Kalousek: Žádný trestně stíhaný občan nesmí rozhodovat o policii

28. 3. 2018

(editovaný přepis projevu předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny)

Dovoluji si vás požádat, abyste schválili program mimořádné schůze Sněmovny, který má jediný bod: Informace předsedy vlády o správním řízení s ředitelem GIBS. Dovolte stručné zdůvodnění:

GIBS nevznikla proto – jak několikrát tvrdil Andrej Babiš – jako Langerův nástroj, aby si „politici rozdělili vliv na policii“. Vznikla z přesně opačného důvodu jako jedno z protikorupčních opatření Nečasovy vlády a návrh předkládali ministři Kubice, Pospíšil a Kalousek. Smyslem bylo vymanit rezortní inspekce z politického vlivu ministrů, kteří současně odpovídali i za bezpečnostní sbory (Policie ČR, Celní správa, Vězeňská služba). Vytvořit namísto nich  průřezovou nezávislou instituci, která bude inspekční činnost v těchto sborech provádět. Nezávislost na politickém vlivu pak byla posílena časově omezeným mandátem výkonu funkce ředitele s taxativně vyjmenovanými důvody pro jeho možné odvolání.

Trestně stíhaný premiér v demisi, který se překotně snaží vyměnit na neuralgických místech státní správy maximum pracovníků za „své lidi“, se evidentně s politickou nezávislostí nechce smířit ani u GIBS. Od začátku letošního roku realizoval kroky, které vzbuzují silné podezření z mocenské zvůle, ať již to bylo vyhrožování skandalizací, či jasně účelová finanční kontrola na žádost předsedy vlády. I dopis nejvyššího státního zástupce Zemana poskytuje více otázek než odpovědí a nepůsobí věrohodně. A to především svojí nekonkrétností a sdělováním subjektivních sympatií a pocitů, namísto výčtu konkrétních případů.

Leč i kdyby tomu tak nebylo, i kdyby důvody ke správnímu řízení s plk. Murínem byly skutečně objektivní a vážné, nemůže v tomto řízení rozhodovat trestně stíhaná osoba.

GIBS je orgánem činným v trestním řízení a probíhající proces, který trestně stíhaný premiér nastartoval, je realizací perverzního snu každého obviněného: „Chci rozhodovat o svých vyšetřovatelích.“

Jedním z důležitých atributů právního státu je uplatňování zásady, že nikdo nesmí rozhodovat ve věci, která by mohla přímo či nepřímo ovlivnit jeho vlastní poměry. Každý soudce i každý úředník vybavený veřejnou pravomocí je povinen se v takovém případě možného konfliktu zájmů vyloučit z rozhodování. Pokud tak neučiní, riskuje kárný postih. V tomto případě se k zásadnímu rozhodnutí chystá premiér v křiklavém konfliktu zájmů.

Předseda vlády není nad zákonem. I pro něj platí stejná pravidla, jako platí pro každého občana. Chceme-li působit jako právní stát a ne jako orientální despocie, existují jen dvě únosné možnosti:

1) Buď bude funkci předsedy vlády vykonávat osoba, která není trestně stíhaná a povede řízení s ředitelem GIBS bez vlastního konfliktu zájmů, nebo:

2) Trestně stíhaný premiér ukončí toto řízení a zřekne se rozhodování v personálních otázkách orgánů činných v trestním řízení.

Nevěřím, že právní poradci neupozornili premiéra na skutečnost, že jeho rozhodování, pokud je v konfliktu zájmů, nemůže obstát. Že už jenom tento prostý fakt nedá správnímu soudu jinou možnost, než takové rozhodnutí zrušit. Proč ho tedy přesto chce udělat? Zřejmě proto, že než skončí soudní řízení, bude cíle dosaženo. Mocenskou zvůlí budou ovládnuty a zastrašeny všechny policejní složky. Finanční náklady zaplatí daňový poplatník a následky porušení zásad právního státu nepůjde napravit snadno a rychle.

Prosím proto, aby se tomu sněmovna vážně věnovala v seriózní a věcné diskuzi. Nejde o nic menšího než o principy demokratického právního státu. O potvrzení, že pravidla platí pro všechny občany stejně a nesmí z nich vybočovat ani předseda vlády, ani prezident republiky. To přece za parlamentní diskuzi a za pokus o společný závěr stojí.

Zaslechl jsem návrhy, že schůze by měla být uzavřena, aby mohly zaznít i neveřejné informace. Nemám nic proti tomu a osobně takový návrh podpořím. Žádná informace však nemůže změnit to zásadní: Trestně stíhaná osoba nesmí rozhodovat o výkonu funkce u orgánů činných v trestním řízení.

Děkuji za pozornost.

Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu TOP 09

Štítky