Kalousek: Pilotní projekt ministra Babiše poškodí malé a střední podnikatele

18. 1. 2016

(editovaný přepis rozhovoru s předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem o přenesené daňové povinnosti. Ta spočívá v tom, že například při prodeji zboží nepřiznává DPH prodejce, ale odběratel. Prodejce pouze vystaví doklad, ve kterém na rozdíl oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH. Pouze uvede, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel)

Do jaké míry podle Vás Česko potřebuje rozšíření systému reverse charge? Tedy přenesení daňové povinnosti do více oblastí ekonomiky.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany /TOP 09/

Pan ministr o tom hovoří jako o samospasitelném nástroji. Zavedení reverse charge by určitě neznamenalo stoprocentní omezení daňových úniků. Nicméně určitá šance to je. Tomu rozumím. Já i mí nástupci jsme se snažili prosadit některé výjimky pro Českou republiku. Byl bych pro, kdyby se tento systém podařilo prosadit najednou a na jednotném evropském trhu. Mám ale obrovskou obavu, že pokud to bude pilotní projekt pouze pro Českou republiku, tak to bude znamenat obrovskou administrativní zátěž pro malé a střední podnikatele a pro malé a střední obce. V kombinaci s povinným hlášením a elektronickou evidencí tržeb to může být už zátěž téměř likvidační. Navíc nevím, zda má ministerstvo financí analýzy toho, do jaké míry by to komplikovalo život obchodním vztahům přes hranice. V roce 2008, kdy se o to pokoušelo Rakousko, jsme měli analýzu, která říkala, že našim obchodním partnerům s Rakouskem by to působilo značné problémy. Pro malé a střední firmy by to mohlo znamenat, že obchodní partneři za hranicemi by byli spíše odrazování od obchodních styků. Takže byť myšlence pilotního projektu rozumím a v zásadě je mi sympatická, tak mu nakloněn nejsem, protože si myslím, že by přinesl v rámci jednotného evropského trhu malým a středním českým firmám konkurenční nevýhodu. Když už, měli bychom se to snažit prosadit na jednotném evropském trhu. Pilotní projekt by nám nic nepřinesl.

Moderátorka

Jak je to podle vás s  pravděpodobností, že by se mohlo v případě rozšíření této přenesené daňové povinnosti ušetřit zmiňovaných 170 miliard, o které Evropská unie kvůli podvodům každoročně přichází? Mohl by to být opravdu ten nástroj? Protože toto je celková částka.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany /TOP 09/

Ten nástroj, zcela jistě, není samospasitelný v tom, že může přispět k boji s daňovými úniky u DPH.

Moderátorka

Jakou měrou, jestli můžete doplnit?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany /TOP 09/

To opravdu nevím, ale určitě ne stoprocentně. Představa, že zavedeme reverse charge  a vybereme 170 miliard navíc je zjednodušená představa, které snad nemůže věřit ani pan ministr.

Moderátorka

Režim reverse charge se týká obchodů mezi firmami. Kdyby se ministru financí Andreji Babišovi podařilo prosadit rozšíření u daně s přidané hodnoty, o by to znamenalo pro spotřebitele? Projevilo by se to nějak?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany /TOP 09/

Pro spotřebitele to neznamená vůbec nic, protože systém jenom přenáší odvodovou povinnost na konečného prodejce. Odstraňuje do značné míry riziko karuselových podvodů uvnitř řetězce dodavatel – odběratel. Já jsem to zavedl pro některé komodity, kde je to povinné. Zavedl jsem to ve stavebnictví, u šrotu, emisních povolenek, u zlata. Všude jsme se setkali s pozitivními výsledky, ale samozřejmě ne se stoprocentními, to zdůrazňuji. Usiloval jsem o výjimku u pohonných hmot, kde jsou podvody u nás největší. Výjimky jsem nedosáhl. Pan ministr Babiš, pokud vím, se pokoušel o to samé a také toho nedosáhl. Nicméně plošný pilotní projekt pro Českou republiku, kdy to ostatní země mít nebudou, poškodí, podle mého hlubokého přesvědčení, konkurenceschopnost českých malých a středních podnikatelů. Velké to samozřejmě nezasáhne. Malí a střední v kombinaci s povinným hlášením o elektronické evidenci budou výrazně konkurenčně poškozeni a náklady budou vyšší než výnosy. Proto bych se nikdy do pilotního projektu nepouštěl.

Moderátorka

Zmiňoval jste, že v některých oblastech to vyloženě pomohlo, pak jsou oblasti, kde se to nepodařilo prosadit, kde by přínos byl zřejmě nepochybný. Jsou podle Vás oblasti, kde je zavedení systému reverse charge možná zbytečné nebo až rizikové?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany /TOP 09/

Rozhodně je to situace, kdy na jednotném evropském trhu v České republice reverse charge platit bude a v ostatních zemích nikoliv. 

Moderátorka

Myslím konkrétní komodity.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany /TOP 09/

To jsou komodity, o kterých rozhodne ministerstvo financí. Pravděpodobně to bude chtít zavést plošně. U spousty dalších komodit vznikne situace, kdy bude český podnikatel nucen vést dvojí výkaznictví, což ho konkurenčně zatíží oproti jeho konkurentům v zahraničí. Navíc to jeho obchodním partnerům v zahraničí zkomplikuje život, takže se možná obrátí na někoho jiného. Pro systém reverse charge mám pochopení a sympatie. Také jsem touto cestou šel, ale nikdy bych nedopustil, aby platil na území jednoho státu a na těch ostatních ne, protože máme jeden evropský trh. Stát, kde bude aplikován pilotní projekt, bude pak křičet, že bojuje s daňovými úniky. Ale jeho malí a střední podnikatelé tím budou likvidačně vystaveni nesmyslně vyšším administrativním nákladům, než jejich konkurenti v zahraničí. Těm velkým, ke kterým patří třeba pan ministr financí, to vadit nebude. Ti to zvládnou za ně.

Moderátorka

Jaké konkrétní kroky TOP 09 učiní, pokud přijde podobný návrh do Poslanecké sněmovny?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany /TOP 09/

TOP 09 v této situaci nikdy nebude souhlasit s pilotním projektem. Znovu ale říkám, že pro některé kroky pana ministra Babiše v oblasti reverse charge, jsem měl pochopení a podporoval jsem je, protože jsem podnikal stejné. Ale nikdy jsem se nesnažil prosadit pilotní projekt na území České republiky, protože bych tím vystavil drobné a střední podnikatele velké konkurenční nevýhodě.

zdroj: ČT 24, 18. 1. 2016

Štítky
Osobnosti: Miroslav Kalousek
Témata: Daňový systém, EU
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme