Jízdné zdarma povede v Praze ke zhoršení kvality

30. 8. 2018

(editovaný přepis rozhovoru s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem)

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Sociální demokracie láká voliče v Praze na MHD zdarma.  Náklady? Čtyři miliardy ročně. Má Praha zavést MHD zdarma?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Já se domnívám, že se jedná o volební populistický slib. Čísla, která jsou na stole, hovoří jasně. Ročně do rozpočtu pražských dopravních podniků připlují čtyři miliardy korun, které se vyberou na jízdném a sociální demokraté přesně neříkají, jak se tyto čtyři miliardy nahradí. Hovoří o tom, že ve chvíli, kdy bude MHD zdarma, zvýší se počet obyvatel registrovaných v Praze. My jsme to ale propočítávali s ekonomy a jasně nám vychází, že při současné struktuře, jak se u nás platí daně, to zkrátka nebude stačit. Pražská hromadná doprava patří k nejlepším na světě. To říkají nezávislé auditorské firmy typu Arcadis a my bychom neradi, aby tento populistický experiment vedl k tomu, že se doprava začne v Praze rozpadat. Částka 3 650 korun ročně, kterou platí Pražan za dopravu po Praze, je v zásadě ve srovnání s jinými městy buď adekvátní, anebo dokonce ještě nižší. Vyšší dopravné se platí například v Brně nebo v Ostravě. Tři čtvrtiny rozpočtu pražské dopravy stejně dotuje Praha jako taková, to znamená, že Pražané a ti, co užívají tuto dopravu, mají ze tří čtvrtin jízdenku stejně dotovanou z rozpočtu hlavního města Prahy.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Pane Landovský, je to populismus? Podplácíte voliče?

Jakub LANDOVSKÝ, náměstek ministra obrany a kandidát na primátora /ČSSD/

Rozhodně ne. Jsem rád, že je tu kandidát, který kandiduje i za STAN, protože zrovna díky STANu se nám rozpočtové určení daní posunulo výrazně směrem dolů. My ale trváme na tom, že v Praze žije spousta lidí, kteří využívají benefitů hlavního města Prahy, ale nejsou zde daňově registrováni. Vycházíme z toho, že například v Tallinnu učinilo toto opatření Tallinn tak atraktivním, že se do něj spousta lidí přihlásilo a bylo-li by to sto tisíc lidí, tak ten výpadek čtyř miliard v podstatě snadno nahradíme. A to vůbec nemluvím o dalších ekonomických efektech. Většina dnešních ekonomik se odehrává ve městech, dokonce ve velkých městech je to přes sedmdesát procent, a ta města potřebují stimuly. My dáváme zadarmo stimuly například řidičům. Já jsem jel nedávno sám Blankou v noci, to je metro pro jednoho člověka. A nikdo ji nezpoplatňuje. My bychom měli dělat město chytré, aby nebylo smyslem města, aby chudí lidé používali auto, ale aby i bohatí lidé rádi užívali MHD.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Vy jste zmínil především ekonomická hlediska, co sociální aspekt? Nenajde se opravdu velká skupina obyvatel, kterým to citelně pomůže?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Dovolte mi jednu poznámku. Já jsem pro podporu sociálně slabých, ale tady získají dopravu zdarma všichni. Pane Landovský, já si rád zaplatím lístek do tramvaje a do metra. Proč bych měl mít metro a tramvaj zdarma? Já chci, stejně jako mnoho jiných Pražanů, co nejkvalitnější službu. A kvalitní služba něco stojí. Musíme debatovat o tom, jestli chceme lacině populisticky riskovat, že čtvrtina rozpočtu pražské dopravy zmizí a možná bude nenahrazena. V Tallinnu je přece úplně jiná daňová struktura. Tam funguje výběr daní úplně jiným způsobem. Jiné procento daně zůstává v Tallinnu než v Praze. To znamená, že srovnávat to s Tallinnem není možné. Já jsem to opravdu konzultoval s ekonomy z Vysoké školy ekonomické. To srovnání velmi pokulhává, když je všude jiná právní úprava, kde zůstává daň, co se nechává ve městě a co se odvádí do centrálního rozpočtu. Bavme se o tom, jak pomoci sociálně slabým. Opět ale opakuji, myslím si, že důležité je bavit se o tom, jak poskytovat co nejkvalitnější služby, co nejkvalitnější dopravu a tento experiment není o kvalitě dopravy, ale o tom, že nám možná budou chybět čtyři miliardy, které nakonec povedou k tomu, že kvalita dopravy v Praze půjde výrazně dolů.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Je pravda, že jízdné s sebou nese také náklady za revizory, prodejce jízdenek a tisk.

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

To máte pravdu, ale pokud zrušíte jízdné a vzroste přeprava osob, jak o tom hovoří pan kolega, tak logicky budete muset mít více vozů, více řidičů a tak dále. To jsou právě analýzy, které nejsou udělány a můžeme říkat argumenty pro i proti. Ročně stojí doprava na jednoho 14 500 korun, občan platí 3 650 korun. To je přece fér. Většinu za něj platí erár. My přece nejsme asociální. My neříkáme, že má občan platit více. Ve srovnání s Varšavou a Bratislavou, kde jsou chudší lidé, platíme polovinu. Průměrný Polák vydělá méně než průměrný Čech. Myslím si, že to město je dostatečně sociální, pokud někdo přesto nemá na dopravu, ať je adresně individuálně podporován. Úplně ale toto rušit a říct si, že všechno bude platit erár, tak mi připadá jako bezbřehý populismus. Ano, můžeme se bavit o Tallinnu a analyzovat detaily, jak to tam funguje, ale jsou jiná evropská velkoměsta, kde tento experiment totálně selhal, jako byl třeba Řím v sedmdesátých letech. Prostudujte si situaci v Římě počátkem sedmdesátých let, kde za půl roku tento experiment přivedl městskou hromadnou dopravu na buben a městu zkrachovala doprava.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

A s Tallinnem se podle Vás tedy srovnávat nemůžeme?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Tam je jiná forma platby daní, je tam jiná struktura. Museli bychom to mít přesně napočítáno a ukázáno. Je to postaveno na úvaze, že ve chvíli, kdy zrušíme jízdné, tak se nám minimálně 100 000 lidí okamžitě zaregistruje v Praze a jejich daně půjdou navíc. Když jsme to přepočítávali, tak nám vyšlo, že těch 100 000 lidí by odvedlo o jednu miliardu navíc, ne o čtyři miliardy. To znamená, že ty počty nesedí. Chtělo by si to nad tím sednout a říct si, jestli to, co sociální demokraté říkají, má vůbec ekonomické opodstatnění.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Vy tedy vycházíte z předpokladů, že byste nalákali 100 000 lidí, kteří by se přihlásili k trvalému pobytu v Praze. Kde se vzalo toto číslo?

Jakub LANDOVSKÝ, náměstek ministra obrany a kandidát na primátora /ČSSD/

To je kvalifikovaný odhad počtu lidí, kteří v Praze žijí, pracují, ale neplatí zde daně. Myslím si, že je to velice konzervativní odhad.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Mají se vůbec kam přihlásit, když bydlí často v nájemních bytech? Tam to nebývá tak snadné.

Jakub LANDOVSKÝ, náměstek ministra obrany a kandidát na primátora /ČSSD/

To pojďme napravit, aby skutečně člověk mohl kandidovat v obci pro lidi, kteří v té obci žijí. Já budu apelovat na lidi, aby se přihlásili tam, kde skutečně žijí. Služby ve městě, jako chodníky a elektrika, jsou zdarma. Spousta věcí běží zdarma z našich daní, nebo jak říká pan kolega, tak běží z eráru. Ty jsou přece nástrojem nějaké politiky. My postavíme řidičům za 40 miliard korun Blanku, což je skvělé, já si bez ní nedovedu představit cesty po Praze, ale není zpoplatněna. Je skutečně Praha městem, které chce jít zcela proti proudu a snažit se zaměřit na automobilovou dopravu oproti MHD?

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Jak je chcete pobídnout k tomu, aby se nechali přihlásit? Budou například nějaké finanční úlevy pro majitele bytů?

Jakub LANDOVSKÝ, náměstek ministra obrany a kandidát na primátora /ČSSD/

Ne, pro majitele v našem návrhu v současné době nic není, aby přihlásili své lidi, ale to je přece normální. Vy žijete v  realitě, že je normální nebýt přihlášen tam, kde žiju. To přece není v pořádku, to není správné. To se pak člověk stává, když to vezmu na dopravu, jakýmsi černým pasažérem. Veze se v Praze, ale neplatí za to na daních ani korunu. To je přece špatně.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Je to realistické, pane Pospíšile?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Vy jste skutečně popsala ten problém. Většina lidí, o kterých hovoříme, zde třeba pracují či studují a žijí zde krátkodobě a žijí v nájemních bytech. Mnoho těch lidí se buď samo nebude chtít přihlásit, anebo možná díky ekonomickým pobídkám třeba ano, ale vlastníci nemovitostí nebudou chtít, aby se jim lidé, zvláště půjde-li o krátkodobé nájmy, do jejich bytů hlásili. Když se podíváte na to, co říkají odborníci, tak ti tvrdí, že dnešní tramvajová kapacita v centru Prahy je na absolutním maximu. Teď cituji pana Martina Šubrta, náměstka ředitele Regionálního organizátora pražské integrované dopravy. To znamená, že tady ještě může nastat takzvaný kolaps. Bude-li ta doprava zdarma a bude-li platit to, co tady říká pan náměstek, že očekávají vyšší využití dopravy místo aut, a nebudou-li pro to koleje v centru Prahy, protože na těch kolejích, které tam dneska jsou, nemůže být podle odborníků více jednotlivých tramvají, více vozů, tak to může přinést ještě další důsledky. Aby tento populistický plán sociálních demokratů neskončil dopravním kolapsem, tak by všechny tyto faktory měl vzít nějaký odborník v potaz a spočítat je.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Pane Pospíšile, jaké řešení nabízí TOP 09? Byli byste pro zákaz vjezdu aut?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Ne, my jsme liberálně-konzervativní strana, žádné zákazy nechceme prosazovat. Se sociální demokracií se shodneme v jedné věci, že je opravdu třeba začít budovat parkoviště na okraji města, na vjezdech, vytvářet tak nabídku, nikoliv zákazy. Motivovat ty, kteří přijíždějí do města, aby nechali svůj automobil na okraji města, protože v centru není možnost parkovat.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Nemůže MHD zdarma být součástí té nabídky?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Ne, to mi přijde zbytečné v tomto směru. Myslím, že každý rozumný člověk, který jede autem do Prahy a ví, že v centru nezaparkuje a bude mít možnost zaparkovat třeba na Zličíně, kde už se dlouhá léta hovoří o parkovacích místech a zatím pro to bohužel Praha a magistrát a současné vedení radnice příliš neudělali, tak když tam bude kvalitní parkování, tak to logicky bude toho člověka motivovat nechat auto tam, sednout do metra, sednout na jinou formu hromadné dopravy a odjet do centra. Tady není třeba dát někomu slevu, aby ušetřil 32 korun za lístek a nejel, protože když bude muset platit za parkovné v centru Prahy, tak zaplatí třeba mnohem více, pokud vůbec zaparkuje. Takže si myslím, že bychom měli řešit chronický problém, který je tady dneska už desítky let, kdy jak v centru Prahy, tak pro lidi, co bydlí na sídlištích, tak pro příchozí do Prahy chybí parkovací místa. My budeme podporovat jakékoliv formy, protože se toho moc nepostavilo. Za čtyři roky se asi ten problém úplně nevyřeší, to bychom byli populisté, kdybychom tvrdili, že to rychle vyřešíme, ale jakékoliv formy parkování podpoříme, a to i třeba různé provizorní řešení, o kterém hovoří pan náměstek, protože tohle je základ všeho. Problémy s modrými zónami, s dopravou, všechno souvisí s tím, že lidé, ať už jsou místní, ať už jsou příchozí, nemají v Praze kde kvalitně parkovat.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Vaše reakce?

Jakub LANDOVSKÝ, náměstek ministra obrany a kandidát na primátora /ČSSD/

S čísly se těžko hádá. Tady je v podstatě důkaz o tom, že zlevnění městské hromadné dopravy přineslo nárůst počtu pasažérů. Tady vidíte nárůst při zlevnění o 1 100 korun v roce 2015. To bylo ročně přepravených 110 miliónů osob navíc. Samozřejmě těch důvodů může býti více, ale my se domníváme, že dostaneme více lidí do MHD.

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Promiňte, ale platí náš argument, že pokud nemáte dostatek kolejí v centru už pro dnešní situaci, tak když to úplně zrušíte a ještě vzroste zájem lidí jezdit tramvajovou dopravou do centra, tak nastane opravdu kolaps. Podle expertů se na ty koleje, které tam dneska jsou, více tramvají nevejde. To je závěr expertů, to tak je.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Nastane kolaps?

Jakub LANDOVSKÝ, náměstek ministra obrany a kandidát na primátora /ČSSD/

Já bych lidi kolapsem rozhodně nestrašil. Podívejme se na to ekonomickýma očima. Máte různé statky ve městě, jejichž využívání na 50 procent nenese žádné výraznější náklady. MHD patří mezi ně. Pokud vozy jezdí poloprázdné, tak náklady s provozem těch vozů jsou úplně stejné. Pojďme se zkusit pomocí různých opatření dostat k tomu, aby naše kvalitní MHD byla co nejvíce využívána. Za mně je jedním z důvodů i tohle. Má to samozřejmě ale i velmi silný sociální aspekt, na kterém se možná neshodneme, ale za mě je velice důležitý.

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Dovolte mi jednu tezi. Pokud chceme, aby byla kvalita udržena, tak musíme do MHD investovat, ne peníze škrtat a brát z rozpočtu.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Pojďme se ještě podívat, kde všude se po České republice už jezdí v MHD zadarmo. Je to například Frýdek-Místek, dále Valašské Meziříčí, v severních Čechách Lovosice, dále Hořovice, Strakonice, Třeboň a posledním městem, které zrušení jízdného schválilo, jsou Litoměřice. Pane Pospíšile, funguje-li to ve Frýdku-Místku, ve Valašském Meziříčí, ve Strakonicích, proč ne v Praze?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Nechci podceňovat tato města, jsou to určitě důležitá sídla v České republice, ale my se srovnávejme s Bratislavou, s Berlínem, s Varšavou, s velkými městy. Všude ve střední Evropě i v chudších státech je MHD v metropoli dražší. A to je základní teze. Já si myslím, že pokud to škrtneme a snížíme rozpočet MHD o miliardy a je jedno, jestli to budou čtyři nebo méně, tak ve chvíli, kdy to potřebujeme investovat do dopravní infrastruktury a do kvality toho servisu, tak tím snížíme množství peněz, které tam budou a ty peníze tam logicky budou chybět. Takže bavme se o tom, jak sociálně potřebným adresně pomoci, nesnižujme ale rozpočet dopravního podniku a ty peníze radši investujme.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Sociální demokracie nehovořila o snižování rozpočtu dopravního podniku.

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Dobře, ale kde ty peníze vezme? Má tady variantu, kterou zpochybňují ekonomové a která není pořádně spočítána. Vychází ze srovnání s Tallinnem, kde je jiný způsob výběru daní, než je v České republice. Každá země vybírá jiným způsobem daně a jinou část nechává na místní samosprávě a jinou v centrálním rozpočtu. To nemůžete srovnávat. Já tady říkám Řím jako jiný příklad.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Pan Dolínek ze sociální demokracie byl poslední roky radním za dopravu. Něco takového ho nenapadlo?

Jakub LANDOVSKÝ, náměstek ministra obrany a kandidát na primátora /ČSSD/

On se snažil ceny MHD snižovat a myslím si, že pod tlakem tohoto nápadu je možné, že Rada hlavního města skutečně projedná další radikální snížení jízdného v Praze. Ale už je to v podstatě pod tlakem, protože tento nápad má hluboký smysl.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Vaše reakce, pane Pospíšile?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Někdo to musí zaplatit, pane Landovský. Platí to nejen Pražané, kteří přispívají třinácti miliardami do sedmdesáti miliardového rozpočtu hlavního města Prahy, ale platí to i všichni občané, protože Praha má přes 70 miliard rozpočet a jsou to peníze, které přicházejí z části ze státního rozpočtu i od lidí, co platí daně v celé České republice. Proč mají tito lidé nepřímo přispívat na tento statek úplně zdarma? Já si myslím, že filozofie, aby MHD bylo úplně zdarma, je špatná. Pokud využívám nějakou službu, tak si jí mám alespoň částečně zaplatit.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Kolik procent hlasů získáte v komunálních volbách?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Naše koalice chce být alternativou vůči hnutí ANO a vůči vládě ANO a ČSSD na radnici. Doufám, že volby vyhrajeme a postavíme radu politiků a expertů, kteří ví, jak město řídit a nebudou přicházet s takovýmito nepromyšlenými experimenty.

Markéta BIDRMANOVÁ, moderátorka

Jaký výsledek by byl úspěchem pro Vaši koalici?

Jiří POSPÍŠIL, předseda TOP 09 a kandidát na primátora hl. m. Prahy

Já počítám mezi 15-20 procenty.

Zdroj: Duel, Seznamzprávy.cz, 27. 8. 2018

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jiří Pospíšil
Témata:
Doprava
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí TOP 09

lenka.brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme