Nováková: Co znamená taky pokrok aneb rodič A a rodič B

15. 7. 2016

Jsou absurdní situace, kdy Vás setrvávání na pozici zdravého rozumu v souladu s elementárními biologickými fakty postaví do role zpátečníka a ignoranta. Například vycházíte-li z předpokladu, že dítě má otce muže a matku ženu.

Když jsem se před několika lety - nejen já - smála návrhu změnit v rodném listu dítěte rubriky otec a matka na kolonku rodič A a rodič B, netušila jsem, že se ocitnu v parlamentu právě v době, kdy bude nápad importován i k nám a jak se změní obsah slova pokrok.

Poslední bod letního jednání parlamentu. Navrhovatelé novely zákona o registrovaném partnerství chtějí následující. Když muž nebo žena žijí v registrovaném partnerství s člověkem stejného pohlaví a jeden z nich má vlastní dítě, druhý z tohoto páru může dítě adoptovat. Proč?

K odmítnutí návrhu vedou dva důvody. Není to potřeba a je to v rozporu se zdravým rozumem i s vědou. Chápeme, že člověk, který dítě spoluvychovává a má je rád (míněn druhý muž nebo druhá žena z páru), by měl mít šanci vystupovat v určitých případech jako jeho zákonný zástupce. V nemocnici, ve škole i jinde. Kvůli tomu však není potřeba adopce. Práva a povinnosti této osoby dítěti blízké řeší občanský zákoník.

Jsou absurdní situace, kdy Vás setrvávání na pozici zdravého rozumu v souladu s elementárními biologickými fakty postaví do role zpátečníka a ignoranta. Například vycházíte-li z předpokladu, že dítě má otce muže a matku ženu.

Případný úspěch navržené novely by fatálním způsobem obojí popřel. V kolonce otec a matka by mohl být muž a muž nebo žena a žena. Měli bychom změnit příslušnou školní kapitolu v biologii člověka? Těším se na příští debatu, v níž se pokusím vrátit do hry také druhého biologického rodiče

Žije-li a je-li toho schopen (schopna), také on (ona) nese odpovědnost za své dítě, ani jemu (jí) se nesmí upřít podíl na výchově a péči.

Postřeh na závěr. Pozor na to, když – snad v dobré vůli a z přesvědčení - pácháme dobro tak, že druhého podezíráme a urážíme. Homosexuálně orientovaný člověk nemusí být ani promiskuitní, ani pedofilní. Homosexuál, jsem o tom přesvědčena, nemusí být dokonce ani fanouškem takzvané gender ideologie, která je skutečně nebezpečná. Jsem ráda, že u nás, v bývalých zemích koruny české, jsme stále dostatečně staromódní a politicky nekorektní. Zatím poznáme nesmysl, dokážeme se mu smát a snad ho v parlamentu dokážeme i ve vší slušnosti odmítnout.

Nina Nováková, poslankyně TOP 09

zdroj: idnes.cz, 15. 7. 2016

Štítky
Osobnosti: Nina Nováková
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme