Langšádlová: Extrémistické nálady jsou nebezpečím pro Evropu

9. 2. 2016

(editovaný přepis hlavních bodů diskuze s místopředsedkyní TOP 09 Helenou Langšádlovou)

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Vláda žádá důsledné prošetření sobotního útoku žhářů na pražské komunitní centrum Klinika. Bohuslav Sobotka to dnes řekl po jednání kabinetu. Ten se zabýval jak útokem na centru, tak i policejními zásahy. Policie totiž demonstrace úplně nezvládla. Paní poslankyně, je to strach z neznámého nebo to jsou jenom excesy, které se prostě jednou za čas dějí?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

To, co se odehrálo, je třeba jednoznačně odsoudit. Jakékoli násilí je nepřijatelné. Obecně však platí, že k radikalizaci společnosti dochází v situaci, kdy dojde ke krizi a demokratické politické strany nereagují adekvátně. Mám obavy, že to je jednou z příčin toho, co dnes prožíváme. Je pravdou, že ne všechny reakce na migrační krizi v Evropě jsou dostatečně rychlé a dostatečně účinné. Musím ale naprosto odmítnout radikalizaci, xenofobii a to, co tady vidíme na ulicích. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že k situaci, přispěly i některé neodpovědné reakce na krizi, která ve společnosti vznikla.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Tím myslíte například na Západě, v Německu nebo kde?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

Vidím například to, že Evropa dva roky rezignovala na kontrolu vnějších hranic. To není ve vztahu k uprchlíkům. To je velmi nezodpovědný krok. Dlouhodobě tady nefungovala návratová politika a my vlastně nevíme, kdo do Evropy přišel. To není nic proti migrantům nebo proti jednotlivým skupinám. Stát musí zajišťovat bezpečnost. Myslím si, že některé evropské vládní elity tyto otázky opravdu podcenily.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pane Černochu, radikalizace, fašizace, souhlasíte s tím?

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu, místopředseda hnutí /Úsvit-NK/

Ne, nesouhlasím s tím. Protože na demonstraci na Hradčanském náměstí byli studenti, důchodci, rodiny s dětmi, byli tam lidé na vozíčku, byli to lidé, kteří vyjádřili své obavy nejenom z politiky Evropské unie, ale i z politiky České republiky. To, že přijdou vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s tou politikou, to, že se zvednou ze židle, tak přece nemůžeme považovat za fašizaci a radikalizaci společnosti. Myslím, že jestliže tady vzniká nějaká radikalizace, tak je to právě díky tomu, že vláda se chová absolutně chaoticky, evropská politika je chaotická. Paní kolegyně Langšádlová mluvila v minulém čase, že tady nefungovala návratová politika. Ta návratová politika stále nefunguje. Vlny migrantů stále přicházejí a budou přicházet a Evropská unie si s tím neví rady.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

Chtěla bych reagovat. Možná to bude znít paradoxně, protože jsem opoziční politik, ale jsem přesvědčená, že přístup české vlády k migrační krizi je adekvátní. Přístup české vlády zajišťuje bezpečnost českých občanů, stejně jako ji zajistí postupně kroky, které se mají konat i na evropské úrovni. To, že se nereagovalo dostatečně rychle, je potřeba přiznat. Je pak na demokratických politických stranách, aby jednaly odpovědně, protože ve chvíli, kdyby toto nezvládly, tak je zde prostor pro radikální síly. To je velkým rizikem pro dnešní Evropu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Já vám přečtu jednu větu. Evropu svírají parazité budující takzvanou multikulturní společnost. To jsou slova vašeho předsedy, která zazněla na víkendu. Parazité. Nejsou slova jako například parazité pro někoho impulsem k tomu, aby ty parazity v uvozovkách, jak tady zaznělo, šel řešit?

Marek ČERNOCH, předseda poslaneckého klubu, místopředseda hnutí /Úsvit-NK/

Nejsou. To je pouze vyjádření a 90 % občanů má obavy z toho, co se děje, má obavy z migrační vlny, má obavy z nelegálních imigrantů, mají obavy z toho, co se dělo v Německu v Kolíně nad Rýnem. Tady selhávají i veřejnoprávní média, i německá, která o tom neinformovala, stejně tak jako veřejnoprávní média tady u nás informovala o tom, že tam bylo několik stovek, možná tisíc lidí. Tam bylo 10 tisíc lidí. V Drážďanech bylo 15 tisíc lidí.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Paní poslankyně.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

Chtěla bych reagovat na jednu věc. Jsem přesvědčená, že kolegové z Poslanecké sněmovny, kteří se k podobným výrokům hlásí, přispívají a nesou spoluzodpovědnost za podobné násilné kroky. Na druhou stranu bych chtěla upozornit na jednu také velmi nebezpečnou věc. Z těch informací, které mám, jak jsem sledovala média, mám obavy, jestli se k těm radikálním pohledům nepřiklání i část lidí, kteří tam byli na straně policie. To by byla velmi vážná situace. Myslím, že by se tím měli v tuto chvíli vážně zabývat i představitelé ministerstva vnitra. Musí být potrestáni ti, kteří zaútočili. Musí se vyšetřit, jestli všichni policisté konali, jak konat měli. Jestli jsou tam náznaky toho, že s radikály mohli sympatizovat příslušníci Policie České republiky. To by byl varovný signál.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Paní poslankyně, z čeho vychází vaše informace?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

Z informací o tom, jak byl napaden štáb Českého rozhlasu a jak se jim nedostalo pomoci ze strany Policie České republiky. Tomu pak napovídají některé indicie. Tam bych byla velmi obezřetná. Myslím si, že v tuhle chvíli je podstatné, aby se demokratické politické síly v České republice, ale i v celé Evropě chovaly otevřeně, odpovědně, diskutovaly věcně o migrační krizi a ubezpečily veřejnost, že tuto situaci umí řešit. Pokud by se to nepodařilo, tak se i tímto nezodpovědným přístupem a falešnou korektností dává prostor nedemokratickým silám. Proto mě mrzí, že nebyla dokončena schůze k migraci. Jsem přesvědčená, že nesmíme podléhat panice a měl by zasednout mimořádný summit s konkrétními návrhy a konkrétními termíny. Není možné řešit podružné problémy Evropy. V tuto chvíli musíme vyřešit tuto krizi.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Když se vrátíme zpátky na tu ulici. Pevností Evropa se Pegida nejvíce přiblížila v Praze. To píší německé noviny. Čím podle vás je to, že Česko se stalo jaksi tím největším spojencem Pegidy a v zásadě ten úspěch byl právě v Praze?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

Neznám detaily a nevím, kdo to přesně říká, takže to nedokážu posoudit. Ale je fakt, že v tuhle chvíli máme prezidenta, který tohoto tématu velmi iracionálně a velmi populisticky zneužívá. Jsem přesvědčena, že v České republice je v tuhle chvíli situace stabilní. Vláda dělá preventivní opatření a chová se dlouhodobě zodpovědně. Nemám vysvětlení, proč to rezonuje právě v České republice. U části veřejnosti navíc takhle dramaticky. Rozumím, že u toho, co se děje třeba na některých předměstích Paříže, se opravdu nepovedla integrace všech, kteří poslední desítky let do Evropy přicházeli. To je fakt. Na druhou stranu je ale v České republice muslimská komunita velmi umírněná. Ti, kteří podobné akce pořádají, zbytečnou radikalizací situaci nejenom že ji nezlepšují, ale ještě jí výrazně komplikují.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pane senátore, ale strach je přirozená věc a koneckonců ty obrázky jsou jaksi velmi časté, co se děje, jak tady zaznělo, na pařížských předměstích ty teroristické útoky. Chápete a rozumíte tomu, že veřejnost může mít strach,

Hassan MEZIAN, senátor /ČSSD/

Určitě. Veřejnost může mít strach a řešení problémů zase musí být v zemi vzniku tohoto problému. Kdybychom neřešili tu válku v Sýrii, kdybychom severní Afriku, Libye má 2 tisíce kilometrů pobřeží moře, kdybychom nekomunikovali se zeměmi severní Afriky, s Tuniskem, s Alžírskem, s Marokem ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Paní poslankyně.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

Nespojovala bych řešení situace na Blízkém východě s migrační krizí. Dneska víme, že ani ne polovina z těch, kteří přichází, jsou spojeni přímo s válečným konfliktem. Rozjel se obrovský obchod s lidmi, obrovská ekonomická migrace. Uprchlíci, kteří si zaslouží naši podporu, ochranu a pomoc, těch je kolem 50 %. Je to velkou chybou Evropy a velkou chybou posledních měsíců. Musíme se chovat odpovědně. Evropa je ale kontinent, na kterém dnes žije přes 500 milionů lidí. Jsme jedním z nejbohatších, nejvyspělejších kontinentů. Stojíme na jasných hodnotách už 2 tisíce let a nemůžeme se nechat vystrašit několik několika stovkami tisíc, či milionem lidí. Musíme trvat na našem právním řádu, musíme ho vymáhat za každé situace, musíme být důslední a musíme požadovat, aby ti, kteří přichází, respektovali naše zákony a naše hodnoty. Musíme být opravdu velmi důslední v tom, že pokud tak někdo nečiní, nemůže v Evropě zůstat. Na druhou stranu vyvolávání podobných xenofobních a extremistických nálad je naprosto nepřijatelné a pro naši společnost mimořádně nebezpečné.

zdroj: Události, komentáře, ČT24, 8. 2. 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme