Langšádlová: Živelná migrace do Evropy je velká chyba

13. 1. 2016

(editovaný výběr hlavních bodů debaty s místopředsedkyní TOP 09 Helenou Langšádlovou)

David BOREK, moderátor

Vracíme k tématu, kterými jsou dozvuky sexuálně motivovaných útoků na ženy v některých německých městech. Paní Langšádlová, jaký má tato kauza vliv na váš názor na migraci?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Nevnímám to jako úplně zlomový okamžik. Ve chvíli, kdy nám do Evropy přichází lidé z naprosto odlišných kulturně-civilizačních oblastí, tam ta rizika jsou. Myslím si, že jsme si toho byli mnozí vědomi. Je potřeba trvat na tom, aby ti, kteří přichází, ctili nejenom naše zákony, ale i hodnoty a jak bylo řečeno v předchozím vstupu, i zvyklosti, které v České republice a v evropských zemích máme nejenom ve vztahu k ženám.

David BOREK, moderátor

Dá se to nadekretovat, nebo aby to, abych použil neutrální výraz, dá se to prostě ovlivnit legislativně, justičně?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Ne zcela, ale u zákonů se to naprosto jednoznačně dá.

David BOREK, moderátor

I když se bavíme o lidském chování, o subtilních nuancích lidského chování?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Subtilní nuance lidského chování nebyly případem těch německých měst. To nebyly subtilní nuance lidského chování, to bylo pravděpodobně úplně jiné vnímání pozice ženy ve společnosti.

David BOREK, moderátor

Jeden už vlastně čtvrt roku starý výrok Karla Schwarzenberga, tehdejšího předsedy TOP 09, pojďme si poslechnout jeho reakci na tehdejší petici Václava Klause.

redaktorka

Množí se proto taky výzvy, které požadují ráznější postup vůči migrantům. Jedním z posledních takových počinů je petice někdejšího prezidenta Václava Klause. Ta vyzývá vládu, aby zajistila vnitřní bezpečnost a vnější nedotknutelnost hranic států, a to všemi prostředky, včetně využití policie a armády. Na petici ostře reagovali někteří politici, třeba bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Řekl, že je mu z ní hnusno.

redaktor /citace: Karel SCHWARZENBERG, předseda strany, předseda sněmovního zahraničního výboru /TOP 09/, Zdroj: ČTK/

"Přiznávám, že z těch citovaných výroků a z petice je mi hnusno. Je to hnus, jak čelní představitelé našeho národa straší a povzbuzují nenávist. To je nejhorší, co může politik dělat."

David BOREK, moderátor

Paní Langšádlová, vám je také ještě po tom čtvrt roce hnusno z té petice Václava Klause?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Musím říct, že tím, co říká například Václav Klaus, ukazuje, že tomu nerozumí. V době, kdy byl v exekutivě, kdy byl ve svých ústavních funkcích, tak tady byl asi desetinásobný počet žadatelů o azyl, než je dnes.

David BOREK, moderátor

Ze Sýrie?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Byli to i lidé z oblasti západního Balkánu, kde byli mnozí muslimové. Takže po této stránce si myslím, že to nejsou úplně racionální výzvy.

David BOREK, moderátor

A k panu Schwarzenbergovi.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

V každém případě platí, že to, co musí stát zajišťovat, je bezpečnost. O tom není zkrátka pochyb.

David BOREK, moderátor

Ne, dobře, to jsme si už vyjasnili, ale názory pana Karla Schwarzenberga, který už teď není předsedou TOP 09, jsou stále oficiálními názory TOP 09, i když jsou takto s odstupem čtyř měsíců prezentovány?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Karel Schwarzenberg reagoval na konkrétní výzvu v konkrétní situaci. Jsem přesvědčená, že TOP 09 má k migraci více než rok vypracované stanovisko, a že je v něm velmi vyvážený postoj, který je na jednu stranu solidární a na druhou stranu odpovědný. Velmi prosazuji pomoc zejména těm nejzranitelnějším a nejpronásledovanějším skupinám z Blízkého východu. To jsou například křesťanské rodiny.

David BOREK, moderátor

Není to ale nakonec všechno tak trochu na hraně, teď nevím, jestli nepoužívám příliš silný výraz, morálního kýče? Protože ano, došlo tady k masivnímu porušení práva, masivnímu porušení práv těch konkrétních žen, ale v Česku podle několik let starých statistik dochází jednu, k jednomu až dvěma znásilnění, nahlášeným znásilněním denně, a to se přitom policie dozví prý jenom o každém dvanáctém sexuálně motivovaném útoku. Neděláme tady z toho větší téma a nepohoršujeme se až příliš ostentativně nad něčím, co je i součástí bohužel tuzemské kultury?

Dana VÁHALOVÁ, členka výboru pro evropské záležitosti, PS /ČSSD/

V Německu již dnes bylo podáno 553 trestních oznámení, a to nejsou všechna oznámení, protože jsem přesvědčena, že mnoho žen oznámení nepodala z různých důvodů, a toto je oznámení pouze z Německa, ale my už dnes víme a máme informace, že byly další útoky v jiných zemích, nejenom v Německu, ale jak jsem říkala, ve Švýcarsku, v Rakousku, ve Švédsku. A ty útoky se mohou stupňovat a na nás politicích je, abychom přestali pořádat jenom summity, přestali jenom mluvit, ale abychom začali jednat, abychom se snažili zabránit tady těmto útokům, které mohou pokračovat. A bohužel obavám se, že budou pokračovat.

David BOREK, moderátor

Kde je ta hranice, paní Langšádlová, kdy to začne být morální kýč, anebo prostě pokrytectví?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Neplatí kolektivní vina. To znamená, že není možné říct, že každý uprchlík, který je dnes v Německu, je potenciální násilník.

David BOREK, moderátor

To nikdo neříká, tady to aspoň nikdo neříká.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Jsou tam rodiny s dětmi, které utíkají před pronásledováním. Na druhou stranu jsem ale přesvědčena, že se má velmi otevřeně hovořit o tom, co se děje poslední desítky let v západní Evropě. Jak se tam zdařila, nebo lépe řečeno nezdařila otázka integrace, protože problematika migrace není otázka posledního roku. Problematika migrace do Evropy je ve velké míře otázka minimálně posledních 60 let. Musíme se k tomuto problému se všemi jeho souvislostmi postavit zodpovědně.

David BOREK, moderátor

Ještě když tedy se vrátím k těm korekcím nebo dozvukům této kauzy pro vás, jako pro politiky, pro političky, ta žaloba na kvóty, TOP 09?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Je to můj osobní pohled, ale jsem přesvědčena, že jsme žalobu měli podat.  I když si myslím, že máme být více solidární, máme přijmout více uprchlíků a máme více pomáhat v místě těch konfliktů.

David BOREK, moderátor

Paní Váhalová? Žaloba na kvóty. Vaše strana nebo váš předseda to nechce.

Dana VÁHALOVÁ, členka výboru pro evropské záležitosti, PS /ČSSD/

Já jsem přesvědčena, že žaloba na kvóty není ten správný směr, ale odpor proti kvótám ano. Vysvětlování, komunikace, ano. A teď se ukázalo, že strach je špatný rádce. Ukázalo se, že incidenty, které v Evropě proběhly na Silvestra, ukázaly bezradnost policie v zemích Evropy, ukázaly mlčící média v zemích Evropy a ukázaly zaskočení politiky a že je potřeba, abychom na sebe nepodávali žaloby, ale abychom začali konečně jednat, abychom začali řešit neřešenou migrační krizi a abychom se k těmto útokům, které se staly, postavili jinak, než jsme se doteď stavěli k migrační krizi. Je potřeba skutečně jednat a přestat jenom mluvit. Nesmíme tolerovat to, co se stalo, a nesmíme dopustit, aby se to udávalo dál.

David BOREK, moderátor

Ještě na závěr, celostátní výbor KDU-ČSL k migrační krizi se usnesl, že žádá předsednictvo strany, aby zahájilo jednání s koaličními partnery o zvláštní řádné schůzi Poslanecké sněmovny a také o iniciování za Vládu České republiky svolání mimořádného summitu Evropské rady. TOP 09 a její názor?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Jsem přesvědčená, že je na místě, aby otázka kontroly vnější hranice byla řešena co nejrychleji. Chceme-li zachovat evropskou integraci, chceme-li zachovat Schengen, je nezbytné mít pod kontrolou vnější hranici a zajišťovat bezpečnost občanů Evropy.

David BOREK, moderátor

Ale v tom usnesení lidovců je napsáno opatření proti bezprecedentnímu nárůstu sexuálního násilí. To byl citát. Je to vhodný formát na toto reagovat summitem?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, PS /TOP 09/

Myslím si, že nikoliv. To není na místě. Spíše je to situace v Evropě, kdy probíhá živelná migrace a kdy nevíme, kdo do Evropy přichází. To je veliká chyba, ze které se budeme jednou zodpovídat jako politici. Státy mají povinnost zajišťovat bezpečnost a musí kontrolovat vnější hranici.

 

zdroj: ČT24, Události, komentáře, 13. 1. 2015

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme