Langšádlová: Krizi Evropské unie se podaří vyřešit

19. 9. 2016

Evropská unie prochází krizí. Velká Británie rozhodla o svém vystoupení. Na migrační krizi nedokázala EU ani jednotlivé členské státy reagovat ani včas ani přiměřeně a v Evropě posilují protievropské strany a hnutí.

Před Evropou je jistě ještě dlouhá diskuse o tom, jak upravit základní smlouvy, jak upravit roli základních institucí (Komise, Rada, Evropský parlament). Také o tom, jak by měla být upravena role národních parlamentů. I za stávajícího stavu lze však mnohé změnit. Za klíčové v tuto chvíli považuji chování Komise, které dává současná úprava jako jediné zákonodárnou iniciativu, a která zpracovává a předkládá návrhy nových směrnic, nařízení, rozhodnutí doporučení a stanovisek. Kroky komise v uplynulých měsících lze hodnotit jako velice nešťastné a nereflektující situaci v Evropě.

Za stávající atmosféry v Evropě například přichází s návrhy na společný azylový systém, který nejenom, že svým obsahem nepřináší žádné nové řešení, ale navíc za stávající atmosféry velice nevhodně mění stávající společnou úpravu směrnice na nařízení, které by se automaticky stalo součástí právního řádu jednotlivých států. Vyjádření J. C. Junkera, který druhý den po hlasování o odchodu Velké Británie z EU uvedl, že teď by všechny státy měli přijmout euro považuji za nešťastné a nepříslušející. I když přijetí eura v České republice podporuji.

Komise tak činí navzdory tomu, že EPP (Evropská lidová strana, jejíž je TOP 09 na evropské úrovni členem) k migraci zásadně změnila svůj postoj. V nejnovějším dokumentu hovoří především o ochraně hranic, návratové politice a zajištění bezpečnosti evropských občanů.

Od evropských státníků, ale především od našeho premiéra, očekávám, že budou korigovat i na neformální úrovni destruktivní aktivismus Komise, uvědomí si priority (těmi určitě nejsou dnes stavby rozhleden) v a na řešení migrace a bezpečnosti vyčlení i dostatek peněz.

Každá krize je i příležitostí. Uplynulé krize dokázaly Evropskou unii posílit. Věřím, že i stávající krizi se podaří vyřešit. Unikátní projekt evropské integrace zato i přes své nedostatky bezpochyby stojí.

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

zdroj: Sobodné fórum, 16. 9. 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme