Oliva: Privatizace nám reformy nezaplatí

Rozhovor s místopředsedou PSP ČR Jiřím Olivou

25. 9. 2012

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Místopředseda Poslanecké sněmovny za TOP09 Jiří Oliva. Dobrý večer.

Jiří OLIVA, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP09/

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ

A poslanec ODS Boris Šťastný. Dobrý večer.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec /ODS/

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ

Vy jste se rozhodli s kolegy shodit vládu?

Boris ŠŤASTNÝ

S jakými kolegy?

Daniela DRTINOVÁ

Se svými kolegy z Občanské demokratické strany, s těmi zbylými pěti.

Boris ŠŤASTNÝ

Já musím říci, nevím, kdo jsou zbylých 5 kolegů. V tom komentáři jsem slyšel 6 kolegů, kteří hlasovali ...

Daniela DRTINOVÁ

Vy jste šestý?

Boris ŠŤASTNÝ

Já jsem ten sedmý asi nejspíš. Já jsem hlasoval pro daňový balíček.

Daniela DRTINOVÁ

Ano, ano, hlasoval jste pro něj, ale řekl jste, že pokud nedozná změn, tak dále už o něm hlasovat nebudete.

Boris ŠŤASTNÝ

Řekl jsem, že je potřeba hledat ty změny, protože jsme v pravicové vládě a pravicová vláda by se měla snažit hledat cesty, jak nezvyšovat daně. Ten původní balíček vznikl ve vládě jiné, ve vládě ODS, TOP09 a Věci veřejné. Teď vzniká znovu a já věřím, že se podaří najít shodu.

Daniela DRTINOVÁ

Rozhodli jste se tedy shodit vládu? Já vím, že vy nejste jedním z rebelů, nicméně těch zbylých 6 už teď ...

Boris ŠŤASTNÝ

Nevím, kdo jsou rebelové nebo nejsou rebelové.

Daniela DRTINOVÁ

Mluvíme o těch, kteří se tedy rozhodli nehlasovat pro ten vládní daňový balíček.

Boris ŠŤASTNÝ

Museli bychom říkat, že všichni občanští demokraté jsou rebelové, protože to, co já říkám, vychází z programu občanských demokratů, totiž nízké daně, levný stát. To je to, s čím já jsem kandidoval do Poslanecké sněmovny, na tom já si zakládám. Nehodlám shazovat vládu, ale současně žádám vládu a vládní koalici, zejména naše koaliční partnery, aby se pokusili naplnit toto poslání pravicové vlády, čili bezdůvodně nezvyšovat daně.

Daniela DRTINOVÁ

Zeptám se vás tedy ještě jinak. Jak budete hlasovat v říjnu o té normě penzijní reformy, kterou prezident vetoval?

Boris ŠŤASTNÝ

Co se týče penzijní reformě, budu muset o té věci velmi vážně přemýšlet. My jsme o tom ještě nehovořili na poslaneckém klubu, dnes o tom nepadlo ani slovo. Faktem je, že má loajalita vůči této vládě a vůči Občanské demokratické straně je velmi pevná. Stejně tak je ale velmi pevná vůči prezidentu republiky. Já jsem nikdy v minulosti ...

Daniela DRTINOVÁ

Co převáží při tom hlasování v říjnu?

Boris ŠŤASTNÝ

Já jsem v minulosti nikdy nehlasoval proti prezidentu republiky Václavu Klausovi.

Daniela DRTINOVÁ

Takže se nedá čekat změna postoje.

Boris ŠŤASTNÝ

V tomto ohledu mi, prosím, nevkládejte do úst jakékoliv mé rozhodnutí.

Daniela DRTINOVÁ

Já se ptám, já se ptám.

Boris ŠŤASTNÝ

V tuto chvíli na tu otázku neodpovím.

Daniela DRTINOVÁ

Podle vás poslanci ODS, ta šestice revoltujících, porušuje nebo neporušuje koaliční dohodu? V tuto chvíli tedy mezi nimi oficiálně ještě poslanec Boris Šťastný není.

Jiří OLIVA

Já si myslím, že jestli poslanci ODS nebo někteří poslanci dodržují nebo nedodržují koaliční dohodu, je především otázka jejich vnitrostranické diskuse. Pro mě je důležité ...

Daniela DRTINOVÁ

Která samozřejmě prosakuje do soudržnosti a pevnosti koaliční smlouvy.

Jiří OLIVA

Pro mě je důležité, jestli dodržuje TOP09. A já bych chtěl říct, že TOP09 chce být spolehlivým koaličním partnerem a tomu také přizpůsobuje všechny své kroky a ...

Daniela DRTINOVÁ

A čekáte totéž od svého koaličního partnera, když tedy tu otázku pozměním?

Jiří OLIVA

A samozřejmě totéž očekáváme od našeho koaličního partnera, protože pokud by kterýkoliv z koaličních partnerů, který přijal účast ve vládě, která je profilována jako vláda rozpočtové odpovědnosti, vláda reformní, současně se dostal do situace, kdy by vlastního premiéra, vlastní vládu nepodporoval, tak si opravdu velice těžko umíme představit další existenci takové vlády.

Daniela DRTINOVÁ

Pane místopředsedo, ale tito pravicoví poslanci, a teď jsme to slyšeli od poslance ODS Borise Šťastného, chtějí jen to, abyste vy, pravicové strany, nepostupovaly proti původním programům, k nimž jste se zavázaly a tam žádné zvedání daní skutečně nebylo.

Jiří OLIVA

Tam je hlavní otázka, co je prioritou té vlády. Já se domnívám, že prioritou vlády Petra Nečase ...

Daniela DRTINOVÁ

Není prioritou každé vlády dodržovat vládní programové prohlášení?

Jiří OLIVA

Prioritou, která byla určitě zakotvená do programového prohlášení vlády a nakonec i do koaličních dohod byla rozpočtová odpovědnost, stabilizace státního rozpočtu, stabilizace veřejných rozpočtů. A teď je jenom otázkou, kde na to ty zdroje vláda vezme. Samozřejmě já stejně jako kolega Šťastný mohu mít výhrady proti zvyšování daní, ale ještě bychom potřebovali ten zázračný důl na peníze. A pokud nastane situace, že skutečně reformy nejsou reálné bez určitého zvýšení daní, tak bohužel, ač se nám to líbí nebo nelíbí, musíme s takovým krokem souhlasit, protože ty zákony nejsou zákony z dílny kterékoliv politické strany, jsou to vládní předlohy, a pokud ...

Daniela DRTINOVÁ

Tak reformní ... Ano.

Jiří OLIVA

... vládu podporujeme, tak musíme podporovat i tyto zákony.

Daniela DRTINOVÁ

Reformy je tedy třeba z něčeho zaplatit. To jste dřív nevěděli?

Boris ŠŤASTNÝ

My bychom měli sedět vedle sebe na jedné straně stolu a ne já napravo a pan místopředseda nalevo. Pan místopředseda sněmovny za TOP09 řekl zajímavou větu. On řekl: K tomu, abychom mohli dělat ty reformy, tak my je musíme z něčeho zaplatit. Ale ODS říká něco jiného. Ono je to přece úplně naopak. Abychom měli ty ...

Daniela DRTINOVÁ

Tak je možná dobře, že sedíte proti sobě, pane poslanče.

Boris ŠŤASTNÝ

... peníze, pane místopředsedo, my potřebujeme ty reformy udělat a většinu klíčových ministerstev řídí TOP09 - sociální věci, zdravotnictví, finance. To jsou přece ta místa, kde se má šetřit, kde se mají dělat ty reformy a my říkáme jako ODS nízké daně, levný stát. My neříkáme zvyšovat daně. A jestliže tady hovoříme o programovém prohlášení vlády, já ho tady mám, v programovém prohlášení není jediné slůvko o tom, že bychom měli zvyšovat daně. Je tady napsáno "vláda nechce zvyšovat progresi daně z příjmů fyzických osob". V souvislosti s důchodovou reformou je tady napsáno, že se vláda jasně zavazuje, že na druhý pilíř důchodové reformy nebo obecně na důchodovou reformu získá peníze, a to tím, že veškeré privatizační příjmy a dividendy firem s majetkovou účastí státu budou vázány na zvláštním účtu státních finančních aktiv a využity na reformu důchodového systému. Z toho plyne, že pan prezident Klaus má pravdu. Pan prezident Klaus říká jenom to, co je napsáno v programu občanských demokratů a my jsme na to pouze pozapomněli. A to nehovořím o hlasování, jak kdo z nás bude ve sněmovně hlasovat. Říkám jenom to, že prezident Klaus má pravdu, není to rétorika nějakého komunisty nebo levicového poslance, jak bylo řečeno, ale je to rétorika pravicového prezidenta vzešlého z pravicové strany. Toto je pravicová vláda a naší povinností je hájit pravicové principy.

Daniela DRTINOVÁ

Takže, pane místopředsedo, proč se tedy nedají zaplatit reformy z privatizace státního majetku? Proč saháte na daně? To je skutečně vždycky to nejjednodušší řešení, "stáhnout" ty peníze z občanů a technicky vzato je to levicové řešení, protože odpoledne tedy Boris Šťastný řekl, že ty návrhy tak, jak s nimi přichází TOP09, jsou socialistické. Cituji Novinky.cz.

Jiří OLIVA

Když dovolíte, já bych jenom jednou větou zareagoval na kolegu Šťastného. Já si myslím, že ministři za TOP09, kteří mají opravdu velmi obtížné rezorty, tak svými reformami dokázali státnímu rozpočtu uspořit poměrně značné částky, ať to je už reforma sociálního systému, ze strany ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotnictví a tak dále. Co se týká ...

Daniela DRTINOVÁ

Proč se nedají zaplatit reformy z privatizace státního majetku, jak to žádají někteří pravicoví poslanci?

Jiří OLIVA

Co se týká této otázky, proč neplatit reformy z privatizace, tak domnívám se, že člověk nemusí být ani žádným velkým makroekonomem, aby věděl, že jednorázové příjmy, a příjmy z privatizace jsou bezpochyby jednorázovými příjmy, že nemohou saturovat stálé náklady, které přináší reformy. Je to v podstatě totéž, jako byste v rámci svého rodinného rozpočtu, který je deficitní, tyto problémy řešila prodejem nějaké nemovitosti. Za prvé, budete v časovém tlaku, takže tu nemovitost neprodáte tak výhodně. Potom za 2 roky ten výtěžek z prodeje spotřebujete a budete ještě v horší situaci, než jste byli před tím. Takže to je naše hlavní výhrada pro to řešit reformy příjmy z privatizace.

Daniela DRTINOVÁ

Jaké státní podniky by se měly privatizovat?

Boris ŠŤASTNÝ

To je otázka na ministra financí.

Daniela DRTINOVÁ

Ne, ne, já se ptám vás, protože vy o tom mluvíte v pracovní skupině i s premiérem Nečasem a jsou to věci, kterými vy podmiňujete některé změny, proto se na to vás ptám, jestli máte představu.

Boris ŠŤASTNÝ

 

Já nejsem součástí žádné pracovní skupiny a nepodmiňuji si nic, ale ...

Daniela DRTINOVÁ

Já to vím, ale samozřejmě mluvíte o tom se svými kolegy.

Boris ŠŤASTNÝ

... je to věc, která je napsaná v programovém prohlášení vlády, které tady bylo citováno. Čili já jsem pouze vycházel z programového prohlášení vlády a je otázkou ministra financí ...

Daniela DRTINOVÁ

Máte představu, jaké státní podniky by mohly být privatizovány? Jistě se tím zabýváte.

Boris ŠŤASTNÝ

Myslím, že nepochybně České dráhy. Myslím si, že to je otázka i ČEZu a dalších firem. Ale skutečně toto by měl navrhovat ministr financí, stejně tak jako klíčoví ministři TOP09, kteří jsou odpovědni za rezorty, které jsou reformní, a ty rezorty já jsem jasně vyjmenoval, by měli provádět takové návrhy a takové strukturální změny, abychom mohly ty peníze získat. Měli bychom především šetřit. Vláda říkala, že se pokusí získat peníze třeba slučováním některých rezortů. Proč se nemůže sloučit ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem zdravotnictví? Proč nepřichází tolik očekávaná reforma zdravotnictví? Já nechci přilévat olej do ohně, ale pouze říkám, že to nejsou občanští demokraté, kteří vyvolávají nějakou nevraživost. My si musíme v té vládě a v té koalici rozhodnout, kdo, jestli je to pravicová vláda, nebo není. A pokud samozřejmě TOP09 dnes například velmi plamenně vydala prohlášení, že chce odejít z takové koalice. Pokud to nebude možné, tak TOP09 bude muset jasně říct ano, my už nechceme být v pravicové vládě, která prosazuje pravicové změny a dělá politiku napravo od středu, ...

Daniela DRTINOVÁ

Ano.

Boris ŠŤASTNÝ

... my chceme být se sociálními demokraty a komunisty. Pak je to férové říci, ale pokud ne, tak musíme společně najít řešení.

Daniela DRTINOVÁ

Pane místopředsedo, jakou roli v tom podle vás hraje prezident? Jak si vysvětlujete postoj prezidenta? Vychovává premiéra Nečase?

Jiří OLIVA

Postoj pana prezidenta je pro mě velmi nesrozumitelný. Já bych chápal jeho přístup jako jakýsi racionální argument, jako principiální stanovisko, ale toto principiální stanovisko by muselo zaznívat od počátku důchodové reformy. Když si vezmete, že důchodová reforma není jenom poslední zákon, který prezident vetoval, je to 7 zákonů, které, ten řetěz započal v podstatě v září minulého roku, z nichž 4 zákony prezident odsouhlasil, ke 3 zákonům, které tvořily ten hlavní balík takzvané velké důchodové reformy, se vyjádřil takovým přístupem Chytré horákyně, ani nahá, ani oblečená. To znamená, že on ho sice nepodepsal, ale ani nevetoval. Takže při své politické erudici musel vědět, že ten zákon začne platit. Takže neudělal nic proti tomu, aby neplatil tento zákon a nakonec dochází k vetu na poslední normě, která je prakticky technickým prováděcím předpisem pro to, aby se ta reforma vůbec mohla nastartovat.

Daniela DRTINOVÁ

Ano, teď jste shrnul tu situaci tak, jak je známa. Poslechněme si, v New Yorku o svém postoji k reakcím premiéra promluvil v rozhovoru s Michalem Kubalem prezident Václav Klaus.

Václav KLAUS, prezident České republiky /Události 25. 9. 2012/

Jestli bych mohl jako starší tatínek něco říci, tak bych poradil nevyhrocovat tu situaci. Vzít to, že to je téma to, ono. Bavme se o něm.

Daniela DRTINOVÁ

Pane poslanče, možná, že prezident hodlá ještě nakonec sehrát nějakou zásadní politickou roli, než odejde. Žádný z předsedů ODS mu nebyl dost dobrý. Vychovává teď ještě, pokud může, premiéra Nečase? Co myslíte?

Boris ŠŤASTNÝ

Pan prezident Václav Klaus je konsistentní ve svých názorech. Kdo sleduje politiku Václava Klause a má internet a na stránkách klaus.cz nebo hrad.cz by si přečetl rok zpátky výroky pana prezidenta, nemohl by v žádném případě říci, že to je rána z čistého nebe. Pan prezident je konsistentní a ...

Daniela DRTINOVÁ

Doteď přímo penzijní reformu nevetoval. On veto neudělil, nevyslovil jej, ale nevetoval ji, nechal ji projít.

Boris ŠŤASTNÝ

Máte pravdu, ale stejně tak mnoho poslanců vládní koalice a zejména občanských demokratů, přesto, že zásadním způsobem nesouhlasili s některými levicovými návrhy z dílny TOP09, nehlasovali proti. Prostě v určitých chvílích se najednou politická situace změní a politik nějak zareaguje. A ta situace nastala.

Daniela DRTINOVÁ

I vy jste prošel velkým veletočem. Vy jste všechny vládní normy taky zatím ve sněmovně dobrovolně odsouhlasil, teď se udál jakýsi veletoč.

Boris ŠŤASTNÝ

To není žádný veletoč. Já jsem neřekl žádný veletoč. Já jsem neřekl, jak ...

Daniela DRTINOVÁ

Zatím neříkáte, jestli ten vetovaný zákon podpoříte. Neřekl jste, jestli daně podpoříte.

Boris ŠŤASTNÝ

Já jsem pouze řekl, že nesouhlasím s tím, že rétorika prezidenta je levicová. Není to tak. Rétorika prezidenta, to zdůvodnění, kdo by měl čas si ho najít na stránkách sněmovny nebo Hradu, tak zjistí, že je v podstatě přes kopírák s programem občanských demokratů a programového prohlášení vlády. Čili to je trochu nespravedlivé. Jedna věc je, jak bude hlasovat sněmovna. Pan prezident má velkou pravdu v tom, kde se na ty jednotlivé změny vezme, kde se na ten důchodový druhý pilíř vezme a já bych chtěl znát odpověď na tuto otázku. Když ji ministr financí dá, spokojeně budu hlasovat i popáté.

Daniela DRTINOVÁ

A jaké stanovisko zaujímá prezident Václav Klaus k setrvání této vlády?

Václav KLAUS, prezident České republiky /Události 25. 9. 2012/

Já si nedovedu v kontextu dnešní doby představit jinou vládu. To je jediná smysluplná a možná, kterou máme, a mně vůbec nejde o to, aby tato vláda padala.

Daniela DRTINOVÁ

Tak prezident Klaus říká, že si pád vlády nepřeje, ale premiér Nečas spojuje hlasování o DPH s důvěrou vládě. Ministr Kalousek spojuje schválení penzijní reformy s trváním vlády. Já to čtu jednoznačně. Tak víte, co riskujete, někteří poslanci Občanské demokratické strany?

Boris ŠŤASTNÝ

Nebo je to naopak nebo prostě je potřeba, aby vedoucí představitelé koalice vzali rozum do hrsti a pokusili jsme si sednout za jednací stůl, třeba předefinovali i to programové prohlášení, které máme. Pokud TOP09 nesouhlasí s ním a to, co tam je napsáno, když už se nedodržuje, takže má být nějak jinak, tak si o tom pojďme popovídat. Ale my jsme, to programové prohlášení vzešlo z programu občanských demokratů a těch jednotlivých dalších stran, které se zúčastňují vládní koalice. A pokud ...

Daniela DRTINOVÁ

Takže byla by TOP09 připravena k předefinování vládního programového prohlášení?

Jiří OLIVA

Já se domnívám, že TOP09 je přístupná jakékoliv diskusi, která bude mít racionální jádro, a která ...

Daniela DRTINOVÁ

To má racionální jádro, ten návrh nebo úvaha, která tu teď zazněla od poslance Šťastného.

Jiří OLIVA

Rozhodně nepovažujeme za racionální návrh řešit potřeby reformy příjmy z privatizace. To není návrh, který je pro nás systémový.

Boris ŠŤASTNÝ

Ale tady je to napsáno, pane místopředsedo.

Daniela DRTINOVÁ

A pokud to je v tom vládním programovém prohlášení napsáno?

Jiří OLIVA

Já si myslím, že taková věc, jako je existence nebo neexistence vlády, nelze postavit na jedné větě vytržené z vládního prohlášení. To je poměrně široký dokument.

Daniela DRTINOVÁ

Ale sami jste si ji tam napsali, myslím koaliční vládní strany.

Jiří OLIVA

A já bych chtěl říct k té připomínce, že si musí TOP09 uvědomit, ve které chce být vládě, jestli pravicové nebo levicové za podpory ČSSD. TOP09 chce být především pevným článkem vlády Petra Nečase. A jestli Petr Nečas nemá podporu ve vlastní straně, tak to není záležitost TOP09, ale záležitost vnitrostranické diskuse, kterou si musí ODS vyřešit sama.

Daniela DRTINOVÁ

Prosím stručná reakce. To vypadá, že se nedohodnete.

Boris ŠŤASTNÝ

Není to vnitrostranická diskuse. Je to diskuse o dodržování programového prohlášení vlády a jednotlivých principů, na kterých tato vláda vznikla.

Daniela DRTINOVÁ

Pánové, já vám děkuji. Na shledanou.

Jiří OLIVA

Na shledanou.

Boris ŠŤASTNÝ

Děkuji. Hezký večer.

ČT 24, 25.9. 2012, Pořad: Události, komentáře

Štítky
Osobnosti: Jiří Oliva
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme