Heger: Výběr neziskových nemocnic má mít jasná pravidla

15. 12. 2016

(editovaný přepis hlavních bodů diskuse s místopředsedou TOP 09 Leošem Hegerem)

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Mají být státem zřizované nemocnice neziskové?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Myšlenka na vznik neziskových nemocnic není špatná. Připomenul bych, že mezi nejvýznamnější neziskové organizace tohoto typu neziskovosti, jsou dneska bývalé státní univerzity. Jejich převod, když vznikl první model vysokoškolského zákona, byl pokládán za velmi rizikový. Přitom se ale mimořádně povedl. Univerzity jsou ponechány samy sobě, čerpají samozřejmě příspěvky od státu, ale hospodaří přes veškeré problémy, které školství má, velmi odpovědně.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Divák s iniciály WAR se ptá, jestli to je Váš názor a jak se staví k zákonu o neziskových nemocnicích celá TOP 09?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Máme shodný názor. Problém, proč jsme byli proti tomu zákonu, je velmi specifický. Nejedná se o zákon jako takový, ale o dvě věci, které v něm jsou jako určité významné detaily. Jeden se týká procesu, jak se budou nemocnice vybírat. Když jsem byl na ministerstvu, tak jsme s mám tehdejším náměstkem – dnes poslancem Martinem Plíškem, dávali dohromady zákon o univerzitních nemocnicích. Ten měl velmi podobnou charakteristiku jako současný zákon, pokud jde o organizační uspořádání. Týkal se ale jenom současných fakultních nemocnic. Mechanismus, kdo zůstane ve stávající podobě a kdo bude neziskový, byl dán zákonem a bylo to jednoduché. Pokládal jsem to v té době za věc, která byla vhodná, protože fakultní nemocnice pod ministerstvem zdravotnictví nejsou úplně šťastné. O tom se mluví dlouho. Byl by to takový svým způsobem pozitivní experiment, který byukázal za nějakou dobu, jestli se to osvědčilo. Potom by se řešilo, co dál, koho udělat ještě neziskovým. Jestli například některé léčebny, které jsou pod ministerstvem zdravotnictví.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Hlavním cílem nového zákona o neziskových nemocnicích má být podle ministra zdravotnictví Ludvíka vytvoření sítě nezprivatizovatelných nemocnic, jak řekl na dnešním brífinku. Jaký na to máte názor?"

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Pokud by se jednalo jenom o velké fakultní nemocnice, popřípadě nějaké významné celostátně působící léčebny, tak by to bylo jistě fajn. Problém toho zákona je v jeho velkém rozsahu. Kdyby to bylo například 100 nemocnic, tak do dneška nemáme ujasněnou diskusi, jak má vypadat nemocniční síť a jaká je tam pozice malých nemocnic.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Čili vidíte problém v tom počtu?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Myslím, že by to tu síť v současné podobě zafixovalo. Tím, že by byly garantovány smlouvy s pojišťovnami, tak by se s tím potom už nedalo nic dělat. A ta síť dnes není optimální. Mimochodem, garance pojišťoven a garance státu za nemocnice, jsou hlavními chybamizákona.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Vy jste na začátku řekl, že myšlenka neziskových nemocnic je správná, přesto jste v roce 2011 byl ve skupině, která zrušila v tu dobu platný zákon o neziskových nemocnicích. Teď tedy opět máte spoustu výtek. Tak jakým směrem jít?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Zrušený zákon byl zrušen kvůli detailům, ne kvůli principu. Detaily se tenkrát týkaly majetkových záležitostí a já to nejsem schopen jako neprávník vysvětlit. První zásah do toho ale udělal Ústavní soud, který zrušil doložku, která říkala, kdo a jak se stane neziskovým.Ta druhá část se týkala nejasností, které by mohly nastat.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

A teď tedy jak na to?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Naprosto odpovědně říkám, že jsem pro neziskové nemocnice. Pokud by to byly jenom fakultní nebo přímo řízené ministerstvem, tak fajn. Tím odpadá první moje námitka, že tam není napsaný proces, kdo a jak bude určovat, zda se ta nemocnice převede, nebo ne. Druhá námitka je velmi principiální. Týká se garance. Ta dnes existuje ve formě nešťastné příspěvkové organizace. Mimochodem, ministerstvo, jak říkala paní náměstkyně, jich má téměř 70. Řídí je tam pár lidí. To ale není možné. Kdybyste měla takvelký řetězec, nad kterým by mělo být generální ředitelství, musí to být stovky lidí. Ministerstvo je jenom dohleduje a neřídí je. Hlavní problém je, že jsme od revoluce zažili nejméně pět vln oddlužování nemocnic. Oddlužování nebylo jenom proto, že by měly nemocnice špatné podmínky. Bylo to i v době, kdy některé nemocnice prosperovaly a některé byly oddlužovány. Bylo to jakýmsi fenoménem, kterému ekonomové říkají morální hazard. Prostě my jsme tady pod garancí, a budeme hospodařit,jak potřebujeme.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Přispěl by tento zákon k tomu, aby se nehazardovalo?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Zákon s touto garancí by k tomu nepřispěl. Brzo bychom se dočkali další vlny oddlužování.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Proč je nutno zvyšovat příjmy ve státních nemocnicích, když jsme viděli, že tam jsou platy vyšší než v těch soukromých. Proč lékařský a zdravotnický personál odchází soukromých zařízení?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Myslím, že platy jsou větší ve velkých zařízeních prostě proto, že obecně ve městech jsou platy obecně vyšší, zatímco v okresních nemocnicích je to o něco méně.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Hrozí pak odchod k soukromým zařízením?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Ne, myslím, že spíš odchod do ambulantních zařízení. Ta jsou velmi atraktivní. Kterýkoliv lékař, když má příležitost nějaké otevřené praxe, tak ji vezme. Tam je práce klidnější, nejsou tam tři směny, lékař si zařídí svůj pracovní režim. Ambulantní lékaři přeci jenom nejsou pojišťovnami placeni tak špatně, jak se občas říká a ukazuje to, že nedostatek lékařů je dneska zejména v nemocnicích.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

My se teď vracíme trochu k tomu úplně původnímu tématu, tedy neziskové nemocnice: "Je v České republice kvalitní síť nemocnic? Nemělo by se nejprve přistoupit k transformaci oddělení tak, aby nebyly v okruhu 20 kilometrů dvě specializované nepokryté oddělení?"

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Veškeré pokusy transformovat síť nemocnic administrativně selhávají, protože je to velmi výbušné politické téma. To se prokázalo před 20, 30 lety ve Velké Británii. U nás se to ukázalo jako stejný fenomén. Myslím, že je potřeba říct, že existuje jeden způsob, jak tuhle problematiku řešit, a to je takzvaná platba, kdy jdou peníze za pacientem. Proto se tady už asi pětkrát pokoušeli různí lidé zavést systém platby za diagnózu, která tento efekt má.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Na co to naráží? Proč to nejde?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Protože infrastruktura, která je u nás vybudovaná v informatice a ze které vychází cenotvorba, je strašně špatná. Je obecně známo, že existuje seznam výkonů s bodovými hodnotami, který je velmi nerovnoměrný. Téměř každý ministr se ho snažil napravit, ale ty práce jsou velmi rozsáhlé. Nakonec si lékařská komora vymohla, aby se zvýšil podíl práce v úhradách. A zjistilo se, že když se to přepočítá na nějakém vzorku, že by to zvýšení bylo tak veliké, že by to ten systém položilo. Zbankrotoval by. Tak se řeklo, ano, rozloží se to na několik let. Takhle jsme my zaváděli DRG rozložené na několik let. Ale pak se to znovu vrací.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Vy jste už v roce 2011 mluvil o tom, že by bylo fajn udělat nějakou síť kmenových nemocnic.

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Zcela určitě musí kmenové nemocnice vycházet z krajských center. Tam jsou dneska centralizovány některé nejdůležitější procedury - těžkéonkologické případy, traumatologie, neurologie s iktovými středisky, kardiologie a kardiochirurgie. To se všechno velmi osvědčilo. Medicína, jak je čím dál dražší a technologicky náročnější, potřebuje, aby se dělala ve velkém. Nejde jen o to, aby byly využité velké investice do přístrojů, ale aby tam mohl být pořád v pohotovostidostatek lidí na tři směny. Dneska se v malé, dříve městské nemocnici, plnokrevná medicína v moderní podobě dělat nedá. Nemocnice se postupně transformují na nemocnice následné péče. Tam je potřeba podpořit úhrady, aby to byla medicína, která má svou prestiž, je hrozně důležitá a aby byla pro ty malé nemocnice atraktivní. Takto to vidím já.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Dotaz, který se ptá na samou podstatu, řekněme: "Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík bude předkládat klíčovou normu, dnes ji tedy nepředložil, zákon o neziskových nemocnicích." Jak by mohla vypadat ta okleštěná podoba, o které mluvil dnes na tiskové konferenci, že jí má jako rezervní v záloze, pokud by se nepodařilo přesvědčit o této právě koaliční partnery z ANO. Jak byste viděl variantu, která by mohla projít?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Mně by se nejvíc líbily univerzitní nemocnice, protože tam se řeší dvoukolejnost mezi nemocnicemi a lékařskýmifakultami. Celá řada věcí byla už v minulosti vydiskutovaná a dospělo se k nějakému labilnímu konsensu a možná by to šlo ještě poměrně rychle.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Lucku zajímá: "Co říkáte na počet náměstků na ministerstvu zdravotnictví? Kolik jste jich měl Vy a je dobře, že se s některými ministr rozloučil?"

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Myslím si, že jich bylo 5. Ten počet ale není důležitý. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na dobu ministra Stráského, kdy byl na ministerstvu speciální náměstek pro strategii rozvoje zdravotnictví. To byl tenkrát Miroslav Macek, člověk, který byl velmi chytrý, byl považován za kontroverzního politika, ale bylo o něm slyšet. O té strategii se mluvilo a psalo každý týden velmi široce. Dneska existoval na ministerstvu náměstek pro strategii a nic nebylo slyšet. Myslím, že to je v náplni práce náměstků. Například v náplni práce v oblasti strategie byla psychiatrická reforma. Dneska se vedla na výboru pro zdravotnictví diskuse o tom, kam pokročila. A musím říct, že to není můj názor, ale názor celého výboru, že ta reforma příliš nepokročila. Takže myslím, že je potřeba trošku oživit ministerstvo a přerozdělit úkoly. Je dobře, že se to odehrává, ale ne s ministrem, který by vyměňoval z nějakých stranických důvodů. Je to omezeno zákonem o státní službě.

zdroj: Česká televize, 14. 12. 2016, 90´ ČT24

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví