Kulturní politika státu

Diskuze s Horymírem Kubíčkem

4. 10. 2009

Horymír Kubíček, kandidát TOP 09 na Vysočině, se zúčastnil diksuze Českého rozhlasu 6 na téma Kulturní politika státu. Spolu s ním byli ve studiu: Vítězslav Jandák, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/, Miroslava Němcová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/, Michaela Šojdrová, 1. místopředsedkyně /KDU-ČSL/; Marta Smolíková /SZ/.

Celý rozhovor si také můžete poslechnout.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
U první říjnové neděle a také svátku svatého Františka vás na vlnách Českého rozhlasu 6 zdraví Markéta Ševčíková, milí posluchači. Dnes u druhého speciálu z řady Názorů a argumentů na téma Kulturní politika státu. Včera jsme o ní diskutovali se zástupci neparlamentních stran, tedy konkrétně řečeno Svobodných, Věcí veřejných, Humanistické strany, Strany zdravého rozumu a také jediné strany parlamentní KSČM. A byla tu, jak už jsem říkala včera, převážně diskuse mladých nadějných ideálů plných a dosud velkou politikou nepoznamenaných. Dnes naopak náš diskusní ring rozvíří svými názorovými muletami političtí matadoři. Tedy alespoň doufám, protože se o dnešku říká, že inspiruje spíše ke staženosti a uzavřenosti. Protože svatý František láká lidi do chýšek. Skutečných i pomyslných. Naše ústřední téma zůstává stejné. Kulturní politika státu s podtitulem Jak má stát pečovat, má-li vůbec pečovat o své hmotné i nehmotné kulturní statky. A do jaké míry má být tato péče intenzívní a převedeme-li ji na peníze, i štědrá? Sérií těchto víkendových kulatých stolů navazujeme na náš pořad Aréna, v němž se během léta střídali někteří mí dnešní hosté. A ti nám zde nastiňovali, jakpak bude vypadat kulturní a mediální politika pod jejich taktovkou. Za předpokladu, že se dostanou po parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny, případně do vlády. Parlamentní volby měly být přesně za 5 dnů. Inu, nebudou. Nicméně můžeme si říct, jak se posunuly názory mých dnešních hostů od léta, případně kolegů těch, kteří zde v létě byli.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
My si dnes večer, dámy a pánové, de facto zesumarizujeme vaše názory na kulturní politiku státu. Už jste je koneckonců v našem kulturně politickém týdeníku Aréna během léta buď vy sami, nebo vaši straničtí kolegové prezentovali. Jenže doba je divoká a pohnutá a během posledních politicky velice třeskutých týdnů mohlo dojít k názorovým posunům, které mohly ve vašem vnímání leccos změnit. Jak už jsem říkala, parlamentní volby se odsunuly, hraje se další hra o Lisabonskou smlouvu a především nás navštívil papež Benedikt XVI., což je velice významná skutečnost v rámci kulturní politiky státu. Úmyslně ale položím na úvod stejnou otázku, jakou jsem včera položila vašim politickým konkurentům z dosud neparlamentních a jedné parlamentní strany. Je podle vašeho názoru v současné době existence ministerstva kultury vůbec smysluplná? A pokud je, za jakých okolností? Já bych možná úmyslně dala přednost Vítězslavu Jandákovi, protože vy jste tehdy v létě pronesl kacířskou myšlenku, že vlastně by bylo asi nejlepší, kdyby ministerstvo kultury neexistovalo.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ano, samozřejmě. Já jsem to řekl absolutně z důvodů provokativních. Protože dnes, kdy je ministerstvo kultury v jaké situaci je ministerstvo kultury, možná by bylo lepší, kdyby nebylo v této situaci. Ale to nejde. Protože jsme, myslím, zem, i když nemají všechny země Evropské unie ministerstvo kultury, ale já si myslím, že jsme zem s  takovou tradicí a kulturním významem, že tady by mělo být. A já to řekl proto, protože se bojím jedné věci, abysme nemuseli brzo přejmenovávat ministerstvo na ministerstvo pro obranu kultury. Aby vůbec nějaká zbyla. Některou činností tohoto ministerstva kultury.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nejsme v tomto ohledu možná, ale vy jste tady zmínil slovo tradice, zbytečně sentimentální například? Marta Smolíková za zelené.

Marta SMOLÍKOVÁ, Strana zelených
--------------------
Jednak já nejsem politik, já jsem v podstatě nezávislý expert, pracuji v nestátním neziskovém sektoru. A se zelenými spolupracuji. Nicméně v  dnešní době nemůžeme mluvit o sentimentu, musíme se dívat dopředu. A ukazuje se, že kultura je velice silným i hospodářským sektorem. Kulturní průmysl, to je jeden z nejvíce rozvíjejících se vlastně oborů. Evropská unie na to má různé studie a bylo by velice hloupé i v dnešní vlastně finanční krizi přemýšlet o tom, že stát nemá vlastně si vytvářet vztah ke kultuře a nemá kulturu podporovat právě i z důvodů nejen tedy těch společenských dopadů, které kultura má, ale i těch ekonomických.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Za předpokladu, že kultura je ten jeden z mála segmentů, který produkuje zisk, proč je tedy kolem ní pořád takový problém? Proč je to taková horká brambora, kterou nikdo nechce? Michaela Šojdrová.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já si nemyslím, že by někdo nechtěl kulturu. Ale navázala bych na to, na co jste se napřed ptala, zda je to jenom o té tradici. To tedy určitě ne. Především Česká republika má tradici v kultuře. A já souhlasím s tím, že ministerstvo kultury má svoji roli právě v ochraně některých hodnot kulturních, právě třeba kulturních památek, a také, také má tu svoji pozici v podpoře té kultury, která se sama neuživí. A to je, myslím, velký segment, kde je potřeba podporovat kulturu. A také v tom, že je zřizovatelem státních kulturních institucí, které je potřeba, aby zůstaly na té centrální úrovni jako národní kulturní instituce. Čili ministerstvo kultury má svoji nezastupitelnou roli ne v  tom, že by samo kulturu vytvářelo, ale že ji má podporovat a má chránit.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, já jsem se vyjádřila neobratně. Ne, že nikdo kulturu nechce. Nikdo nechce ty problematické věci. S kulturou související, které jaksi bohužel, nebo bohudík jsou stále pod křídly resortu kultury. Miroslava Němcová za ODS.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
No, proč je nikdo nechce? Já si myslím, že jedním z důvodů je ten, že každé ministerstvo má určitě oblasti, které jsou málo populární, do kterých se žádnému panu ministrovi nechce. A v ministerstvu kultury je to určitě o to ožehavější, že to je ministerstvo, které má mnoho příznivců i třeba v mediální sféře, je velmi bedlivě pozorováno, cokoli se tam šustne, tak je okamžitě zdrojem všech možných debat, tezí, antitezí v uměleckých kruzích, mediálních kruzích. Čili je to velmi, velmi mediálně vděčné téma dívat se pod pokličku toho, co se děje na ministerstvu kultury. A myslím si, že právě proto je kolem toho větší možná rozruch než kolem ministerstev jiných, byť i tam se dějí tedy pěkné věci.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ale ono je to, jestli dovolíte, možná o tom, že tam nejde tolik o život.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tam k těm pěkným věcem se nedostaneme. No, nejde o život, ale je to zase nejvíce medializováno.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
No, samozřejmě, protože tam nejde o život.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak to víme? Koneckonců umění a kultura jsou zase věci, které jsou velmi kultivační a za předpokladu, že budeme všichni smutní a v  depresi, de facto, potom už o život půjde. Tak, ještě se nevyjádřil Horymír Kubíček za TOP 09.

Horymír KUBÍČEK, TOP 09
--------------------
Tak, jenom k té debatě o potřebě a kompetencích vůbec ministerstva kultury. Ono je v mnoha směrech nenahraditelné toto ministerstvo. Protože vlastně mělo by také určovat určitá pravidla hry, kam ty věci půjdou, jak budou. Reforma veřejné správy, která proběhla a nastavení těch věcí, myslím si, že až nečekaně dobře provedlo převod muzeí, galerií na kraje a ty prokázaly, že to ovládají, že věci probíhají v  rámci těch regionů a území daleko lépe než se dalo čekat. A to bylo dobře nastaveno kulturní politikou státu. Dneska, my jsme se tady bavili před chvílí o prvním e-opu, který, který byl včera nastartován. Ta role ministerstva je právě nejen v tom, že to zaštiťuje, ale také, že nám poskytuje, zajišťuje těch 15 procent finančních prostředků z  České republiky vůči těm 85 procentům Evropské unie. A je-li to takto nastaveno, jsou-li ty věci takto běžící, pak ta role je skvělá, nemá, nemá vlastníky kulturních památek, nemá nás obtěžovat, je to role moudrého správce kulturního pokladu.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
To bylo hezky řečeno, takže jak jsem z toho pochopila, nikdo byste vlastně nechtěli zatím ministerstvo kultury jako takové rušit. Ovšem my jsme se bavili o tom, zdali by nebylo možná efektivnější ho třeba sloučit s jiným ministerstvem, například s ministerstvem školství, anebo z něj učinit samostatnou rozpočtovou kapitolu. U vlastně, nikoliv ale z té problematiky ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Tedy nikoliv z ministerstva kultury, ale třeba z Národního divadla, Národního muzea a přímo být kapitolou rozpočtu.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano. Z těch jednotlivých problematik, ano. Zrušit to ministerstvo a de facto z jednotlivých těch problematiku udělat jednotlivé rozpočtové kapitoly. Tak co vy na to?

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Já bych na to řekl jako Werich, to je blbý, to se bude líbit.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
No, co by se tím jako vyřešilo?

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
No, vyřešilo by se tím.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já si myslím, že ne, že by se to jenom rozmělnilo a samozřejmě to ministerstvo, pan kolega Jandák ví, jak těžkou pozici ministr kultury vždycky má.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Paní kolegyně, má ji tak těžkou, jak si ji udělá.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Samozřejmě. Ale má ji těžkou, rozhodně, protože je považováno stále ještě za reprodukční, jo, že je to jenom spotřebovává, jenom požaduje peníze. Bohužel. Snad se ten obraz podaří změnit, že skutečně tvoří 1,7 procenta HDP a že zaměstnává tolik a tolik zaměstnanců. Ale já myslím, že to přeci není o tom, jestli ho rozparcelujeme nebo připojíme. Důležitý je, jak plní svoji roli toho, o čem jsme tady hovořili.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to vidí ostatní? Tak, Vítězslav Jandák už tady říkal, že každý ministr kultury má takovou pozici, jakou si vybojuje.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Což je zvláštní. Vy jste tady vlastně u našeho kulatého stolu jediný bývalý ministr kultury, takže tu problematiku můžete nahlížet z velice intimního fokusu. Tak jak je možné, jak tady říkala Michaela Šojdrová, že pořád je to ministerstvo vnímáno jako někdo, kdo spotřebovává a pořád žádá o peníze a nikdy jaksi nic neprodukuje? Proč se nepodařilo změnit ten obraz ministerstva kultury?

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Já, pokud tedy můžu, my si musíme uvědomit, že Česká republika v těch prvních 20 letech vlastně se musela nadbytečně věnovat opravě památek. To stálo obrovské množství peněz. My jsme ty památky zdědili z toho minulého režimu ve velice špatném stavu.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Tady bych vás opravil. Situace je někdy daleko horší než ...

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
A ta kulturní politika v podstatě se soustředila na památky. Takže to, co potom ty politici i lidé viděli, to bylo opravdu spotřebovávání peněz mnohem víc, než že by se ta politika soustředila na to, co vzniká. A to si myslím, že hodně nasměrovalo optiku, jakou se dnes na kulturu i u nás dívá. Protože vlastně se nepropagovalo to, co vzniká, to co prostě třeba i schopnost se posléze sami uživit. A to ministerstvo se vnímalo jako něco, co opravdu ty peníze spotřebovává. Samozřejmě kultura určité peníze stojí, nicméně ono to je vlastně dost složitý resort. Tam pracujete s památkama, s umělci, tam máte své vzdělávací dopady, je tam obrovská oblast autorského práva, jsou tam média, kultura se vlastně týká všech, všichni se o ni zajímají. Takže tam neskryjete, co děláte. To spektrum těch lidí, kterých se to přímo týká, je velice široké. Je to do historie, je to současnost, je to něco do budoucnosti. Takže to není úplně jednoduchý resort. No, a je to taky živé.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste měl, pane poslanče Jandáku, nějaké výhrady?

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ne, neměl jsem výhrady. Tam mám pocit jenom to, že jsme zapomněli třeba na některé legislativní věci, které by byly potřeba udělat. Já jsem nechal na ministerstvu zákon o mecenášství. Víme, že První republika na tom stála. Třeba v oblasti kultury. Stojí na tom západní státy rozvinuté, stojí na tom Rusko dneska. Je to běžné. U nás to není, týká se to daňových asignací a podobné věci. To tam zůstalo, jak jsem mluvil teď s panem ministrem Riedlbauchem, prý se to ztratilo. Ten zákon tam byl, ležel tam. To jsou další věci, které by mohly pomáhat. Víte, já mám pocit, že my tady mluvíme o smyslu ministerstvu kultury, ale ono tak nejde ani o smysl a nesmysl, ale o to, v jakém stavu ministerstvo kultury je. Vždycky nebylo v dobrém stavu. Skoro nikdy. Vždycky se pod tou rouškou umění, touhy, pravdy, lásky se děly lumpárny. A dějou se dodneška. A o tom je celej problém. A to lidi štve. Protože lidi jsou vědoucí a vědí. A to by sem se dostával až moc daleko.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Trochu mám výhrady k tomu, co zde říkala paní doktorka o tom, že to je ministerstvo, které spotřebovává peníze, a proto je nazíráno jako zbytečné, anebo nepopulární. Kdybychom se touto optikou dívali i na jiná ministerstva, ministerstvo zdravotnictví jistě nelze nazvat jako, jako nějaký ministerstvem, které produkuje prostředky. Ale kdybychom se na něj chtěli podívat optimisticky, tak řekneme, tak je to ministerstvo, které se má zabývat tím, aby pomáhalo lidem dobrat se, nebo propracovat se k co nejlepší péči sama o sebe, o své zdraví. Určitě kultura má, má podobné zaměření, tedy ministerstvo kultury tím, že jakoby spotřebovává, ale na druhou stranu má tu šanci být tím, kdo se stará o naše duchovní zdraví, byť se na tom samozřejmě musíme pracovat také každý sám a odpracovat si to poctivě. Ale v tomto pohledu já neumím dělit ministerstva na ta, která spotřebovávají a ta, která jsou, dejme tomu, profitabilní, nebo já nevím, jak bych to nazvala. Druhou otázku, která se mně taky zdá, že stojí za to ještě ji trošku okomentovat je to, zda minulých 20 let byly správně investovány peníze prostřednictvím ministerstva kultury do památek. Já jsem přesvědčena, že ano. Tenhle obrovský dluh, který tady byl, byl vlastně významnou investicí. To nebylo spotřebováváním peněz. To bylo významnou investicí do budoucna, která se nám určitě bohatě vyplatí, bohatě vrátí. Nejenom tedy, pokud jde o ten materiální smysl toho, co říkám, ale také o to, že pochopíme lépe svou historii a budeme se umět ponaučit z toho, co se tady odehrálo v době, kdy byly památky zdevastovány komunisty. Takže to byly mé dvě poznámky k té diskusi, která tady zatím takhle běžela kolem stolu.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, já bych měla jenom poznámku k té první vaší poznámce. Ono, je samozřejmé, že ministerstvo kultury vnímá každý trošku jinak než, dejme tomu, ministerstvo zdravotnictví. Ale proč? Protože ta duchovní kultura, duševní kultura, jak jste říkala, je vždycky komfort, který si každý dokáže odříci. Kdežto zdraví asi těžko.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Ale teď je, teď je otázka, co to s národem udělá, bude-li si odpírat ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Zblbne absolutně.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
... bude-li si odpírat ten duchovní komfort.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ten nejhorší už začal ...

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, jak tady Vítězslav Jandák mluvil i o tom donátorství, k němuž se, doufám, ještě dostaneme, tak to přesně souvisí s určitým duchovním stupněm vývoje národa.

Horymír KUBÍČEK, TOP 09
--------------------
Já bych s vámi zcela nesouhlasil. V tom, co tady zaznělo, rozděluji dva pohledy. Na jedné straně pohled na ministerstvo, na kulturní politiku, na to, jak je vnímána, možná i personifikována osobnostně. A na druhé straně na to, co vlastně všichni jednotlivě vnímáme jako kulturu. A tam já vidím obrovský nárůst počtu muzeí, vidím 30 fungujících filharmonií. Vnímám obnovu památek, jako 12 let jako úředník státní správy na úseku památkové péče jsem byl přítomen těm obnovám. Vnímal jsem, že ti vlastníci nejsou hloupí, jdou do, do obnovy svých objektů. A mají-li příspěvky a funguje-li systém, a pánbůh zaplať od roku 92 fungují dobré programy, program záchrany architektonického dědictví, program regenerace, teď přicházejí další. Jakoby to byly dva pohledy, které se nespojují v jeden, v jeden obraz. A proto nemohu souhlasit s tím, že kultura obecně nevydělává. Vždyť za čím jezdí turisté, co vnímáme my jako to, vždyť kultura naopak přináší ty největší efekty. Jestliže obnovíme Pernštejn na Vysočině, jestliže dostane nový kabát, včera jsem byl v Kynžvartu a obnovilo se toto, tento zámek s tím kabinetem kuriozit, ta návštěvnost je obrovským přínosem pro kasu České republiky. A jestliže by mělo být, dojít k nějakému spojování sektoru, tak bych viděl jako přirozený, že ten, který si peníze vydělává, je také potom umí zpracovat, takže propojení části ministerstva pro místní rozvoj, respektive cestovního ruchu s kulturou. A najednou ten pohled na kulturu může být i trochu jiný a mně to přišlo takové malověrné. Ale vždyť ta kultura vytváří národní identitu a nikdo z nás nemáme pocit, že by jsme neměli co dát. Já, když jsme žádáni v těch, v Národním technickém muzeu o to, abychom zavezli do té či oné země naše sbírky, teď jsme vystavovali ve Florencii naše astronomické přístroje, no, a my to činíme s velikou hrdostí a, a je to tak i přijímáno. A v Německu jsme vystavovali teď naše auta a vždycky je to, je přínos kulturní, morální a taky ekonomický. Takže já se domnívám, že kultura je výnosným, výnosnou oblastí a že to funguje u nás i ve světě. Ale nějak to není docela vnímáno.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Mě velice těší, že se nám tady ten diskusní stůl tak rozdělil na extrémní optimisty, vlažné optimisty a pochybující skeptiky. Ovšem my konečně musíme přejít k těm zásadním věcem. A pojďme k těm nejpalčivějším, což je samozřejmě problematika církví. Velice intenzivně nabrala na síle s nedávnou návštěvou nejvyššího pontifika katolické církve Benedikta XVI. s vatikánským sekretářem, což je v  podstatě premiér, se sešel náš premiér Jan Fischer. De facto výsledky jejich schůzky byly takové velice povšechné, velmi diplomatické. Dohodli jsme se, že se dohodneme, nic jsme se dalšího moc nedozvěděli. Nicméně problematika církví je stále v gesci ministerstva kultury. Má v  ní zůstat i pro příště? Toť otázka na úvod, než se dostaneme k dalším věcem, jako je zákon o majetkovém vyrovnání se s církvemi. Vítězslav Jandák rázně začal.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ano, já říkám, že ne. Ano, tím si nemyslím, abych je jako poslal na vnitro zase, to ne. Já si dokonce myslím, že by na Úřadu vlády měl být odbor, kam by byly církve v podstatě dány. Jednak by je to povýšilo, že to není jenom kulturní spolek a hlavně by to bylo praktické. Protože si vemte, za mě bylo 26 registrovaných církví, dneska jich je 32. Během roku, kdy vy si uděláte rozpočet, zaregistrujou se další 3, 4 církve, tak vám to absolutně ten rozpočet nabourá mandatorní výdaje. To znamená, že si myslím, že by to bylo praktičtější a bylo by to lepší.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy všichni jste politici profesí. Takže bylo by to rozumné, bylo by to praktické? Michaela Šojdrová.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já myslím, že to ale nic neřeší. Stejně vždycky to musí být řešeno dobrým zákonem, lidmi, kteří tomu rozumí, kteří budou k tomu přistupovat jako ti, kteří chtějí podporovat to, aby církve tady mohly existovat a tak dál. Takže já si nemyslím, že je zásadní, jestli je to na kultuře nebo při Úřadu vlády. Důležitý je, jaké postavení budou mít v rámci zákona, aby se tady cítili dobře, aby ...

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale možná, že by to získalo na výlučnosti, pardon, že vám skáču do řeči. Jak říkal Vítězslav Jandák ...

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já myslím, že ani nepotřebují být výlučné, oni potřebují mít prostředí, ve kterém se jim ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Neříkejte, že potřebujou prachy, to ne, paní kolegyně.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Samozřejmě, že potřebují prostředky na své, na svůj život. To tak je. Dokud není odluka státu od církví a nebylo vyjasněno, nebo nebylo ukončeno vztah mezi státem a církvemi nebyl vypořádán od roku 89, bohužel, tak si myslím, že ta závislost tady je. A nějaký úřad zkrátka se o ně starat musí. Já tedy nevidím zásadní problém v tom, kdo to bude činit, ale aby to činil dobře, to je vše.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
No, tak ministrovi kultury by se bezpochyby ulevilo, kdyby, kdyby církve neměl pod svou gescí. Tomu velmi dobře rozumím. Ale to, co říkala paní kolegyně Šojdrová, téměř sdílím doslova proto, že nemám pocit že by se něco kvalitativně změnilo. Ale ten přesun pod vládu, pod Úřad vlády je možný. Pokud se ale bavíme o tom problému rozpočtování peněz, ten by se přenesl v podstatě na Úřad vlády. Také proto, že ten je také rozpočtovou kapitolou. A jestliže by v průběhu roku došlo k  nějaké změně, tak by se s tím musel poprat on tak, jak se s tím nyní pere ministr kultury. V tomto ohledu já necítím potřebu cokoliv měnit. Nemyslím si, že by došlo k nějaké závažné kvalitativní změně, protože ten celý problém tkví opravdu v Poslanecké sněmovně i v jejím složení a v její vůli. Prostě buďto vyjít vstříc, buď tomu ministrovi kultury, který navrhne nějaký zákon, který se bude buďto jmenovat odluka státu a církví, nebo bude předcházet ještě předtím zákon o majetkovém vyrovnání, anebo totéž udělá premiér, pokud tedy bude zastupovat příslušný orgán, který bude pod Úřadem vlády. Takže to si nemyslím, že je ten nejpalčivější problém. Nechala bych to, kde to je.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste říkala, že problém tkví v Poslanecké sněmovně. Já jsem si vzpomněla, pane poslanče Jandáku, jak jste minulý týden navrhoval každý týden popravit jednoho poslance, tak tam by se možná ten problém vyřešil.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ne, ono ...

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Za 200 dnů.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ne, no, ano. Ono bylo 50, za 200 dnů 200 poslanců, byli bysme konečně demokracie. Ano, ne, já tady ...

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Byl by čistý stůl.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
... nesouhlasím úplně, paní kolegyně musí být proti mně vždycky, to už je tradice.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Ne, to nebylo proti vám. Vůbec ne.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ať řeknu, co řeknu, musí být proti.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Vy jste vztahovačný.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Šíleně, šíleně.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
My jsme řekly, že bychom to připustily, ale že to nic neřeší, pane kolego.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Proto mám ten vysokej tlak furt.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já bych jenom jednu věc připomněla, paní redaktorko. Vy jste začala tím sdělením Vatikánu, ale já bych připomněla, že sdělení právě sekretáře Bertoneho bylo v tomto velmi smírné v tom, že si uvědomuje dopady ekonomické krize. A samozřejmě v době, kdy jsme my připravovali zákon, kdy ho tady schválila vláda, tak byla ekonomicky situace jiná, ale nebyla ta situace jiná třeba pro obce, které opravdu volají po tom, aby ta situace s pozemky, s majetky byla vyřešena, aby mohly nakládat s  majetkem, který je blokovaný. Čili ano, na jednu stranu rozumíme tomu, že v této ekonomické situaci miliardami začít odškodňovat církve je problém, ale na druhou stranu víme, že i neřešení této situace blokuje rozvoj obcí například v některých oblastech.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
To máte pravdu. Ale já jsem to také neříkala jako ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Tak přijměme zákon a odblokujme to.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
... já jsem to také neříkala jako výtku jaksi s signatáři Bertonemu, ale spíš k nám, že my jsme nebyli schopni žádného jaksi razantnějšího posunu a razantnějšího vysvětlení, ať už by to bylo jakýmkoliv směrem. Horymír Kubíček a Marta Smolíková. Tak, abychom uzavřeli tady to kolečko, protože pak se dostaneme k tomu, jak by prakticky měla vypadat ta odluka církve od státu. Takže Marta Smolíková.

Marta SMOLÍKOVÁ, Strana zelených
--------------------
V zásadě světská moc by měla být oddělena od církevní. Žijeme v  Čechách, pamatujeme Jana Husa, to byl ten základní vlastně diskurz, kam až sahá církevní moc a světská moc. A to vlastně čím se potýkáme, to je problém financování ekonomiky, vypořádání majetku. Takže je potřeba na tom pracovat a je smutno tedy, že po 20 letech se to nepodařilo. Ta situace samozřejmě nejvíc má dopad na katolickou církev, protože tam zatím je celá řada památek, jejich správa stojí hodně peněz a zároveň samozřejmě ty majetky, katolická církev, které by vydělávaly, dneska nemá. Takže je to opravdu věc potom existenční. Je pravda, že v době krize potom řešit narovnání je trošku těžší než za dob, kdy by se to řešilo před lety, kdy jsme byli v jiné ekonomické situaci. Ale ten problém se řešit prostě musí a je to jenom otázka času. Samozřejmě, čím dýl to bude, tím víc potom stojí všechny ty věci, které souvisí s  majetky obcí, které vlastně jsou blokované a nejsou, není možné opravovat.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pravila Marta Smolíková, mající dnes večer barvy zelených. A teď TOP 09 a pan Kubíček.

Horymír KUBÍČEK, TOP 09
--------------------
Tak tady to podstatné zaznělo, aby odstraňování jedné křivdy nevyvolávalo křivdu druhou. A dále, mně v té souvislosti opravdu nejvíc vadí to, jak jsou obce a další subjekty postiženy vlastně tím blokačním paragrafem z roku 91. A protože jsem se působil na Červené Řečici a v  jejím okolí a uvědomuji si, jak prostě pro tu obec zablokování těchto bývalých tedy církevních pozemků, biskupství a vlastně toho kolonizačního Želivského kláštera zablokovalo nejen možnost vybudování, přímo územní plán, přijmout následně dotace. Ale vůbec přemýšlet o svém rozvoji. Protože samozřejmě většina pozemků kolem této obce je právě vlastně takto zablokována. No, a o tu křivdu se vlastně nezasloužili nikdo, to je od roku 91. A přesto i ten zámek takto téměř 20 let chátrá ještě více, nemůže najít vlastníka, nemůže se tam vlastně provést žádná obnova. Byť by stát, a já jsem jeho zástupcem po léta byl, se snažil sebe více. Nařizování a další věci nic nepomohou. Takže bez smlouvy a dohody mezi státem a církví se vlastně tyto věci ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Církvemi.

Horymír KUBÍČEK, TOP 09
--------------------
Církvemi, děkuji, se nemohou, nemohou vlastně ty věci pohnout dál.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Já se teď ale ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
A já řeknu kacířskou věc, paní redaktorko, já nejsem ...

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano a já, já mám jednu velice štiplavou poznámku do vaší kacířské věci. Vy všichni se profesionálně pohybujete na poli kultury a do toho spadá i tato problematika. Proč se s tím za oněch 20 let nic nestalo? Asi jste se málo snažili.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Já tam nejsem 20 let.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
20 let ale určitě jste vnímal, pane poslanče Jandáku ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Velmi citlivě.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
... co se děje od revoluce.

Marta SMOLÍKOVÁ, Strana zelených
--------------------
Já, jestli dovolíte, tak já tohleto slýchávám velmi často. Uběhlo 20 let a nic rozumného se v této oblasti, pokud jde o posun vztahu státu a církví a náboženských společností nestalo ...

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
A já tomu oponuji tím, že říkám, aby ten, kdo chce říkat tuhletu větu, tak aby si uvědomil, co se opravdu všechno stalo. Že od roku 90 prostě došlo ke zrušení toho úřadu pro dohled nad církvemi, byla přijata Listina základních práv a svobod, bylo umožněno působení církví ve zdravotnictví, ve školství, ve vězeňství, v sociální oblasti. Stát financuje obnovu památek, které jsou i církevní. To byla řada kroků, které se odehrály zejména do poloviny devadesátých let velmi významných. Vzpomeňme ještě, když půjdeme dál, vzpomeňme na První republiku. 20 trvala svoboda, demokracie, rozvoj Československé republiky, 20 let měli na to otcové zakladatelé tohoto státu, aby ukázali, že umějí pohnout také s otázkou, která je trápila, odluka státu a církví ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ale upřímně se jim to moc nepodařilo, paní kolegyně. Taky.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
... a nedokázali s tím příliš pohnout. Čili se ukazuje, že to tak snadné není a ani naše demokracie za těch 20 let, byť udělala řadu kroků, které napomohly. Samy církve říkají o tom, že, a náboženské společnosti, že míra svobody, jaké se těší nyní, míra vnitřní autonomie, to zažívají, jakou nezažívaly v historii nikdy. Čili já si myslím, že zde k významnému pokroku došlo. To, že teď neumíme to nejtěžší, co je, říct, kolik peněz je schopen český stát vynaložit na to, aby napravil některé křivdy, které se staly, to je pravda, na tom se neumíme shodnout.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď se hlásí Michaela Šojdrová.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
No, já jsem chtěla doplnit to, co se za těch 20 let událo, kam se pokročilo ve vztahu státu a církví. Já si myslím, že ten zákon, který byl v roce 2008 předložen vládou o vyrovnání majetkových vztahů mezi státem a církvemi, že byl připraven velmi dobře, protože umožnil dohodu všech církví, a to se konečně po v podstatě těch necelých 20 letech podařilo, najít tento konsensus. Na tom, jak se církve budou podílet na majetkovém vypořádání. Čili to byla první podmínka k tomu, aby i stát se k tomu mohl takto postavit. Ještě bych řekla k tomu, co se podařilo a neschválilo, rovněž je smlouva mezi Českou republikou a se Svatým stolcem. Čili to je ovšem smlouva, která je připravena, je schválena vládou a bohužel v Poslanecké sněmovně neprošla. Čili jestli se ptáte, kde to vázne, tak bohužel často na té politické vůli.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, takže je to všechno na vás.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Ne, ne, no, myslím, že tady, tady sedíme snad možná, já za sebe říkám, že bych to, a vždycky jsem podpořila. Ale v těch poslaneckých klubech se vždycky ta jednoznačná podpora nenajde, bohužel.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Michaela Šojdrová nanesla velmi podstatné a zásadní téma, které je pro vás politiky vlastně zásadnější než bylo pro mé předchozí včerejší hosty. Protože vy jste u toho všichni byli. Téma zákon o  majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Začala bych ovšem Miroslavou Němcovou. Vy jste byla v té komisi, která měla vydat nějaké doporučení, nějaký message takzvaně, směrem k Poslanecké sněmovně, co s tím zákonem udělat. A vy jste mi tehdy v Aréně tady v létě říkala, že vy sama jste se pod to nepodepsala, protože se vám to nelíbilo ten návrh. Proč?

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Ano, to je pravda. Nepodepsala jsem se proto, protože jsem tam řekla své 2 pochybnosti, které jsem měla. Ty se mi zdály zásadní. Předem ale musím říci, že já sama, ale i ODS vždycky podporovala to, aby jsme pokročili v restitucích v těch mezích, které jsou možné. Ale tady se mi zdály dva závažné problémy. První, který spočíval v délce splácení majetku, který by zůstal v majetku státu, tedy to, co by nebylo církvím navráceno, ponechal by se, stát za to by platil církvím a náboženským společnostem finanční náhradu. A to vyplácení bylo rozloženo na dobu 60 let s tím, že ta původní částka té náhrady 83 miliard by se za tu dobu 60 let zvýšila na těch 270 miliard. V podstatě na úrocích. Což se mi zdálo, jakkoli jsem tam podotkla, že nejsem ekonom, ale že se mi to zdá, že to je, že to je příliš dlouhá doba a příliš mnoho peněz. A druhá otázka, která se mi nezdála, bylo samotné ohodnocení tedy toho majetku. To znamená například lesní majetek a zemědělská půda byly ohodnoceny tak, jak říkají někteří experti, že to nejsou reálné ceny, za které se dneska ohodnocuje. Čili tyhlety dvě pochybnosti jsem já měla, a proto jsem se nepodepsala pod ten doporučující dokument, který opravdu nebyl ničím jiným než doporučujícím dokumentem pro Poslaneckou sněmovnu.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale víme, jak to ve sněmovně dopadlo. Hlásil se Vítězslav Jandák.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Já bych doplnil paní kolegyni, protože ona byla v tom týmu, který připravoval ten zákon. Já jsem byl v té komisi, či týmu, který vlastně, když se to dostalo do určitého, řekněme, kolizního stavu, tak vytvořila sněmovna ze zástupců, poslanců tým, komisi, která měla zkoumat, zda je vše v pořádku. Já jsem tam položil přesně stejnou věc a musela to zkoumat až Vysoká škola ekonomická, protože jsem protestoval, že je nevýhodné, aby se částka 83 miliard navýšila během 60 let na 280, že to je nevýhodné. Uváděl jsem, že maximálně do 5 let je nutno splatit církvím. Takže na to pan předseda vybral Vysokou školu ekonomickou, která vypracovala expertízu. Ta skutečně řekla, že nejoptimálnější by bylo zaplatit do 5, maximálně do 10 let. A potom další věc, kterou jsme tam zjistili, a to byl vlastně ten havarijní stav, když jsme se nedohodli, protože kolega, který byl z kontrolního výboru, si vzal ten materiál, velice silný, všech položek, a 3 měsíce bádal. A zjistil už na čtvrté stránce, že položky, které tam byly uvedeny, neodpovídaly skutečnosti. Dokonce položky tam byly dvě na té čtvrté stránce, které už byly vydány před 5 lety. A tou analýzou, kterou dělal 3 měsíce, zjistil, že ten materiál především z ministerstva zemědělství, ale bohužel i z kultury, nebyl regulérní, nebyl v pořádku. Bylo to šito horkou jehlou. A tím se dostáváme znova taky k tomu, co říká paní kolegyně, že ta výsledná částka mohla být daleko menší, mohla být daleko větší. Nevíme, ale nebyla regulérní. A tak, bohužel, myslím, že to v této podobě šanci nemá. Plus k tomu dodám to, co říká paní kolegyně Šojdrová, že v současné situaci, kdy jaksi kasa cink, abysme dávali tohleto, je, myslím, špatná věc. Já si myslím, že na pořadu je, jestli dovolíte ještě jednu věc, a to jsme tlačili, protože vláda sociální demokracie podepsala smlouvu se Svatým stolcem. Kavan tehdy, Zeman. Ty to udělali. My jsme chtěli podepsat. Já jsem mluvil s  přítelem, teda s ministrem Jehličkou, ne přítelem, sociálně demokratickou terminologií, ale mluvili jsme ...

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
S bratrem.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ne, mluvili jsme o tom a chtěli jsme, aby v podstatě se dostala na program tahleta smlouva. Protože já jsem ji přečetl pětkrát. Já jsem nenašel nic, co by bylo kolizního. Je velmi volná, je uvolněná, já s  tím osobně, a myslím, že ani většina lidí v sociální demokracii, problém nemá. Nebyla zařazena úmyslně, nejdřív majetek, potom smlouva. Já si říkám, nejdřív smlouva, potom majetek. Že v té smlouvě se říká, že dojde k nějakému vyrovnání.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste se teď zmínil o té smlouvě. My jsme tady ale o téže problematice mluvili včera se zástupci neparlamentních stran. Ale také s vaším jedním kolegou poslancem Vladimírem Koníčkem za KSČM. A ten tady říkal de facto to, co říkáte teď vy, pane poslanče Jandáku, a de facto i co jste řekl vy, že ten zákon nebyl dokonale připraven. A teď je tu vlastně hozená rukavice pro Michaelu Šojdrovou, protože vy jste mi říkala, že vy byste předkládali ten zákon v téže podobě, v jaké je zpracován teď a že byste na něm nic neměnili.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Ano. Já si myslím, že je potřeba brát v potaz ty připomínky, které tady zaznívají. Ale pak bych se musela všech také zeptat, jakou jinou metodu výpočtu a zjišťování by chtěli. Protože když jsme navrhli, že by se začalo ověřovat jednotlivé položky, tak samotná příprava takových podkladů by šla do závratných částek. A do času, který si neumí nikdo představit. Čili já se domnívám, že jestliže i Vysoká škola ekonomická potvrdila, že ten odhad finanční je reálný tak, jak byl navržen, těch 83 miliard, já myslím, že je možné znovu se podívat, zda bylo použito vhodných metod pro výpočet. A jenom bych ještě podotkla k tomu vztahu mezi církvemi a státem, zda má dojít k odluce. Mně se velmi líbí pojetí, které jsem zaslechla ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Kooperativní pojetí, samozřejmě, ano.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
... je pojetí kooperativní, partnerské. To znamená, to je, myslím, že ten model, ke kterému by právě Česká republika měla směřovat. A souhlasím s kolegou Jandákem, že prvním krokem by bylo schválení vzájemné smlouvy a samozřejmě s tím související i ten, zákonné vyrovnání.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Horymír Kubíček. Jak vy se díváte na to všechno fokusem muže, který nesedí přímo u toho schvalování? Jak vy to vnímáte dnes? Co bude prosazovat TOP 09?

Horymír KUBÍČEK, TOP 09
--------------------
Tak, já jsem vnímal celý ten proces toho neschválení, tehdy těch církevních restitucí velmi bolestně. A nevidím, nejsem, nebyl jsem ve sněmovně, neprojednával jsem ty věci. Ale jako člověk, který byl v  úzkém kontaktu jako příspěvková organizace zřizovaná ministerstvem kultury, tak jsem vnímal, kolik energie to vlastně celému ministerstvu a jeho odborům bere na úkor, řekněme, jiných věcí. A jak, s jakým velkým očekáváním to bylo přijímáno, nebo očekáváno tedy mezi těmi církvemi, náboženskými společnostmi. A to zklamání a to, že to vlastně nakonec neproběhlo a že se vlastně ten nešťastný stav prodlužuje, tak ten mi přišel prostě jako velmi, velmi zlý. A to, že tady je aspoň ta naděje, že by, pokud by tedy došlo tedy k tomu lepšímu vyčíslení hodnoty majetku, ať už tak, či onak, mně to přijde poněkud marginální, protože stejně se tam jednalo o odhady, které nemohly ty věci ve finále vyčíslit. To, že by měly být asi ten čas kratší, na to, přiznám se, moje politické zkušenosti prakticky minimální nestačí. To je věcí politických dohod a přiznám tedy, nové sněmovny, nových, nových poslanců.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale tak, řekli jsme si, že jasně, určíme teď směr té které jednotlivé strany a co ta která strana bude v této oblasti prosazovat a propagovat. Takže co bude dělat TOP 09? Podpoří tedy ten původní návrh?

Horymír KUBÍČEK, TOP 09
--------------------
Velmi pravděpodobně. Protože jde o dohodu mezi státem a církví, takže bude podporovat tento návrh. Ale zase se domnívám, že politik, který není schopen, nebo politici, kteří nejsou schopni dohody a hledání té cesty, tam nemají být. Takže ...

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak do sněmovny půjde ten návrh tedy v původním čtení asi patrně, že ano?

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Ano.

Horymír KUBÍČEK, TOP 09
--------------------
Ale tam bude projednáván a může ...

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
To by musel být nový předkladatel...

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Tento zákon, pokud nebude projednán během tohoto mandátu sněmovny, tak vlastně jeho cesta končí. Poté bude zkonstruována nová vláda, nová, nově sestavená sněmovna a teprve nová vláda může předložit nový zákon, buďto v tomto znění, nebo v nějaké modifikaci, nebo zásadně jinak pojatý. A teprve potom se jím může zabývat sněmovna, čili já jsem přesvědčena, že v tomto volebním období tento zákon znovu do sněmovny nepůjde a jednat se o něm nebude.

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ten už je v bezvědomí.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zřejmě se nic nestane, takže je v bezvědomí nebo v kómatu, jak ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Víceméně ano.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Není projednáván. Nebyl zamítnut, ale není projednáván.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jen v bezvědomí. Marta Smolíková za zelené.

Marta SMOLÍKOVÁ, Strana zelených
--------------------
Já myslím, že by bylo asi naivní si myslet, že zákon, který neprošel ze zcela racionálních důvodů, protože ti předkladatelé nebyli schopni objasnit vlastně metodiku a přesvědčit, že k těm číslům a k těm údajům dospěli nějakou racionální cestou, byť to mohou být odhady, to je už jedno. Ale ta argumentace tam nebyla přesvědčivá, že by mohl projít napodruhý v té samé formě. Tam bude potřeba samozřejmě přepracovat ty vnitřky toho zákona, možná, že výsledek bude podobný nebo stejný, nebo úplně jiný. Ale bude potřeba na tom zapracovat. A to je prostě o, dalo by se říci, kvalitní přípravě toho zákona. A dost možná, že bude muset dojít i k nějakému novému jednání s církvemi, s náboženskými společnostmi, protože samozřejmě v čase se věci mění. Takže to asi bude čekat na nový parlament.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vlastně se nic nestalo a ani se nic nestane. No, vidíte to. Když si celou tady tuto problematiku na závěr shrneme. Protože, jak jsem říkala, tři z vás jsou profesionální politici a dva z vás lidé na oblasti kultury a v oblasti kultury nesmírně aktivní a činní. Nepoškozuje nás absence těchto dvou základních norem a tím myslím tedy především tu smlouvu s Vatikánem, teď když to vysuneme do zahraniční politiky směrem. Nepoškozuje nás to ve světě?

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Já se domnívám, že nikoliv. Já jsem velmi bedlivě poslouchala během návštěvy papeže Benedikta XVI., co zde říkal. A on sám zmínil o tom, že tahleta smlouva není překážkou, nebo její nedokončení, její ratifikace není překážkou mezi vztahy, které on považuje za velmi dobré, velmi kvalitní a ve všech ohledech je chválil. Tak já to nevidím jako nějaký problém v zahraničně politické oblasti.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekla Miroslava Němcová z ODS. Michaela Šojdrová.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
No, já si myslím, že z hlediska Svatého stolce to není problém. Ale z  hlediska České republiky to já jako problém vnímám. Protože je to smlouva, která je dohodnutá, Slovenská republika tuto smlouvu má schválenou. A to můžeme říct stejně tak Maďarsko, Polsko. Čili ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
My jsme poslední stát, který ji nemá.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Spíš bychom si možná mohli říct, kdo ji nemá.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
My jsme opravdu poslední. Čili já, ano, souhlasím s tím, že Svatý stolec to nevnímá jako důvod k nějakým špatným vztahům. Ale pro nás jako Českou republiku to není dobrá vizitka.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vnímá to někdo v zahraničí, je to skutečně ostuda?

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
Já to vnímám osobně, že do zahraničí je potřeba reprezentovat ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Jsme jedinej evropskej stát, kterej nemá ratifikovanou tuto smlouvu.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
... když jedu jako zástupce třeba Poslanecké sněmovny a přijde na tuto věc řeč, tak samozřejmě cítím, že jsem jediná, já to nikde nezdůrazňuji, protože není čím se chlubit, že.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/

--------------------
Ano, já tady musím říct, že mě se na to nikdo neptá. Ani během mých zahraničních cest jsem nenarazila na žádné fórum, kde by se mě ptali na to, proč Česká republika má nebo nemá ratifikovánu tuto smlouvu. Z  lidí, s kterými se stýkám, nebo kteří mi píší maily, vzkazy a různé, různé dotazy činí, tak nedostávám vůbec otázku typu máme pocit, že nás poškodil, poškozuje nás jako občany České republiky, že není tato smlouva ratifikována. Nechci tím říci, že by to občany nezajímalo, to ne. Ale nemyslím si opravdu, že kvalitě těch vztahů ta smlouva stojí jako něco, co by ji pozvedlo dál.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka

--------------------
Ale víte co, proto si možná jsme si vysloužili tu nálepku těch bezvěrců a těch malověrných, jak se to neustále ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
To je od Lipan, to je od Lipan.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
... teď, jak se to teď neustále opakovalo v rámci právě návštěvy, návštěvy papeže Benedikta XVI. ve všech zahraničních médiích. Nejateističtější země v Evropě. Tak asi z něčeho ...

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
A pomohla by tomu, pomůže tomu jeden papír?

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná, že ano, já netuším, nevím.

Michaela ŠOJDROVÁ, 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
--------------------
To jsou určité závazky, že. To není jenom o tom, že budeme mít ...

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Ale ty závazky přece, my podle těch závazků žijeme. Ta smlouva, já se velmi dobře pamatuji, co upravuje, upravuje vztahy církví a náboženských společností ve vztahu ke státu v oblastech zdravotnictví, sociální sféry, kulturní spolupráce, i na poli justice, kdy mohou tedy kněží působit ve vězeňství a podobně. Byl tam problém například ve školství, kde ta smlouva předepisuje, že učitelé, kteří budou učit v  církevních školách, tak nesmí být podrobeni tomu stejnému výběrovému řízení nebo tomu, co probíhá v přijímání ze strany státu jako nyní, ale že o tom bude rozhodovat příslušná církev. To přece trošinku problém byl. Já ho nechci nijak nafukovat. Ale ta spolupráce v těch oblastech, které zmiňuje tato smlouva, ta běží, běží už minimálně od toho počátku devadesátých let. A já nemám ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ne, platí až od roku 2000, kdy to podepisovali.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS
/
--------------------
Ne, přece spolupráce, spolupráce, možnost ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Dobře. Ale my mluvíme o smlouvě, což je mezinárodní dokument, který jediné zemi schází.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Ano, ale já mluvím o těch vztazích, které tady běží a fungují ...

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Vztahy samozřejmě /nesrozumitelné/, ano.

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/
--------------------
Ne, takhle já to nechci, takhle já to nechci banalizovat. Já chci tím říct, že ta smlouva popisuje řadu oblastí, podle nichž už de facto ten stát spolu s církvemi spolupracuje a žádný problém zde neexistuje.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale zase na straně druhé vypadáme jako ti, kdož neumí držet slovo možná. Na jedné straně i bez toho papíru, jak jste říkala, spolupráce funguje i nadále. Ale pořád tady ten osten je. Pořád to tady to bílé místo jako ...

Miroslava NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny /ODS/

--------------------
Ale, víte, já si myslím, že podepisování dvoustranných smluv má v sobě prostě tu možnost, že demokratický svobodně zvolený parlament bude mít nějaké výhrady. V tomto případě měl své výhrady, je to legitimní, nic nenormálního se nestalo. Tak, jako parlament nemusí se shodnout na řadě jiných mezinárodních smluv a dohod, nemusí se shodnout na řadě dalších zákonů, tak se prostě nebyl zatím schopen shodnout na tomhle. Nemyslím si, že by nás to mělo nějak diskvalifikovat. Ta debata kolem toho byla demokratická, argumenty byly věcné, nebylo možno říci, že ten, kdo měl nějaké námitky proti textu této smlouvy, tak že to je člověk, který chce destruovat jakékoli dohody. To není pravda. Ta debata byla velmi demokratická a z toho pohledu já jsem naprosto klidná, protože bude pokračovat, o tom není pochyby. A až bude mínění převažující v  Poslanecké sněmovně, že toto je text, který chce schválit, tak jej schválí.

Marta SMOLÍKOVÁ, Strana zelených
--------------------
Já jenom bych chtěla na to reagovat. Jestliže tedy vykonáváme všechno vlastně, co v té smlouvě je, tak proč je potom problém? Jestliže to všechno jako pro nás je přirozený a už to děláme, tak pak není problém tu smlouvu podepsat. Tak jaký jsou tedy výhrady k tý smlouvě? A i když je to dvoustranná smlouva, nelze to tedy upravit v rámci těch našich výhrad?

Vítězslav JANDÁK, šéf mediální sněmovní komise /ČSSD/
--------------------
Ne, Vatikánu nikdy neporozumíme. Měla být podepsaná, to nelze.

Horymír KUBÍČEK, TOP 09
--------------------
Při této vaší debatě politické i jiné uvědomil, jak vlastně velký, velká propast mezi námi praktickými pracovníky v kultuře a vlastně tou, tou ideou. Já jsem skutečně přesvědčen, že k tomu naplňování té smlouvy de facto dochází. Ale že asi ten, ta priorita, nebo ten tlak, mluvíme-li o současné době, by měl být spíš na to, a podpora ze všech stran k tomu, aby v této době nebyly sníženy rozpočty příspěvkových organizací. Aby vůbec na tu kulturu ty prostředky, které v rozpočtu jsou, byly. Aby, jestliže mluvíme tady o prezentaci české kultury v  zahraničí, tak aby nebyly snižovány granty, aby nebyly snižovány finance na české filmy, aby ty kulturní impulsy, které jsou v těch mezivládních věcech podepsány, aby se naplňovaly. A mám obavu velikou, že vlastně pro ten příští rok se bude krátit rozpočet, aspoň nám to takto je velmi zatím jemně, ale nesmlouvavě podáváno, takže se obávám, že tato debata je debatou krásnou akademickou, ale méně praktickou. Protože ty naše záležitosti, musíme je posunout.

Markéta Ševčíková, moderátorka ČRo6
ČRo6, 4. 10. 2009, rubrika: Názory, komentáře
Štítky