Lukša: Stejná pravidla musí platit pro všechny

Na otázky

3. 10. 2013

Proč romský problém vznikl, co se mělo dělat a nedělalo, jaké konkrétní návrhy řešení navrhujete?

Kořeny spadají do období socialismu, kdy se Romové ve velkém stěhovali z východního Slovenska do českých a moravských měst. Přidělování obecních bytů bylo nevhodně nastaveno a někteří je i demolovali. Příliš benevolentní sociální stát a málo pracovních příležitostí pak nevedly k vytvoření pracovních návyků. Vznikly generace, které neviděly rodiče pracovat. Takřka neřešitelným problémem se pro Romy staly drogy, které potlačují rodinné zvyky, tradice a hierarchii, na kterých si romská komunita vždy zakládala a na kterých stála.

Jak zmírnit sociální napětí ve společnosti?

Důsledným používáním principu stejných pravidel pro všechny. Snaha o protěžování menšinových skupin vede k sociálnímu napětí. Je potřeba nezaměstnaného nenechat sedět doma. Obnovit veřejnou službu, jak jsme ji zavedli v roce 2012, kdy se při odmítnutí odebíraly či výrazně snižovaly dávky. V kraji tak vzniklo přes 10 tisíc pracovních míst. Dále podmínit dávky řádnou školní docházkou dětí a rekvalifikací. Důsledně trestat i drobnou kriminalitu.

Jak vyřešit problém s ubytovnami?

Je třeba sjednotit dávky na bydlení do jedné a omezit je nájemným v místě obvyklým. Tím se zabrání jejich nadměrnému zvyšování, neboť vlastníci již budou vědět, že zvýšení nebude hrazeno z peněz daňových poplatníků. 

(ama)

Mladá fronta DNES, 3. 10. 2013, rubrika: Kraj Moravskoslezský, str. 1

Štítky