou zvýšení odvodů a daní. Zdravotnickým pracovníkům bychom sice zvýšili mzdy, ale zase bychom jim peníze sebrali v podobě daní. Jednoznačně říkáme, že zdravotníci nemohou ze svých nízkých platů kompenzovat nedostatečné úhrady pojišťoven, jejichž hospodaření je někdy (mírně řečeno) zvláštní. Dostupné zdroje určitě pokryjí neodkladnou péči a část péče plánované. Financování lze tedy plánovat tak, aby při navýšení mezd byla kompletně pokryta neodkladná péče.
Další zdroje jsou skryty v nízké efektivitě systému. Pokud bychom dosáhli jejího zvýšení z 80 na téměř 100 %, jako je tomu třeba v Nizozemsku nebo Dánsku, promptně bychom získali prostředky v řádech miliard korun. Jmenujme alespoň moderní efektivní lékovou politiku, podporu ambulantní, stacionární a zdravotně-sociální péče. Je evidentní, že budou muset více přispívat i občané. Máme pak jenom dvě možnosti: zvýšení odvodů a daní včetně snížení výsledné částky o režii státního aparátu, nebo mírný sociálně únosný nárůst přímých úhrad, které pacient vydá za „svoji" péči. Bude nutno stanovit rozsah bezplatné péče, případně definovat „čekací" seznamy, které však musí být dokonale transparentní a spravedlivé.

* Co v současném systému považujete za vyhovující, co by podle vás mělo zůstat zachováno?
Jen stručně: Kvalita, erudice, excelentnost. Nejen zachovat, ale rozvíjet!

Zdravotnické noviny, 3. 5. 2010, Rubrika: Z domova, Strana: 4
Štítky
Osobnosti: Vladimír Pavelka
Témata: Zdravotnictví
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme