Heger: V míře korupčního chování se řadíme na 53. místo ze 178 zemí

Rozhovor s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem

2. 3. 2011

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka

--------------------

Dejme v úvodu slovo našemu hostu, který bude s námi ve spojení po zhruba 10 minut tohoto Studia STOP, ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi. Pane ministře, dobrý večer a děkuji za to ...

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Dobrý večer.

 

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka

--------------------

... že jste si našel čas pro Český rozhlas 6. Kde vidíte, pane ministře, největší prostor pro korupci v českém zdravotnictví? A který korupční, byť neprošetřený případ, je pro vás z té poslední doby takový nejmarkantnější?

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

My jsme udělali takové vnitřní stanovisko ministerstva, které platí jednak pro ministerstvo zdravotnictví, platí i pro přímo řízené organizace, zejména tedy fakultní nemocnice. A u těch nemocnic jsme řešili dva okruhy problémů. Nákupy, to je problém obecný, který platí pro všechny, který, kteří nakupují podle zákona o veřejných zakázkách. Protože ten zákon není úplně dokonalý přes tu svoji složitost, tak my jsme k tomu dodali některé své příkazy. Patří povinnost vyvěšovat všechny údaje o zakázkách na Internetu, včetně cen, které byly nabídnuté a včetně výsledné  vysoutěžené ceny. Chtěli bychom z těchto cen udělat jakési tabulky pro nemocnice, které by měly sloužit jako takový orientační benchmarking, za co se nakupují léky, materiál a přístroje. Samozřejmě ty přístroje musí být kategorizované podle nějakého účelu. To znamená ne pro malou a velkou nemocnici budete nakupovat stejný typ CT přístroje. Tam záleží na průchodnosti a dalších parametrech. Takže ten první okruh, který se týká nemocnic, tak se týká prohloubení přísnosti zákona, vyvěšování co nejvíce možných údajů na Internet a zveřejňování vysoutěžených cen a vytváření, na tom bude pracovat ministerstvo, jakýchsi srovnávacích tabulek. Tak, aby nemocnice měly orientaci, za kterou jejich kolegové nakupují materiály, běžné léky a přístroje.

 

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka

--------------------

Když dovolíte, promiňte, zajímalo by mě, který z těch posledních korupčních případů, které nebyly prošetřeny, vám připadá takový nejmarkantnější? Není to třeba ta výpověď ředitele Fakultní nemocnice Motola pana ředitele Ludvíka? Nebo který jiný případ vám tak opravdu leží na srdci?

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak, ten, ten motolský případ je trošku zvláštní, protože tam došlo k jisté manipulaci s materiály a to, co já jsem měl možnost vidět z toho originálního přednesu pana ředitele, tak to se týkalo spíše boje proti korupci než konstatování, že ta korupce v nějaké hmatatelné podobě existuje. Jenomže jaksi se lékaři nebo jednotliví šéfové klinik například snaží ovlivňovat zakázky, to já znám ze své ředitelské praxe velmi dobře. A netýká se to jenom korupčních záležitostí a vztahů k firmám, nějakých osobních, ale týká se to zejména spektra materiálu. Ony ty nákupy mají vždycky dva prvky. Ten prvek obchodní, kde se dá vydělat nebo prodělat ve vztahu k té firmě. A druhý, druhý prvek je specifikace toho materiálu nebo toho přístroje. Protože vy si můžete pořídit přístroj, který je nadbytečně vybavený na věci, které v podstatě nekupujete, a tam bohužel musím konstatovat, že lékaři a kliniky jednotlivé mají přehnané požadavky a chtějí, jakmile vidí možnosti získání nějakých peněz od nemocnice, tak chtějí to nej, nej, nej. A nemusí to bejt vždycky úplně to nejracionálnější. Já je nechci, aby to nevyznělo, jako že ty své kolegy pomlouvám nemocniční. On je to přirozený proces, kdy každý se snaží pro ten svůj obor udělat to nejlepší, na tom je postavený celý rozvoj nemocniční medicíny. Ale musí to mít nějakou protiváhu ve znalostech managementu, co je rozumné nakupovat a právě pro ten management by měly sloužit ty takové standardizační tabulky, co asi tak je běžné u nás.

 

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka

--------------------

Ano, pane ministře, jsme také ve spojení se senátorkou Alenou Dernerovou, když právě je tady paní senátorka Dernerová a vy hovoříte o předražených nákupech, tak právě paní senátorka Dernerová se zabývala případem některých zdravotnických zařízení v České republice, které nakoupily zdravotnické přístroje předražené v průměru o více než 30 procent oproti ceně přístroje zakoupeného přímo od výrobce. A to, jak sama říká, nepočítá s množstevní slevou, která by cenu měla proti ceně obvyklé ještě snížit. Pokud ještě budu citovat vás, paní senátorko, tak vy jste navrhovala protikorupční opatření. Dokonce jste říkala, že řešením by bylo schválení již vypracovaného zákona o řídícím a kontrolním systému veřejné správy. A ten návrh zákona byl sepsán na ministerstvu financí již v roce 2009. Jeho kvalitu ocenila Evropská komise i Světová banka. A měl by být součástí protikorupční strategie vlády. Tak, otázka na pana ministra, jestli je šance a jak se vám zamlouvá toto schválení?

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak, obecně jakékoliv zpřísnění nebo zracionálnění nákupů, bude-li formou legislativní, tak bude užitečné. Protože pro ty manažery to není jenom otázka toho, aby dodržovali jakýkoliv zákon. Ale je to i jakási pomocná berle, o kterou oni se mohou opřít, jestliže se jim něco nezdá a jestliže ty tlaky na ně jsou velké, takže já s jakýmkoliv takovýmhle opatřením souhlasím. A i s tímhle tím záměrem jaksi pomoci a mít více pod kontrolou ty ředitele nemocnic, my jsme dělali ty naše vlastní pokyny.

 

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka

--------------------

Ano. Paní senátorko, chcete k tomu něco dodat krátce?

 

Alena DERNEROVÁ, senátorka

--------------------

Tento zákon opravdu měl být součástí protikorupční strategie vlády v letech 1010 až 1012. Ale zatím se nad ním zavírají černé vody, protože o tomto zákonu se teď naprosto nemluví. Já jsem se o něm dozvěděla z časopisu Ekonom a pak ještě z nějakých médií, ale opravdu tento zákon mám pocit, se momentálně asi není na pořadu dne. A možná se chystá pouze nějaká novela stávajícího zákona, ale to si myslím, že je velmi špatně. Protože tento zákon opravdu by zaručoval to, že by se u nás přestalo krást. To si myslím, že je velmi, velmi důležitá věc, která by se měla projednávat na vládě, a to co nejdřív. Protože chceme-li bojovat proti korupci, tak musíme něco udělat. A zatím se mi zdá, že se o tom stále jenom hovoří, hovoří. Teď nenapadám pana ministra Hegera, ale z jiných stran, podívejte se, kolik korupčních afér nejen teda ve zdravotnictví se děje a byla někdy nějaká došetřená? Nikdy. Protože tady ...

 

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka

--------------------

Ano, prosím, vzhledem k tomu, že pan ministr Heger s námi bude jenom omezený čas, tak nechám reagovat vás, pane ministře. Souhlasíte s paní senátorkou Dernerovou? Opravdu by se mělo něco dělat ohledně schválení tohoto zákona?

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Chcete, paní senátorka Dernerová vidí tu situaci velmi dramaticky. Ale ten problém je, že ta situace je komplikovaná. Ona poukázala opravdu na velké množství kauz a zatím se z toho nic jednoznačně neprokázalo. Takže ono něco zpětně dokazovat je velmi obtížné. Já jsem o jednom případu, který je výjimkou, a to jsou nákupy v severočeské nemocniční společnosti, kde podali, pokud vím, trestní oznámení ministerstvo financí, které tam v rámci své vlastní kontroly regionálních operačních programů zjistilo předražené nákupy a chybné postupy. K tomu zákonu jsem chtěl říct, já vím, že na ministerstvu místního rozvoje, které je gestorem toho zákona o veřejných výběrových řízeních, tak se ten zákon připravuje. V jakém je stádiu, já to nemohu říct. Jenom vím, že tedy těch formalit okolo korupce bylo dost. Já, jestli mohu okomentovat tu současnou protikorupční strategii, tak tam byly výhrady, když se projednávala ve vládě, že není kapitola zdravotnictví. Tak já jsem se potom díval do té minulé strategie, která byla z roku 2006. Tam ta kapitola opravdu byla. Byla taková velmi všeobecná, potažmo k tomu zákonu. Byla tam potom dvě období, kdy ta strategie byla vyhodnocená a bylo konstatováno, že všechno běží úplně v pořádku. Takže oni bohužel teda ty formality jako často mohou sklouznout k tomu, že i ta vyhodnocení jsou formální a víme, že, že prostě o té korupci se mluví čím dál víc a přitom ty zprávy tedy konstatovaly, že je všechno v pořádku. Tak to je taková trošku smutná zpráva o té korupci. A proto my jsme se soustředili víc než na  ty zpětné záležitosti na ten pohled do budoucna a chtěli bychom tedy ty naše ředitele při těch nákupech opravdu ohlídat a jaksi je trošku, trošku dirigovat. Celá ta naše plejáda opatření má ještě druhou kapitolu, a tou jsou vztahy lékařů a firem, zejména farmaceutických. A tam jsme otevřeli kapitolu, kterou dosud nikdo neotevřel a tam já vidím taky velký prostor k tomu, aby se trošku víc šetřilo.

 

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka

--------------------

Tak, shrňte úplně základně tu kapitolu, nebo ty nejdůležitější body, vztah lékařů a firem.

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak, asi to spočívá v tom, že firmy by neměly ovlivňovat jednotlivé lékaře, kteří buďto působí v těch specifikacích nákupů, anebo kteří přímo předepisují léky. A my bychom chtěli, aby firmy, pokud sponzorují nemocnice a sponzorují cesty lékařům, aby to bylo naprosto transparentní, aby to nedělaly na jednotlivé lékaře, ale aby, když už při nejhorším to půjde do nemocnice, tak aby to šlo do nějakého otevřeného fondu té nemocnice na vzdělávání, který bude pod kontrolou nějaké komise a bude potom ty prostředky rozdělovat podle zásluh jednotlivých lékařů a, řekněme, jejich výzkumných aktivit.

 

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane ministře, děkuji vám za váš čas ...

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Děkuji za pozvání.

 

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka

--------------------

... který jste věnoval Českému rozhlasu 6. Těším se na slyšenou.

 

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Děkuju, na slyšenou.

ČRo, 2. 3. 2011, Pořad: Studio STOP

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme