× Pohněme s tím. Společně!

Laudát: Šance je velmi malá

Rozhovor s předsedou pražské TOP 09 Františkem Laudátem

15. 11. 2010 | 15:30

Moderátor (Ondřej Černý):

A zmíněný předseda pražské TOP 09, poslanec František Laudát je dnes naším hostem. Dobrý den, vítejte.

 

Host (František Laudát):

Dobré odpoledne.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Z˙čeho jste minulý týden vycházel, když jste říkal, že šance na společnou koalici TOP 09 a ODS je pouhých pět procent?

 

Host (František Laudát):

No, protože se blížil téměř měsíc od konce voleb, od uzavření volebních místností a ty výsledky, zatím pokrok v˙těch jednáních nebyl příliš přesvědčivý. Nicméně já teď bych zvednul ty šance podstatně více, protože samozřejmě situace se změnila s˙tím vývojem v˙tom, že jsme Sociální demokracii dali dle mého názoru velice velkorysou nabídku a teď samozřejmě ODS musí zvážit, jak dál postupovat. Což doufám, že se dneska nějaké zásadní stanovisko večer dozvíme.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

ODS zvažovat bude. Večer by tedy občanští demokraté skutečně měli vašemu projektu říci buď ano nebo ne. Boris Šťastný tvrdí, že v˙tuto chvíli je reálná každá ze tří možných variant.

 

Host (Boris Šťastný):

V˙jednáních určitě pokračujeme. Neodcházíme z˙nich a určitě neříkáme, že naděje na úspěch je pětiprocentní. Je to jinak. Já skutečně vidím všechny varianty stále otevřené a hrozně mě to mrzí od kolegy Laudáta, že vyvolává takovouto negativní atmosféru. A je to další věc, která strašně negativně působí na naši členskou základnu.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Je to výmluva, co Boris Šťastný říká nebo je podle vás skutečně ta situace taková, že jste občanským demokratům svou nabídkou sociálním demokratům zamotali hlavu a že přeci jenom ještě uvažují o té možné koalici s˙vámi?

 

Host (František Laudát):

Tak jednak těch pět procent padlo v˙atmosféře, kdy lídr pražské ODS, pan docent Svoboda mluvil také už o nějakých, já nevím, jestli třiceti procentech, teď přesně nevím to číslo, ale bylo už výrazně pod padesát procent. V˙té atmosféře bylo řečeno těch pět procent. Samozřejmě já teď říkám, nechci šířit pesimismus, ale já si myslím, že to není to podstatné. Podstatné je, zda ODS dnes večer nebo v˙následujících možná dalších několika desítkách hodin řekne kategoricky, chceme se s˙váma domluvit za těch a těch podmínek. Protože my jsme dali návrh koaliční dohody, dali jsme zhruba návrh resortů, obsazení resortů. Nemyslím personálně, ale principiálně co si chceme podržet. Ale jsou to věci k˙diskusi, rozdělených případných postů. Akceptovali jsme velkou většinu připomínek, vyjasnili jsme si všechno, předsedové klubů se setkali v˙koaliční dohodě. Není tedy zásadní problém. Co si uvědomuju, nediskutovali jsme přílohu koaliční smlouvy, která nějakým způsobem řeší to zřejmě pro veřejnost těžko skousnutelné, velké odměňování pražských politiků v˙akciových společnostech města.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Každopádně vy jste přišli se svým návrhem, že nad určitou hranici už by ti odměňovaní měli dávat ty peníze na charitativní účely. Ale máte vy jako člověk, který byl 18 let v˙ODS, zvědy a informátory v˙ODS, jaké rozhodnutí by tedy dnes mělo padnout? Jaká nálada v˙Občanské demokratické straně vůči tomu vašemu návrhu panuje?

 

Host (František Laudát):

Tak kdybych mluvil o uplynulých týdnech, tak ta nálada nebyla vůbec TOPce nakloněna. Na druhou stranu dneska ODS je prostě svým způsobem ve startovací pozici nula. Ona si musí říci v˙Praze, zda chce poslední čtyři roky a to je otázka, zda tedy v˙případě, že nedojde k˙nějakému transferu našich zastupitelů jaksi, aby podporovali koalici ODS a Sociální demokracie, zda se to dá vůbec udržet. A pokud ano, tak si myslím, že pražští voliči by si za ty čtyři roky vzpomněli, co se v˙Praze stalo. Navíc si myslím, že ODS potřebuje i jakési partnery, který budou schopný, budou schopni řešit a nově se koukat i na celou řadu problémů v˙Praze, které se nakumulovaly. A to řešení nebude jednoduché. Tam je i potřeba i nějaká těsnější vazba třeba směrem na stát, na státní rozpočet. Sám ale víte, jaká je situace. Takže dneska ODS prostě možná rozhoduje o tom, zda poslední čtyři roky a ještě s˙otazníkem a nebo jestli skutečně si obnoví svoji důvěryhodnost, kterou si myslím, že zejména v˙uplynulém volebním období ztratila nebo byla vážně narušena její pověst díky těm Openartám a dalším skandálům. Takže ona rozhoduje možná o více věcech, než si uvědomuje.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

A když tedy občanští demokraté dnes večer řeknou vašemu návrhu ano, tak bude nadále platit ten návrh, jak jste jej předložili nebo se situace změnila? Sám říkáte, že některé věci jsou ještě možné k˙jednání a budete tedy případně adekvátně reagovat na případné požadavky občanských demokratů.

Host (František Laudát):

Tak samozřejmě my od samého začátku jsme říkali, že to není definitivní, že je to náš návrh a druhá strana přijde. Je to úplně stejné jednání jako u nějakých, já nevím, obchodních případů, kdy ty partneři se potom domlouvají a poté, co se dohodnou, tak podepíšou nějakou smlouvu nebo obchodní kontrakt. To je zcela běžné a vono v˙politice svým způsobem je také tak.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

A co když občanští demokraté dnes večer řeknou ne. Sociální demokraté se k vašemu návrhu mají vyjádřit zítra. Co budete dělat tedy po případném odmítnutí občanských demokratů?

Host (František Laudát):

No tak ještě je tam šance zítra se domlouvat se sociálními demokraty. A říkám, my jsme připraveni a naši zastupitelé už jsou připraveni na to, že můžeme skončit i v˙opozici. A samozřejmě už dneska připravujeme i chování zastupitelů za TOP 09 v˙Praze v˙případě, že bude, budou plnit opoziční dohody v˙pražském zastupitelstvu.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Zatím v˙situaci jako vítěz voleb nejste. Jste třeba ochotni, abyste skutečně udrželi tu možnost potenciálu koalice TOP 09 a ČSSDď, nabídnout ČSSD vylepšené podmínky třeba i v˙tom smyslu, že byste se vzdali pozice pražského primátora?

 

Host (František Laudát):

Pane redaktore, my jsme se v˙pátek domluvili při setkání se Sociální demokracií, že parametry našeho návrhu nebudou veřejné. Je to vzájemná dohoda až do dalšího kola jednání, které má být zítra. Takže nerad říkám no coment, ale v˙tomto případě by nebylo seriózní. A já jenom musím říct, že jedna věc je psaná dohoda, kterou jsme Sociální demokracii předali a potom k˙tomu ještě jsou prostě další věci, které jsme si říkali v˙případě, že Sociální demokracie by kývla na další kola jednání a případnou dohodu. Tak samozřejmě ještě jsme říkali zcela na rovinu vzhledem k˙tomu časovému postupu, který je pro nás neuvěřitelně pomalý, tak jsme rovnou Sociální demokracii říkali i hranice, kam jsme ochotni jít. A nebudu komentovat skutečně, co jsme si tam domluvili nebo co jsme nabízeli.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

A proč se liší ten přístup k˙občanským a sociálním demokratům? Ten návrh dohody s˙občanskými demokraty jste zveřejnili, se sociálními demokraty ne. Proč? Chcete si udržet zadní vrátka a skutečně nechat ODS v˙šachu?

Host (František Laudát):

Tohle není o šachování, ale uvědomte si, že, že dohoda, kterou jsme dali jako ten návrh koaliční dohody občanským demokratům, nebyla veřejná 14 dní. My jsme v˙úterý minulý týden řekli, že chceme jasné slovo do pátku a v˙případě, že nebude jasné slovo, což se stalo, že jo, ve čtvrtek nám bylo sděleno, že partneři z˙ODS požádali o další čas do dneška, takže prostě zveřejníme, aby veřejnost si udělala představu, představu o tom, prostě co jsme ODS nabízeli.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Když se bavíme o tom konkrétním jednání, tak vidíte tam třeba nějaké chyby? Není třeba problémem to, že za TOP 09 vyjednáváte vy jako dlouholetý člen ODS? Často vám to kolegové z˙ODS vrací, útočí na vás jako na bývalého člena Občanské demokratické strany.

Host (František Laudát):

Tak já jsem se v˙médiích dověděl spoustu věcí až skoro neuvěřitelných. Ale já bych byl rád, moje kariéra a vztahy s˙ODS v˙tom vlastním slova smyslu, když jsem byl jejich členem, skončily v˙červnu loňského roku a myslím si, že to je dneska problém části ODS, nikoliv můj.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Tedy podle vás se to vůbec nepromítá do těch vyjednávání?

 

Host (František Laudát):

Já se obávám, že část ODS prostě mě používá jako jakési kladivo, aby vzbudila jakési emoce a uvědomte si, že já právě proto, abych zajistil klid na radnici, tak jsem ani nekandidoval. Nejsem zastupitelem a nebudu.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

A nebylo chybou ani zaangažování Miroslava Kalouska a žádost, aby na straně občanských demokratů zasáhl předseda Petr Nečas? Nejsou to věci, které se jako střípky do mozaiky mohou sebrat a občanští demokraté vám mohou argumentovat, že jste nějakým způsobem torpédovali těmito jednotlivými kroky to vlastní vyjednávání?

 

Host (František Laudát):

Tak já předpokládám a zažil jsem spoustu vyjednávání spíš na místních úrovních než na pražské, ale když se koaliční nebo případní koaliční partneři po volbách chtějí domluvit, tak se domluví velice často během několika hodin či dnů. A tohle byla reakce na jakési informace jednak které jsme měli a za další domnívám se, že jestliže v˙nějakém období směřovalo vše v˙Praze k˙tomu, že bude vytvořena, já nechci říkat, velká koalice, protože velká koalice v˙Praze by byla TOP 09, ČSSD, ale k˙té koalici občanských a sociálních demokratů a jestliže pan Nečas se vložil do pražské kampaně tím, že garantoval bezúhonnost a dobrou pověst pana Svobody, že jo, ještě možná dodneška jsou někde ty billboardy - Primátor, kterému věřím a podobně. Tak jako říci pár, čtrnáct dní po volbách prostě, že je to záležitost Prahy, tak to měla být záležitost i předtím. Já se domnívám, že přece jenom ten přesah z˙Prahy směrem i třeba k˙vládní koalici tady je poměrně široký a nevěřím tomu, že jestliže my budeme sice korektní, ale naprosto tvrdou opozicí v˙zastupitelstvu a vypuknou nějaké kauzy, což je na spadnutí, tak se domnívám, že by to nemělo odezvu. Například tvrdé mediální přestřelky na úrovni hlavního města, že by to nemělo odezvu ve vládě. Nikoliv, že by se sypala vládní koalice, ale jako v˙té atmosféře a v˙té korektnosti, to se obávám, že může být narušeno.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Může to být jakýsi souboj ministra financí s˙magistrátem hlavního města Prahy? Protože mluví se o rozpočtovém určení daní. To je další téma, které občanští demokraté vnesli do té debaty. Miroslav Kalousek jasně řekl, že Prahu nechce připravit o žádných 14 miliard korun, ale je to téma, které by se případně mohlo taky v˙rámci těch sporů objevit?

Host (František Laudát):

Já se domnívám, že nikoliv. Protože, pane redaktore, dneska je rozpočet Prahy zhruba, vlastní rozpočet hlavního města asi 45 miliard plus, mínus. Teď je to o dost méně díky nižším příjmům z˙daní, protože stále je ještě ekonomická krize. Ale přeci z˙pětačtyřiceti nebo ze čtyřiceti miliard nikdo šmahem neškrtne 14 miliard. To prostě přeci nikdo není v˙téhle zemi takový blázen, s˙prominutím, aby prostě připravil kolaps hlavního města Prahy. A v˙tomhle případě by ke kolapsu došlo. Já musím potvrdit, v˙dobách, kdy vlastně se dohadovala spolupráce se starosty a podobně, že vždycky Mirek Kalousek říkal, že Praze na koeficient nemůže šáhnout, protože ta si ho jako jedna z˙mála měst zasluhuje.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Když tedy máte ty zkušenosti s˙občanskými demokraty takové, jako máte, proč jste vlastně neodstoupili od toho exkluzivního jednání s˙občanskými demokraty a nezaměřili se přímo na jednání s˙demokraty sociálními? Protože v˙tuto chvíli to může vypadat, že vy jste ztratili spoustu času, který jste mohli využít pro jednání o jiné vládní koalici na pražském magistrátu.

 

Host (František Laudát):

Ale já v˙tudle chvíli jsem tady neříkal a doufám, že nevyzněl náš rozhovor tak, že já jsem nějaký prostě posedlý občanskými demokraty díky své minulosti. V˙žádném případě. Já tam mám řadu přátel, 18,5 roku prostě ze života nevymažete šmahem a přitom ještě možná asi nejlepších roků života. To znamená, že voliči jednoznačně řekli, že chtějí v˙Praze pravicovou vládu, což ten součet TOP 09 a ten výsledek a občanských demokratů dává. Zas je to přes těch 50 procent, které vlastně dosáhl v˙minulým, v˙minulých volbách primátor Bém. To znamená, že logické je, že by se mělo vyhovět vůli voličů. A i kdyby jakékoliv osobní animozity tam byly, ale ony nejsou, já skutečně se dostávám do situace, že o těch animozitách všichni vykládají, ale já je necítím. Naopak. Já prostě jsem, prostě i když jsem odcházel z˙ODS, tak to byl velice mírumilovný odchod. Byl jsem do konce svého mandátu v˙uplynulém období členem klubu, nabízel jsem, že můžu odejít se svým vstupem do TOP 09 a pomáhal jsem a dodneška pomáhám jistým lidem v˙ODS a vůbec to necítím jako animozitu. Spíš mě vadí právě, že jsem zpátky do nějakých her zatahován a moje jméno je používáno. To možná nesu hůř než, než když prostě, já mám korektní vztahy a budete se divit asi, ale já jsem dělal hodně pro to, aby prostě koalice vznikla. Je mě líto, že přes média se hraje jiná hra, ale ta neodpovídá realitě.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Každopádně TOP 09 vyhrála volby v˙Praze. V˙tuto chvíli to tedy alespoň mediálně vypadá tak, že skončíte v˙opozici. Sám říkáte, že už se na to pomalu připravujete. Co to bude znamenat pro zastupitele TOP 09, že budete vytahovat na světlo světa kauzy, které jsou problematické nebo jakým způsobem budete fungovat jako opoziční strana případně?

Host (František Laudát):

Tak já doufám, že v˙případě, že k˙tomu dojde, já pořád věřím tomu, že ODS se mezi posledními čtyřmi lety a během na delší dobu, ale stabilní, rozhodne pro tu, pro ten běh na delší dobu a s˙rázným ukončením praktik, které se tam vyskytovaly v˙uplynulým období. A pokud budem opozice, no tak samozřejmě budeme koukat, jaké jsou podepisovány smlouvy, jak je nakládáno s˙financemi, s˙majetkem města, jaké jsou vnucovány veřejnosti projekty, pokud se bude pokračovat třeba v˙Opencartě, že jo. Kdo zná IT, tak ví, že ta cesta asi není nejšťastnější, protože tam ty technologie postupují velice, velice rychle dopředu. V˙řadě věcí se shodneme asi s˙ODS. Takže já nechci, aby ta, ta opozice byla za každou cenu, aby to byla nulová tolerance destruktivní, ale na druhou stranu si myslím, že čím dřív by případná koalice občanských a sociálních demokratů skončila v˙Praze, tím to bude pro Pražany lepší.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Každopádně proč by občanští demokraté, když se ještě vrátím k˙tomu vašemu expozé, že si mají vybrat mezi během na čtyři roky nebo na delší trati, měli být, jak Boris Šťastný rád říká, menším bráškou TOP 09 v˙koalici, když vy byste je jako TOP 09 v˙jejich očích mohli zadupat do země? Byli byste ten lídrovský partner.

 

Host (František Laudát):

Pane redaktore, zase se dostáváme spíš do pozice nějaké ideologie, nějakých hodnot a vývoji na české politické scéně. TOP 09 vznikla, posunula se, když vezmu to standardní klasické rozdělení pravá, levá, v˙politice prostě někam, kde byl ten prostor volný a my přeci jsme řekli, že chceme dělat pravicovou konzervativní politiku. I když to slovo pravicové berte nadneseně, ale prostě voliči nějak zareagovali a na rozdíl od některých předáků nebo lídrů ODS my nevykřikujeme, že chceme za čtyři roky být jediná pravicová strana v˙Praze. Já se domnívám, že podobně jako v˙ekonomice, že i v˙politice je konkurence dobrá. Podívejte se, kam vedly, vedla absolutní většina prostě ODS na pražské radnici v˙uplynulých čtyřech letech. K˙nějaké krizi, stagnaci, rozhodování. Já jsem zažil pražskou radnici v˙době téměř v˙podstatě roztříštěného politického spektra, kdy v˙radě v˙roce 1993 až 1994 za prvních měsíců primátorování tehdejšího doktora Koukala prostě byl skoro politicky, v˙té radě sedělo pět, šest subjektů a přitom se tam udělaly největší věci, největší pokrok za celou dobu a ta Praha v˙podstatě do toho žila, z˙toho žila až donedávna.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Tak to je minulost. Vraťme se do současnosti. Když jste mluvil o ekonomice, tak váš kandidát na post pražského primátora Zdeněk Tůma si chtěl vzít Prahu na triko. Když tedy nebude primátorem, jaká bude další role Zdeňka Tůmy? Bude případně pouze opozičním zastupitelem?

 

Host (František Laudát):

No tak bude opozičním zastupitelem, protože ono mu nic jiného nezbyde. Jestli se třeba za rok, za dva začne třeba měnit vláda, tak možná bude povolán nebo vyzván, bude mu podána nabídka, aby si tam sednul. Todle nevíte. Nejsou pravdivé současné spekulace, které se občas objevují, že nastoupí do vlády. Mimochodem Zdeněk Tůma je i poradcem pro ekonomické reformy Miroslava Kalouska. Ten si vytvořil jakýsi poradní sbor. Protože veřejnost by si měla uvědomit a doufám, že to vidí, že to nejtvrdší reformní úsilí nenese ODS, ty nejnepříjemnější resorty, ale je to TOP 09. Ať je to zdravotnictví, finance, sociální věci. To jsou právě ty problémové resorty, kde se rozhoduje o tom, jak se porovnáme s˙deficitem. To není o těch dalších resortech, ale zejména o těchto.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Říkáte do budoucna je možné vládní angažmá Zdeňka Tůmy. V˙dnešním vydání časopisu Respekt je rozhovor s˙vaším předsedou Karlem Schwarzenbergem, který říká: Pokud bude přímá volba prezidenta, šel bych do toho, do nepřímé po těch zkušenostech, které jsem udělal, rozhodně ne. Co Zdeněk Tůma a možný prezidentský kandidát, když by byla nepřímá volba prezidenta? Je i to varianta, o níž se v˙TOP 09 už v˙tuto chvíli mluví?

 

Host (František Laudát):

Vůbec se o tom, o tomto tématu nemluví a přijde mě úplně stejně absurdní jako dneska spekulovat, co Zdeněk Tůma udělá, já nevím, za půl roku, pokud nebude primátorem. Já v˙tudle chvíli, protože mám samozřejmě možnosti si vočíhnout kvality různých kandidátů na primátora, do rady, tak řeknu jediné. Že by byla obrovská škoda pro Prahu v˙případě, že Zdeněk Tůma by nebyl primátorem, skutečně. Protože Praha potřebuje srovnat makroekonomicky, potřebuje vyčistit prostě nakládání

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Protože Pavel Bém říká, že předává nezadluženou Prahu. Prahu, která je na tom finančně velmi dobře?

 

Host (František Laudát):

Tak jednak Praha má asi 24 miliard dluhů z˙minula, to je jedna věc. Druhá věc je, že řada dluhů a prostě otazníků visí ve vzduchu, ať je to třeba čistička odpadních vod, která, což má bejt investice někde mezi 16 až 22 miliardami korun podle zvolené technologie a není dofinancována, není dofinancování soubor tunelů komplexu Blanka a dodavatelé chtějí delší dobu na dokončení a více peněz, což samozřejmě se nehodilo do volební kampaně, aby někdo se tomu věnoval a přiznal, že tam bude problémy. Ale já to nikomu nevyčítám, protože ta stavba je trošičku z˙hlediska postupů a dohledu městského investora, trošku zbabraná. Takže takovýhlech věcí, v˙Dopravním podniku jsou nasmlouvány kontrakty na různé vozy, metra a další tramvajové soupravy a podobně. To všechno není doloženo financováním. Takže já se obávám, že sice navenek jo a musím říci, že v˙tomhletom uznávám končícího primátora Béma, že se nevrhal do vypisování nějakých šílených dalších emisí dluhopisů a podobně. To jako, v˙tomhle ho uznávám. To prostě klobouk dolů. Na druhou stranu se obávám, že v˙řadě těch institucí městských jsou tam vytěsněny vlastně ty dluhy uměle a je to drženo trošku pod pokličkou.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Podle toho, jak ta situace v˙současnou chvíli vypadá, nebyli byste teď nakonec rádi, pokud by zelení u Ústavního soudu uspěli se svou stížností na volby a volby do pražského zastupitelstva by se konaly znovu?

Host (František Laudát):

Je otázka, co by prostě udělali voliči. To prostě samozřejmě. My jsme, my jsme podporovali ty aktivity zelených a dalších menších stran na to zpochybnění voleb, protože skutečně v˙Praze se stal, došlo k volebnímu inženýrství. Na druhou stranu jsme se nikdy k˙té žalobě nepřipojili ani se nepřipojíme. Protože přece jenom já považuju spíš za pravděpodobné, že ke zrušení voleb ani na úrovni Ústavního soudu nedojde. Možná dojde k˙opravě nebo k˙nějakému tlaku na to, aby se změnil zákon, což my podpoříme. Teď ve Sněmovně jsme ho, tu novelu, kterou předkládala Sociální demokracie, nepodpořili, spíše ne z˙důvodu věcného, že by se v˙Praze nestalo volební inženýrství, ale z˙důvodu toho, že asi je potřeba se na tu problematiku podívat širším pohledem, srovnat volební zákon, protože von není férový příliš ani při parlamentních volbách a skutečně vrátit ho do jakéhosi normálu nebo prostě nadefinovat ho jinak a vytrhávat z˙toho jednotlivé věci prostě je trošku ošidné.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

A do kdy by podle vás mělo být složeno to vládní uskupení na pražském magistrátu, ať už to bude s˙vaší účastí nebo bez ní? Aby Praha skutečně mohla začít fungovat pod novým vedením, aby projekty, které jsou nastartovány a které možná potřebují, například Kongresové centrum, což je velký problém, který řeší jak Ministerstvo financí, tak také současní radní, mohlo se v˙této záležitosti nějak rozhodnout? Do jaké, do jakého času by podle vás Praha měla mít novou vládu?

 

Host (František Laudát):

Tak já se domnívám, že alespoň pro uklidnění politické situace a i tu nervozitu, která se přenáší i na vládní úroveň, to rozhodnutí už mělo být učiněno. Já se domnívám, že čtyři týdny na to, aby se domluvila jakási koaliční dohoda a způsob fungování, to se dá dohodnout za jeden, za dva dny.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Tedy bude to podle vás už tento týden?

 

Host (František Laudát):

A poměrně málo intenzivní práce. A já se obávám, že může dokonce dojít k˙tomu, že ani na ustavujícím zastupitelstvu, které je plánováno na začátek prosince, nemusí být zvoleno vedení města. To se klidně může stát. Při těch těsných poměrech, které by nastaly v˙případě, že bude koalice občanských a sociálních demokratů. Protože tam je

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Že by se někteří sociální demokraté v˙uvozovkách šprajcli?

 

Host (František Laudát):

Nejenom Sociální demokracie, ale tam bude možná větší jednota, než by případně mohla být při tajných volbách v˙ODS. Ze sociálních demokratů a zatím z˙celého toho spektra jedině Jiří Dienstbier mladší řekl, že koalici ODS a sociálních demokratů nepodpoří. Ale v˙tajných volbách nikdy nevíte a lidé, kteří se zabývají situací v˙pražské ODS, tak vědí, že je tam minimálně dvě skupiny, ale i spíše vícero. Pak jsou nějaké individuální zájmy, víte a při tajných volbách nikdy nevíte, jak to dopadne.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Tolik dnešní Studio Česko. Hostem byl předseda pražské TOP 09, poslanec František Laudát. Děkujeme, že jste přišel a někdy příště ve vysílání Rádia Česko opět na slyšenou.

Host (František Laudát):

Na slyšenou.

 

Moderátor (Ondřej Černý):

Pěkný den od mikrofonu přeje Ondřej Černý a nezapomeňte, vysíláme opět zítra od osmi hodin ráno a hostem tohoto pořadu zítra bude Jiří Čunek, senátor a neúspěšný kandidát na post vsetínského primátora.

ČRo, 15. 11. 2010, Pořad: Studio Česko

ŠTÍTKY

Osobnosti:
František Laudát
Témata:
Veřejná správa a regionální rozvoj
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme