Navracení majetku církvím

Exministr kultury Jiří Besser v pořadu Máte slovo

7. 6. 2012

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Máte slovo, hezký večer, milí diváci. Včera poslanci udělali další krok k tomu, aby církvím byl navrácen nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard korun. K tomu jim bude po dobu 30 let vyplaceno v hotovosti 59 miliard korun, které se mohou navýšit ještě o inflaci, takže to nakonec může být 80, 90 miliard. Katolická církev se tak stane druhou nejmajetnější korporací v zemi, hned po polostátním ČEZu a bude největším lesním hospodářem v republice. Je tak masivní majetkové vyrovnání správné a morální? Diskutovat budou bývalý ministr kultury, který má klíčovou roli v dohodě o církevních restitucích, protože právě on konečně dohodu s církvemi dohodl a uzavřel, před tím tedy vyjednal, ano. Dobrý večer.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Oponent, odpůrce této dohody, předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Poslanec ODS, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A za vás veřejnost úspěšná známá spisovatelka a bojovnice proti církevním restitucím.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ředitel Dívčí katolické střední školy.

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A rozezlený bývalý hajný dnes penzista.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Máte slovo, ale nejdřív ti z vás, kteří už od rána telefonovali do Rádia Impuls.

posluchač /Zdroj: Rádio Impuls, 7. 6. 2012/

Vrácení majetku církvím v daném rozsahu považuji za další podvod na obyčejné lidi. Vláda jedná proti vůli lidu.

posluchač /Zdroj: Rádio Impuls, 7. 6. 2012/

Když tu máme takzvanou demokracii, proč nerozhodují o církevním majetku formou referenda občané, jejichž majetek to je a ne církve. Ta jim ho jen sebrala, nebo si přivlastnila.

posluchač /Zdroj: Rádio Impuls, 7. 6. 2012/

Jaké vracení majetku? Jak oni k nim přišli? Tím, že chudým rolníkům brali pozemky a veškeré desátky, odpustky a takové věci, proto mají majetky a proto je chcou zpátky. Nic bych jim nedal.

posluchač /Zdroj: Rádio Impuls, 7. 6. 2012/

Když kdokoliv komukoliv něco ukradne, je to zločin. A komunisti ukradli církvím majetky. A všech těch, kteří jsou proti restituci církevního majetku se ptám: Vy sami, kdyby vám někdo ukradl dům, pozemek a pachatel by byl znám, vy byste nic z vám ukradeného majetku nechtěli vrátit zpátky? Těžko.

posluchačka /Zdroj: Rádio Impuls, 7. 6. 2012/

Když lidí chtějí poslouchat pana faráře, proč si to nezaplatí? V takovým západním Německu, jakmile se přihlásíte k víře, tak vám strhnou 2 % z platu. Tady stát jim dává plat, stará se o památky a ještě chtějí víc? Jak se zodpoví Pánu Bohu, když stát je totálně na dně, že oni chtějí ještě, aby se zadlužil. Ať se styděj.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak, pánové, kdybyste tedy mohli vysvětlit občanům, ano, proč v době, kdy není na řádné valorizace důchodců, kdy se šetří na zdravotně postižených, vládní koalice slíbí a chce v následujících 30 letech vydat 59 miliard korun? Ano, když nejsou peníze. Tak, kdo z vás?

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Tak ta odpověď ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Pan exministr.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

... je, ta odpověď je velice jednoduchá. Jeden z těch názorů říkal, že co bylo ukradeno, má být vráceno. Bohužel na nás padlo to, že máme to ukradené našimi předchůdci, to znamená vedením tohoto státu v minulosti, vrátit, bohužel nemůžeme vrátit všechno, protože všechno vrátit nelze, tento stát potřebuje majetky, které jsou ve správě ministerstev za 31 miliard, potřebuje majetky, které jsou ve správě obcí, týká se to více než 500 obcí, má a nemůže vrátit majetky krajů, i když krajským hejtmanům zkrátka to asi nevadí, nemůže vrátit zatím vojenské újezdy a proto musíme tyto nemovitosti vyplatit finanční náhradou 59 miliard. A podívejme se na to jinýma očima. Podívejme se na to tak, jak ten návrh byl v roce 2007, to bylo mnohem více peněz a myslím, že to, co se podařilo dohodnout s církvemi, je skutečně skvělý kompromis a pro státní rozpočty České republiky na budoucích 30 let nejlacinější, co se vůbec může dokázat.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Pane exministře, já s váma nemohu souhlasit. To, co říkáte, zní sice hezky, ale není to pravda. Říkáte, co bylo ukradeno. Prosím vás, kdo co ukradl?

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Komunistický stát ukradl tyto majetky církvím. Církevním právnickým osobám.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Pane Benda, vy nemáte pravdu. A jestliže nemáte pravdu, doložte to, doložte to, prosím vás. Pravda to není. Vy předkládáte zákon ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

... který říká, co bylo ukradeno, bude vráceno. Nic víc ten zákon neříká. Co té církvi patřilo, má se jí vrátit.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Ale vždyť ten zákon prolamuje úplně jiné období, než o kterém vy mluvíte. Prolamuje Benešovy dekrety ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Není to prosím pravda, není to prosím pravda ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Ano, dobře, tak vy říkáte, že neprolamuje ani Benešovy dekrety? Ne? A můžete přísahat, pane Bendo? Tady před diváky, že neprolamuje Benešovy dekrety, tento zákon ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Já vám přečtu ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Mně to nečtěte, já jsem si ho četla. My ho známe.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Neznáte ho, neznáte ho, rozhodné období alespoň nějakou chvíli v rozhodném období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 byly ve vlastnictví některé církevní právnické osoby. Je to přesně stejné, jako to bylo u ostatních restitucí, přesně stejné, jako to bylo u fyzických restitucí.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

To by pan poslanec ale musel potom dodat, že to, co bylo zabráno díky pozemkové reformy z roku 1919 a 1947, a která díky tomu, že byl komunistický převrat v roce 48 nebyla dokončena, tak byly na základě rozhodnutí ještě demokratického parlamentu v roce 47 byly provedeny zábory toho majetku, nicméně to bylo vyznačeno v pozemkové knize a v té pozemkové knize byl stále vlastník katolická církev. A dnes se říká, to, co tam bylo k roku 48 a byla tam vlastně katolická církev, se má vrátit. Já říkám, že to není správné, protože ten zábor byl proveden ještě v roce 47 a my dnes vracíme víc, než co k 25. únoru 1948 církve vlastnily. To je ten největší problém.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Počkejte, nechme, nechme tedy, ne, nechme tedy reagovat. Prosím vás, bude, ne pánové, bude ano tak diskuse ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Tak vy mluvíte o vrácení, vy jste se, vy jste se ptali na peníze. Vy jste se ptali na peníze ne na vracení. To je velkej rozdíl.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Diskuse se nám posunula jinam, ale prosím, ne, pojďme se teď držet ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Těch 59 miliard je za věci, které se nevracejí, za majetky, které stát potřebuje pro svoje fungování, pro péči o staré lidi, pro školské účely, pro sociální služby a tak dále ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, ne, tak prosím vás, počkejte, ať, ne, vážení, počkejte, počkejte chvilinku. Musí, ne, prosím, prosím vás, vezmeme to postupně ano, protože teď jsme skoro řekli všechny okruhy ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Jestli je nemáte vy, my je máme ty seznamy.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak, tak pojďme teď, ne, prosím vás, já vás prosím ano, tak to budu ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Majetků za 59 miliard máme seznamy, tajné nejsou, možná ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Heleďte, ale tahle diskuse nemá smysl, protože to je opravdu jeden o voze, druhý o koze, ano, byť mluvíme, pojďme tedy postupně. Nastínili jste tady teďkom, jestli budou prolomeny tedy ty hranice 48, pan předseda správně upozorňuje, že jaksi některé ty majetky byly v roce 47 vlastně dány, že už církvi patřit nebudou, ale dokončilo se to na základě zákonu z roku 47 až třeba po únoru 48, tak, zda můžete garantovat, že to, co bylo rozhodnuto v roce 47 ano, byť to bylo dokončeno ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Posloucháme se, nebo se neposloucháme. Já říkám, jestli od 25. února 48 byly ve vlastnictví církevní právnické osoby, tak se mohou ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No a co jsou ty osoby?

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

... pak se nebyly ve vlastnictví, pak nebyly. Pokud byla pravda, že byla pravda v roce 47, je to stejné, jako ve všech ostatních restitucích. Ano, i v zemědělských restitucích, věci, které komunistický režim ukradl podle předpisu z roku 47 a nevyplatil za ně náhradu, byly vydávány ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Ano, a to je přesně ono. Když řeknete, nebyla vyplacena náhrada, zaplaťte náhradu, vydejte náhradní pozemky jako ostatním restituentům. Neříkejte, že jim to patřilo. Takto to bylo u těch restituentů u fyzických osob.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

U ostatních restituentů to bylo přesně tak, že jsme jim ty pozemky vydali, žádná náhrada se nevyplácela. Vy, vydávali jste reálně pozemky. Pokud neexistovaly, pokud nebyly, měl restituent možnost vybrat si buď jiný pozemek ve stejné bonitní hodnotě, nebo náhradu.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Takže je jasné, že to, co bylo zabráno v roce 47 na základě rozhodnutí tehdejšího demokratického parlamentu, na základě spolupodpisu prezidenta Beneše, tak bude vráceno katolické, bude vráceno katolické církvi.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Moment, moment, já jsem teď slyšela, pane předsedo, kdybyste to tedy mohl zopakovat. Vy říkáte, že to, o čem bylo rozhodnuto v roce 47, že bude církvi odebráno ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Bylo odebráno v roce 47 a podle tehdejšího zákona ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A bylo, moment, bylo, moment a bylo třeba fakticky odebráno až ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Odebráno až v roce 55, tak samozřejmě vraceno bude. To protože no, no ano, ale takle to ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale když o tom bylo rozhodnuto v roce 47?

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Nebylo rozhodnuto v roce 47.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Kdyby to bylo v roce 19, pane Bendo, i v roce 19, co bylo odebráno první pozemkovou reformou a nebylo to fakticky provedeno, spadá do vašeho zákona dneska, do tohohle. No jistě.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Když říkáme, že museli vlastnit k 25. únoru 48 ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Ale ty rozdíly v těch pozemcích, v těch hektarech, jak je to možný?

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Já vám to doložím, pane doktore, já vám to doložím ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

V kterých hektarech, prosím ...

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Jen, jak tam příjdeme, jak říká paní Jílková, nebudeme přeskakovat, prosím vás, já bych přímo na vás ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Tady jste přeskočili vy. Vy jste od 59 miliard, o kterých nevíte vůbec nic, tak jste přeskočili k vracení majetku, protože to je jediný, co je filosofie a ne matematika.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Ne, já vám to řeknu, necháte mě, prosím vás, abych, abych vám položil otázku? Necháte mi? Prosím. Děkuju. Mohl byste mi říct, jakým způsobem to bylo oceňovaný a kdo to oceňoval?

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Můžete mi říct, tu otázku tak, abych věděl, o čem se bavíme? O tom vraceném, nebo o tom odškodňovaném.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

O tom vraceném.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Takže jsme přešli k úplně druhému tématu.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

O tom vraceném, to je počátek. My potřebujeme vědět, kdo to oceňoval, kdo rozhodoval o těch věcech, který budou proplacený a který budou vrácený. Kdo o tom rozhodoval a jakým způsobem jste prováděli to ocenění? Tohle to chci vědět.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne, tím se pan Bouček vrací k tomu, pane ministře, jak jste dospěli k těm 59 miliardám v hotovosti.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

A pan Bouček se tady chce bavit erudovaně o tom, a neví, za 5 let, kdy se to projednává, kdo to oceňoval? On to nikdo nepřečetl, on si to nikde nepřečetl?

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Já bych chtěl slyšet od vás prosím vás.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

To není tajné, to je veřejné. A bylo to veřejně deklarováno ještě dávno v době, než byl tento parlament. Bylo to i v době mandátu minulého parlamentu, bylo to oceňováno Vysokou školou ekonomickou a bylo to oceňováno kontrolně společností Ernst&Young. A ty dva posudky se potkaly. Tato vláda, tato vládní komise vzala tyto podklady jako kreditibilní, protože prošlo mezi tím v roce 2008 legislativní radou vlády i paragrafové znění s takto vzaným materiálem. A když budeme dělat nové odhady, z jakého titulu? Budeme vracet majetek za 75 miliard, vy jste za to přesvědčenej?

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Dobře, beru to, beru to, co jste ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Nebudeme.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Beru to, co jste mi odpověděl. A dovolte, abych vám citoval: Majetek si v roce 2007 ocenila sama katolická církev, jak zaznělo z úst tajemníka biskupské konference Tomáše Holuba v úterý 7. 2. 2012 ve vysílání Událostí, komentářů České televize. Toto ocenění ministerstvo kultury převzalo a pouze formálně ověřilo. Není proto divu, že v dokumentu ministerstva z června 2008 pod názvem "ověření materiálu předloženého církevní komisí" tento orgán zcela přejímá výpočty církevního návrhu, který pochází z počátku ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Zřejmě byly správně ty výpočty.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... který pochází z počítače asistentky ekonoma pražského arcibiskupství Anežky Churáňové.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Jestli můžeme k těm konkrétním číslům. Bavili jsme se ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Když něco vypočítáte dobře, tak ty dva další by to měli potvrdit, pokud to ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Nezlobte se, bavili jsme o ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Pokud to bude jinak, no tak to bude jinak ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

... bavili jsme se o těch konkrétních hektarech. Tak já tady mám jen namátkou Středočeský kraj, některá katastrální území a pokud bychom vycházeli z toho k 25. únoru 1948, pokud bychom vycházelo z toho, že to, co bylo odebráno a zabráno  roce 47 už nebude vydáváno, tak jsou tam samé nuly, nebude vydán jediný metr. A když se podívám na ty čísla, pokud by ta hranice prolomena byla, to znamená postupovali bychom podle toho, co říká pan poslanec Benda, tak se vydává 133 hektarů, 392 hektarů, 51 hektarů a to je přesně ten rozdíl, který tady je. A druhý rozdíl, a to souvisí s tím ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale počkejte, pak to je dobrá zpráva pro odpůrce těch restitucí, tedy, že vlastně v Praze nedostane ani hektar církev.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Jako podle výkladu pana kolegy Tejce zřejmě nedostane, já si myslím, že dostane, protože, protože dostávali všichni ostatní restituenti a řídíme se stejnými předpisy, jaké se týkaly všech ostatních restituentů.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Pane poslanče, vy si vybíráte jenom to, co se hodí. Vy říkáte, tady se budeme řídit podle fyzických restituentů, podle těch, kteří takto se rozhodovalo u soudu, ale co se týká ocenění, kdybychom šli na to ocenění podle toho, jaké prostředky dostali restituenti v 90.letech, tak je to minimálně poloviční, pokud ne menší. Vy říkáte, že za metr čtvereční pozemku zemědělské půdy se má ocenit při té náhradě 44 korun za metr. Já bych chtěl vidět, když nás teď sledují zemědělci nebo vlastníci těch pozemků, jestli by prodali své pozemky za 44 korun v průměru. Prodali by je za 10 korun, prodali by je možná za 7, možná za 15, rozhodně ne za 44. To stejné je s lesy.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

To stejné je s lesy.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Nebavíme o polních pozemcích, ale bavíme se pozemcích, které jsou dneska v drtivé většině /nesrozumitelné/ měst a které byste prodal za mnohem vyšší částky.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

A to je přesně ono, tehdy restituenti, kteří dostávali prostředky, tak jim byla proplacena náhrada podle ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Nebyla proplacena náhrada, pane kolego, ne, ne, není to přece pravda, měli na výběr, jestli si vezmou náhradní pozemek, drtivá většina restituentů si vzala náhradní pozemek ve stejné bonitě v tehdejší oceňovacích vyhláškách, to je pravda, protože jsme neměli reálné ceny. Církev na výběr nemá. Té žádné náhradní pozemky nenabízíme.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale počkejte, počkejte, vraťme se k tomu, ne, právě, jsme o 20 let dál, společnost jaksi postoupila, vliv, že církve, význam církve je, pánové, odlišný, než byl třeba před 50, 60 lety pro společnost to je ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Před 50, 60 lety byla pronásledována, zavírána, byl jí kraden majetek, ano.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, ale já mluvím, že jaksi ten význam je jiný například, jaký měla v roce 47 a jaký má dneska, že? Doba jde jaksi kupředu, ano? Takže ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

A co z toho plyne? Co z toho prosím plyne? Když jsme se podívali na fyzické restituenty ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Tady se ukradlo majetků za miliardy, kdo vrátí ty peníze z té kuponové privatizace? Restituentům se také nevracelo všechno, bylo to zmírnění některých majetkových křivd a já si skutečně, ne, vrací se to ještě s finanční prémií, vrací se 100 %.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak prosím vás, já bych, ne, nechme, nechme tady, ale nechme tady promluvit ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

To je vaše teorie, vaše ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Jeden výpočet pana doktora Schwarze ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne, ano ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Já jsem ředitel a teď vypadám jako ten nesmělý jo. Tak jednu, dvě poznámky. Skáčete si do řeči a měníte témata. Kdyby to bylo u mě ve škole, tak vás tady všechny rozsadím paní Jílková, nepaní Jílková, jo, to zaprvé. Zadruhé, tady to šermování s číslama, víte, my se k tomu stejně jako nedobereme, protože to je víceméně věc odborná, opravdu odborného posouzení a s tím číslem my si tady můžeme ohýbat, tak, jak vy, nebo my chceme. Z vaší argumentace, nemohu si pomoct, cítím určitou předpojatost. Já uznávám, že ta naše, já vám taky do řeči neskákal, prosím vás o totéž, ne, ne, ne, teď mluvím já. My můžeme v těch číslech, nebo teda v uvozovkách naše strana se samozřejmě taky jakoby seknout, protože jsme lidi, jo, ale není to seknutí se tendenční. Z vaší strany opravdu vidím, že čísla používáte prostě proto, že vám jsou buďto trnem v oku nebo promiňte, ale populisticky výhodné vůbec tu restituci jako takovou shodit. Vůbec shodit ten nárok na vrácení toho, co bylo ukradeno. A to se mi zdá nemravné a jako učitel říkám, že to je kazení mládeže.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Pane, pane řediteli, vám se to zdá nemravné, já s váma souhlasím, co bylo ukradeno, má být vráceno. Ale jen to, co bylo ukradeno, jo. Tak, a teď se vám všichni pánové poslouchejte. Tak teď vám tady hodím teda ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Počkejte, ale ať pořád nečtěte to, ale řekněte a vy, proč nesouhlasíte s tím, aby tady, co řekl pan ředitel?

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Nesouhlasím s tím, že normálně účtujou vracejí církvi víc hektarů lesa, než měla před první pozemkovou reformou.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Můžete mi, prosím vás říct, kolik toho té církvi vracíme? Vy už jste viděl, vy už jste ...

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

181 326 hektarů.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

... pardon, pardon, vy už jste viděl nějakou žádost církve o ten majetek?

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Ale, vždyť to je ve vašem zákoně napsaný.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Vždyť je to ve vašem zákoně napsaný.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

To je předpoklad, že o toto požádají, protože takové je povědomí státu.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Ale, ale nezlobte se, nezlobte se na mě, ale ten předpoklad je asi špatnej, asi jste se špatně do toho koukali ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Nekoukali, my do toho koukáme mnohem dýl než vy, proto to známe zpaměti, takže to budeme číst ...

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Dneska je Internet, já jsem obyčejnej člověk a mohl jsem si tam kliknout ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Kdyby tady byl výčtový zákon, kdybysme jasně řekli a pojmenovali dopředu, co se přesně vydá a co se přesně nahradí ...

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Ták ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

...tak nemáme tento problém, který tady je.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

To snad nemyslíte vážně? Vždyť pořád chcete rovnost mezi restituenty v 90.letech a církví. Tak udělám výčtový zákon. Co udělám za státní peníze, zaměřím všechny pozemky úplně přesně, všechno nechám přesně zapsat, dám to do mašliček odnesu to a řeknu církvím, bude jich víc ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Bude to levnější a vydáte méně, než chcete vydat. To bude ten výsledek.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

... požádej si o všechno tohle to. Nemáte pravdu, pane předsedo. Nemáte pravdu.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

300 milionů například ta firma Ernst&Young. Tohle ocenění, tahle identifikace majetku, 300 milionů je vůči ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím vás pěkně, ano, tak pojďme, ano ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

... těm miliardám pakatel. Čili proč by se to nemohlo dát na to ocenění ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A vám vlastně také jde o to ohodnocení, aby vyšlo těch 59 miliard, je to tak? Hovoříme o tom? Protože to se vypočítalo. Ano?

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

... no, aby vůbec byly identifikovaný ty pozemky, které se nevydávají.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Ale budu za státní peníze identifikovat, tak je zvýhodním oproti těm lidem v 90. letech. Nikdo žádnému soukromníkovi nepřišel říct, hele, to je tvoje, o to si jdi požádat, já jsem ti to zaměřil za státní peníze. Bylo to tak? Nebylo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím vás pěkně, ale já bych teď, víte co, pojďme tady pan ředitel řekl ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Obce to taky musely prokazovat, když dostávaly od státu ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Vy víte ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... kdyby byl ve třídě, ano, tak by nás tady rozsadil. Pane řediteli, pojďme tedy k tomu, co vy jste nám řekl. Jako věřící. Přece jenom, chápete, to tady bylo na začátku, to občany trápí, ti, kteří s tím nesouhlasí. Tady nejsou peníze, tady si nemocní musí připlácet zdravotnictví, důchodcům se nevalorizují důchody, přijde vám morální ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Valorizují.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... no, nevalorizují se tak, jak by se měly, ano ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Ne, nevalorizují se v plné výši.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... tak, v plné výši tak, jak původně ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Tak se podívejme na ostatní země, ne, jako nepleťme ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne, já bych, ne, ale moment, já bych, ale já jsem vám nedopověděla tu otázku. A teď jde o to, jestli církvi, promiňte, vy máte být ty duchovní lidé, kteří mají pomáhat, tady nejde o peníze, ano, ne, tak, tak jako by to mělo být ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

To mi lichotíte, určitě, rád vyřídím zpovědníkovi, že by měl být duchovní. Já k tomu chci říct ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... já říkám duchovní zaměření a ráda bych vám řekla, není vám to trapné, požadovat v této situaci, v jaké ta země je, navrácení tedy majetku části majetku v penězích v 59 miliardách, což může být i s inflací dokonce jsem četla až 98 miliard?

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

... není, mně určitě ne ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A proč vám to není trapné. Vy byste na toto odpověděl, ano, nebo církvi, proč vám to není trapné?

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Je to velice jednoduché, protože církev, i když podle vašich slov ztrácí na významu, tak přesto má tak ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A vy si myslíte, že ne?

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

... ne, přesto má tak silný školský charitní a zdravotní záběr, že ty prostředky, které teď v podstatě postrádá, protože nebyly vráceny, já věřím, že z velké části a protože to je i moje práce a mám s tím zkušenost, mohou být využity právě ve prospěch těch, kterým ani ten stát, které ty, tady ty prostředky vůbec nevrací ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Ten stát na to nebude mít a bude to muset platit ta církev. Tak to bude a lidé místo toho, lidé místo toho, aby se obrátili na stát, když budou v nouzi, tak se budou muset přijít pomodlit do kostela, aby dostali zdravotní péči, sociální péči, protože ten stát tím, že ty prostředky ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Tak to trošku křivdíte, to trošku křivdíte a přeháníte s tím modlením v kostele, jo.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Ty prostředky vydá, tím, že tady podškrtnete výdaje, příjmy státu, protože stále prostě se zhoršuje situace veřejných financí, nikoliv, že by se zlepšovala, díky panu Kalouskovi, který tu ekonomiku spíše zastavuje, tak ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím vás, to sem teď ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

... tak prostě, tak ale je to tak, ty peníze tomu státu budou chybět, církvi se ty prostředky dají, dají se jim ohromné prostředky a jediné, kam bude moci občan jít, pokud bude v nouzi, bude nakonec ta církev. A věřme tomu, že nebude potom po ni požadováno ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Dobře, dobře, já jenom, protože vy jste mi skočil do řeči, vrátím vám stejnou měrou ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale prosím vás, vy pořád skáčete do řeči. Já jsem vám řekla ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Já ne.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... ne, mluvíte prostě, tady má být dialog ano, jestli vy jste jako ředitel zvyklý na monolog a že vás všichni poslušně poslouchají, tak tady to tak není, ano, ne, ne, prosím vás ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Já jako ředitel se snažím o to, abysme se opravdu neskákali do řeči ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale prosím vás. Pan ředitel si sám pomůže, nepotřebuje vaši pomoc, pane předsedo.

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

... a nekřičeli si na sebe zblízka, jo? Jinak to vůbec tak není. Jo, to, co říkáte, jakože ta situace je taková, kdybych teda měl jít na svojí školu, tak my pomáháme opravdu dívkám, který jsou opravdu buďto v drogách, na ulici, nemají rodiny, nebo se vracejí jako z dětskejch domovů, ty rodiče restituce, nerestituce, automaticky volí volbu v drtivě většině případů, církevní škola, proč? Protože ta církevní škola má kredit, my je neučíme, my je ubytováváme, živíme, sháníme zaměstnání, pomáháme z drog, jo, tady ten kredit mají vždycky a vždycky historicky měly pouze církve nebo především církevní zařízení, to není žádná konkurence státu. Vy mluvíte o státu. Prosím vás, polovina mé klientely je poslaná ze státních zařízení, protože si s tím absolutně nevědí rady. A já minimálně čtvrtinu rok, co rok, když mluvíte o tom, jak nás ten stát štědře sponzoruje, musím shánět jinde. Výdělečnou činností, sponzoringem, žebrám, abych těm holkám měl co dát. Ve chvíli, kdy se majetky, ukradené majetky vrátí původnímu majiteli, to je církevnímu zřizovateli, já budu mít úplně jinačí /nesrozumitelné/ úplně pevnější základ na intenzivnější službu tady těm, tady těm posledním z nejposlednějších, kterým vy jako stát nejste schopni pomoct.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak je to jasné. Paní Procházková bude reagovat.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Úžasný, co děláte pro těch 50 studentek, to já to obdivuju, ale to vlastně dostáváte jako soukromá škola ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Jako církevní škola, my nejsme soukromá škola, to je rozdílný pojem. My nevybíráme žádné školné, nevytváříme žádný zisk. My jsme ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

... ale dostáváte peníze od koho?

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

... přímo z ministerstva školství. Protože to se vychází z té situace, mimo jiné, že není dořešen vztah mezi státem a církví. Samozřejmě.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Dovolte, abych to dokončil ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Na toto reagujte, ano?

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... na toto budu reagovat ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, protože musíme na sebe reagovat, ne každý nemůže mluvit o tom, o čem chce.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... tady ještě nebylo odpovězeno na ty lesy, který ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím vás, ale to jsme ještě neotevřeli, tak kdybyste, tak chcete reagovat na to? Protože tady pan ředitel řekl, že ty peníze budou ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Kolik je takových škol, no?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... budou upotřebeny na potřebné věci, tudíž nebuduo prohospodařeny.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Já bych chtěla vědět kolik je takových škol, tohoto typu.

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Já vám úplně přesně odpovím. Výjimečně znám číslo, heleďte prostě jo? Je jich zhruba 140 plus minus 2, 3, co zřizují, na území České republiky, co zřizují církve. Nejsou to jenom školy, ale církevní školská zařízení. Jsou specifická třeba tím, že imploze, neimploze mají stále převis zájmu. Hádejme proč. Protože ten kredit mají a věřte opravdu, že kdyby byly podpořeny třeba církevním zřizovatelem, který by byl samostatný, nezávislý na církvi, tak by ten jejich rádius, promiňte, na státu, omlouvám se, tak by ten jejich akční rádius a ta efektivita byla ještě větší, proto jsme taky svým způsobem nežádoucí konkurence.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Takže když ten zákon, promiňte, já se omlouvám, takže když ten zákon projde, tak stejně budete chtít prostředky po státu, tak jako dnes, tak to je. Tam žádná změna nebude. Změní se to, že církevní školy už nebudou dostávat prostředky z ministerstva školství?

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Prostředky, které jdou za klientem, přece jdou za klientem ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Takže budou, takže budou.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Ano, pokud jdete do zdravotnického zařízení ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Jenom, aby to bylo jasné.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

... do zdravotnického zařízení a platíte si zdravotní pojištění, no, tak samozřejmě, ať jste obsluhován ve veřejném, soukromém, církevním, jakémkoliv jiném nesete si to s sebou, ne, vy jste klient.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Tam je samozřejmě ještě jeden problém. Ten problém je v tom, jestli všechny ty prostředky nakonec té církvi zůstanou. Protože na Slovensku se také stávalo to, že byly investovány a nakonec se ztratily. Protože ty řády nebyly schopny se o ty prostředky starat. A já se bojím jedné věci. Tady budou řády o pár lidech, které dostanou miliardové hodnoty, nebudou je dávat třeba na to školství, které bude potřebné a také o tom svým způsobem bude spolurozhodovat Vatikán katolické církve, to je taky, taky důležité. Cizí stát, se kterým nemáme smlouvu, bude mít vliv a bude vlastníkem té půdy tady. To já si myslím, že ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Jak s tím církev naloží a jak se bude církev starat, ale nechcete jí vrátit, co jí patří.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

No, Vatikán 50 let a Vatikán trvá déle, než 50. léta, takže můžeme ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím vás pěkně, pojďme k tomu, že jaksi o tom miliardovém majetku, to je další jaksi kritika, budou rozhodovat i vlastně cizí stát Vatikán, protože biskupská konference si již odsouhlasila, že vlastně o majetku na 40 milionů korun, já jsem to tak četla, bude rozhodovat Vatikán. Chápete, že vlastně Vatikán, cizí země, bude ovlivňovat dění majitel ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

On bude majitel ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Ale ne, ale vůbec nebude majitel. To je taková demagogie, to je taková škoda, že takovou demagogii do tam dáváte do toho.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

... ale platí stále, ono platí stále. Máte zkoušku? Tak asi teda už se to ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Ano, ale z hlediska ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Tak jste to zapomněl.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

... ne nezapomněl, z hlediska, z hlediska českého práva samozřejmě vlastníkem je právnická osoba působící na území této země. To, že tato právnická osoba je dobrovolně omezená možná nějakými limity práva, ale tady na území této země je vlastníkem ta farnost, ten řád a ten se zodpovídá vůči státu. Žádný Vatikán.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Ale veškerý majetek katolické církve patří ... nepatří už? Tak to je dobrá zpráva.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Bude patřit těm řádům a fakticky o tom bude rozhodovat Vatikán.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Tak oni to změnili.

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

U řádů rozhodně ne.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Vatikán nerozhoduje už vůbec o řádech, to teda fakt nevíme nic ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Jenom o bankách už rozhoduje o bankách a o benzínkách, že jo?

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

To jsme v 50. letech.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

No ne, tak jako když říkáte tuhle blbost, tak já musím ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím vás pěkně, není to pravda, ne pojďme, můžete nám tedy vyvrátit, ne, pojďme, pojďme, budete ano, ale o to jde, prosím vás, můžete nám tedy argumentačně vyvrátit, že zde nebude Vatikán rozhodovat o tom, třeba, chápete, které pozemky velké se prodají, co se na nich bude stavět?

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

A že dostane část těch peněz.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Moment, tak jedna věc je vlastnictví a druhá věc je o tom, kdo co bude rozhodovat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No ano, já mluvím o praxi, víte, o tom, jak to pak vypadá v praxi.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

A proč se bavíme o tom, co je pak, proč se nebavíme o tom, co je teď? Že třeba v této zemi platí zákony, že třeba v této zemi ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No, protože, když se ty majetek vydá, že, takže musíme koukat dopředu.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

...platí zákony, podle kterých, když bude vláda a sněmovna postupovat, tak všechny ty obavy, které tady všichni tři oponenti říkají, zkrátka dojdou svého naplnění. Protože podle těch zákonů, když budeme postupovat, tak skutečně nebudeme mít za chvíli finanční prostředky ani na tu valorizaci důchodů, protože podle platných zákonů budeme vyplácet církvím mnohem více. A vzhledem k tomu ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

K tomu nás nemůže nikdo donutit.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

... může donutit, ten, kdo má na to právo a to je z ústavy parlament.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Kdo? Parlament může nás koho?

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Toho, koho zastupuje, zastupuje ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

A koho zastupuje parlament? To jsem nepochopila.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Máte zastupitelskou demokracii, žijeme v zastupitelské demokracii, můžete ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

A víte, víte pane bývalý ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

... že to je v této svobodné době říkat i takové věci, které jste dřív musela dávat v samizdatu a vůbec a teď je můžete říkat úplně svobodně ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Já jsem vždycky říkala, co jsem chtěla. Jenom nedávno mě pan Benda opravil v ústavně právním výboru, když jsem řekla, že tento zákon poruší suverenitu státu a pan Benda řekl, že na půdě ústavněprávního výboru si vyprošuje taková slova. Jindy zase řekl, ať furt nemluvíme o Masarykovi. Rozumíte ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Skutečně nemáte pravdu, je to věc, nemáte paní Procházková pravdu.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Mám pravdu. Ten zákon udělá ještě další věci. To je křižovatka politická, to je vlastně náhrada konkordátu tento zákon, který se vám nepovedl, tak teď to děláte formou zákona.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

To rozhodně není.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

A rozhodně nevede k odluce. Odluka se dělá úplně jinak. Od francouzský revoluce je odluka, se dělá ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Odloučení od církví je, odluka od církví od jejich služeb, od jejich práce pro společnost, ta nebude, bude ekonomická ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Odluka, odluka právní, odluka ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

... bude ekonomická odluka od státních rozpočtů po roce 2043.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak prosím vás pěkně, pojďme to co tedy s těmi majetky bude?

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Takže to nejde.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Pane Boučku, vy u vás už máte zkušenosti, ano, tak je povězte.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Zkušenosti mám, ale já ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak je povězte, teď povíte ty zkušenosti.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... no tak nevím, proč jsem sem teda chodil, ty vám tam sice můžu říct, ale já chci tady dokázat, že dochází k prolomení Benešových dekretů a vy mě nechcete pustit ke slovu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale to není pravda. Neříkejte, pane Boučku, že vás nechci ...

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... je to pravda.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Už tady pan Benda řekl, vám na to reagoval.

Jan BOUČEK, důchodc

Neříkám, já vám je dokážu, já vám je dokážu. Byl v roce 1931 byl udělanej soupis lesních pozemků, kterejch bylo 131 hektarů. Po válce vyšly, došlo ke /nesrozumitelné/ církví ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Nečtěte to pořád.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... no já to budu ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

My tady taky mluvíme z hlavy.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... no já vám to řeknu z hlavy.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Ale vy jste za to placený, kdežto toto je občan, kterou tu kauzu dělá dobrovolně.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Já už za to opravdu placenej nejsem.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... no, tak byl odebrán ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Přijel z Vysočiny.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... řád majetku německých rytířů 20 tisíc hektarů lesa. Byl odebrán majetek z dalších ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Má to asi na druhý stránce, toto.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Já se musím zastat pana Boučka, vaše ministryně, která je za to placená, nebyla schopná říct, jediné číslo z hlavy, takže já bych si od vás vyprošoval, abyste tady pána peskoval, paní ministryně, která to předkládá, neví vůbec nic, bojí se sem přijít a ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale pane exministře, to je pravda, protože současná ministryně kultury ani nemůže sem přijít ano? Protože vlastně není schopna se k tomu vyjadřovat.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

To bych takhle neviděl, prosím.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Takže když odečtu těch 50 prokazatelnejch, tam bylo víc, šlo víc těch hektarů, ale 50 tisíc hektarů když od toho odečtu, tak mi zbejvá 81 tisíc hektarů a vy dáváte 181. Takže dáváte o 100 326 hektarů církvi víc. Nehledě k tomu ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Znovu k tomu, předpokládáme, předpokládáme ...

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... já jsem ještě neskončil, nehledě k tomu ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Předpokládáme, že bude vydáno, nikoliv, že vydáváme. A to je pořád ten základní rozpor, kterej vy nechcete chápat.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Tak to je skořepina ten zákon, do kterého se vejde všechno ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale to je přece zajímavý, proč to nechcete říct, co u vás dělá, budeme za chvíli končit, tak to je zajímavé, sám jste mi to říkal, tak to nemá smysl ...

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Ještě jedno slovo, protože ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak pak budou mluvit ale další.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

... protože v roce 47 vláda, která byla teda jako demokratická, dokončila tu reformu a církvi dala 5203 hektarů, to znamená, že když, jestliže komunisti něco zabírali, tak zabírali pouze 5203 hektarů. Kdo má možnost přístupu k Internetu může si to nají tak, jako jsem si to našel já a je to v listech parlamentních se ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak, pan Benda bude reagovat, pan Benda na toto.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Já vůbec nevím, co to je za číslo, jako já si, já si na Internet ne, já si na Internetu umím najít jakýkoliv čísla, ale číslo 5203 hektarů, vlastnictví v roce 48, je přece úplnej nesmysl.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Máte tedy odhad nějaký, kolik hektarů bude církvi navráceno?

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Máme, no, dyť to je v návrhu zákona.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Musí církev prokázat, že vlastnila. Znovu opakuji. Stejně jako musel každý restituent v 90. letech to prokázat. My máme seznam majetku, který dodalo ministerstvo zemědělství, Lesy České republiky a Pozemkový fond, to jsou ty dvě oprávněné osoby, ty dvě povinné osoby, těch oprávněných je 17 a ty budou žádat a pokud prokáží, že to o co žádají je jejich vlastnictví k danému datu, nikoliv k 1919, 1947, ale k 25. únoru 48, tak jim to bude vydáno. A protože to bude na tom seznamu, tak to bude neprodleně vydáno.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, takže prosím vás, je, je tedy možné, že vlastně církev, pokud očekává nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard, může mít nyní velké oči a zbyde jí z toho třeba 10 miliard?

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Je možné, že..

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Absolutně nepravděpodobný, ale samozřejmě, že nemusí být vydán majetek v celkové hodnotě 75, například proto, že si nepožádají některé církevní právnické osoby, že se nedoloží ty nároky ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Tam to bude platit jenom tehdy, když přijmeme pozměňovací návrhy. Já bych chtěl také říct, že ten zákon říká, ten, ten zákon říká ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

My už jsme přijali na ústavně právním výboru, takže ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Ten zákon říká, zatím ten původní vládní návrh říká, že pokud církev nedoloží, tak stát má prokázat, že ta církev to nevlastnila. A to si myslím, že teď je potřeba, abychom přijali ty pozměňovací návrhy, které teprve jsou, no, přijali jsme je zatím na výboru, sněmovna zatím nerozhodla.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak pojďme teď k tomu, co vlastně církev, pokud by teda získala řadu toho nemovitého majetku, chystá se s tím obchodovat, že je to už normálně běží, paní Procházková, vy říkáte, že to bude největší tunel vůbec v dějinách. Proč si to myslíte?

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

No to my podsouváte jiný názor. Já říkám, že to dopadne ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Já to měla od paní dramaturgyně toto.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

... no, takhle ne ode mě, čili já si myslím, že ta církev už dopředu je domluvená samozřejmě. Proč myslíte, že čekali na tu chvíli, kdy to projde v tom parlamentě? Takže už se zakládají akciovky, bude se to zatěžovat hypotékama. Co víc mám dodat? Je to tunel, je to samozřejmě tunel, ve kterém, na kterém se podílí i současní koaliční politici.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, totiž ono jde opravdu o to ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

To se přece řeší 20 let ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne, prosím vás ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

... 20 let víme, že ho musíme vyřešit. A máme tady rozhodnutí Ústavního soudu ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, ale teď jde o to, prosím vás, jestli bude někdo dohlížet co církev s tím miliardovým majetkem udělá? Protože mezi náma, podívejte se, například týdeník Euro už píše, že nad tím církevním majetkem krouží jako supi firmy, jejich důvěryhodnost je nízká, tají vlastníky. Ostatně například Euro psalo, prosím to je opravu zajímavé: Ekonom pražské arcidiecéze Karel Štícha je předsedou dozorčích rad 5 realitních firem, ano, 5 realitních firem, ty firmy mají společné to, že majitel je neznámý, ano, mají společné sídlo v pražských Kunraticích na adrese pana Hynka Čecha, který je ve všech 5 firmách předsedou představenstva a vznikly jako firmy na klíč poté, co Topolánkova vláda rozhodla, že tedy vzniknou. Nechť církev se nechce k majetkovému vyrovnání takto vyjadřovat, ano, nechce o tom diskutovat, říká, že ty budoucí smlouvy jsou tajné, vlastně to prosakuje na veřejnost. Víte, že to je všechno velmi neprůhledné a že skutečně může dojít k dalšímu tunelu toho majetku. Tak to lidem vyvraťte, nám na to píšou lidé dopisy.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

To nejde vyvrátit.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

To jsou jejich obavy.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Podívejte, chcete rovné podmínky a restituenti v 90. letech ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Můžete odpovědět na otázku?

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Restituenti v 90. letech také ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Můžete odpovědět na otázku?

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Restituenti v 90. letech neplatili také daně z převodu třeba majetku, který jim byl vrácen.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, ale tak, ty církve, nezlobte se, třeba katolická církev je ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Ale to byli malí restituenti ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

V globále to taky nebylo málo.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Ale, to je přece něco úplně jiného. My se bavíme o tom, že vždy stát, ať už to bylo za Josefa II., nebo za první republiky, měl určitou kontrolu nad majetkem církví a například nemohlo se jen tak církev zbavit té podstaty toho majetku a vždy byla nějaká kontrola, kam ty prostředky vydává. Já si dovedu představit, kdybysme zřídili církevní fond, ať si ho církve řídí, ať ten majetek se tam dá, ať ty výnosy z toho majetku jdou do toho fondu, ať si církev rozhoduje, kam ty prostředky mají jít, ale stát by měl dohlížet na to, že se nerozkradou a bude také žalovatelné to, pokud se ty prostředky ztratí a to si myslím, to si myslím ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Teď už vám rozumím. Chcete dohled nad církvemi. A to je přece /nesrozumitelné, souzvuk hlasů/ ... chcete dohled nad církvemi.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Církev za Josefa II., vy chcete svobodnější církev než za Josefa II. ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Ano, chci, chci, svobodnější církev.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

A vy chcete ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Já pokládám v tomto směru, ano, chci svobodnější církev než za Josefa II., a máme jí v naší listině práv a svobod, kam ji v roce 91 napsal někdo úplně jiný, než já. Já jsem ve Federálním shromáždění nebyl v té době, ale tam je napsáno, že si církve své věci spravují samostatně, není žádný dohled státu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne, počkejte, ale tady jde přece o to, pane předsedo, jsou nějaké historické zkušenosti, ano, ne všechny jsou dobré, ale není vám takové divné, že právě ta církev ve své podstatě dlouhá staletí nemohla s majetkem sama disponovat, vždy potřebovala schválení panovníka, samosprávy, ano, a že my tedy v tomto budeme průkopníky. Myslíte si, víte, že ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Nejsme průkopníky.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... no, ano, protože to nikdo nebylo, to řekli pan předseda Tejc.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Nejsme průkopníky. Prostě došli jsme do 21. století, kde se s majetkem a vlastnickým právem zachází jinak, než se zacházelo v 18. století. To je, to ať se na mě nikdo nezlobí, ne, ve 20. ne, tam byly jenom prodloužení dohledu státu nad církvemi a já dohled státu nad církvemi nechci, ano, ten nechci, to říkám zcela na rovinu. Jsou to subjekty, které stojí mimo stát, mají stát mimo stát ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Můžete na to zareagovat.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Jako vy jim dáte 160 miliard dohromady bez dohledu? Pane Bendo, to jsou naše peníze, nás, všech lidí a vy to dáte organizaci privátní, kterou je nyní církev bez dohledu? Tady máte 1 milion věřících a budete dávat církvi takové majetky, aniž jste ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Jak vás? My vracíme, co bylo ukradeno. Vracíme, co bylo ukradeno. My jim nic nedáváme.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Kdybyste vrátili, co bylo ukradeno, tak by tento stát neexistoval, protože jste restituentům nevrátili všechno.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Vy jste zajistil, že to bude plnit ty účely pro které ta církev existuje? A že to nepůjde jinam bez dohledu? Tak proč nedáte do toho zákona, že 10 let ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Vy chcete dohled nad církvema.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

... že 10 let, já mluvím o majetcích ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Tak chcete dohled nad církvema, ale já myslím, že si v tomhle rozumíme.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Tak dohled nad církvema byl vždycky.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Tohle je svobodný postoj, tohle je postoj lidí, kteří si představují, že stát umí všechno a chce spravovat církve.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Takže, prosím vás, vám třeba není podezřelé, že tady ten pan Štícha z té pražské arcidiecéze má prostě 5 firem realitních, není tam prostě jasné, kdo je vlastník, jak píše Euro, nechtějí říkat co budou, vám to není podezřelé, prosím vás?

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

A vám není podezřelé, že mnoho developerů zrovna bojuje za to, aby právě ty církevní restituce neprošly? Protože mají připravené projekty, které ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím vás, není, mně tady jde, aby se třeba někdo ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

... momentálně nejsou realizovány a v podstatě může vzniknout pro ně konkurence těch projekty...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... když ta církev, ano, deklaruje čestnost a to, proč ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Ty majetky se nebudou vracet panu Štíchovi. Ty majetky se vracejí konkrétním církevním ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A kdo to bude prodávat, a kdo to bude prodávat prosím vás ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Právnickým osobám.

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Panu Štíchovi se nevrátí ani metr.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

No, prosím vás, pan Štícha podle tohoto se asi bude podílet na prodeji, že a z prodeje většinou ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Nevrátí se mu ani metr.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... prosím vás, vy mluvíte o něčem jiném, pane řediteli ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

... ne o tom samém, co jste říkali, paní Jílková ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A proč si tedy zařizoval ty firmy, kde je ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

To je otázka na něj, ty si nezařizuje arcibiskupství pražské, ale pan Štícha, zeptejte se pana Štíchy ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A není to konflikt zájmů, že teda ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

To, co se kolem toho děje, prostě může směřovat ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Který byl, pan Štícha, který byl předseda komise církevní, tak tenhle pan Štícha.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Počkejte, ne, ano, ne, ne, to je důležité, co bude s tím majetkem.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Tady zasáhl tento stát v roce 48 znárodnění, v 90. letech kuponová privatizace a tady směřujeme k té kuponové privatizaci podobným modelem. Tady se vydají obrovské majetky, najednou se ztratí, protože ani ta církev nebude schopna dohlédnout, kam ty peníze půjdou a nezůstanou potom ve prospěch těch věřících nebo ve prospěch toho potřebného, co potřebujeme, sociální, zdravotní nebo školské služby.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Pane doktore, to už ale to je presumpce viny tohle.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

To je zkušenost, protože ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Já mám takovou technickou otázku, protože jsem v 90. letech v politice nebyl, ti restituenti v 90.  letech taky nad nimi, nad jejich majetky byl 10 let dohled?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím vás, ale ne /nesrozumitelné, souzvuk hlasů/ ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Na majetky nebyl dohled nikdy, ani za Josefa II.

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

A nad církví by měl být? Protože to je podezřelé už z principu, když ti předchozí restituenti ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale pane řediteli, ale abychom ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

To je historie.

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

To je presumpce viny.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Pane řediteli, ne, jde o to, že jaksi ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

Historii neznáte.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

To se nezlobte, to teda dost.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... zde se jedná o skutečně, já jsem v úvodu řekla, že třeba katolická církev díky tomu bude druhá nejmajetnější korporace v republice, ano ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

A to je špatnost?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... ale ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

To není špatnost.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Vždyť to nebude jeden subjekt katolická církev. Katolická církev se skládá ze stovek ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Prosím vás, katolická církev získá nejvíc, ano, je tam dalších ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Ze stovek právnických osob, bude farnost bude držet 3 hektary lesa tak, jak je držela vždycky a z těch 3 hektarů lesa si bude vypomáhat ve správě toho kostela. Takhle to přece bude v reálu vypadat.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Pane Benda, prosím vás, opravte mě, jestli nemám pravdu. Vy jste poslanec a máte teda pracujete pro lidi, že?

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Ano.

Jan BOUČEK, důchodce, bývalý hajný

Je to tak, jste náš zástupce. Můžete mi teda říct, že přehlížíte tu skutečnost, že 80 % lidí v této republice je proti církevním restitucím a 80 % lidí je pro to, aby se udělalo referendum? Vy tady vystupujete, já nechci odluku, to vy jste ten  nejhlavnější? Já si myslím, že ne. Vy tady jste pro lidi a 80 % ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Právo a spravedlnost jsou nejhlavnější ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne, počkejte, pan Benda bude reagovat.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

... právo a spravedlnost jsou ty nejhlavnější. Dokonce ani názor lidí není nad právem a spravedlností. Ústavní soud ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Tohle není spravedlivé.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Tohle není spravedlivé ale.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

... Ústavní soud řekl: Majetek se musí začít vydávat.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Ne, ale tohle neřekl.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

... a my se snažíme vytvořit ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Já vám přečtu, co řekl.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

My se snažíme vytvořit model, ve kterém současně dosáhneme toho, že přestanou být vypláceny platy duchovních ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Za 20 let ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

... že křivka, můžu tady ukázat, křivka výdajů státního rozpočtu ve dlouhodobém výhledu je pozitivní pro nás a vydáme to, co řekl Ústavní soud, abychom vydali ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Neřekl.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny

Naplníme právo a spravedlnost.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Proč by se mělo vydat majetek za 75 miliard a ještě se platit ty platy po tu dobu, byť sníženě? Ale tím dnem kdy se vydá 75 miliard, ať se financuje církev sama.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Na jednu stranu hovoříte o tom, že římskokatolická církev, římskokatolická církev, ale ta dohoda je se 17 církvemi a tu když nabouráme, tak už nikdy nedojde ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

To je alibi vaše. Těch dalších 16 církví.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

... nikdy nedojde už nikdy nedojde k tomu vyrovnání ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

4 to odřekly, protože chtějí kolaborovat, víte?

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

... k tomu vyrovnání, nikdo to nikdy neodřekl, já jsem si vás vážil až do dnešních chvil, protože jako vy jste opravdu demagog. A publicista by neměl být demagog.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne, pane exministře ...

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Já nejsem demagog, já říkám fakta, vy jste tady neřekl jediný argument ...

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Já říkám faktum, že 17 církví se dohodlo a římskokatolická církev byla natolik rozumná, že nechce dopustit problémy mezi Českou republikou a římskokatolickou církví a ostatními církvemi a ty majetky, které budou vráceny v nemovitostech, tak budou přepočteny a ostatním církvím bude ona vyplácet. Nikoliv almužny. Jsou to miliony a miliardy. Takže žádné almužny. Pokud tato dohoda církví nebude naplněna, nebude schválen tento zákon, pak bude platit tento graf a pak se jsem zvědav, kdo v této společnosti pozvedne hlas, třeba vy, a zruší zákon z 219 z roku, 218 z roku 1949 a nebo ten paragraf z roku 92. Žádná sněmovna, žádný parlament to neudělá a budeme platit církvím tolik peněz, jak ukazuje graf, který přinesl Marek Benda.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Ale vždyť ta církev nebude tak velká, nemyslete si máme tady 1 milion věřících, mluvíte o číslech, kde jich, 100 tisíc ročně ubývá, vždyť jak vy víte, co bude za tři roky? Vždyť ty lidi nemají důvod té církvi ještě něco věřit. Ztratila kredit naprosto.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Poslední věc, protože to bylo v úvodu a hodně občanů toto říká, že vlastně ten majetek promiňte, jak církev nabyla? Ano, že ho nabyla jaksi z utrpení, dřiny a potu našich prapředků, kteří museli platit ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Ano, kteří jim to pak věnovali ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ne, moment, a proč jí to věnovali, protože museli platit ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Protože chtěli.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... desátky, protože třeba ...

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Protože chtěli.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... ano, chtěli aby se sloužily mše, ale přece jenom rozumíte občané říkají, jak si to přece církev neobchoduje s bohem, nebo s vírou. To měla sloužit a ti lidé to dali proto, že třeba chtěli, že, protože ....

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Protože jí to chtěli dát, jestli jí to dali, protože jestli jí to dali, tak jí to chtěli dát.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... chtěli třeba mši, aby každoročně sloužila a to už jako za toho zemřelého neslouží.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Důvody můžou být různé, ale ty lidí ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Když mohl Tomáš Garrigue Masaryk jako věřící člověk rozhodnout o tom, společně s dalšími politiky, že se církvi odebere většina jejího majetku, tehdy zemědělského, lesního a dalšího, tak nevidím, co je na tom špatného z dnešního pohledu. Skutečně ne.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Za náhradu, za náhradu, první republika měla za náhradu jenom proto, že chtěla rozdělit zemědělskou půdu a církvím se vyplácely náhrady.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

A prosím vás, poslední otázka tady na pana ředitele. Pane řediteli, protože vy máte jaksi se stýkáte i s biskupskou konferencí, domníváte se, že vlastně úsilí o tolik majetku, o tolik miliard vám přivede další věřící, nebo naopak tato snaha o mamon, o peníze, o hmotné statky, které jsou pomíjivé, jaksi vám ty další věřící odžene?

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

No, já se stýkám, občas chodím na Českou biskupskou konferenci, to je pravda, paní redaktorko, nicméně nevím, já vám řeknu, že opravdu nevím, ale, co se týče mé školy, tak tam se obávám, že bude stále narůstat příliv těch, který budou potřebovat pomoc ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ale já se vás ptám, jestli ta snaha ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

... a jim nepomůže bez majetku ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

... pane řediteli, jestli ta snaha církví o navrácení tak masivního majetku, ano, církvím pomůže.

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

... vzhledem k tomu, že by poměrně, že církev by oprávněně mohla chtít podstatně více, protože ještě byl taky výnosnost těch zabavených a ukradených majetků, která byla opravdu vysoká, církev chce opravdu jenom část ...

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

To je jakobyste vrátil někomu činžovní dům a zaplatil mu i zájem za 40 let ...

Luboš HOŠEK, ředitel Dívčí katolické střední školy

... církev chce opravdu jenom část zpátky, a tak si myslím, že to je jasné vstřícné gesto.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, tak poslední slovo paní Procházková.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Žádné štěstí ty majetky nepřinesou.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, je pravda, že peníze, peníze štěstí nenosí.

Lenka PROCHÁZKOVÁ, spisovatelka, publicistka

Bez nich nepomůžu.

Jiří BESSER, exministr kultury, poslanec /TOP 09/

Je pravda, že bez fungování církví v této společnosti se z toho mravního marasmu, ve kterém jsme, nedostaneme. To bych byl rád, abychom si byli vědomi.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Tak je otázka, jestli toto je dobrá cesta, ano.

Marek BENDA, předseda ústavně právního výboru sněmovny /ODS/

Svobodné a nezávislé církve jsou dobrá cesta.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka

Ano, to máte pravdu, ale, tak milí diváci, my musíme, tak vážení musíme končit. Příští týden se budeme věnovat vlastně vztahům zaměstnanci versus zaměstnavatelé. V čem vás šikanují zaměstnavatelé a v čem vám dělají problémy. Zaměstnanci přihlašte se na telefonu, nebo na e-mailu mateslovo@ceskatelevize. Milí diváci, já vám děkuji. Myslím na vás, těším se na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Na shledanou.

ČT 1, 7. 6. 2012, pořad: Máte slovo

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme