Langšádlová: Co je pro Českou republiku alternativou vedle evropské integrace?

(projev místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové v PSP, 12. února 2016, editováno)

12. 2. 2016

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Situace, ve které jsme se ocitli, je opravdu vážná a pokud se jí Evropě nepodaří řešit, může mít opravdu fatální důsledky pro naši budoucnost. Jsem přesvědčená, že jsme v krizi a že za této situace mají demokratické strany hledat co nejzodpovědnější společné řešení pro naši budoucnost. Proto se i TOP 09, jako demokratická strana, byť opoziční, podporuje v těchto krocích vládu.

Ono je to totiž tak, že pokud demokratické politické strany v případě krize nepřijdou s řešením a nedokážou ho prosadit, tak mohou přijít strany nedemokratické, a to je obrovské riziko pro naši budoucnost.

Podíleli jsme se na usnesení, o kterém tady kolegové hovořili a jsme připraveni jej podpořit. To však neznamená, že nejsme kritičtí. Samozřejmě bych tady mohla mluvit dlouho o tom, jak selhávají jednotlivé státy, jakou roli sehrálo Řecko, Turecko, Itálie a další, jakou roli hraje V4, mohla bych dlouho hovořit o chybách, o nedodržování pravidel a o tom všem, co se tady nikoliv jeden rok, ale minimálně již dva roky odehrává.

Kritický musí být každý, komu záleží na budoucnosti Evropy, a kritický musí být každý, komu záleží na budoucnosti České republiky. Ale přesto máme povinnost hledat společné evropské řešení. Často se hovoří o národních zájmech, o českých zájmech. Dokonce je otázka, jestli vůbec hájíme ty české zájmy. Já ano. Jsem přesvědčená, že českým životním zájmem je zůstat pevnou součástí stabilní Evropské unie.  A pokud tuto pozici hájím, tak je to právě proto, že jsem přesvědčená, že je to český zájem.

Pokud půjdeme jinou cestou - a ta jiná cesta nám hrozí a může přijít velmi rychle, pokud například padne Schengen, pokud se začne rozpadat Evropská unie, tak co je to ta alternativa, co je to ta cesta, kterou nabízíte? Jedná se o cestu obrovského ekonomického úpadku. Vždyť všichni víte, že jsme země naprosto závislá na exportu, 78 % HDP v ČR tvoří export. Znamenalo by to zánik asi 300 až 400 tisíc pracovních míst.

Všichni řeknete – ano, ale bezpečnost je důležitější. A já se v tomhle s vámi shoduji. Bezpečnost je důležitější. A proto se ptám, z hlediska bezpečnosti, co je tou alternativou jít mimo Evropu? Co to pro nás bude znamenat, co to bude znamenat pro naši budoucnost? Budeme silnější, budeme umět lépe hájit naše zájmy? Anebo to snad znamená úplnou změnu z hlediska našeho směřování, naší bezpečnostní situace?

Znamená to, že se dostaneme znovu do sféry vlivu Ruska? Znamená. Sledujete, co se děje z hlediska ruské propagandy? Sledujete i, odkud přichází řada informací, které se týkají migrace?

Ano, situace je vážná a s migrací přichází i zvyšující se bezpečnostní riziko, a my to nesmíme zastírat a musíme o tom mluvit otevřeně. To je pravda. Ale dobře si prověřujte, odkud informace, které sledujete, přichází, a které z nich jsou pravdivé.

Opravdu jsme v ohrožení. Ale já to ohrožení a řešení vidím úplně jinde, než mnozí mí předřečníci. My jsme v ohrožení, ale abychom to zvládli, nemůžeme čekat. A proto je jasné, že Evropa musí hledat společná řešení, a to rychle.

V návrhu našeho usnesení nejsou ty konkrétní kroky, ale o těch konkrétních krocích neustále hovoříme. Je to společná pobřežní a pohraniční stráž, účinná a s dostatečnou kapacitou. Jsou to hotspoty, ale nikoli jako procesy, ale hotspoty, jako místa, detenční centra, kde se rozliší ti, kteří jsou opravdu uprchlíci, a zároveň se musí bezpečnostně prověřit. Ti, kteří jsou zkrátka ekonomičtí migranti, a žel je jich hodně, se musí ještě z těchto míst vracet, a to musí Evropa zaplatit. Není možné nějaké řešení, že tam zůstanou, ale musí se uplatnit důsledná návratová politika.

Turecku se v tuto chvíli musí poskytnout finanční prostředky a musí být jasně stanoveno, na co jsou určeny. Je nutné nejenom vše přesně ustanovit, ale i hlídat a případně vymáhat plnění. Přece každá smlouva musí mít parametry a termíny. Každá taková dohoda musí být jasně definovaná a Evropa musí požadovat úplně konkrétní plnění. Ale bez Turecka a bez spolupráce s ním to zkrátka nepůjde. Evropa má jednat o zajištění bezpečných zón v Turecku, kam by případně některé migranty, které nemůže vrátit do zemí původu, mohla alespoň dočasně vracet.

I ochrana na území Evropy má být pouze dočasná, nemá se jednat o stěhování národů. I pokud někdo dostane azyl, tak to přece neznamená, že má navěky zůstat v Evropě. To neznamená, že tady může docházet k trvalému stěhování národů, a někteří si budou myslet, že to je tak v pořádku. Nebo dokonce si někteří budou myslet, že tím budeme řešit vlastní demografickou krizi nebo nedostatky na trhu práce. Tyto oblasti nemůžeme řešit migrací. To není správná cesta.

Již tady bylo mnoho řečeno o organizovaném zločinu. Ano, rozbujel se organizovaný zločin mimořádného rozsahu. Všechny ty skupiny, které obchodovaly se zbraněmi, které obchodovaly s drogami, se dneska přeorientovaly na lidi. Je to tragédie, zneužívají té situace, ale moc prosím, abychom se bavili o tom, kolik peněz už vydělali, kde ty peníze jsou a co je z toho financováno. To je přece naprosto zásadní a závažná otázka. Obrovská migrace probíhá za podpory organizovaného zločinu již dva roky. Dokážete to spočítat, kolik je to peněz a co všechno je z toho dnes organizováno a bude organizováno? Ano, a je to chyba Evropy. Je chyba Evropy, že neměla rychlou důslednou návratovou politiku, že otevřela hranice, že je přestala kontrolovat. Je to chyba nás všech. I tyto příjmy organizovaného zločinu.

Situace je mimořádně vážná a někteří říkají, že se jednalo o humanitární gesto. Ne, nebylo to humanitární gesto, co jsme udělali. Nechali jsme tento proces rozjet. Do Evropy přišli nikoli ti nejzranitelnější a nejpronásledovanější, ale ti, kteří na to měli finanční prostředky. My jsme nedali včas pomoc do zemí, které přijaly uprchlíky v první vlně a nezajistili jsme jim ani dostatek potravin. Je humánní to, že jsme nechali přijít lidi z afrických zemí a budeme je teď navracet? Oni mnohdy prodali poslední majetek ve své zemi původu, ale my to udělat musíme.

Ne, to nebylo humanitární gesto. Evropa se dívá na genocidu křesťanů a Jezídů. A pomáhá jím? Nepomáhá. Ne, ty poslední kroky opravdu nebyly gesta humanity, to byla gesta nezodpovědnosti. A každý, komu na Evropě záleží, to musí kritizovat. A mně na Evropě záleží a stojím za tím, že musíme hledat společná evropská řešení a že je musíme hledat co nejrychleji, protože pokud tak neučiníme, neřešení může mít naprosto fatální dopady na naši budoucnost.

Proto vás moc prosím, abychom přijali usnesení, abychom o tom vzájemně jednali věcně. Je to problém úplně jiné kategorie, než jsou jiné otázky, které tady projednáváme. Je to naše priorita, uvědomme si to a postavme se k tomu čelem.

 

 

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme