Návrh Evropské komise brání malé a střední podnikatele

13. 4. 2018

(editovaný přepis rozhovoru s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem)

Vladimír KROC, moderátor

Spravedlivější jednání obchodních řetězců vůči drobným a středním zemědělcům, kteří za někdy nevýhodných podmínek dodávají zboží, chce zajistit Evropská komise. S návrhem na zákaz řetězci často používaných nekalých praktik dnes novináře seznámil komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan. Po zavedení podobné legislativy volaly členské země, včetně Česka a Slovenska, už v roce 2016. Které nekalé obchodní praktiky jsou nejčastější?

Jiří POSPÍŠIL, předseda, europoslanec, člen Evropského výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů /TOP 09/

Zpráva Evropské komise je velmi konkrétní. Hovoří například o tom, že by do budoucna měly být zakázány významně opožděné platby řetězců vůči malým a středním dodavatelům. Měla by se řešit otázka zrušení objednávky na poslední chvíli ze strany obchodního řetězce. Měly by řešit otázky retroaktivních zásahů do smluv, které již byly uzavřeny, nebo například nucená účast na mediální marketingové kampaně obchodního řetězce. Těch případů je celá řada. K mé radosti ten materiál, který dneska komise představila, není obecný. Nejsou to jenom obecné fráze, ale jsou to konkrétní nekalé soutěžní praktiky, které mohou malého a středního podnikatele ekonomicky výrazně poškodit a vytvářejí významnou nerovnost mezi malým a středním podnikatelem, který dodává zboží do obchodního řetězce, který je ekonomicky mnohem silnější a často má nadnárodní charakter.

Vladimír KROC, moderátor

Jak by chtěla proti těmto praktikám zasáhnout komise a jakým způsobem by dodržování pravidel mělo být kontrolováno?

Jiří POSPÍŠIL, předseda, europoslanec, člen Evropského výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů /TOP 09/

Komise říká, že navrhne směrnici a jednotlivé členské státy potom pravidla ze směrnice budou implementovat do svých národních právních režimů. Některé země, včetně České republiky, už určitou úpravu mají. To znamená, že Česká republika asi nebude přijímat úplně novou právní úpravu, ale bude spíše upravovat zákon o významné tržní síle. Některé státy takovou úpravu nemají a budou tedy přijímat úplně nový zákon. Vedle výčtu toho, co by do budoucna mělo být zakázáno ze strany velkých řetězců vůči malým podnikatelům, směrnice upraví také možnost kontroly jednání obchodních řetězců a případné sankce. V případě České republiky půjde pravděpodobně o působnost a pravomoc České obchodní inspekce, která už dneska na tomto poli působí a spíše se bude tedy upřesňovat a doplňovat pravomoc a působnost, kterou dneska tato státní instituce v České republice už má. Česká republika tak nebude zavádět něco nového, ale bude spíše doplňovat už existující legislativu. Jsou ale země v Evropské unii, kde dosud taková legislativa chybí. Sám jste řekl, že po tom členské státy volají již několik let. Je trošku škoda, že Evropské komisi trvalo několik let, než tuto směrnici připravila.

Vladimír KROC, moderátor

Stížnosti budou moci být anonymní. Nenese to s sebou riziko zneužití? 

Jiří POSPÍŠIL, předseda, europoslanec, člen Evropského výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů /TOP 09/

To se samozřejmě ukáže. Doufám, že například inspektoři takovéto inspekční instituce budou schopni rozpoznat, kdy jde o anonymní podivné udání, které neobsahuje žádná fakta, a kdy jde o informace, které mají relevantní povahu. Myslím, že to vždycky záleží na profesionalitě úřadu, který s takovouto stížností pracuje. Byť osobně nejsem příznivcem anonymních stížností. Je to ale třeba ještě věc, o které se určitě budeme i na půdě Evropského parlamentu bavit. Jsme teď ve fázi, kdy komise připravuje návrh, který teprve půjde do Evropského parlamentu a tady ještě určitě dozná určitých změn. 

Vladimír KROC, moderátor

Podobné úvahy regulovat obchodní řetězce se objevily na národní úrovni. Mluvilo se třeba o zavedení minimální marže na potraviny nebo o minimálním zastoupení českých potravin v obchodech. Jak se na to díváte Vy?

Jiří POSPÍŠIL, předseda, europoslanec, člen Evropského výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů /TOP 09/

Jak jsem řekl, myslím, že takováto evropská regulace má svůj smysl, protože je to opravdu evropské téma. Víte, že nejsem příznivcem toho, aby Evropská unie opravovala věci, které se dají lépe upravit na národní úrovni. Ale v případě, že obchodní řetězec má většinou nadnárodní evropský charakter, to znamená, že dodává zboží často i podobné kvality a stejné značky do více zemí Evropské unie, tak je dobře, aby regulace v jednotlivých členských státech byla podobná. V tuto chvíli debatujeme na úrovni Evropského parlamentu ještě druhé téma, a to je dvojí kvalita potravin, která by také měla být upravena. Také se vede debata o tom, že by Evropská unie měla upravit formu soutěžního jednání, pokud jedna firma pod stejnou značkou dodává potraviny dvojí kvality. Ochrana spotřebitele a ochrana malých dodavatelů do velkých obchodních řetězců je dnes velké a silné téma v Evropské unii. Obecně téma chování velkých výrobců a chování velkých obchodních řetězců je téma, které se dnes v Bruselu hodně skloňuje. A toto, co dnes řešíme, je jedna součást tohoto velkého problému.

Zdroj: Ozvěny dne, ČRo Radiožurnál, 12. 4. 2018

Štítky
Osobnosti: Jiří Pospíšil
Témata: EU, Hospodářství
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme