Miroslav Kalousek v Otázkách Václava Moravce

4. 10. 2009
Celý pořad (Miroslav Kalousek od 37 minuty)
Hospodaření státu, boj o rozpočet

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Boj o rozpočet, boj, o kterém se zdá, že ho vláda premiéra Jana Fischera už vyhrála. Naznačuje to schválení Janotova úsporného balíčku. Ten prošel před týdnem v české Poslanecké sněmovně, teď ho má na stole Senát. Už teď je ale zřejmé, že před vládou jsou další obtížné bitvy. Týkají se dalších opatření, která mají povzbudit českou ekonomiku, ať jde o reformu daní, nebo další úspory v sociálním systému. Do státní pokladny má v příštím roce přitéct víc než bilion korun, ještě víc z ní ale odteče. Podtrženo sečteno, deficit nemá přesáhnout 163 miliardy korun.

Jan FISCHER, premiér /30. 9. 2009/
--------------------
Je to 162,7, a to je 5,3 podílu deficitu na hrubém domácím, hrubém domácím produktu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do podoby státního rozpočtu už před týdnem promluvili poslanci, a to schválením takzvaného Janotova úsporného balíčku. Tím odvrátili hrozbu až 230miliardového deficitu. Poslanci souhlasili například s vyšší daní z přidané hodnoty, a to o procento, kývli i na dražší benzin a naftu, podpořili i vyšší daň z piva, lihu a také z tabáku a také odsouhlasili nižší platy pro ústavní činitele a státní zaměstnance, a to o 4 %.

Jan FISCHER, premiér
--------------------
Nicméně ten způsob realizace pro jednotlivé resorty budou ještě předmětem velmi pečlivé, velmi pečlivé debaty na několika úrovních.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odsouhlasené změny Fischerův kabinet do rozpočtu zapracoval, měnil jen málo. Přidal miliardu korun Exportní garanční a pojišťovací společnosti, 1 miliardu a 400 milionů vyčlenil na slevy na děti a přehodnotil vývoj ekonomiky pro příští rok.

Eduard JANOTA, ministr financí /30. 9. 2009/
--------------------
Nakonec jsme dospěli k určitému konsensu, že ten ekonomický propad v příštím roce odhadujeme spíš než 0,3 na 0,5.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Státní rozpočet na příští rok teď mají na stole poslanci. Není bez zajímavosti, že téměř polovina státního rozpočtu na příští rok, asi 45 % z něj půjde na sociální výdaje. Dalšími hosty Otázek jsou ministři financí, jeden současný Eduard Janota. Vítejte v České televizi. Hezký dobrý den.

Sociální demokraté i TOP 09 ve sněmovně podpořili ten takzvaný úsporný balíček ministra financí Eduarda Janoty. Je z toho, pane místopředsedo Sobotko, možné vyvodit, že automaticky podpoříte státní rozpočet na příští rok, který vláda v tomto týdnu odeslala do sněmovny?

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Tak je z toho možné vyvodit fakt, že debata kolem prvního čtení návrhu zákona o státním rozpočtu bude jednodušší, než by byla za jiných okolností. A podle mého názoru ty politické strany, které podpořily takzvaný Janotův balíček o kompromisech, kterých bylo dosaženo, by v zásadě měly hlasovat pro návrh zákona o státním rozpočtu v jeho prvním čtení. To, co nás mrzí, je, že vláda do značné míry ignorovala doprovodná usnesení, která jsme přijali poté, kdy byl schválen Janotův balíček. My jsme v těch doprovodných usneseních vyzvali vládu pana Fischera, aby se ještě znovu zabývala otázkou valorizace důchodů v příštím roce, aby nesnižovala objem platů pro zaměstnance veřejného sektoru a také, aby vyřešila otázku dofinancování sociálních služeb u regionálních poskytovatelů, to znamená u krajů a u měst.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se tím vláda ale neřídí, protože to je doporučení, protože usnesení Poslanecké sněmovny nejsou, řekněme, vymahatelná právně ze strany sněmovny ku vládě, tak přesto budete hlasovat pro státní rozpočet na příští rok jako sociální demokraté?

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Musíme rozlišovat, první čtení zákona o státním rozpočtu, kde nastavíme ty základní parametry, to znamená výdaje, příjmy a deficit státního rozpočtu, a my jsme ve skutečnosti ty základní parametry už nastavili v tom takzvaném Janotově balíčku. A druhá věc je, jsou změny v kapitolách nebo přesuny mezi kapitolami, aniž by to narušilo schodek státního rozpočtu. A jestliže se vláda nezabývala vůbec těmi doprovodnými usneseními, podle mých informací to nebylo součástí programu vlády, na kterém vláda jednala o návrhu zákona o státním rozpočtu, pak my si vyhrazujem právo činit návrhy, podávat pozměňující návrhy v rámci druhého a třetího čtení, projednání návrhu zákona o státním rozpočtu při respektu k objemu příjmů, k objemu výdajů a k deficitu, který by měl být schválen v prvém čtení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ve druhém a ve třetím čtení tedy budete jako sociální demokraté dávat a prosazovat to, co doporučila sněmovna vládě a čím se vláda zatím nezabývala.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Tím, že jsme neschválili včas takzvaný Janotův balíček, tak máme dostatečný časový prostor proto, abychom důkladně projednali zákon o státním rozpočtu. On půjde standardně do jednotlivých výborů Poslanecké sněmovny a tam naši poslanci mohou předkládat i některé pozměňující návrhy. My o tom budeme jednat, ale přirozeně nelze očekávat přesuny ve struktuře rozpočtu v řádu, řekněme, 5, 6, 7 miliard korun, dají se očekávat spíše pozměňující návrhy menšího charakteru, ale znovu opakuji, nás velmi mrzí, že vláda ještě nepřihlédla k těm doprovodným usnesením, která jsme předložili.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Eduard Janota záhy se k tomu vyjádří. Miroslave Kalousku, podpoří poslanci TOP 09 ve sněmovně v prvním čtení státní rozpočet?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak kdyby vláda přihlédla k těm doporučením, které formulovala sociální demokracie, tak by ten deficit logicky byl ještě o nějakých 12, 13 miliard vyšší, takže nás naopak mrzí, že při projednávání onoho Janotova balíčku se podle mého názoru docela lehkomyslně zvýšily výdaje oproti navrhovaným o 7 miliard, my jsme nepodporovali žádný pozměňující návrh. Ale samozřejmě tu finální verzi jsme podpořili, protože 163 miliard je stále lepší číslo, než 230, ale 154 by bylo ještě lepší. Takže z toho našeho přístupu je zřejmé, že samozřejmě podpoříme rozpočet v prvním čtení, myslím si, že na žádné velké přesuny, a to koneckonců pan Sobotka již řekl, tak stejně žádný prostor není. Rozpočet je maximum možného v dané legislativní, v daném legislativním prostředí. A země potřebuje rozpočet. Co mě trápí víc, než rozpočet pro rok 2010, je ten střednědobý výhled. Tam já se prostě nemohu smířit s tím, že by další 3, 4 roky měly být 4, 5procentní deficity a jsem přesvědčen, že před politickou reprezentací, ať už v těch volbách zvítězí kterákoliv, stojí naprosto zásadní strategické rozhodnutí o tom, jak budem prudce snižovat deficity v příštím volebním období, aby během 4, 5 let bylo teoreticky možné sestavit vyrovnaný rozpočet. Tím nechci říct, že musí být vyrovnaný za každou cenu, ale aby to bylo možné. Za současné legislativy to totiž možné není ani při 4% růstu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je také to, co říká Eduard Janota, pouze jsme odsunuli řešení problému, vyřešili jsme rok 2010, ale bude zapotřebí vyřešit roky 2011, 2012. Pane ministře, proč jste jako vláda nevyšli vstříc těm usnesením Poslanecké sněmovny, které tady zmiňoval první místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Dovolte mi 2 věty nebo 3 věty navíc. Tady se pořád opakuje Janotův balíček. Já vás chci ujistit, že kdyby to byl můj balíček skutečně, za který já za ním stál beze zbytku a mohl si ho prosazovat, tak by byl úplně jinej.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Čí je to tedy balíček?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Je to balíček ministerstva financí, který je konstruován tak, aby byl schůdný, aby byl průchozí přes parlament, přes vládu a parlament, to je prostě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste v čele ministerstva financí zatím.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ano, já jsem zatím, já jsem a z tohohle důvodu takto se k tomu stavím. Co říkal tady pan exministr Sobotka, já, kdyby ve vládě, což bylo 2 dny poté, v pátek jsme definitivně schválili balíček opatření a v pondělí byla vláda, mezitím úředníci na ministerstvu 3 dny pracovali, aby vůbec ten rozpočet do 30. září dali do figury tak, jak musí být, takže my jsme to nemohli stihnout ani teoreticky, prostě to nešlo ani časově, ale prakticky věcně, kdybychom to akceptovali, tak ten deficit by byl zpátky 200 miliard řádově. Čili valorizace důchodů 10 miliard, platy ústavních, platy ve státní správě asi 7 miliard a 3 miliardy dofinancování těch sociálních služeb v oblasti, oblasti krajů, čili řádově teď se netahejme za jednotlivé položky. Čili jednak, jednak bychom to nestihli a jednak jsme ani nechtěli, protože my jsme opravdu chtěli, aby se náš deficit veřejných financí pohyboval okolo 5 %, jsme dneska na 5,3 při odhadu ekonomiky, řekněme, -0,5. Já ...

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------
Z vašich slov je tedy možné vyvodit, že Fischerova vláda se těmi doporučeními sněmovny řídit nebude?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Zabývala, zabývala se jimi.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale řídit se jimi nebude?

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ale v dané chvíli bylo nemožné prostě splnit obé, splnit deficit kolem 5 % a splnit jaksi doporučení sněmovny o tom, abychom povýšili některé položky. My předpokládáme, že tato debata vznikne v rámci druhého čtení ve sněmovně, ve výborech. Pochopitelně se bude dávat na misku vah, kde vzít, kde přidat, a to už bude legitimní debata na úrovni sněmovny, čili my to nepodceňujeme, my ten problém vnímáme, ale v dané chvíli nebyl ani čas, ani prostor, ale ani vůle toto tímto způsobem řešit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To by mě zajímalo, kde ve střevech státního rozpočtu najdete ty peníze a kdy je přesunete, pane místopředsedo Sobotko, aby bylo možné ta usnesení sněmovny naplnit?


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
My jsme obdrželi vlastně teprve minulý týden návrh zákona o státním rozpočtu. My ho v tuto chvíli studujeme, naši experti analyzují jednotlivé kapitoly státního rozpočtu a přijdeme samozřejmě v rámci druhého čtení s konkrétními návrhy na to, kde ještě situaci zlepšit vůči těm skupinám, o kterých jsem hovořil.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte první plán, který byste mohl prozradit, protože vy jste šéfem rozpočtového výboru, předpokládám tudíž, že tím expertem jste vy a že už ...M


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Já zatím, nejsem jediným expertem, ale zatím tady ten plán odhalovat nebudu, na to máme zatím ještě dostatek času. První část debaty nás čeká příští týden až se bude v rozpočtovém výboru projednávat první čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. A já myslím, že ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ani nepoodhalujte, odhalte prosím, kdy je možné, kde je možné přesunout ty peníze?


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Já se domnívám, že tam určité vnitřní rezervy existují, nebude to jednoduchá debata, bude to muset zahrnovat změny ve více kapitolách státního rozpočtu, možná se to dotkne celkové struktury veřejných financí, ale jisté varianty posílení části prostředků například pro zaměstnance veřejného sektoru tady existují. Nás by velmi mrzelo, kdyby v příštím roce muselo u některých profesí dojít i k nominálnímu poklesu platů tak, jak se v tuto chvíli hovoří zejména učitelích nebo se řeší problémy policistů nebo hasičů. Budeme hledat řešení tak, abychom, řekněme, zlepšili tu výdajovou stránku státního rozpočtu. Nicméně ještě k tomu, co říkal pan ministr Janota. Samozřejmě kdyby kdokoliv z nás koncipoval ten balíček podle svých ideálních představ, tak by vypadal jinak. My jako sociální demokraté s ním taky nejsme spokojeni, dali bychom tam vyšší daňovou progresi, kdyby to bylo na nás, nedělali bychom třeba škrty v nemocenském pojištění, ale současně platí, že ten balíček tak, jak byl schválen, byl vlastně jediný možný kompromis, kterého jsme byli schopni v reálném čase dosáhnout tak, aby se Česká republika vyhla rozpočtovému provizoriu. Čili nikdo z nás s tím balíčkem není spokojen, ale my jsme rádi, že ještě tedy v poslední fázi se z něj podařilo vyřadit škrty v rozsahu 5 miliard korun, které směřovaly, řekněme, proti rozpočtům rodin s dětmi a zdravotně postižených a to byla, řekněme, ta poslední tečka, která nám umožnila, abychom nakonec pro balíček zvedli ruku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane zakladateli, se mi chce říci, protože nejste ...

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/

--------------------
Říkejte mi Kalousku, já se tak jmenuju.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, Kalousku, pokud byste nám měl tady říci v tomto studiu, zda TOP 09 s některými těmi změnami může přece jenom souhlasit, protože ozývají se hlasy právě učitelů, že to plošné krácení platů státních zaměstnanců o 4 % je nesystémové, že některé profese opravdu poškodí.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já chci pevně věřit tomu, že ty návrhy, které chce připravit sociální demokracie, nebudou návrhy vůči krácení výdajů, které jsou rozpočtovány jako ze zákona povinné, tedy mandatorní, protože pak by se jednalo jenom o účetní trik a v zásadě o zvyšování faktického deficitu. Bude-li to z jiných výdajů fakultativního charakteru, tedy o skutečné úspory, tak se o tom vždycky dá jednat, to jsou finančně neutrální návrhy, něco se někde sebere, něco se někam přidá, jenom nejsem takový optimista v tom, že jsou tam, že jsou ve výdajích tohoto typu, že jsou velké vnitřní rezervy. Já si ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bohuslav Sobotka ale zmínil platy učitelů.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/

--------------------
Já si myslím, že ne. Já si například myslím, že nárůst platů ve státní správě a nemluvme o jedné profesní skupině, že vůbec nárůst platů, že pro něj existuje jediná skutečná a efektivní rezerva, jinak že se významná část těch státních úředníků propustí a pak ten, ten zbytek může mít vysoký nárůst platů, to ano, tomu bych rozuměl. Ale jinak si nemyslím, že jsou tam velké rezervy. A chtěl jsem ještě i k tomu, co zaznělo na začátku tohoto pořadu, že ten Janotový, ten Janotův balíček není úsporný, chtěl jsem v zásadě podpořit to, co říkal pan Janota, svým způsobem i to, co říkal pan Sobotka, já po 20 letech spolupráce vím, že kdyby pan ministr Janota předkládal balíček, pod který by se chtěl podepsat svoji odbornou krví, takže by vypadal úplně jinak, ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Akorát vy jste mnu to jako bývalí ministři kazili v těch uplynulých letech, kdy byl náměstkem.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/

--------------------
Ne, vůbec já, domnívám se, že já bych měl oproti panu Sobotkovi tu výhodu, že ten skutečný Janotův balíček by se mi líbil o něco víc, než tenhle, ale Janota, Janota neměl na vybranou, než stoprocentně splnit své poslání úřednického ministra a předložit něco, o čemž mohl doufat, že tou sněmovnou projde a sníží deficit. A to se mu také povedlo. Za to si zaslouží úctu, nikoliv napadání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, platy učitelů, je to jedna z věcí, kde vy jako ministerstvo financí ještě můžete přijít a přijdete na rozpočtový výbor se změnami v rámci těch, toho návrhu státního rozpočtu?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, my na rozpočtový výbor s ničím přijít nemůžeme, protože my jsme vládní materiál odevzdali a teď je věcí diskuse ve sněmovně, můžeme vysvětlovat, dávat stanoviska, názory, poslanci budou hlasovat. Takže, jestli učitelům přidaj prostě 1 % nebo 0,5 % nebo 2 %, to bude věcí sněmovny, ale sněmovna bude muset říct, kde na to vezme. K těm učitelům, nominální pokles nehrozí, to za prvé, za druhé, musíme reagovat na to, že počty žáků středních a základních škol klesají. Zatímco to v roce 2008 to bylo 1 milion 82 tisíc, tak o rok později už to bylo 816 tisíc, čili tam logicky musí dojít i k úbytku počtu učitelů, čili ta průměrná mzda učitelů bude ovlivněna nejen prostě výší tarifů, nejen výší odměn, ale i tím, že ty prostředky se budou rozdělovat mezi zcela určitě mezi menší počet kantorů. Čili já bych to takhle, takhle nebral prostě povrchně. Co se týče zmínky, kterou tady říkal Miroslav Kalousek. Ano, a co budem dělat v roce 11 a 12 se ptám? My jsme ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na to se zeptám záhy, ale ještě, abych byl u tohoto státního rozpočtu, pane ministře. Například jiný bývalý ministr financí, i když krátkodobý, Vlastimil Tlustý říká, že státní rozpočet na příští rok on nepodpoří, protože je postaven na lichých číslech. Mluví například o čísle nezaměstnanosti, 8,5 % na kterém je postaven státní rozpočet. Všichni tvrdí, že nebude tak nízká nezaměstnanost.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Neříkáte správný číslo. Naše nezaměstnanost je na čísle 9,8, protože je nezaměstnanost z pohledu šetření a z pohledu evidence úřadů práce, čili ta naše, která, která ..., podle které se řídí státní rozpočet, to je ta vyšší, to znamená zhruba 10 %, to za prvé.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počítáte příští rok s 10% nezaměstnaností?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Průměrnou nezaměstnaností. Za druhé, my jsme naopak konzervativní v odhadech. Jestliže Mezinárodní měnovej fond ve čtvrtek vydal oficiální odhad pro Českou republiku z pohledu HDP na příští rok 1 %, my uvažujeme -0,5, tím chci říct, že jaksi chceme být konzervativnější ve srovnání prostě třeba s tím letošním rokem, který dostal abnormální turbulence, na které ani standardní a stabilní naše, naše makrotabulky a makrovzorečky prostě nestačily, a to není chyba jenom naše, to se stalo všem téměř včetně národní banky, včetně zahraničí. Takže já připouštím jednu věc, že pokud ten rozpočet se bude vyvíjet prostě lépe ve srovnání s tím, co jsme chtěli udržet, to znamená zhruba těch 5 %, takže v průběhu roku může dojít k určitým dílčím opatřením, ale teď nechci předbíhat, teďko prostě je ta situace taková, že naším primárním cílem je prostě udržet deficit kolem 5 %. Jiné řešení ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, pane ministře, můžu se vás ale zeptat na to, které z těch opatření, v jakém pořadí byste volil, když zůstanu u doporučení Poslanecké sněmovny, které navrhoval zde přítomný Bohuslav Sobotka, bylo by to posilování platů ve státní, ve státním sektoru, nebo by to bylo, byla valorizace penzí, to znamená, kdyby se rozpočet v příštím roce vyvíjel lépe, kam byste ty peníze posílal?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Dáváte mi na vybranou ze 2 položek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak si vyberte třetí, čtvrtou.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Kdyby, kdybych měl porovnávat reálnost problémů a míru toho postižení v uvozovkách, tak asi bych preferoval spíše prostě přidat prostředky ve státní správě, protože myslím si objektivně, že ta úroveň důchodců vzhledem k míře inflace, vzhledem k tomu, že vlastně není ani čtvrtinová úroveň inflace, která by měla odpovídat podmínkám pro valorizaci, není naplněna, takže bych spíš volil tady tuto variantu, ale teď bych nepředbíhal. Počkejme, jak bude ten vývoj, jak ten vývoj ukáže, jak se ukáže ten reálný vývoj a poté budeme reagovat. Ještě jednu poznámku, my jsme měli 2 možnost, buď řešit deficit, anebo podpořit ekonomický růst. To je asi cesta, kterou by preferoval pan exministr Sobotka, a zaměstnanost. My si myslíme, že v dané chvíli je tento problém s deficitem daleko větší, ohrožuje to vůbec podstatu a možnosti fungování a financování našeho dluhu, dluh nám enormně roste, takže my jsme vědomě, vědomě se přiklonili na tuto variantu řešení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo Sobotko, pro vás není problém podpořit státní rozpočet, o kterém i někteří ekonomové tvrdí, že byť Eduard Janota říká a srovnává ho s hodnocením Mezinárodního měnového fondu, že to je, že to jsou konzervativnější čísla, ale někteří ekonomové říkají - ten pokles v příštím roce bude větší než zhruba 0,5 %, o kterém teď mluví ministerstvo financí, anebo že nezaměstnanost bude vyšší, jak jsme se dozvěděli, ministerstvo financí počítá s 10 %, ale odbory říkají 12.


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Víte, my jsme vedli docela velkou polemiku loni touto dobou, když se připravovala smlouva, rozpočet na letošní rok o tom, že ta čísla jsou nadsazená a tehdy se ukázalo, že skutečně nadsazená byla, ať už jde o růst, a byl podceněný deficit státního rozpočtu, ale já si myslím, že tomuto návrhu rozpočtu nelze vyčítat to, že by byl diametrálně mimo odhady kvalifikovaných renomovaných institucí jako je Mezinárodní měnový fond, jako je Světová banka, jako je koneckonců Evropská komise. Čili myslím si, že ten základní rámec, makroekonomický rámec, ze kterého vychází ministerstvo financí, je součástí hlavního proudu. Tady bych já rozpočet nekritizoval. To, co je samozřejmě problém, když se podíváte do té struktury a podíváte se na dopad rozpočtu na jednotlivé ukazatele, tak on sice plní to, že se snižuje deficit oproti těm katastrofickým prognózám, které tady ještě před několika měsíci byly, takže ten schodek bude někde kolem těch 160 miliard korun, nicméně rozpočet zhoršuje parametry reálné ekonomiky. Ten balíček, který jsme schválili, tak v zásadě zpomaluje hospodářský růst v příštím roce, negativně bude působit na růst mezd, negativně bude působit na nezaměstnanost, čili to jsou ty parametry, ze kterých žádnou radost mít nemůžeme a je potřeba si uvědomit, že i v tom příštím roce ta situace bude velmi komplikovaná a já bych uvítal, kdyby vláda, pokud bude mít nějaké dodatečné daňové příjmy, pokud se ukáže, že situace v ekonomice je lepší, než se původně očekávalo, nikdo z nás to v tuto chvíli nemůže vyloučit, takže, kdyby vláda ty dodatečné daňové příjmy použila právě na to, aby zmírnila ty negativní prvky takzvaného Janotova balíčku z pohledu dopadu na růst české ekonomiky a z pohledu na životní úroveň některých ohrožených sociálních skupin.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jednou větou, které byste chtěl, kdyby tam vznikla rezerva nějakých peněz, tak která opatření byste chtěl, aby ...?


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Tady nejde jenom o ty 2 skupiny, o kterých já jsem hovořil, o důchodce a o zaměstnance veřejného sektoru, ale jde také o firmy. Víme, že máme problém z hlediska pojištění exportu, je tady celá řada exportních případů, které by bylo potřeba pojistit v rámci státní podpory tak, abychom pomohli reálně firmám v české ekonomice, i tam chybí finanční zdroje. Čili vláda má podle mého názoru možnost, pokud budou dodatečné daňové příjmy, vytvořit si určitý manévrovací prostor právě proto, aby pomohla v příštím roce reálné ekonomice, protože Janotův balíček tak, jak byl schválen, tak spíše v tuto chvíli působí proti hospodářskému růstu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak by s tím manévrovacím prostorem naložil Miroslav Kalousek?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Jestli dovolíte ještě k těm indikátorům, kdyby rozpočet na rok 2009 byl sestavován v tom reálném čase přesně podle indikátoru renomovaných institucí Mezinárodní měnový fond, Česká národní banka, tak byl stavěn na + 3 %, což je samozřejmě vesmírně daleko od skutečného stavu. Politikům nezbývá nic jiného, než věřit výstupům analytických pracovišť a je v zásadě úplně jedno, co říká, co bude dělat Vlastimil Tlustý. Já si dovolím nesouhlasit s oběma dvěma pány s tím, jak naložit s případnými vyššími daňovými příjmy, než se předpokládá. Já jsem přesvědčen, že v takovém případě se s nimi nemá udělat nic jiného, než o ně snížit deficit. Víte, ono říkat, mám deficit 163 miliard, půjčuju si 163 miliard korun a teď je možnost si půjčit trochu míň, a já si trochu míň nepůjčím a radši ty peníze rozdám, to mně přijde mírně krátkozraké. Zajímalo by mě, která rodina a která firma by se takhle rozhodovala a nezvolila by radši půjčit si méně peněz a mít menší dluh, než ty peníze za každou cenu rozdat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Už o tom byla řeč. Roky 2011, 2012 a další roky jako roky problematické. Vládou schválený schodek státního rozpočtu na příští rok patří k historicky nejvyšším, jak se ostatně za pár okamžiků uvidíte sami z grafu. Vláda původně počítala s nějakými 150 miliardami, to i v letošním roce nakonec je jasné, že schodky v roce 2009 i 2010 asi budou vyšší. Ale podívejme se na to, jak se vyvíjelo financování státního rozpočtu, jaké byly schodky státních rozpočtů a je to z onoho grafu zřejmé. Eduard Janota chystá tedy, když povládnete s Fischerovou vládou s největší pravděpodobností do května, možná i za květen příštího roku, budete sestavovat další úsporný balíček, protože přece jenom budete muset politikům naznačit ono řešení problémů, protože se bude připravovat státní rozpočet, jeho rámec na jaře ještě v květnu příštího roku.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------

Dobře, já řeknu, já začnu touto větou. Přesto, že jsem seškrtal z rozpočtu téměř 60 miliard, přesto ten deficit rozpočtu na příští rok je 162 miliard. To je věc, která, která svědčí o něčem, že ty škrty, které jsme z té běžné výdajové strany rozpočtu mohly realizovat v různých směrech, ať už to jsou platy, ať už to jsou nevalorizace, ať už to jsou prostě jaksi nezapočtení takzvaných černých duší, to vše je pryč a nám vychází na příští rok deficit stejně kolem 5,5 procenta a já se ptám, jak to budeme řešit, buď bude už ustavena nová vláda v brzku po volbách a bude to problém některého jiného ministra financí, než mě, pakliže nebude, já budu muset stejně ten rozpočet připravovat, tak v podstatě dneska se připravuji politikům sdělit, že za dané konstelace hvězd, chcete-li, za dané konstelace zákonů v oblasti daní, v oblasti výdajů, já už těžko budu moci škrtat v tom rozsahu, jak jsem škrtal a tudíž jednoznačně budu v počátku prací na rozpočtu navrhovat opatření, a to na obou stranách rozpočtové bilance. Já jsem to avizoval. Já vím, že to bude opět problém spíše politický, než rozpočtový, ekonomický pro mnohé politiky, ale určitě se tomu nevyhnu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Přijdete tedy s druhým balíčkem.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Zcela určitě, pakliže nechci zhoršit tu bilanci, protože já už nebudu moci nevalorizovat důchody, já už nebudu moci seškrtat prostě platy ve státní správě o 4 procenta, já už nebudu moci provést některé úsporné opatření, které jsme realizovali letos. Teď musí přijít řada, celá řada legislativních opatření. A proto mě třeba mrzí, že ten balíček, který jsme předkládali pro rok 2010, na který má jiný názor logicky exministr Sobotka, že ten vlastně neakceptoval ty škrty v těch mandatorních výdajích, který já jsem tam předkládal, protože on se víceméně vyměnil, ty škrty za 8 miliard v oblasti výdajů se vyměnily za určitou jaksi fiktivní druhou sazbu 23 procent, což byl vlastně taky 15 procent, ale bez stropovaného pojistného. Čili toto mě mrzí, protože tento řez, který přijde, buď mnou učiněny, nebo někým jiným, bude muset být ještě větší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Asi s tím budete muset přijít vy, protože pravděpodobně se ta vláda bude sestavovat delší dobu. To znamená, že do června budete muset nějaká opatření udělat. V čem se bude lišit druhý Janotův balíček od toho prvního?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ten druhý půjde, musí jít důrazněji více do legislativy na obou stranách bilance, a to bylo teďka.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Naznačíte?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Naznačím, prostě bude muset přehodnocovat nejen, řekněme, mandatorní výdaje sociálního charakteru, ale i jiné výdaje. Já vím, že jsem navrhoval například řešit problém stavebního spoření a byl jsem opětovně odmítnut, jako že to prostě nejde, i když vím, že v sousedním Německu, v Maďarsku to provedli tím způsobem, který jsem navrhoval. Prostě my se k těmto věcem budeme muset vrátit, protože stávající úroveň z hlediska platné daňové legislativy zdaleka neumožňuje financovat rozpočet tak, aby se blížil, jen blížil někde ne ke třem procentům, ale ke čtyřem procentům.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jdete na příjmové stránce rozpočtu například sociálním demokratům vstříc, že budete moci zvýšit daně, respektive zavést, znovu zavést progresivní zdanění?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já chci říct, že určitě debata o tom, zdali stávající úroveň rovné daně, to znamená 15 procent daně pro fyzické osoby, je dostatečná, nebo není. Já si myslím, že není v dané chvíli při úrovni té výdajové stránky, která je. Já si myslím, že úroveň debaty nebo debata na téma progresivní zdanění prostě se bude muset otevřít. Mám tím na mysli rozumné progresivní zdanění. Ale teď předbíhám, protože to jsou návrhy technokrata a politici budou mít zcela určitě jiný názor. Ale já jenom říkám.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je to zcela jasné, ale připouštíte znovuzavedení progresivního zdanění.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já nevylučuju nic, já jenom říkám, že při dané úrovni legislativy nejsem schopen výrazněji se dostat pod 5,5 procenta a toto je špatně. Čili velmi důrazně na straně výdajové legislativy a určité kroky a myslím si, že budou stejně nutné a stejně důrazné i na té straně daní. To je můj názor.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo Sobotko, počítáte jako sociální demokraté s tím, že bude muset Eduard Janota připravit pro budoucího ministra financí nějaký druhý balíček a tady slyšíte vstřícná slova o znovuzavedení progresivního zdanění v nějaké rozumné míře.


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Tak já předpokládám, že ty hlavní politické strany, které budou kandidovat ve volbách, které nás zřejmě čekají v květnu příštího roku, budou mít natolik kompetentní kandidáty na funkci ministra financí, aby se byli schopni velmi rychle zorientovat v situaci po volbách. Nicméně my souhlasíme s tím, že příprava analytických materiálů, pokud bude probíhat a pokud ministerstvo financí bude zkoumat všechny možné varianty, opatření na příjmové i výdajové straně, není překročení mandátu Fischerovy vlády a myslím si, že takovéto analytické práce mohou probíhat. Nicméně platí, že my před volbami o žádném druhém balíčku už rozhodovat nebudeme. My jsme teď vyřešili problém rozpočtu 2010 a před volbami musí jednotlivé politické strany občanům představit svoji vizi toho, jak chtějí řešit mimo jiné i rozpočtovou a daňovou situaci České republiky. A my nemůžeme nějakými dalšími balíčky předjímat rozhodnutí občanů. To by potom ty volby neměly žádný smysl. Volby budou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Ale když vám Eduard Janota připraví předbalíček.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Jistě, ale rozhodnou lidé ve volbách o tom, jaké důrazy, jaké aspekty budou mít navrch ve vládní politice po roce 2010, například zdali ti bohatší zaplatí více prostřednictvím daňové progrese, kterou navrhuje sociální demokracie. Čili lidé v těch volbách budou mimo jiné rozhodovat také o tom, jaké budou aspekty příští vládní politiky, do jaké míry ta vládní politika bude sociální, do jaký míry ta vládní politika půjde cesto restrikce nebo škrtů. Do jaké míry se zvýší ta či která, ta či ona daňová sazba a myslím si, že to je v pořádku, že lidé o tomto musí rozhodnout a bylo by také poctivé, kdyby jednotlivé strany před těmi volbami dostatečně rozkryly své karty a řekly, co budou dělat na výdajové straně a co budou dělat na příjmové straně. A jestliže pan ministr zde bude připravovat nějaké analytické materiály, budou zveřejňovány, tak je to i možná pomůcka pro ty politické strany tak, aby si ověřily, do jaké míry jejich volební plány, představy jsou v kontaktu s reálnou rozpočtovou situací České republiky. Ale žádný další balíček my už v této Poslanecké sněmovně schvalovat nebudeme, lidé rozhodnou a nová Poslanecká sněmovna po volbách potom ovlivní příští daňovou politiku.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------

Jenom jednu větu. Jenže tady budeme muset oddělit populismus a popularitu od reálného světa, reálného vidění. Čili to bude v tomto smyslu velmi obtížné a já jsem připraven dávat na stůl objektivní, reálné technokratické informace pro rozhodování politiků. Nic jinýho. Čili jestli preferovat více to, či ono, to bude věcí jinou, ale prostě ta povinnost moje je nastínit reálný stav věcí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

To znamená, vy s tím balíčkem přijdete a záleží na politicích, jestli.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já budu muset, pokud nebudu chtít přijít s rozpočtem zase kolem 200 miliard prostě a deficitem kolem 7 procent, tak budu muset ten problém dopředu nějak řešit. Pan exministr Sobotka říká, volby budou v červnu, ministři, respektive lídři budou vyjednávat o povolební koalici třeba do konce srpna a my se tady objevíme v září s tím, že Janota má termín předložit rozpočet 30. září do sněmovny, nebo respektive vláda a bude opět problém. Opět budeme to řešit narychlo, kvaltem, budeme říkat, že to je ad hoc opatření nesystémové, protože nekoncepční a já se chci tomu vyhnout.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

To znamená, že vy s tím balíčkem přijdete.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já bych velmi rád, kdyby dostal zadání od politiků o koncepční, systémové řešení na obou stranách bilance.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Já bych nejprve chtěl trochu zaprotestovat proti termínu, který tady párkrát, několikrát padl, znovuzavedení progresivního zdanění. Prosím pěkně, my máme progresivní zdanění. Podle mého názoru v rozumné míře, jsou na to samozřejmě i jiné názory, ale máme progresivní zdanění a Janotův balíček dokonce u rodin s dětmi teď trochu zvýšil onu progresivní křivku díky slevám daně na děti. To je první věc. Druhá věc je, hovoříme-li o progresivním zdanění, mluvíme o dani z příjmu fyzických osob, tedy zhruba o 12 procentech příjmů státního rozpočtu, takže nevyvolávejme dojem, že progresivní zdanění samo o sobě může spasit problém deficitů státního rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Promiňte, ale Eduard Janota říká, je to jeden z možných nástrojů.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Nepochybně je to jeden z možných nástrojů, ale protože to tady padlo jako jediné, tak bych byl velmi nerad, aby vznikl dojem, že deficit vyřešíme tím, že zavedeme progresivní zdanění, proto jsem to uváděl. Druhá věc, druhá věc je otázka onoho Janotova balíčku 2 nebo ne. Já už jsem řekl v předcházející relaci, že se, že rozpočet na rok 2010 je maximum možného, ale že nejsme schopni se smířit s tím střednědobým výhledem, který v podstatě stejné deficity předpokládá další léta. A že je obrovským úkolem pro politickou reprezentaci a já si skoro myslím, že úkolem číslo jedna, ale možná jsem profesně zaujatý, aby tady byla domluvena strategie snižování deficitu až k vyrovnané bilanci veřejných rozpočet. O té dlouhodobé strategii samozřejmě nutně rozhodne až politická reprezentace po volbách, to ani jinak není možné, proto jsem také tak nešťastný, že se ty volby odkládají, protože to je další rozpočtový rok v nejistotě. Pokud uspěje sociální demokracie dominantně, tak nepochybně to řešení bude výrazně, výrazné na příjmové straně, pokud dominantně uspěje TOP 09, nepochybně to řešení bude dominantně na mandatorních výdajích na výdajové straně a pokud se bude dávat dohromady nějaký kompromis, tak logicky bude jak na výdajové, tak na příjmové.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Tak nám z toho bude špatně.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Ne, logicky to bude jak na výdajové, tak na příjmové straně, to nejstrašnější, co bysme mohli udělat, je, že bychom neudělali nic. Ta strategie vedoucí k vyrovnaným rozpočtům tady musí být, ale nevěřím, že bude odhlasována před volbami. To si skoro myslím, že to ani nejde. Jinými slovy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Měla by být ale připravena.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

No, připravená, připravenou ji budou mít všechny politické strany, to budou volební programy těch politických stran. Ale nechceme-li mít zase 220 miliard deficit v roce 2011, tak nám nezbyde nic jiného, než zcela vážně na jaře před volbami a to tedy bude palba, to já si velmi těžko umím představit, ale odpovědní politici to nesmí odmítnout, mluvit o jakémsi Janotově balíčku 2, který bude řešením zase pro ten rok 2011, než po těch řádných volbách se dohodneme na té dlouhodobé strategii.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Prosím, stručná reakce.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že tu situaci letní, očekávanou letní nemusíme dramatizovat, 20 let už se tady střídají vlády vždycky v létě a každá nová vláda si s tím dokázala poradit, připravila návrh rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Promiňte, ale nikdy to nebylo, pane místopředsedo, nikdy to nebylo v takových konturách zadlužování, což je tady.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
,Tak ty kontury jsou dány tím obrovským propadem české ekonomiky v letošním roce a je evidentní, že dopady do veřejných rozpočtů ještě potrvají několik let a budeme se ještě několik let vypořádávat s tím obrovským propadem české ekonomiky, ke kterému došlo v letošním roce, pokud to bude někde kolem těch 5 procent a možná se k růstu nevrátíme ani v roce 2010. Nicméně já si myslím, že jsme schopni tu situaci standardně zvládnout a jestliže pan ministr Janota splní domácí úlohu a připraví svému nástupci na ministerstvu financí několik možných variant, které lze technokraticky použít, pak bude na nové vládě, která už bude mít plný politický mandát, aby podle svého složení, podle výsledků voleb se rozhodla, která její politika bude mít přednost a zdali půjde do vyšší daňové progrese, než máme dnes, jaké škrty bude dělat, zdali to bude mít dopad na rodiny s dětmi, zdali to budou škrty, které budou naopak sociálně ohleduplné. To bude věc rozhodnutí občanů ve volbách, nikoliv nějakého balíčku číslo 2 pana ministra Janoty.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Pane redaktore, já jsem se účastnil teďkon třídenního neformálního Ekofinu v Jötteborgu, kde se sešli ministři financí zemí EU a guvernéři národních bank. V podstatě ta debata probíhala, velmi to zjednoduším, přišla krize, někde v bankovním sektoru více, ale v reálné ekonomice všude, pumpovali jsme prostředky ze státního rozpočtu do ekonomiky, zvyšovali jsme dluhy a teď je třeba se zamyslet nad tím, že je třeba z těch dluhových pastí nějak vycouvat. A jedním z usnesení prostě a z doporučení tohoto fóra bylo, že nejpozději v roce 2011 by země měly výrazným způsobem začít snižovat deficity, respektive dluhy, které nadělaly během krize. A s tím tam byl konsensuální souhlas. Čili, a my jsme navíc v situaci proti většině z těchto zemí v horší pozici v tom směru, že oni sice mají vysoké deficity v letošním roce, protože napumpovaly hodně peněz na ozdravení bankovního sektoru a tento prvek se pro ně v příštím roce nebude opakovat. Čili náš problém, náš problém je strukturální a my musíme řešit strukturální problémy našich veřejných rozpočtů, nejen prostě problém krize, která se u nás promítla prostě z pohledu bankovního sektoru nulově, když pominu to, že banky hůře půjčovaly, že banky prostě hůře financovaly ekonomiku a firmy, ale tento problém je, řekl bych do jisté míry pro nás specifický a my budeme muset skládat účty a prostě žádné zmírnění Paktu stability jako ve většině programů, tam prostě o tom nebyla řeč.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, chce-li Česká republika přijmout euro.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tam byla řeč minimálně o tom, že Česká republika by proti roku 2010 měla minimálně ten deficit snížit o 0,5 až jedno procento. Čili jestliže jsme dneska na 5,3, tak bychom se měli dostat minimálně někde na úroveň 4,7, 4,8 za veřejný rozpočty. A to bude velmi obtížné, protože i při jakémsi růstu HDP, plusovém růstu HDP v příštím roce, ten dopad, jak jsem se zmiňoval na tý straně výdajové je daleko, daleko větší.

 

Loterijní lobbying. Zdaňování hazardu.
 
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Mě by ještě zajímalo jedno téma, tady Eduard Janota zmínil loterijní zákon. Z těch tří témat, která chce dát do rozšířeného programového prohlášení vlády. Loterijní zákon, zdanění hazardu, lobbying kolem něj, poukázal na to případ, kdy deník Mladá fronta DNES nachytal, lidově řečeno, v nedbalkách zástupce dvou politických stran, komunistů, TOP 09. Mladá fronta DNES vyslala za představiteli politických stran člověka, který se představil jako majitel sítě heren Jackpot. Nabízel jim milion korun za to, že uvedenou novelu upraví ve prospěch loterijních firem.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/ /natočeno 29. 9., Zdroj: iDNES.cz/
--------------------
V tuhle chvíli si můžeme říct, že jakmile by to dostalo podobu konkrétních řešení a já tvrdím, že do konce roku to nebude, se možná seznámíme s něčím, co bude na papíře, zatím je to v novinových, novinový články. Tak pak si řekneme dál. Víme o sobě a řekneme si dál. Heleďte, je to takhle, vypadá to takhle, klidně vám můžu dát do ruky příslušnej tisk návrhu zákona, teze zákona nebo paragrafový znění zákona, to není problém, to myslím, že tam jako seženeme zájem. A můžeme říct, heleďte, napsali to takhle, jo, a my s tím budeme dělat, můžeme dělat zhruba toto.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Ano, to byl dnes už bývalý místopředseda KSČM Jiří Dolejš, stejně jako jeho kolega Čeněk Milota v týdnu rezignovali. Vstřícně se také vůči lobbyistovi zachoval poslanec TOP 09 Ladislav Šustr. Ten krom složení poslaneckého mandátu ohlásil, že nebude ani na kandidátce TOP 09, kde původně pro sněmovní volby figuroval. Loterijní zákon, předložíte ho, aby ve sněmovně prošel, protože vy jste k němu měl výhrady a řekl jste, že ho nedoporučujete.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já jsem osobně výhrady neměl, materiál, který předložil na jednání vlády Miroslav Kalousek, skončil na legislativní radě vlády a tam byly nějaké připomínky. Čili a ty připomínky se generují z dvojí oblasti. Obce chtějí spolurozhodovat o tom, zda a jak prostě se bude provádět ten proces, řekněme, udělování licencí a povolování automatů. A za druhé, chtějí mít vyšší podíl na inkasu z této oblasti. Čili můj úkol je jaksi skloubit tyto věci a nějakým způsobem upravit materiál a já věřím, že se mi podaří do konce měsíce, do konce měsíce října předložit věcný návrh zákona na, do připomínkového řízení a na jednání vlády. Čili takovýhle postup. Já vím, že to je politicky zejména po událostech posledních dnů velmi, velmi citlivé, nicméně co pro to dělám. Jednám i se zástupci těchto společností, ne mezi čtyřma očima, ale mezi.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Aby vás někdo nenatočil na skryté kameře, pane ministře.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Mezi 30 nebo 40 očima, to chci zdůraznit za prvé. Za druhé, jednám s nima mimo jiné proto, abychom si ujasnili jakýsi určitý etický kodex, protože obce to po mně chtějí, chce to po mně Svaz měst a obcí, prostě abychom si sladili podmínky, které budou oni ne, že jsou daný zákonem, ale že jsou daný prostě nějakou etikou fungování, kde může být, kde nemůže být herna, jaké, jakým způsobem omezit, zamezit mladistvým, a tak dále prostě přístup do těchto místností, do těchto heren. Čili to je jedna stránka věci. To je stránka, řekněme, etická, ta stránka druhá, ta stránka byznysu, ta stránka legislativy, ta, jak říkám, ta má hlavní problémy prostě spolurozhodování obcí a otázku toho, kdo bude a v jakém rozsahu inkasovat peníze. To je ten základní problém.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale do konce října chcete přijít s věcným záměrem.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
S věcným záměrem, který chci předložit vládě, pochopitelně bude následovat podrobné připomínkové řízení a jaký bude konec, jestli tam prostě se narodí úplně jiné momenty, myšlenky, návrhy do celého toho procesu, protože někdo vidí proces velmi zjednodušeně, že se zdraví tento hazard, respektive více zdaní, ale ono to.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To jsou komunisté padesátiprocentní zdanění.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ale ono to má své souvislosti, vy dobře víte, a teď nejsem žádnej propagátor Sazky, že Sazka prostě je vlastně společnost, která je dominantní, že Sazka má nějaké vazby, souvislosti s financováním haly ve sportu obecně. Čili tady my musíme vědět, co budeme chtít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale měl by na to stát se ohlížet, když tady jsou možná chybná manažerská rozhodnutí týkající se Sazka Arény?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Stát by neměl tolerovat chybná manažerská rozhodnutí. To určitě ne obecně, stát by měl stanovit podmínky pro, řádné, transparentní podmínky pro všechny subjekty, které podnikají v této oblasti. Stát musí taky respektovat závazky, které jsou vůči zahraničním firmám. Tady byla, takříkajíc, aféra internetové sázení na kurzové sázky, pochopitelně můj předchůdce Miroslav Kalousek to musel povolit. Protože jinak hrozily arbitráže, já bych se zachoval stejně. Čili buď si v zákoně vymezíme něco přesnějšího, něco, co bude krýt ministra financí, že takovéto přístupy nebude povolovat, ale zatím to v našem zákoně není a proto tento loterijní zákon mimo jiné se musí změnit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo Sobotko, měl by být, když jste tady slyšel představy Eduarda Janoty, měl by mít tu ambici měnit loterijní zákon jako úřednická vláda?


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Tak já myslím, že je to naprosto nezbytné, aby ke změně loterijního zákona došlo. Já budu osobně velmi podporovat, aby toto v mandátu vlády bylo. Obávám se ovšem, že se to obtížně bude stíhat, pokud v říjnu bude teprve věcný záměr. Nicméně platí, že v Poslanecké sněmovně existuje lobby, které už se několik let brání tomu, aby došlo k jakékoliv změně loterijního zákona. Ještě v době, kdy já jsem byl ministr financí, tak jsem dvakrát předkládal novelu loterijního zákona, která měla ztransparentnit podnikání v této oblasti, zpřísnit podmínky a dát pravomoce obcím. Ani jednou to nebylo zařazeno na program schůze. Tento týden.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Narážel jste na ty poslance v nedbalkách, kteří byli odhaleni Mladou frontou?


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Ale to je úplně, to je jenom jakýsi symptom, ale tento týden v Poslanecké sněmovně jsme se opakovaně dvakrát pokoušeli zařadit na program schůze senátní novelu loterijního zákona, která také zpřísňuje podmínky pro hazard. Koalice, mimochodem včetně komunistických poslanců, poslanců ODS, zabránila tomu, aby se ten bod vůbec zařadil na program jednání. Čili to ukazuje, že skutečně je potřeba, aby vláda do toho šla, my jsme připraveni vládu v tomto podpořit a pokud se to vládě nepodaří stihnout, tak já nevylučuju, že my budeme podporovat dílčí novely, které by alespoň odstranily ty nejhorší nedostatky, které tam dnes jsou, zejména pokud jde o malé pravomoce obcí a pokud jde o nízkou transparentnost finančních prostředků, aby se vědělo, kam skutečně ten výtěžek z této oblasti plyne. Čili tady jsme připraveni takovéto iniciativy jako sociální demokraté podporovat bez ohledu na to, jestli se nám do budoucna podaří prosadit nový zákon o lobbyingu nebo ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nový nebo změna loterijního zákona v programovém prohlášení vlády, ano?

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Jistě mi musíte odpustit k tomu antré, že musím dodat, že pan poslanec Šustr prostě nemohl jednat za TOP, na rozdíl od místopředsedy KSČM prostě proto, že nebyl členem TOPu, já taky nemůžu jednat za Českou televizi, i když tady sedím. Já jsem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vy zase víte, že Ladislav Šustr byl mnohokrát novináři považován za vykuka v souvislosti s jakýmikoliv loterijnímu zákony.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Já se tím, ne, já se tím, prosím pěkně, to není žádné zbavování odpovědnosti, my jsme ji přijali, tu věc jsme vyřešili za tři hodiny, odpovědnost přijal i Ladislav Šustr, ale musím protestovat proti tomu, že mohl jednat za TOP, prostě nemohl tak, jako já nemůžu jednat za Českou televizi, protože nejsem v jejím vedení. K loterijnímu zákonu. Myslím, že tady jsme si oba dva prožili stejnou zkušenost, jak Bohuslav Sobotka, tak já, čas od času jsme předložili ať už novelu, nebo nový zákon a vždycky jsme s ní někde narazili. V každém případě myslím si, že to, co já jsem předal Eduardu Janotovi a on teď na základě připomínek Legislativní rady vlády dopilovává, musí být předloženo, sledovali jsme tam vždycky zásadní cíle, průhlednější regulaci a větší pravomoce obcí, co se týče umístění heren a podílu odvodů těch heren do rozpočtů obcí. To byly ty zásadní priority, které jsme sledovali, co se týče senátního návrhu. Já doporučuji, pane místopředsedo, abyste si pečlivě přečetli stanovisko ministra, předsedy Legislativní rady vlády, dnešního předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody, který k senátnímu návrhu předložil do vlády a kde velmi pregnantně popisuje, proč ten Senát, proč ten zákon je neaplikovatelný a proč ho důrazně nedoporučuje přijmout. Je pod tím stanoviskem podepsán. Já vám ho dám. Dneska pan Svoboda sice ve sněmovně říká něco jiného, ale jeho stanovisko předsedy Legislativní rady vlády je, myslím, velmi závažné a měli bysme si ho všichni přečíst.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď ještě jedna věc, kterou tady také Eduard Janota zmínil a to mě zajímá, zda si myslíte, že by mělo být součástí toho rozšířeného programového prohlášení nějakým způsobem ona velká ekologická zakázka, ten obří supertender. A propos, novináři stále mluví o částce 115 miliard, nemělo by ministerstvo financí jít s pravdou ven, jaká je opravdová ta částka před tím, než se to dostane do toho rozšířeného programu, pane ministře.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
115 miliard je součet, pasivní součet garancí, které byly poskytnuty, to je velký rozdíl mezi tím, jaký je prostě skutečný rozsah, protože ty škody byly u těch případů, kde byly stanoveny garance a bylo řešení, byly zpravidla nižší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kolik nás to tedy bude stát, odhad.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
To já pochopitelně v dané chvíli nevím a nechci spekulovat, protože bych nahrával těm, který se účastní a který prostě by má slova mohli brát jako doporučení. To v žádným případě nechci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když to tak srazíte třeba na 30 miliard, protože ono to je podstatné pro to rozhodování.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak jestliže se bavíte až takhle volnomyšlenkářsky, tak 30 miliard bych bral, já vám řeknu, ale tak jako.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je nereálné, tak teďka.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

20 by bylo lepší.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
20 by bylo lepší. Takže prosím vás, v tomto, toto je rozdíl. Ale opravdu, tady jde o to, jestli tato vláda má mít tu odpovědnost v tom rozsahu těch 115 miliard garancí, anebo nemá. Já jsem poslouchal předchozí debatu, tak jsem spíš nabyl dojmu, že nikoliv. Nicméně já musím respektovat ten legislativní proces a prostě dostanu na stůl 13. října tři nabídky a tu nejnižší bude muset vybrat a do 90 dnů podepsat a předložit na jednání vlády.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak byste v tomto ohledu postupoval.


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Ona to skutečně není taková legrace, tady jde o desítky miliard korun a my od počátku nemáme k tomu tenderu důvěru jako sociální demokracie. Jsme přesvědčeni, že on byl chybně koncipován, protože vláda tady dělá výběrové řízení na něco, čehož přesnou hodnotu nezná. A jestliže tady neexistuje audit toho, jaká je skutečná hodnota odstraňování těch jednotlivých ekologických škod, tak je velmi sporné sčítat garance, které byly poskytnuty v 90. letech a na ně stavět tender, který probíhá dvacet let poté, kdy ty garance byly mapovány.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste ho zastavil tedy ten tender.


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Podle mého názoru pan ministr Janota by měl činit všechny takové kroky, aby nevystavil ministerstvo financí riziku jakýchkoliv žalob, čili tady musí volit v každé situaci právně nesporný a správný postup. Nicméně my bychom uvítali, kdyby ten tender byl zrušen. Myslíme si, že byl chybně koncipován a že nedává záruku správné ceny, která bude šetrná vůči veřejným rozpočtům.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je možné ho zrušit, pane ministře.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Myslím si, že není možné ho zrušit v dané chvíli, že já prostě z těch právních analýz, který mám, tak nevyplývá, že o tom tenderu může pozitivně či negativně rozhodnout po mém podpisu, bohužel až po mém podpisu vláda. Buď bude souhlasit s nabídkou, že ji akceptuje, jednu z těch tří nabídek teda přijme tu nejnižší, bude ji považovat za rozumnou, anebo ji prostě neakceptuje a tím pádem ten tender se zruší sám.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nebylo by to nejlepší řešení, jak z té šlamastiky ven?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
To je nejjednodušší řešení, právně nejschůdnější řešení, řešení, které vyhne tuto zemi jakékoliv arbitráže na tohle téma.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy byste toto doporučoval, tento postup. To znamená.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tady nejde o doporučení, já ho musím respektovat v dané chvíli. Vy mě tady tlačíte, já bych byl rád, kdybych mohl něco doporučovat, ale já sám pochopitelně, pokud bude cena nějaká neodpovídající a já teďkon vám neřeknu, kolik to je, tak doporučím to nepřijmout, ale toto je, na mě nezáleží, já můžu mít stanovisko záporné, vláda se může sejít teoreticky a může to stanovisko přehlasovat a bude platit, takže ono to není tak jednoduché.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale zase máte autoritu, to zase nedělejte ze sebe tady jednoho skromného Janotu ve vládě.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Jestli mohu, já těžko můžu přijmout slovo šlamastika, protože byť je velký kus pravdy na tom, že vláda vypisuje tender na něco, jehož celkovou hodnotu přesně nezná, tak se ptám, jaký je současný stav. Dnes vláda vypisuje desítky a stovky tenderů na likvidaci škod, které podepsal Fond národního majetku v 90. letech, aniž by znala přesnou hodnotu těch jednotlivých tenderů, vždyť je to úplně stejné. S tím rozdílem, že veškeré, s tím rozdílem, že veškerá rizika nese ona. Já si stále myslím, že tohle je z hlediska kapacitních možností státu a finančních možností státu ta nejrychlejší varianta, jestli je také nejvýhodnější cenově, to ukáže ta cena. Samozřejmě absolutní nesmysl a ani za mě, ani za Janoty nikdy ministerstvo financí neřeklo, že cena té zakázky je 115, to opakují, bohužel, i někteří politici. Nicméně ta zakázka.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nikdo ale neřekl tu nižší hranici.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Ono to také říct nemůže, to vám řekne ten tender, ten někdo jiný neřekne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale když se zase ty firmy domluví, pokud jste četl NERVáky a jejich závěrečnou zprávu, tak víte, jaké jsou kšefty mezi stavebními firmami, to znamená, jestliže se tady tři firmy domluví.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Podívejte se, až budou ležet na stole cenové nabídky, tak pokud samozřejmě cena té zakázky by přesahovala, a teď mluvím o zakázce, nikoliv o ceně peněz, protože ten koncesionář to také profinancovává. Pokud by cena té zakázky přesahovala někde 50, 60procentní hranici celkového objemu těch garancí, tak bych sám měl problém říct, že si myslím, že je to výhodné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, bude-li to nad 60 miliardami, tak vy, no, vy jste řekl.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Já jsem ten poslední, já jsem ten poslední, teď tak jako přemýšlím nahlas. Jsem ten poslední, kdo by to, k tomu musí sednout poradce a udělat se odborná analýza, ale samozřejmě nemůže to bejt 115, nemůže to bejt ani 100, ani 90.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale naznačil jste, že pokud by to bylo 50 až 60, nad 50, 60procentní.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Já jsem nic takového říkat neměl vůbec, protože to vypadá, jako že je to návodné, ale tam někde totiž, tam někde vidím cenu, pokud by se jelo postupnými tendery. Uvidíme, jak výhodná bude nabídka, pak rozhodne vláda na základě podrobných doporučení. Já jenom tvrdím, že pokud se ten tender zruší nebo se nikdo nevybere, tak to není tak, že z té šlamastiky vybředneme. Jenom ta šlamastika, kterou tady máme od roku 94, tady zůstane a pojede se dál stovkou jednotlivých tenderů stylem - ukradni si každý, co můžeš. Tak jako se stavěj ty dálnice.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

To se tak teďka děje, ukradni si, co můžeš na ekologických škodách. Tady se mydlí, teda mydlí, promiňte, modlí Eduard Janota.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Pozor, já se odvolávám na tu zprávu NERVu, na který vy mě upozorňujete, že jsou předražené dálniční sítě, tak i teď na těch ekologických zakázkách samozřejmě na každém tenderu participují nějaké firmy, které jsou v tom běžně zajeté. A já se ptám, jestli ten odpor není náhodou od toho dnes zajetého systému, kterému já opravdu nevěřím.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Já myslím, že ten tender je koncepčně chybný a ty chyby se bohužel nedají v tom procesu odstranit. Čili my jsme, a znovu opakuji, jednoznačně pro to, aby vláda v souladu se všemi pravidly, aniž by se vystavila riziku jakékoliv žaloby, ten tender zrušila. A jestliže to bude až v té poslední fázi, pak je to věcí rozhodnutí vlády, ale my se domníváme, že ten tender je chybný a skýtá pro veřejné rozpočty velká rizika. Už to tady ukázala ta debata, která tady vlastně vůbec neměla být, to jsou ty peníze, ty částky, které se tady objevily, už vidíme ten obrovský rozptyl a jestliže tady exiestuje takový rozptyl v odhadech toho, co může být a co nemůže být pro stát efektivní, pak si myslím, že ta chyba může být skutečně velmi velká na konci tohoto výběrového řízení.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Ale ono to není tak jednoduché, protože už samotnej ten princip, jak jsme získávali ty garance, ten rozsah garancí. V podstatě vznikla jakási předprivatizace, jakási ekologická škoda, jakýsi problém v bývalém státním podniku, byl tam příslib, že tuto škodu odstraní stát, byla vydaná garance do výše tehdejší hodnoty základního jmění, přičemž ta garance, ta škoda mohla být daleko vyšší, než bylo to základní jmění, mohla být někde v některých případech i nižší. Čili ten její samotný odhad, čili i ten samotný odhad těch garancí je od samého počátku rozporuplný a problémový. Na druhé straně, v řadě případů se ukázalo, že ta garance do výše základního jmění nestačí a u některých firem už to bylo dvakrát, třikrát navyšováno a vždy to je materiál do vlády, vláda projednává, schválí, protože tady je tlak inspekce životního, České inspekce životního prostředí, je tady prostě, hrozí tady ekologická rizika, takže jak ministr Sobotka, tak ministr Kalousek, tak jejich předchůdci celou řadu takovýchto individuálních projektů museli prostě navyšovat, zvyšovat a tento způsob řešení, o který tady je teďkon dneska řeč, je jiný a do jisté míry jaksi tento problém přenáší na toho koncesionáře. Ano, ale souhlasím s tím, že riziková je správná výše odhadů toho, kolik by to mělo být a to prostě v dané chvíli.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Mně totiž opravdu vadí, že se na to někdy díváme tak, jako že doteďka bylo všechno v naprostém pořádku a teď řešíme nějakou šlamastiku, která se stala tím tenderem. Ten tender je jednou z možností, jak vyřešit téměř neřešitelnou šlamastiku, do které jsme se dostali bianco podepsanými smlouvami v 90. letech. Za ty nikdo z nás nemůže, ale my jsme zdědili a museli jsme je řešit. Buď budeme podepisovat standardním způsobem a ten já pokládám za příšerný, vysoce korupčně rizikový, zdlouhavý a drahý, nebo budeme hledat lepší způsob, pokud ta cenová nabídka řekne, že to asi není lepší způsob, tak dál pojedeme stejným způsobem, ale to je šlamastika jako hrom.
Budoucnost vládnutí. Ekonomika v krizi.
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se zmíníme o těch vašich domácích úkolech, tak víme, že Fischerova vláda sepisuje rozšířenou verzi svého programového prohlášení, se kterou by dokončila svůj mandát do voleb v květnu příštího roku. K rozšířenému programu svého kabinetu v odpovědi na otázku premiér Jan Fischer říká.


osoba
--------------------
Máte napsaný nějaký návrh toho, čím by se vláda dál už měla zabývat, co vám řeknou strany?

Jan FISCHER, premiér /natočeno 30. 9. 2009/
--------------------
Pracujeme na něm a měl by být hotový v horizontu asi 10, 14 dnů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Úsečně konstatoval ve druhé polovině týdne premiér Jan Fischer. Platí, pane ministře, to, že neuvažujete jako vláda, že byste předstoupili s tím rozšířeným programem před sněmovnu se žádostí o důvěru?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Podívejte se, platí to, že toto je primárně rozhodnutí premiéra, jakou variantu prostě diskuse a mandátů, debaty o mandátu se s politickými stranami dohodne, to je jedna věc. Na druhé straně platí to, že ministři mají své problémy v resortech, které budou muset řešit. My jsme tady, my jsme tady teďko 4,5 měsíce vlastně měli být vládou, která měla dovést zemi k řádným volbám, víceméně zajistit běžnou administrativu, i když můj balíček svědčí o tom, že to bylo něco navíc, ale pro ty, pro to další období prostě tady musí být určitý mandát jasně definovaný, co dál.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zeptám se, vy byste si přál, aby ta vláda s rozšířeným mandátem předstoupila před sněmovnu s žádostí o důvěru?


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já bych si přál, aby bylo správně a řádně nalajnované hřiště, aby se vědělo, co se od nás chce a co máme činiti. Teď tady byla debata s panem předsedou Topolánkem, který říkal, že to či ono jde mimo mandát vlády, já se ptám. Například velký ekologický program je v rámci mandátu vlády, nebo není v rámci mandátu vlády. Čili takovéto věci minimálně by měl, a to budeme doporučeni panu premiérovi, s lídry politických stran si dohodnout, jestli toto jsou věci, do kterých budeme prostě jaksi, budeme je dotahovat až do konce a já jsem pro to, protože konkrétně v tomto projektu asi by nastal velký problém, kdybychom to bezdůvodně nějak ukončili, ale nicméně musíme mít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy si tedy myslíte, že by měl být například projekt ekologických škod dotažen do konce.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já si myslím, že on musí být dotažen do konce v tom smyslu, že se předloží materiál pro jednání vlády a vláda nějakým způsobem rozhodne. Jestli rozhodne pozitivně, nebo negativně, to je jedna věc, ale po té stránce formálně legislativní, abychom se vyhnuli případným problémům s arbitráží, tak to projekt musíme dotáhnout, ale premiér a vláda by měli mít mantinely od politiků daný, co je přijatelné a co není přijatelné. Jestli 50 miliard je dobrá cena nebo 80 miliard je špatná cena, čili v tomto smyslu by měla mít mandát, ale to je věcí pana premiéra.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vy jim musíte dát nějaké doporučení, to je také to, že když tady píšete rozšířené programové prohlášení, co bude v tom rozšířeném programovém prohlášení, co tam napíšete vy jako ministr financí a přijdete tu za Bohuslavem Sobotkou jako prvním místopředsedou ČSSD, tu za zakladatelem TOP 09 Miroslavem Kalouskem, aby vám řekli, toto chceme, toto nechceme.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já to zúžím. Čili jsou tady problémy, které se týkají vůbec daňového systému, které můj kolega Miroslav Kalousek vlastně rozpracoval a předal mi to v šuplíku. Já se ptám, budeme pokračovat na tomto projektu? Ano, ne. Za druhé, je tady loterijní zákon, který nám dělá spoustu problémů. Já jsem jenom kromě toho, kvůli tomuto zákonu byl třikrát interpelován za 4 měsíce v Poslanecké sněmovně. Taky, byl zpracován Miroslavem Kalouskem jakýsi návrh, ten neprošel, já se snažím tento návrh nějakým způsobem pozměnit, upravit, považuju to za rozumné a správné a ptám se, budeme mít mandát, abychom takovéto legislativní kroky konali? Třetí věc. Ta se týká obecně některých náhledů na určitou, jak jsem říkal, revizi legislativy mandatorních výdajů, protože bez ní každý tvůrce rozpočtu na rok 2011 bude jako nahý v trní. Takže já si myslím, že ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste teď vyjmenoval tři oblasti.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tři oblasti, které trápí jaksi mě. Já vím, že kolegové ministři mají třeba jiné své oblasti, které by chtěli řešit. To je.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pojďme tedy ty tři oblasti rozebrat. Měla by mít ambici vláda, jejímž ministrem financí je Eduard Janota, aby měnila daňový systém, zpřehledňovala ho, jedno výběrní místo, pane místopředsedo Sobotko.


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Tak já myslím, že jedna věc je pokračovat na přípravě jednoho výběrního místa, to je, myslím, věc, která by mohla být v tom rozšířeném mandátu obsažena. Druhá věc je, jsou radikální změny v konstrukci zákona o dani z příjmu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená daňové položky odpočitatelné.


Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Tam my se domníváme, že některé návrhy, které se objevily v médiích minulý týden, například to, že by se úplně zrušilo samostatné sociální pojištění, tak to jsou věci, které takovým zásadním způsobem mění systém našich veřejných financí, že už by mohli zasahovat za mandát této vlády. Čili v této oblasti si myslím, že můžeme dospět k dalšímu dílčímu zjednodušení konstrukce daně z příjmů, ale nemyslím si, že mandát této vlády směřuje k tomu, abychom provedli celkovou koncepční reformu a vlastně zrušili jeden typ pojištění, na kterém je 20 let postaven systém financování veřejného sektoru v České republice.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, Bohuslav Sobotka to řekl jasně. Jedno výběrní místo zavést, kroky k tomu může udělat současná vláda.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Pane ministře, já loterijní zákon a daň z příjmů, jsem ti dával v deskách, ne v šuplíku, v šuplíku jsem měl doutníky. Ale to není asi to.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste na ministerstvu málo pracoval, když jste měl tam doutníky.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Naopak, já jsem ty zákony měl na stole a v šuplíku byly doutníky. Ale to není asi to podstatné. To podstatné je, co ta vláda do těch voleb nebo nemá dělat, já jsem rád, že pracuje na rozšířeném programovém prohlášení, protože všichni, veřejnost, parlament i vláda sama jasně počítala, že její mandát je do začátku října, do žádných voleb. Jestliže bude o 7 měsíců delší, a to je zřejmé, že bude, tak je asi správný, aby ten vládní program byl rozšířen a přizpůsoben tomu, že bude vláda ještě půl roku vládnout.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Měla by předstoupit s žádostí o důvěru s tím rozšířeným programem, ano, nebo ne.

Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

TOP 09, poslanci TOP 09 se nepodíleli na sestavování vlády, ale vyjádřili vládě Jana Fischera důvěru a je to stejné jako s tím rozpočtem, my sice nemáme radost, že tady ještě půl roku bude nepolitická vláda, ale neznáme lepší řešení, vláda Jana Fischera má naši důvěru a bude ji mít dál, ať o ni požádá, nebo ne. Takže pro nás to vůbec není podstatné.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
My nepožadujeme to, aby vláda předstoupila před sněmovnu. Já si myslím, že pokud dojde k dohodě na bázi premiéra a předsedů tří politických stran, které byly u vzniku této vlády, o jistém rozšíření mandátu, pak si myslím, že není nutné, aby vláda chodila před sněmovnu. Navíc podle mého názoru už to, že byl schválen takzvaný balíček, tak to ukázalo, že tato vláda má mandát k tomu, aby připravila rozpočet na příští rok. Jestliže bude schválen rozpočet, tak to je vlastně nepřímé nové vyjádření důvěry této vládě. Čili z ústavněprávního hlediska podle mého názoru nic nebrání tomu, aby vláda v mandátu pokračovala až do řádných voleb.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tím se vypořádáte a ODS zůstává tedy jediná, jak tady jsme slyšeli od Mirka Topolánka, která chce, aby vláda s tím rozšířeným mandátem předstoupila před sněmovnu se žádostí o důvěru. Teď k těm návrhům, jedno výběrní místo.


Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Smím ještě k těm zákonům? Tak, v roce 2007 byl rozjet projekt a opět nezačal od nuly, řadu návrhů a nápadů jsem tady přebíral od svého předchůdce. Nicméně ten projekt jednoho výběrního místa byl rozjet v roce 2007, byl předložen nový daňový řád, to znamená, jedná se o reformu instituce. To je to jedno výběrní místo, o reformu pravidel, to je ten nový daňový řád a je před námi ještě reforma legislativy, na kterou možná máme rozdílný názor, ale spíš na základě, myslím si, těch mediálních, nikoliv skutečných argumentů. A já to teď tady nechci rozvádět, protože na to nemáme čas, ale pokud to Fischerova vláda předloží, já budu rád, i za tu cenu třeba, že se to do voleb neprojedná, ale ta parlamentní diskuse upozorní na to, kde jsou ty skutečné třecí plochy a kde jsou ty skutečné nezbytné změny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Lidově řečeno, to jsou ty výjimky, daňové výjimky a zpřehlednění daňového systému.


Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------

Já myslím, že to je ten problém, že ten základní problém není to, jestli bude uvedeno jedno číslo daň a sociální pojištění najednou, tam klidně můžou bejt dvě čísla, fyzicky daň i sociální pojištění, aby se sociální demokraté neobávali. Odstraněním celé řady výjimek je samozřejmě nesmírně důležité, ale pokud tam jedna nebo dvě, které já bych tam nechtěl, zbydou, tak se taky nic nestane, ale to, co je zásadní, to, co je skutečně zásadní pro úspěch sjednocení daní, zjednodušení daní a toho jednoho inkasního místa, je sjednocení vyměřovacího základu pro všechny ty přímé odvody, to znamená pro všechna pojištění a pro daň z příjmů. Budeme-li to vypočítávat z jednoho základu, pak jsme schopni velmi jednoduše, ať už na tom formuláři bude jedno, dvě, nebo tři čísla, tu jednu částku odvést na to jedno inkasní místo, a to je ten cíl. A o tom, já bych tu parlamentní diskusi nesmírně uvítal a myslím, že v zásadě jsme schopni se shodnout.

Bohuslav SOBOTKA, 1. místopředseda strany, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Tam půjde ještě o tu metodiku debaty, já si myslím, že by stálo za to ještě, aby proběhla poctivá debata znovu na tripartitě, protože pokud by došlo k neshodě odborů a zaměstnavatelů o tom, že alespoň část těchto výjimek je možné zrušit tak, aniž by se jedna z těchto skupin cítila poškozena, objektivně to tak bylo, tak si myslím, že nám to potom tu sněmovní debatu určitě může usnadnit.

Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Mluvíme o zjednodušení, tady padly dva parametry. Tady se jaksi diskutuje jedna sazba daňovej základ, třetí pak je sleva, obecná sleva, která by ten systém měla zjednodušit a tam by se měly promítnout ty různé výjimky, které zrušíme teda, které odpadnou a které zjednodušíme systém. Čili v tom je ta pointa, čili tři body, sazba, daňovej základ a obecná sleva.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď ta shoda, kterou jste tady slyšel.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Já s tím, s tím řešením, které jsem zdědil, já s ním souhlasím, pochopitelně mělo by být předmětem nejen odborné, ale i politické diskuse. Ta odborná diskuse.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A jedno výběrní místo, s tím tedy přijdete určitě.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Jedno výběrní místo běží a jako takové dojde nejdřív k sladění, ke spojení cla a daní, pak by tam mohlo být sociální pojištění a v poslední fázi, v poslední fázi někdy v roce, po roce 14 i zdravotní pojištění. Ale toto vše bude záležet, bude-li vůle prostě řešit ten daňový systém jako celek komplexně, jak tady bylo řečeno. Nemůžeme věci vytrhovat z kontextu a pustit se.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale tady jste slyšel, že i k tomu je Bohuslav Sobotka svolný, pokud se probere na tripartitě. To znamená, počítáte s tím, že.


Eduard JANOTA, ministr financí
--------------------
Tak to je podmínka elementární, že se zaměstnavateli a odbory o tom budeme muset jednat. Takže já jsem na to připraven a znova říkám, jen pokud se tato věc dostane zase více do povědomí lidí a možná v kontextu těch problémů, před kterými teďkon stojíme, že toto bude.
ČT 1 a ČT 24, 4. 10. 2009, pořad: Otázky Václava Moravce
Štítky
Osobnosti: Miroslav Kalousek
Témata: Hospodářství