Kučera: Jsme zásadně proti jakémukoliv drancování Ústeckého kraje

24. 1. 2015

(editovaný přepis rozhovoru poslance TOP 09 Michala Kučery na ČT 24 k prolomení limitů těžby v Ústeckém kraji)

Moderátorka

Tak taková byla konference ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka k úpravě těžebních limitů. My jsme teď v živém spojení taky s Michalem Kučerou, poslancem a odborným mluvčím TOP 09 pro tématiku životního prostředí. Dobrý den.

Michal Kučera, poslanec (TOP 09)

Dobrý den.

Moderátorka

Když se dostaneme k tomu, co sesumíroval ministr Mládek už to tady několikrát zaznělo, takže možná dřív než se vás zeptám na preferovanou variantu z vašeho pohledu. Opakovaně ministr zdůraznil, že záležitost limitů je politické rozhodnutí ze dvou důvodů. Protože bude řešit zaměstnanost v kraji, který se s nezaměstnaností potýká. A taky proto, že řeší dodávky uhlí pro teplárny. Souhlasil byste s tím, že tato záležitost je politické rozhodnutí?

Michal Kučera, poslanec (TOP 09)

Tak souhlasím s tím, že se jedná o politické rozhodnutí a chtěl bych říct, že TOP 09 je zásadně proti jakémukoliv dalšímu drancování Ústeckého kraje. Tedy i proti prolomení limitů těžby. Pokud máme ten argument, který jsme tady zaslechli, tak ten argument je velice lichý. Pokud vím já, tak na dole ČSA pracuje řadově 800 lidí a stejný počet míst je i v Horním Jiřetíně, který tou čtvrtou variantou, tedy tou absolutní, by byl zlikvidován. To znamená, by bylo zlikvidováno i těch 800 pracovních míst. Takže i tento argument se zaměstnaností skutečně odmítám.

Moderátorka

Promiňte, ale co říkáte na argument o tom, že i kdyby se limity prolomily, tak to automaticky těžbu neznamená. To tam taky zaznělo opakovaně.

Michal Kučera, poslanec (TOP 09)

To povídání ministra Mládka o tom, co je vše třeba udělat, aby se mohlo těžit, to platí, ať ty limity jsou, či nejsou. To znamená, řeknu například, plán otvírky, přípravy dobývání ta těžební společnost musí zpracovávat, ať limity existují, či neexistují. Já osobně si dokážu představit to částečné prolomení limitů nebo to pokračování těžby na dole Bílina.  Ovšem za předpokladu výrazných kompenzací směrem k lidem v Bílině. To znamená - odstranění té ekologické zátěže, zvýšené prašnosti, hlučnosti, dopravní zátěže. A samozřejmě také vybudování obchvatů města Bílina, které tím velice trpí. Takže i ty okolní obce by v tom měly nějaký prospěch.

Moderátorka

Slyšeli jsme taky, že ministr bude to téma řešit na tripartitě nebo že částečně už ho probíral s partnery. A to tak, s takovým výsledkem, že odbory i zaměstnavatelé se velmi silně snaží prosadit variantu úplného prolomení limitů. Co říkáte na to? Co si myslíte o tomto postoji odborů a zaměstnavatelů?

Michal Kučera, poslanec (TOP 09)

Tak já jsem to říkal už v úvodu. My jsme zásadně proti jakémukoliv drancování Ústeckého kraje. Ústecký kraj skutečně trpí těžbou. Z Ústeckého kraje nám odcházejí mladí lidé. Odcházejí rodiny s dětmi. Odcházejí kvalifikování lidé. Ústecký kraj má, a zejména ten region Mostecka, Bílinska má špatnou sociální strukturu. A to řešení není v pokračování těžby. To řešení spočívá skutečně ve státní pomoci, ale v investici do vzdělání, do výzkumu, do vědy, do vysokého školství a samozřejmě do výroby s vyšší přidanou hodnotou. Tam je cesta. Nikoli ve zvyšování těžby.

Moderátorka

A ty obavy o dodávky uhlí pro teplárny? O to, že jestliže nedojde k prolomení těch limitů tak záhy bude Česká republika řešit problémy právě s tím, aby měly teplárny čím topit.

Michal Kučera, poslanec (TOP 09)

To je věcí právě té státní energetické koncepce, která by tuto záležitost měla vyřešit. Já to tak dramaticky nevidím, jako to vidí pan ministr Mládek. My skutečně musíme přistoupit k takovému tomu modernímu energetickému mixu, kde svoji roli hrají energetické úspory, vyšší energetická účinnost, diverzifikace, obnovitelné zdroje a samozřejmě také jaderné energetika.

Moderátorka

Jaké kroky v tomto smyslu budete dělat? Budete se snažit apelovat na zástupce vlády nebo třeba na stávajícího ministra životního prostředí?

Michal Kučera, poslanec (TOP 09)

Tak my pracujeme usilovně ve sněmovních výborech. To znamená jak v hospodářském výboru, tak ve výboru pro životní prostředí, kde tyto materiály jsou a budou dále projednávány a budeme tam zastávat ta stanoviska, která jsem tady už jednou citoval. Nebudeme podporovat další drancování Ústeckého kraje, budeme podporovat diverzifikaci energetiky, budeme podporovat výrobu s vyšší přidanou hodnotou a podporu Ústeckého kraje právě i z té státní úrovně a nejenom z té krajské.

zdroj: ČT 24, 23. 1. 2015, Studio ČT 24

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme