Husák: O Temelín si nemůžeme hodit korunou

Rozhovor s poslancem Janem Husákem

27. 5. 2013

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Ve studiu je se mnou místopředseda sněmovního hospodářského výboru Aleš Rádl z ODS, dobrý večer.

Aleš RÁDL, místopředseda hospodářského výboru sněmovny /ODS/

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ

Do Brna zdravím místopředsedu téhož výboru Jana Husáka z TOP 09, dobrý večer.

Jan HUSÁK, místopředseda hospodářského výboru sněmovny /TOP 09/, Brno

Dobrý večer z Brna.

Daniela DRTINOVÁ

A v Opatovicích je předseda hospodářského výboru Milan Urban z ČSSD. Dobrý večer i vám.

Milan URBAN, předseda hospodářského výboru sněmovny /ČSSD/, Opatovice

Dobrý večer z Opatovic.

Daniela DRTINOVÁ

Tak, pane Husáku, rozhodnutí o vítězi Temelína je skoro za dveřmi, čeká se na podzim. A teď ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek přichází s pochybnostmi, zda se dostavba vyplatí. To se váš ministr minulý týden probudil a přepadly ho pochybnosti?

Jan HUSÁK

V žádném případě se pan ministr neprobudil. Ale v každém případě vyjádřil zodpovědný přístup vůbec k ekonomice tohoto projektu, který bezesporu má obrovské prorůstové efekty pro Českou republiku. Ale na druhou stranu je nutné velice pečlivě zvažovat jeho efektivitu a schopnost realizace v době, kdy celá Evropa se potýká s recesí.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Husáku, ale před dvěma lety řekl ministr Kalousek Lidovým novinám toto. "Nebezpečné by bylo dál polemizovat, jestli Temelín dostavět, nebo ne. Já jsem jednoznačně pro dostavbu." V čem se tak fatálně změnily podmínky za dva roky?

Jan HUSÁK

Co se týče priorit. Ministr financí TOP 09 považuje jadernou energetiku jako za velice perspektivní a jako nedílnou součást energetického mixu a energetické bezpečnosti.

Daniela DRTINOVÁ

Ano, a teď vyjadřuje jisté pochybnosti.

Jan HUSÁK

Co se týče těch podmínek, tak se pochybují ceny na trhu s energiemi a ty mají zásadní vliv na to, jestli bude vhodné teď okamžitě rozhodnout o dostavbě Temelína.

Daniela DRTINOVÁ

To jistě, pane Husáku. Ale ceny elektřiny ale přece nešly dolů ze dne na den. To se děje v posledních dvou letech přece a klesly o třetinu.

Jan HUSÁK

Ano, samozřejmě. Ale v každém případě tak jak se vyslovil ministr financí, je nutné v této chvíli analyzovat všechny podmínky a všechny dopady, které by mohly znamenat rizika, které by byla nepřiměřená pro Českou republiku a i pro energetickou bezpečnost státu.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Rádle, ODS na dostavbě přesto trvá. Vy se nebojíte, že výstavba dvou nových bloků bude prodělečná? Je to obrovská investice za 200 až 300 miliard.

Aleš RÁDL

No, tak já si hlavně myslím, že v době, kdy se začal stavět Temelín, si ty autoři tý stavby nepochybně nechali udělat taky celou řadu studií. A v době, kdy se Temelín dostavěl, ty studie už neměly cenu ani toho papíru, na kterém byly napsaný, protože ta doba výstavby je poměrně dlouhá a doba životnosti tý elektrárny ještě delší.

Daniela DRTINOVÁ

Takže byste stavěl neslepo? Je to pak otázka víry, rozumím tomu dobře?

Aleš RÁDL

Já si myslím, že ten vývoj nelze žádným způsobem predikovat na delší dobu než 10 - 15 let, a ten Temelín tady bude stát možná 50 let.

Daniela DRTINOVÁ

Dobře, ale podle předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga jde skutečně o tak obrovskou investici, že by mohla ohrozit ostatní hospodářství. Přece není možné udělat to bez nějakých směrodatných analýz, proč alespoň nějaké propočty, které by byly použitelné, neudělala vládní koalice dřív nebo doteď? Ty ceny se skutečně vyvíjejí poslední dva roky.

Aleš RÁDL

Tak já si nemyslím, ani vteřinu si nemyslím, že to je investice, která by mohla ohrozit hospodářství.

Daniela DRTINOVÁ

No, tak je to 200 až 300 miliard.

Aleš RÁDL

Já si myslím, že naopak, naopak přinese impuls tomu hospodářství, jsem nepochybně o tom přesvědčený, je to impuls žádoucí. A skutečnost, že v tom turbulentním světě energetických komodit bude mít Česká republika stabilní a trvalý zdroj elektrický energii, se ukáže nepochybně v čase jako mimořádná výhoda.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Urbane, ČSSD by stavěla dál, ale chtěli byste debatovat o ekonomických rizicích výstavby. K čemu vám bude debata, když už se o dostavbě Temelína nevratně rozhodne?

Milan URBAN

Tohle rozhodnutí dostavět, nebo nedostavět Temelín bude zásadní pro budoucnost české země. Mě trochu mrzí, že si na tom poměřují síly náčelníci jednotlivých politických stran bez toho, aniž by to byla nějaká konkrétní debata. Víte, sama jste řekla, že to bude 200 nebo 300 miliard. My to vlastně nevíme. To znamená, že nemůžeme pečlivě počítat, my musíme počkat na nabídky těch zájemců o dostavbu Temelína. A pak teprve můžeme počítat...

Daniela DRTINOVÁ

Ty jsou na stole a jsou poměrně obě vysoké, řekl ministr financí. Omlouvám se.

Milan URBAN

Ano, ale, ale uznáte, že 200 nebo 300 miliard, to znamená, 100 miliard rozdílu je velké číslo.

Daniela DRTINOVÁ

I tak jsou obě ty částky skutečně veliké.

Milan URBAN

A to já myslím, že se musí, že se musí pečlivě, pečlivě počítat bez toho, aniž by se z toho dělalo nějaké politikum. To, co teď předvádí ministr financí a premiér České republiky, je skutečně velmi nešťastné pro českou energetiku. Já myslím, že pečlivě počítat průřezem všech politických stran, rozhodnutí je zásadní na mnoho volebních období. To je, to je klíčová věc. A když nebudeme stavět Temelín, tak se samozřejmě musíme rozhodnout pro nějakou alternativu. To není tak, že Temelín stavíme z plezíru. Temelín stavíme proto, protože to z hlediska energetiky České republiky potřebujeme. Když nebude Temelín, budeme si muset říct, prolomíme limity nebo to nahradíme plynovými elektrárnami s rizikem těch dodávek.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Urbane, omlouvám se, k tomu se ještě dostaneme.

Milan URBAN

Nebo obnovitelnými zdroji, které jsou dražší.

Daniela DRTINOVÁ

K tomu se ještě dostaneme. Já bych se ještě vrátila k té první otázce, a ta vlastně zněla v tom slova smyslu, jestli není pozdě na počítání, není pozdě na polemiky o návratnosti a rizicích dostavby, když se blíží datum rozhodnutí a celé ty předchozí roky se na to nenašel čas?

Milan URBAN

Ne, ne. Na to samozřejmě není nikdy pozdě, protože my si myslíme, že bez jádra se budoucnost české energetiky, českého průmyslu, českých domácností neobejde. My chceme nahradit jádrem uhlí. To znamená zvýšit podíl jádra na výrobě elektrické energie z nějakých 33 % na 50. A jestli to dokážeme jiným způsobem, který bude levnější pro český průmysl pro české domácnosti, tak o tom můžeme přemýšlet. Čili teď je chvíle na to, abychom počítali, ale ta chvíle nastane, až budeme znát nabídky těch potenciálních dodavatelů. Ty zatím neznáme, alespoň já je neznám. A myslím si, že až přijde ta nabídka, tak je třeba počítat a pak se rozhodnout. Samozřejmě že mohou existovat ekonomická rizika. Přemýšlíme o tom vážně, protože jak jsem řekl na začátku, je to rozhodnutí, které budou ovlivňovat českou zemi na mnoho desetiletí.

Daniela DRTINOVÁ

Návratnost investice není jediným kritériem, a to si uvědomuje i ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/ /24. 5. 2013/

Že za současné situace je dostavba Temelína ekonomicky mimořádně riziková nebo dokonce nevratná investice, nemůže být pochyb. To tak prostě je. A na druhou stranu to nemůže být jediný argument. Dalšími argumenty jsou energetická bezpečnost státu. A namístě je diskuse, zda tu energetickou bezpečnost státu nenaplnit méně riskantními projekty, než je tento projekt.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Husáku, vládní koalice si teď může de facto hodit korunou a rozhodnout se tedy mezi finanční efektivitou té dostavby a energetickou stabilitou Česka do budoucna. Vy byste sázel na kterou stranu té mince?

Jan HUSÁK

V žádném případě tak vážná věc se nedá rozhodovat hozením si korunou. Já si myslím, že zde musí být posouzený všechny aspekty tady této zakázky. Musíme si uvědomit, že v současné době pokud by měla být, by měly být garantovány ceny pro dostavbu Temelína, mohlo by to znamenat silné ohrožení konkurenceschopnosti našeho průmyslu díky tomu, že by narostla silně cena energie. Stejně by byly postižený i domácnosti, což je třeba velice pečlivě vyhodnotit a vyvarovat se těmto rizikům, které by měly neúměrný dopad pro českou ekonomiku a pro Českou republiku. Co se týče kritérií, podle kterých je potřeba hodnotit celou tuto zakázku, tak je to samozřejmě ta efektivita, o které zde celou dobu hovoříme, ale také jsou to další předpoklady bezpečnostní, jak energetické bezpečnosti státu, tak i bezpečnosti vlastních zařízení, která skýtá právě jaderná energetika.

Daniela DRTINOVÁ

No, tak to je šalamounská odpověď. Vlastně platí obě ta kritéria. A jak jsme o tom mluvili předtím, žádná směrodatná data, žádné směrodatné analýzy nejsou, teď se budou tvořit. Na podzim se má rozhodnout. Proto jsem se vás ptala na to, jestli si hodíte korunou, nebo jak to uděláte. V tuto chvíli...

Jan HUSÁK

Ne, ne, ne. Já si myslím, že se vyjádřil pan ministr financí, že tyto analýzy nebo zpracování těch analýz probíhá. A já si myslím, že na rozumné rozhodnutí není nikdy pozdě, a zejména takové rozhodnutí, který má obrovský vliv jak na ekonomiku státu, tak i na další aspekty i na vývoj ekonomiky nebo vývoj postavení českého průmyslu v rámci jeho konkurenceschopnosti. To jsou vážné aspekty. A nemůžeme se chovat, tak jak kdysi bylo rozhodnuto podle mě diletantsky z ekonomického a manažerského hlediska třeba u Sazka Areny. Nemůžeme rozhodnutí o tak vážné věci, jako je energetická bezpečnost, jak je, jak je celkově problém energetiky v dopadu na ostatní odvětví průmyslu, bylo takovýmhle zbrklým způsobem...

Daniela DRTINOVÁ

Co by to znamenalo tedy, pane Husáku, že by se mělo odložit rozhodnutí o Temelínu?

Jan HUSÁK

...jak kdysi byla rozhodnuta Sazka Arena.

Daniela DRTINOVÁ

Takže by se podle vás mělo...

Jan HUSÁK

Prosím?

Daniela DRTINOVÁ

Takže by se podle vás mělo odložit rozhodnutí o Temelínu? Ano, nebo ne.

Jan HUSÁK

V každém případě je potřeba počkat na analýzy a velmi rozumně a zodpovědně zvážit všechny aspekty. My neznáme všechny podrobnosti a nemůžeme je znát už z toho, že jsou, že se týkají tohoto projektu přísná a bezpečnostní hlediska, takže je těžké, abysme teď dali jednoznačnou odpověď.

Daniela DRTINOVÁ

Proto je mírně zarážející, že vlastně doteď...

Jan HUSÁK

Ale v každém případě si myslím, že rozvaha je namístě.

Daniela DRTINOVÁ

Pokud to téma je tak závažné, a samozřejmě je závažné, tak jak říkáte, proto je mírně řečeno skutečně zarážející, že ty analýzy o bezpečnosti a různé věci neleží zkrátka na stole už teď a je půl roku do rozhodnutí. Pane Rádle, málokdo teď v Evropě ale na druhou stranu ví, jak se bude vyvíjet energetika v příštích letech, co když Česko rozhodne o 300miliardové investici a třeba přijde boom břidličného plynu, podobně jako ve Spojených státech amerických. Navíc se pořád zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů energie.

Aleš RÁDL

No, tak zaprvý bych se k tomu vyjádřil v tom smyslu, že samozřejmě s tím jak se blíží datum nějakého rozhodnutí, tak se všichni ti účastníci snaží na tom něco získat, ČEZ se snaží vyšponovat jaksi své požadavky na záruky...

Daniela DRTINOVÁ

Politici politický kapitál zase.

Aleš RÁDL

Záruky ze strany státu za garance cen energie u dobíraný elektřiny do budoucna, což je podle mě velmi obtížně akceptovatelný požadavek. Zároveň to můžeme vnímat i určitý vzkaz těm předkladatelům těch nabídek, aby ty nabídky příslušným způsobem upravili, protože...

Daniela DRTINOVÁ

Takže tlak na cenu to může být.

Aleš RÁDL

Protože, protože za těhle podmínek to samozřejmě může nějakým způsobem se promítnout i do tý rentability toho projektu. A co se týče tady toho, co jste říkala, tak to je v podstatě to, co říkám já. Dneska nemůžete přeci predikovat vývoj tý energetický ceny déle než na 10 let a stačí, aby na Islandu vybouchla sopka, bude dva roky pod mrakem a všichni ty solárníci prostě zavřou, zavřou ty svý pole a přestanou dodávat energii, protože nebude svítit slunce. Může se stát cokoliv samozřejmě.

Daniela DRTINOVÁ

Takže je to výstřel naslepo, zkrátka je to výstřel naslepo. Blíží se čas rozhodnutí, takže se blíží čas pro analýzy, které se teprve budou dělat.

Aleš RÁDL

Já si nemyslím, že je to výstřel naslepo, protože česká, protože pokud bude Česká republika schopná produkovat dostatečné množství elektrické energie, a to případně i na vývoz a bude schopná v nějakým čase pokrýt jaksi ten předpokládaný úbytek uhelných elektráren, tak jak budou se uzavírat ty jednotlivý uhelný, uhelný sloje, tak bude mít prostě obrovskou konkurenční výhodu. Nehledě na to, že v rámci dostavby Temelína bude možný nějakým způsobem poskytnout velmi silný impuls celýmu, celýmu sektoru průmyslu v Český republice.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Urbane, z té dnešní debaty zatím neplynou nějaké jednoznačné odpovědi. Řekněte mi, jaká rizika plynou z toho, že se dostaví, a jaká rizika z toho, že se nedostaví? A když porovnáte ty dvě rizika, které z nich je větší?

Milan URBAN

Tak když nedostavíme Temelín, budeme muset hledat alternativní řešení pro energetickou budoucnost. To znamená pro ten energetický mix. Uhlí nám jednou dojde, alternativní zdroje vidíme, že jsou mnohem a mnohem dražší, než je například jaderná energie. A z tohoto pohledu já vidím velkou nestabilitu. Druhé riziko je, že když se nedostaví Temelín, nebude tady příležitost pro český průmysl. Mimochodem, já bych neuměl hájit dostavbu Temelína, kdyby tam nebyl maximální podíl českého průmyslu, tedy zaměstnanosti v České republice. Myslím si, že tohle všechno je potřeba položit na stůl. Samozřejmě vedle toho jsou ty ekonomické návratnosti. Ale je potřeba více než házet to si přes média jednotlivými ministry či premiéry, tak je potřeba, aby zasedli odborníci, podívali se na to, pečlivě to propočítali, byl bych rád, kdyby se o tom bavili i s námi, tedy s opozicí, a došli jsme k nějakému společnému závěru, protože tady jde o mnoho.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Urbane, ale nebojí se ČSSD víc o nezaměstnanost a víc o ten prorůstový stimul z hlediska té zakázky než o to, zda se dostavba Temelína vyplatí, či nevyplatí? Protože temelínská megazakázka může...

Milan URBAN

To vůbec ne.

Daniela DRTINOVÁ

...sice zalepit díry v českém hospodářství, ale jestli by to nebylo nakonec za skutečně neúměrnou cenu, neúměrně vysokou?

Milan URBAN

Ne, já myslím, pane redaktorko, že mě tlačíte do něčeho, co vůbec není pravda.

Daniela DRTINOVÁ

Jen se ptám.

Milan URBAN

Ta prorůstová opatření, pokud se bude stavět Temelín, tak nepřijdou hned. Ta pravděpodobně, pokud se bude stavět Temelín, tak přijdou někdy v roce 2016 - 17 a dále. Čili to není aktuální nějaké politické téma. My se díváme na energetiku seriozně. Chceme, aby ve Státní energetické koncepci byla nějaká rovnováha, která bude zajišťovat seriozní energetickou budoucnost pro průmysl, pro domácnosti. A ten Temelín ta dostavba třetího a čtvrtého bloku do toho zatím patří. Jestli se přesvědčíme společně, že to má ekonomická rizika, která jsou neúnosná, tak samozřejmě musíme přemýšlet jinak. Ale zatím jsme se nepřesvědčili a ani jsme se přesvědčit nemohli, protože ta seriozní čísla neznáme.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Husáku, když se tendr zruší, tak nebude to mít negativní dopad právě na českou ekonomiku a její růst? České firmy mohou dostat zakázky v objemu až 175 miliard.

Jan HUSÁK

Tak samozřejmě to jsou otázky, které je potřeba zvážit a vyhodnotit a porovnat na základě těch analýz. Samozřejmě tak jak jsem řekl v úvodu, my chápeme dostavbu Temelína současně jako silně prorůstové opatření. A platí to, co řekl předseda hospodářského výboru, má to velký vliv na zaměstnanost, má to vliv na účast našich firem na takovémto projektu. Ale je potřeba zvážit, která rizika jsou menší. A musíme zvažovat, jaký případně energetický mix zvolíme. Můžeme se bavit o tom v případě, že říkáme, že jaderná energetika je pro nás nepostradatelná, o což si rovněž myslím, že tak je. Tak můžeme uvažovat také o tom o rozšiřování nebo prodlužování životnosti dukovanské elektrárny. Tak jak jsem z jižní Moravy, tak je to věc, která mně leží na srdci a která má souvislosti i s bezpečností energetiky, zejména schopnosti rychlého náběhu z blackoutu. To jsou věci, které je potřeba posoudit a zvážit celou energetickou koncepci naší republiky a velice rozumně postupovat v těch úvahách, odpolitizovat je z toho nádechu, tak jak už to tady zaznělo, a bavme se o tom seriozně.

Daniela DRTINOVÁ

Ano, pane Rádle, ještě tedy poslední věc. Pan poslanec TOP 09 hovořil o zvoleném energetickém mixu. Ještě velmi stručně. Do jaké míry by nedostavba Temelína těch dvou bloků zesílila tlak na prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách.

Aleš RÁDL

Tak nepochybně výrazně, nepochybně výrazně by zesílil tlak, protože teplárny budou potřebovat daleko víc uhlí, že jo. Prostě ten tlak bude nepochybně, nepochybně větší. A těžko můžete dneska předjímat, jak se bude vyvíjet spotřeba elektřiny v delším horizontu než 10 let. Jsem přesvědčenej prostě, že žádná analýza tohohle typu nemůže být dostatečně seriozní, protože ten vývoj hospodářství je tak turbulentní, a tak dynamický, že to nelze prostě seriozně předpovědět na dobu delší než 10 let. A Temelín je stavba na 50 let.

Daniela DRTINOVÁ

A pokud to tak je, tak přesto chcete dělat velmi drahou jadernou elektrárnu, její dostavbu na desítky let dopředu?

Aleš RÁDL

Ne přesto, právě proto.

Daniela DRTINOVÁ

Tomu nerozumím.

Aleš RÁDL

No, protože já jsem přesvědčen o tom, že...

Daniela DRTINOVÁ

Vy si protiřečíte.

Aleš RÁDL

Nepřeřečím si. Já jsem přesvědčenej, že stabilní zdroj elektrický energie, který bude mít Česká republika k dispozici, se v krátkým historickým čase ukáže jako, jako...

Daniela DRTINOVÁ

Když nevíte, jak se bude vyvíjet nutnost spotřeby?

Aleš RÁDL

...jako výrazná výhoda. Já jsem o tom přesvědčený.

Daniela DRTINOVÁ

I když vlastně nejste schopen predikovat ten vývoj. Takže je to otázka víry. To se dostáváme zpátky na začátek našeho rozhovoru.

Aleš RÁDL

Myslím, že nejsme, nejsme, není to otázka víry, prostě je to, je to otázka...

Daniela DRTINOVÁ

Ale predikcí taky ne. Tak čeho?

Aleš RÁDL

Je to otázka jaksi hlubokého přesvědčení o tom, že vlastnictví energetickýho zdroje je výrazná výhoda ekonomická prostě v situaci, která v současný době existuje.

Daniela DRTINOVÁ

Pánové, já vám děkuji všem za účast v této debatě. Na shledanou.

Jan HUSÁK

Na shledanou, dobrou noc.

Milan URBAN

Děkuji za pozvání, na shledanou.

ČT 24, 27. 5. 2013

Štítky
Osobnosti: Jan Husák
Témata: Energetika
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme