Obranný průmysl by mohl pomoci zlepšit ekonomiku České republiky

1. 12. 2011

Odborný seminář „Inovační potenciál českého obranného a bezpečnostního průmyslu“ se uskutečnil 29. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Setkání uspořádal poslanec Václav Horáček, z podnětu poslance Jiřího Skalického, ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Setkání bylo dialogem mezi zástupci českých firem vyrábějících produkty pro armádu a bezpečnost České republiky, zástupci armády, ministerstva obrany a poslanci.

Český obranný a bezpečnostní průmysl má dlouhodobou tradici a podle zúčastněných je třeba, aby se v této tradici pokračovalo. „Nevzdávejme se toho, co skutečně umíme, v čem jsme dobří, a co nám může pomoci nejen ve zviditelnění České republiky, ale také především v možnosti vyšší zaměstnanosti v oblasti výzkumu, vývoje a vůbec v celém tomto odvětví. Na to pochopitelně navazuje zlepšení celkové ekonomické situace,“ uvedl v úvodním vystoupení Václav Horáček. Dodal, že český obranný průmysl je velmi vyspělý a všichni přítomní by měli mít zájem, aby neupadal.

V tomto duchu se vyjádřil i prezident AOBP Jiří Hynek, který zdůraznil tři pilíře obranného a bezpečnostního průmyslu: Armádu ČR, zahraničí politiku země a právě obranný průmysl, který tvoří obranyschopnost země z dlouhodobého horizontu. „A přitom se opomíjí. Nebude-li mít vizi, co a v jakém horizontu má produkovat pro naše obranné síly, pak bude tuto schopnost ztrácet. Nebude pak ale moci v krátké potřebné době plnit to, co se od něj očekává. Proto nelze plánování obranyschopnosti země dlouhodobě opomíjet.“

Firmy v obranném průmyslu jsou si vědomy toho, že ozbrojené síly naší země s ohledem na současné výše rozpočtů a výrazné úspory v nich už nelze vnímat jako dlouhodobě stabilního partnera. „Připravujeme novou strategii, obranný průmysl se bude čím dál více orientovat na schopnost exportovat a dosáhnout nových trhů,“ uvedl Jiří Hynek. Za akciovou společnost RETIA Pardubice, která se mimo jiné podílí na modernizaci raketových baterií KUB pro protivzdušnou obranu, potvrdil jeho slova technický ředitel firmy Pavel Mužák: „Požadavky koncového zákazníka ze strany ozbrojených sil na rozvoj protivzdušné obrany se neustále mění v návaznosti na zmenšující se finanční prostředky.  Na druhé straně naše firmy jsou nuceny přebírat řadu původně výhradních schopností armády, jakými jsou výzkum, vývoj, školení a logistická podpora. A my tyto schopnosti musíme technicky i personálně zabezpečit a udržet, což za podmínek zmenšujících se investičních projektů pro AČR není jednoduché,“ uvedl Pavel Mužák. Dodal, že české firmy musí reagovat také na požadavky na nové certifikáty, osvědčení a na zahraniční konkurenci. „Mělo by být v zájmu státu český obranný průmysl podporovat, protože to tak chodí ve vyspělých státech na celém světě. Avšak musí zůstat zpětná vazba mezi civilním průmyslem a armádou a není možné se pouze spolehnout na to, že koupíme systémy ze zahraničí, když je naše firmy vyrobit umějí.“ To podtrhuje i Jiří Hynek: „Řadu produktů, které se hledají v zahraničí, můžeme vyrobit v České republice.“

Jiří Hynek poděkoval za zájem a spolupráci všem poslancům, včetně Jiřího Skalického, který ho přivedl na myšlenku tento seminář uspořádat: „ Jiří Skalický je poslanec, který se zajímá o firmy působící v obranném průmyslu v Pardubickém kraji a není mu lhostejná jejich budoucnost. Zaměstnávají totiž tisíce lidí.“

V závěrečné diskusi se účastníci shodli, že pro realizaci některých změn a především k celkovému zlepšení příležitostí pro celý bezpečnostní průmysl, je zapotřebí spolupráce více sektorů. Musí spolu spolupracovat podniky zabývající se výzkumem, výrobou i obchodem a také státní sféra a Armáda České republiky. Vše by pak měla zaštitovat Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, jelikož jde o nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizaci.

Václav Horáček poděkoval všem účastníkům semináře a věří, že toto setkání bude počátkem spolupráce a hledání cesty, jak by kvalitní český bezpečnostní průmysl mohl získat silnější pozici u nás i v obchodě s exportem nejen do Evropské unie ale také mimo území EU.

Zdena Hanyšová Celá

V Praze 1. 12. 2011

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme